web analytics
11:11 Dubbele getallen
Politiek-Elite

De Georgia Guidestones

Het mysterie van de Georgia Guidestones

 

De ‘tien geboden’ op de stenen zijn;

 

  1. Houd het aantal mensen onder de 500 000 000 (500 miljoen), zodat een evenwicht met de natuur bereikt wordt.
  2. Stuur de voortplanting op een manier, zodat de gezondheid en diversiteit wordt verbeterd.
  3. Verenigt de mensheid onder een nieuwe levende taal.
  4. Beheers driften, geloof, traditie en alle dingen door een gematigde redelijkheid.
  5. Bescherm de landen en volken met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.
  6. Laat alle volken hun eigen zaken regelen, maar laat ze hun onderlinge geschillen oplossen voor een wereldrechtbank
  7. Vermijd onnodige regels en onbruikbare ambtenaren
  8. Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten.
  9. Beloon waarheid, schoonheid en liefde, en zoek naar harmonie met het oneindige.
  10. Wees geen kankergezwel op deze aarde. Laat ruimte voor de natuur.

Het eerste ‘gebod’ is volledig in overstemming met het depopulatieplan van de Elite. Wanneer de bevolking van de aarde beperkt moet worden tot 500 miljoen, betekent dit dat er 6 miljard mensen moeten verdwijnen. Op de  Georgia Guidestones is sprake van de oprichting van een wereldrechtbank.  Momenteel is men druk doende met het oprichten van een internationale criminele rechtbank en een wereldregering. De verwijzing naar de natuur grijpt vooruit op de milieubeweging van de jaren negentig en “het zoeken van harmonie met het oneindige” vindt zijn weerklank in de huidige inspanningen om het joods-christelijke geloof te vervangen door een nieuwe spiritualiteit.

De gelijkenis van de ideeën die zijn gegraveerd in de Georgia Guidestones, en de zaken die worden aangehangen in het Handvest voor de Aarde, duidt aan dat beide uit een gemeenschappelijke bron putten. De wereld gaat toe naar een wereld waarin het Beest de macht krijgt, Gods tegenstander die een beperkte tijd zal krijgen te regeren.

De stenen van Georgia bevestigen dat een geheime groep mensen van plan is om

(1)   de wereldbevolking dramatisch in aantal terug te brengen. Men wil een leefbare aarde creëren door de aarde te ontvolken. Miljoenen slachtoffers tellen niet, want er zijn te veel mensen op aarde! Dit programma wordt door de Elite “Depopulating the Earth” genoemd. (1) Het zijn satanisten die dit soort plannen uitbroeden.

(2)   het milieubewustzijn te promoten,

(3)   een wereldregering op te zetten.

(4)   een nieuwe spiritualiteit te promoten (vernietiging van het joods-christelijke gedachtengoed)

 

De opdracht tot de bouw van de Wegwijzers van Georgia komt ongetwijfeld uit de hoek van de Nieuwe Wereld Orde. De leiders hiervan worden geleidt door duistere geestelijke krachten. Als men de aard van deze duistere krachten niet verstaat, is het onmogelijk de ontwikkelingen van de gebeurtenissen in deze wereld te begrijpen.Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste Amerikanen nog nooit van de Georgia Guidestones en hun boodschap voor de mensheid hebben gehoord. Dat geeft  aan de mate waarin de samenzweerders nu reeds de publieke opinie in Amerika onder controle hebben.

 

Lees verder via de link:

https://www.franklinterhorst.nl/Het%20mysterie%20van%20de%20Georgia%20Guidestones.htm

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥