...

21 juni 2021

 

Miljoenen zo niet meer verdwijnt in zakken directie zorggeld

 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2112374/Miljoenen-aan-zorggeld-verdwijnen-in-zakken-directeuren

2016…3 jaar later alsof er iets veranderd  is?
Neen!
Wat

te denken van al die artsen die een specialisme hebben op 1 onderwerp en van de rest totaal geen benul hebben…waardoor velen van arts naar arts worden getennist.
Dát kost ook idioot veel geld.

Maar goed ik heb nog nooit iets in het leven goedkoper zien worden, alleen maar duurder, helaas!

Net zoals ons brave gedrag qua milieu nu wordt afgestraft met nog duurder…
Anders gaan de energie bedrijven failliet.
Leuk toch?
Hebben we daarvoor zonnepanelen genomen?
Hebben we daarvoor nieuwe led-lampjes, hebben we daarom douchekop en kraan besparingen…? Batterijtjes inlever verhaal enzo…
En terwijl wij ternauwernood dankzij een grote aankoop in een winkel, bv een winterjas, niet eens meer een tasje mogen krijgen, gratis als service van de winkel nb!
Smijt de rest van de wereld zonder pardon al dat plastic in zee ofzo…?
Bizar weer…bedankt hé!?
Waar doe je nog je best voor?!!

Bij al dat politieke gewauwel denk ik vaak “ZUCHT”…
WHY??????????
Eerlijk, het wordt bijna saai!!!!!
Serieus elke keer dat domme gedoe…?
Het is simpeler dan men denkt…
Daarbij gelooft er nog iemand dat de regering werkelijk een rekenfoutje maakte?
Nee joh!
Dat wisten ze al!!!!!!!!!!!!
Dit aangaande directie weten ze ook, heus.

De politieke partij die dingen goedkoper gaat maken, is pas de beste ooit!!!!!!!

 

https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/familie-relatie/minister-de-jonge-stopt-gerommel-met-zorggeld-in-doofpot/  

Een soort dividentje maar dan onderin de koffers….

Opvallende vertrekregeling

Tijdens mijn MAX Vandaag-serie over Careyn en Tuindorp-Oost stuit ik op een opvallende vertrekregeling voor de huidige hoogste Careynbaas, Marco Meerdink. In het recent verleden, 2016, bedenkt hij met een van zijn vorige werkgevers, Espria, een lucratief afscheid.

Espria is bij het grote publiek onbekend. Espria is één van de onbestuurbare fusie-mammoets in de Nederlandse zorg. Onder namen als Evean en GGZ Drenthe kent een deel van Nederland het concern. Espria heeft onder andere jeugdzorg, verpleeghuizen en verzorgingshuizen in de Noordelijke provincies. Het is met een jaaromzet van 712 miljoen euro één van de grootste zorgconcerns van het land. Ik zet allereerst de feiten uit mijn Follow the Money-verhaal kort op een rijtje:

  • Op 1 januari 2016 vertrekt Marco Meerdink noodgedwongen als Espria-topman. Toch legt Espria in 2016 257.266 euro aan salariskosten voor Meerdink op tafel. Ook blijft hij op kosten van premie- en belastingbetalers in een lease-Volvo rijden. Die kost in 2016 34.392 euro.
  • Salaris en lease-auto worden in de speciaal voor Meerdink opgerichte Stichting Onderzoek Systeemvraagstukken Zorgstelsel ondergebracht. Als tegenprestatie moet Meerdink in 2016 een rapport over de toekomst van de zorgsector schrijven.
  • Deze Stichting Onderzoek Systeemvraagstukken Zorgstelsel huurt voor onderzoek en schrijfwerk de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in. Kosten: 77.501 euro. Dat bedrag wordt niet gekort op Meerdinks salaris.
  • Het totaal rapport van 100 pagina’s kost dus in totaal 360.000 euro. In dat eindresultaat (een notitie en 3 deelrapporten) is niet 1 traceerbare bijdrage van Meerdinks hand te vinden. De Stichting blijkt een schijnconstructie om Meerdink een gouden handdruk te kunnen geven. Wie de saaie, nauwelijks leesbare rapportage wil inzien, kan hier terecht:  rapport 1 rapport 2rapport 3de overkoepelende notitie.
  • Van het 100 pagina’s tellende eindresultaat bestaan er 60 uitsluitend uit teksten uit andere rapporten en notities, zonder duidelijke bronvermelding. ‘Plagiaat’, oordeelt de Maastrichtse hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot. De tekst is bovendien geschreven in een voor gewone burgers ondoorgrondelijk bestuursjargon.
  • Verantwoordelijk voor het ‘plagiaat-rapport’ is prof. dr. Mark van Twist, van de prestigieuze aan het Lange Voorhout gevestigde NSOB. Van Twist stelt dat Meerdink in 2016 ongeveer 25 dagen werkte aan onderzoek voor de notitie ‘Naar waarde(n)volle zorg’ en de 3 deelrapporten. Dat betekent een dagsalaris van € 1.1640, inclusief lease-auto.
  • Het door Van Twist en de NSOB gepleegde plagiaat verdwijnt in de doofpot. In wetenschappelijke kringen blijft het na publicatie in december 2018 stil over de door professor Van Twist en zijn staf gehanteerde werkwijze. Van Twist is behalve directeur van de NSOB, hoogleraar Bestuurskunde aan de Eramus Universiteit (specialisatie: ‘bestuurs- en beleidsadvisering in publiek-private context’). Hij zit bij de Algemene Rekenkamer, is docent aan de Berlijnse Hertie School of Governance en heeft binnen en buiten de zorg nevenfuncties.
  • Over het eindresultaat van 100 pagina’s is volgens Van Twist 2 keer door 15 zorgtopmensen geconfereerd. Plaats van handeling: Hotel Karel V aan de Utrechtse Springweg. Bijzonderheden over die 2 conferenties wil de voorzitter van de Stichting Onderzoek Systeemvraagstukken Zorgstelsel, Han Noten, niet geven. Wel erkent Noten (ook voorzitter van de Espria Raad van Commissarissen) dat met het inmiddels 2 jaar oude rapport op dit moment niets wordt ondernomen. Het ligt in een la en verstoft.
Lees ook:   Rutte voor de eerste keer eerlijk in zijn leven

Verdomme hoe plegen wij doorsnee mensheid nu de perfecte fraude ooit hé?
Mogen wij niet doen… Nee dan hijgen ze stante pede in je nek…zo niet erger zelfs…

Gerelateerde berichten