web analytics
11:11 Dubbele getallen
Maatschappij & PsycheGezondheid & UiterlijkPolitiek-Elite

Stanley Plotkin spreekt onder ede over vaccin ingrediënten.

Stanley Plotkin spreekt onder ede over vaccin ingrediënten.

Arts Stanley Plotkin is een wijd erkende leidende autoriteit in de vaccinologie.

Wat betekend Maternale morbiditeit
Deze cellen bevinden zich dus in vaccinaties van embryo’s waar bv iets mis mee is …

“Wat is maternale morbiditeit?”
Gedurende de zwangerschap kunnen zich bij moeder en kind verscheidene vormen van ziekte of complicaties voordoen. Denk aan zwangerschaps hoge bloeddruk of zwangerschapssuikerziekte. Soms zijn deze aandoeningen vooraf te voorspellen maar veelvuldig wordt de ernst pas duidelijk in de loop van de zwangerschap.
Daarnaast kunnen enkele van deze ziekten ook leiden tot meer ernstige aandoeningen waarbij soms langdurige en intensieve zorg voor moeder en/of kind noodzakelijk zijn. In zulke gevallen spreek men over maternale (=moeder) morbiditeit (=ernstige aandoening).

“Hoe vaak komt maternale morbiditeit voor?”
Uit de laatste onderzoeken van 2004 tot en met 2006 blijkt dat er in 0,71% van alle zwangerschappen in Nederland spraken is van maternale morbiditeit. Dit betekend dat er in 2011 ongeveer 1260 vrouwen zijn behandeld voor een ernstige complicatie dan wel ziekte in de zwangerschap. Uit diezelfde onderzoeken weten we dat complicaties ten gevolgen van hoge bloeddruk in de zwangerschap de belangrijkste oorzaak is van deze morbiditeit. Als we de gezondheid van moeder en kind willen verbeteren moeten we dus leren hoe we deze zwangeren beter kunnen behandelen.

Onderzoeken over dit onderwerp
De LEMMoN studie is een studie die gedurende twee jaar (2004 – 2006) alle vormen van ernstige aandoeningen en complicaties in de zwangerschap in Nederland heeft geregistreerd. De artikelen zijn te vinden op: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18485162 en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18827124

Meer informatie
Er is op internet veel informatie te vinden over de drie vormen van morbiditeit die we gaan onderzoeken. Hieronder vind u enkele links met algemene informatie.

• Wikipedia (pre-)eclampsie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pre-eclampsie

• Reanimatie van een zwangere patiënt: https://www.ntvg.nl/publicatie/Reanimatie-van-een-zwangere-pati%C3%ABnt

• Vruchtwater embolie (Engels): https://en.wikipedia.org/wiki/Amniotic_fluid_embolism

Daarnaast zijn de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie te vinden op www.NVOG.nl

Gerelateerde pagina’s
NethOSS onderzoek

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥