27 januari 2022

 

Metafysische associaties tussen emotionele/psychologische overwegingen en het fysieke lichaam.

Metafysische associaties tussen emotionele/psychologische overwegingen en het fysieke lichaam.

As sombras são uma excelente maneira de criar fotografias marcantes. Elas são livres, elas estão por toda a parte, e não há limite para o que você pode fazer com elas.


Rechterkant van het lichaam

Metafysisch gezien, vertegenwoordigt de rechterkant van het lichaam de mannelijke aspecten van
onszelf. Mannelijke eigenschappen worden gewoonlijk geassocieerd met kracht (zowel fysieke
kracht, als een krachtige persoonlijkheid), macht en financiële kwesties. Problemen in de
rechterkant van het lichaam kunnen erop wijzen dat wij het gevoel hebben dat het ons aan kracht
en/of moed ontbreekt, of dat wij niet in staat zijn om in onze materiële behoeften te voorzien.
——————————————————————————
Linkerkant van het lichaam

Metafysisch gezien vertegenwoordigt de linkerkant van het lichaam de vrouwelijke aspecten van
onszelf. Vrouwelijke eigenschappen worden gewoonlijk geassocieerd met creativiteit, emoties en
gevoeligheid. Problemen aan de linkerkant van het lichaam kunnen betekenen dat wij saai en
fantasieloos zijn geworden, doordat we niet (voldoende) met onze creativiteit in verbinding staan.
Het kan helpen als wij leren om meer ontvankelijk te zijn voor nieuwe ideeën en nieuwe manieren
om dingen te doen, in in plaats van te proberen om activiteiten of relaties te dwingen om te passen
in of zich aan te passen aan ons (beperkte) beeld van hoe zij eruit zouden moeten zien.
——————————————————————————

Armen
Metafysische associaties met de armen duiden op ons (on)vermogen om de wereld te omarmen.
Klachten m.b.t. de armen kunnen erop wijzen dat wij in een situatie zitten die we zouden moeten
omarmen, maar we voelen ons geblokkeerd om dit te doen omdat wij onvoldoende vertrouwen
hebben in onze eigen mogelijkheden. De armen staan in verband met het hart, dus klachten m.b.t.
de armen kunnen ook een emotionele blokkade weerspiegelen, een onvermogen om affectie te
geven of te ontvangen.
——————————————————————————
Bekken
Metafysisch gezien wordt het bekken geassocieerd met balans en stabiliteit in het leven. Het
bekken is de link tussen (van bovenaf aangestuurd) onze gedachten en richtingsbepaling, en (van
onderaf bepaald) het voorwaarts (kunnen) bewegen.
Klachten kunnen ontstaan wanneer er een conflict is tussen wat we willen doen in ons leven, en
de mentale blokkades die ons ervan weerhouden om actie te ondernemen. Het bekken kan ook
geassocieerd worden met onze relatie met onze ouders, en klachten in dit gebied kunnen onstaan
als wij van onze ouders (fysiek of mentaal) afstand nemen of wanneer de relatie met ouders
verandert, bijvoorbeeld wanneer ouders meer afhankelijk van ons worden dan wij van hen.
——————————————————————————
Benen
Metafysisch gezien worden de benen geassocieerd met ons vermogen om voorwaarts te gaan in
het leven. Klachten aan de benen kunnen wijzen op een angst voor wat er komen gaat of een diep
verlangen om niet (voorwaarts) te bewegen en niet onder ogen te zien wat er op ons pad komt.
——————————————————————————
Billen
Metafysisch gezien worden onze billen (gluteus maximus of bilspieren) geassocieerd met de
behoefte om een situatie onder controle te hebben, vooral wanneer je je verantwoordelijk voelt of
wanneer er veel voor je op het spel staat. Er kan een sterke behoefte aan bescherming zijn, of om
“vast te houden”.
——————————————————————————
Blaas
Metafysisch gezien wordt de blaas in verband gebracht met ons vermogen om uit te breiden, onze
horizon te verbreden en ons aan te passen. Klachten rond de blaas kunnen worden geassocieerd
met een onvermogen om ons aan te passen aan nieuwe omstandigheden, een angst om verder te
gaan of een aarzeling, tegenzin om oude gewoonten of ideeën los te laten.
——————————————————————————
Bloed
Metafysisch gezien, wordt het bloed geassocieerd met vreugde. Problematiek op dit gebied kan
erop wijzen dat wij de vreugde in ons leven niet kunnen vinden omdat we overmatig pessimistisch
en ongevoelig zijn geworden. Als wij onze emoties tegenhouden of vastzetten (bijvoorbeeld in een
poging om kalm en beheerst over te komen) stagneert de stroming van positieve emoties en raken
wij steeds minder in staat om vreugde en passie te voelen.
——————————————————————————
Botten
Metafysische associaties met de botten suggereren dat zij representatief zijn voor steun,
veiligheid, zekerheid, vertrouwen en overleving.
Behalve lichamelijke steun, is er ook emotionele steun. Zoals wanneer men zich niet voldoende
door anderen gesteund voelt, of wanneer men zelf teveel steun biedt aan anderen zonder daar
veel voor terug te krijgen.
Er kan ook een angst voor autoriteit zijn, of een angst m.b.t. (gebrek aan) veiligheid of overleving.
——————————————————————————
Borsten
Metafysische gezien worden borsten geassocieerd met voeden en verzorgen. Klachten kunnen
verband houden met een gebrek aan voeding/verzorging, zorgen voor onszelf, of met het verlies
van een (innerlijk) kind. De borsten staan ook symbool voor vrouwelijkheid en seksualiteit.
Klachten kunnen ontstaan als men het gevoel heeft dat er aan deze kwaliteiten getwijfeld wordt, of
dat deze kwaliteiten ter discussie staan. Diepe woede of rancune kunnen zich vastzetten in de
borsten.
——————————————————————————
Borstkas
Metafysisch gezien wordt de borstkas geassocieerd met ons uiterlijke imago. Een (vermeend)
gezichtsverlies in de familie of in de werkomgeving, of het gevoel dat er aan ons karakter (of onze
karaktersterkte) getwijfeld wordt, wordt geassocieerd met de borstkas. Pijn op de borst kan ook in
verband gebracht worden met een onbeantwoorde behoefte aan omhelzing (“aan de borst
drukken”) van een gezinslid of vriend.
——————————————————————————
Bovenbeen/dijen
Metafysisch gezien worden de dijen geassocieerd met openheid. De dijen worden geassocieerd
met seksualiteit omdat zij met het bekken verbonden zijn. Klachten aan de dijen kunnen wijzen op
problemen met intimiteit, vaak voortkomend uit onze opvoeding. Spierpijn (aan de dijen) kan
wijzen op onderdrukking van ware seksuele verlangens. Overgewicht op de dijen kan staan voor
een barrière t.a.v. intimiteit.
——————————————————————————
Buik(holte)
Metafysische gezien, wordt de buik(holte) beschouwd als het centrum van het lichaam, en wordt
hij geassocieerd met innerlijke kracht. Slappe buikspieren kunnen in verband gebracht worden
met een gebrek aan wilskracht en een gebrek aan zelfrespect. Strakke of pijnlijke buikspieren
kunnen geassocieerd worden met overmatig beschermend zijn ten aanzien van zichzelf en/of
anderen.
——————————————————————————
Bijnieren
Metafysisch gezien, worden de bijnieren geassocieerd met ons vermogen om om te gaan met
alles wat er op ons levenspad komt. Klachten m.b.t. de bijnieren wijzen erop dat wij uitgeput zijn
geraakt en onze fysieke en psychologische reserves hebben verbruikt. Het kan zijn dat we
pessimistisch of onzeker zijn geworden ten aanzien van ons vermogen om (in vele opzichten) voor
onszelf te zorgen.
——————————————————————————
Cervicale wervelkolom (nekwervels)
Metafysisch gezien, worden de nekwervels geassocieerd met het zich geliefd voelen. Problemen
met de nekwervels kunnen erop wijzen dat we ons niet geliefde voelen in een romantische- of
ouderlijke relatie. Klachten in dit gebied van de rug kunnen ons er ook van weerhouden om dingen
voor anderen te doen waarbij we onze liefde voor hen tonen, en zodoende vermijden wij de pijn
die ontstaat als de liefde die wij geven niet wordt beantwoord.
——————————————————————————
Circulatie
Metafysisch gezien, staat de circulatie voor onze vermogens om met de stroom mee te gaan en
om van het leven te genieten. Problemen met de circulatie worden geassocieerd met het leven
overmatig serieus nemen of en met jezelf de tijd en vrijheid niet geven om te genieten.
——————————————————————————
Dikke darm
Metafysisch gezien wordt de karteldarm geassocieerd met ons vermogen om los te laten.
Klachten ontstaan als wij (teveel) vasthouden aan mensen, bezittingen, oude gewoonten en
gedachtenpatronen die ons niet langer dienen.
——————————————————————————
Dunne darm
Metafysisch gezien wordt de dunne darm geassocieerd met ons vermogen tot het opnemen en
vasthouden van datgene wat nodig is voor groei. Klachten kunnen gerelateerd zijn met het
overmatig gefixeerd zijn op details, en met het niet meer kunnen onderscheiden van belangrijke
en onbelangrijke dingen in het leven.
——————————————————————————
Ellebogen
Metafysische gezien, worden de ellebogen in verband gebracht met beweging. Problemen aan de
ellebogen kunnen erop wijzen dat er ofwel teveel kracht wordt gebruikt tegen anderen (letterlijk
anderen met de ellebogen opzij duwen) ofwel te weinig beweging en flexibiliteit is in onze omgang
met anderen.
——————————————————————————
Enkels
Metafysisch gezien worden de enkels geassocieerd met steun. De enkels vertegenwoordigen
onze innerlijke steun. Er kunnen problemen ontstaan wanneer wij denken dat onze steun(groep)
ons wordt afgenomen; dit kan een persoon, een geloof, een overtuiging of een normen- en
waardensysteem zijn.
Een gebroken of geblesseerde enkel kan ook wijzen op een diepgewortelde weerstand tegen het
verdergaan op een ingeslagen weg of in een bepaalde richting.
——————————————————————————

Galblaas
Metafysisch gezien wordt de galblaas geassocieerd met moed en beslissingen nemen. Klachten in
dit gebied wijzen op verbittering en een slecht humeur (“je gal spuwen”). De onderliggende
oorzaak hiervan kan liggen bij een angst dat iets of iemand ons afgenomen wordt of bij de angst
om een geliefd persoon te verliezen.
——————————————————————————
Gewrichten
Metafysisch gezien, worden gewrichten in verband gebracht met jezelf vrijelijk kunnen uiten, en
jezelf “aangesloten” te voelen in tegenstelling tot “afgesloten”. Gewrichtsklachten kunnen
gerelateerd zijn aan het afsluiten/verbergen van je ware gevoelens, een weerstand om te delen, of
een rigide (levens)houding. Er kan een verlies zijn van een zinvolle bestaansreden, het verlies van
een richting in het leven, of men kan helemaal geen zin hebben om nog iets te doen.
——————————————————————————
Haar
Metafysisch gezien associëren wij het haar met zekerheid/veiligheid. Problemen op dit gebied
hebben vaak te maken met een schok of psychologisch trauma. Ook zorgen m.b.t. financiële
zekerheid kunnen hierbij horen.
——————————————————————————
Handen
Metafysisch gezien, weerspiegelen onze handen ons vermogen om anderen de hand te reiken.
Klachten aan de handen worden gewoonlijk geassocieerd met onze gevoelens ten opzichte van
andere mensen of een bepaald persoon. Er kan een verlangen zijn om aan te raken of om
aangeraakt te worden; dit kan gelinkt zijn met de angst om afgewezen te worden, naar aanleiding
van eerdere ervaringen. Daarentegen kunnen klachten aan de handen ook duiden op het te stevig
vasthouden van (of zich vastklampen aan) iemand als gevolg van een angst om alleen te zijn. Als
deze problemen ons ervan weerhouden om te werken, zouden we moeten kijken naar wat er voor
“winst” te behalen valt uit het niet uitvoeren van die bepaalde taak.
——————————————————————————
Hart
Metafysisch gezien, wordt het hart gezien als het centrale regelcentrum van onze emoties en van
onze emotionele balans. Klachten in de hartstreek kunnen ontstaan door langdurige emotionele
problemen, te serieus zijn, of doordat men zich alles wat er gebeurt of gezegd wordt (teveel)
aantrekt. Klachten ontstaan wanneer men te weinig zelfliefde heeft of wanneer een relatie “ons
hart gebroken” heeft. Een andere factor die meespeelt is het voortdurend andermans behoeften
boven die van jezelf plaatsen. Het hart drukt van nature liefde uit, maar als het “op slot gaat”
kunnen tegenovergestelde emoties zoals wantrouwen, angst en haat zich manifesteren.
——————————————————————————
Heupen
Metafysisch gezien worden de heupen geassocieerd met het nemen van beslissingen in het leven.
Klachten m.b.t. de heupen kunnen erop wijzen dat we moeite hebben met beslissingen rondom
onze volgende stappen, of dat we te bang zijn om een (verkeerde) beslissing te nemen.
Chronische ernstige pijn in de heupen kan erop wijzen dat wij een pessimistische (levens)houding
ontwikkelen, en/of dat wij geblokkeerd zijn geraakt door twijfel aan het eigen kunnen.
——————————————————————————
Hielen
Metafysisch gezien worden de hielen geassocieerd met ons vermogen om ons voort te bewegen
vanuit eigen initiatief. Pijn in de hielen kan duiden op de wens om naar doelen toe te werken, maar
tevens een gebrek aan vertrouwen in de eigen mogelijkheden om dit ook echt te doen. Ernstige
hielklachten kunnen wijzen op een onvermogen om voor onszelf op te komen, tegenover anderen
die wij krachtiger of belangrijker achten dan onszelf.
——————————————————————————
Hoofd
Metafysisch gezien, wordt het hoofd geassocieerd met de verbinding tussen lichaam en geest. Het
hoofd is het centrum van bezinning en bewustzijn; als hier problemen zijn kan dat wijzen op een
verlangen om te dissociëren uit de werkelijkheid. Problemen in het hoofd wijzen op een scheiding
tussen emoties en verstand; er is een hoofd/hart conflict tussen wat wij (daadwerkelijk) voelen en
wat we denken te moeten voelen.
——————————————————————————
Huid
Metafysisch gezien, associëren wij de huid met bescherming. De huid vormt een barrière tussen
ons en onze omgeving en huidproblemen kunnen erop wijzen dat wij proberen een schild op te
trekken tussen onszelf en anderen. Huidproblemen kunnen ook gezien worden als een manier om
contact of intimiteit te vermijden. Het kan ook nuttig zijn om de plaats van de huidproblemen te
relateren aan de functie van dat bepaalde lichaamsdeel.
——————————————————————————

Kaak
Metafysisch gezien, vertegenwoordigt de kaak onze vermogens om onze emoties te uiten.
Problemen met de kaken kunnen wijzen op een perceptie dat het leven zwaar is en dat het
“verdragen” of “volgehouden” moet worden, in plaats van dat men van het leven kan “genieten”.
Bepaalde kwesties in de kindertijd kunnen ertoe leiden dat men de gewoonte ontwikkelt om
emotionele uitbarstingen tegen te houden, uit angst voor afstraffing of als aangeleerd gedrag door
ouders of andere opvoeders/verzorgers.
——————————————————————————
Keel
Metafysisch gezien staat de keel voor ons vermogen om onze eigen waarheid (uit) te spreken.
Problemen hiermee kunnen ontstaan wanneer wij ons niet ten volle kunnen uitdrukken/uitspreken.
Onderdrukte creativiteit wordt geassocieerd met keelklachten, net als boosheid die niet wordt
(h)erkend of geuit.
——————————————————————————
Knieën
Metafysisch gezien worden de knieën geassocieerd met trots. Stijve of onbuigzame knieën
worden geassocieerd met koppigheid en hardnekkigheid. Zwakke, instabiele knieën wijzen op een
laag zelfvertrouwen en een gebrek aan trots t.a.v. hetgeen wij bereikt hebben.
——————————————————————————
Kuiten
Metafysisch gezien worden de kuiten geassocieerd met haastig willen vooruitkomen, maar daarin
worden tegengehouden door angst.
——————————————————————————
Lever
Metafysisch gezien wordt de lever in verband gebracht met ons vermogen om een gelukkig leven
te leiden, en het lichaam vrij van gistoffen te houden. In de Traditionele Chinese Geneeskunde
wordt de lever geassocieerd met overmatige of onderdrukte boosheid, woede, walging, frustratie
en irritatie. Deze emoties worden niet op een gezonde manier geuit, maar – in plaats daarvan –
opgeslagen in de lever, hetgeen kan leiden tot depressie en verbittering.
——————————————————————————
Longen
Metafysisch gezien worden de longen geassocieerd met ons vermogen om te geven en te
ontvangen. Klachten m.b.t. de longen worden in verband gebracht met een gebrek aan
vertrouwen, wat leidt tot een angst om van het leven te genieten, angst voor verstikking, of een
angst om voluit te leven. Verdriet en depressie worden ook geassocieerd met de longen.
——————————————————————————
Lymfeklieren
Metafysisch gezien worden lymfeklieren geassocieerd met onze vermogens om onszelf te
beschermen. Aangezien de lymfeklieren betrokken zijn bij de afweer (door het immuunsysteem)
van aanvallen door giftige stoffen in ons bloed, kunnen problemen op dit gebied (metafysisch
gezien) beschouwd worden als problemen met het elimineren van toxische gedachten en
overtuigingen. Gezwollen lymfeklieren wijzen op toxische gedachtenpatronen, die wij dienen te
identificeren en te elimineren.
——————————————————————————
Mannelijke geslachtsorganen
Metafysisch gezien worden de mannelijke geslachtsorganen in verbrand gebracht met het
mannelijke principe. De rol van de man wordt traditioneel gezien als dominant en machtig.
Mannen wordt vaak geleerd dat zij moedig moeten zijn en hun gevoelens moeten verbergen
omdat dit als een zwakte gezien zou kunnen worden. Daarom kunnen er klachten aan de
geslachtsorganen ontstaan, wanneer er een conflict is tussen wat we voelen en wat we denken
nodig te hebben om het mannelijke imago te behouden. Het kan helpen als mannen de kracht
leren (h)erkennen van de meer vrouwelijke aspecten in henzelf, zoals mededogen, koesteren, en
het uiten van gevoelens.
——————————————————————————
Maag
Metafysisch gezien wordt de maag in verband gebracht met het vermogen tot verteren en
absorberen van datgene wat wij zowel emotioneel als fysiek nodig hebben. Klachten kunnen
ontstaan bij een tekort aan emotionele voeding, of wanneer aan onze emotionele behoeften niet
(voldoende) voldaan wordt. Maagklachten ontstaan vaak als wij overbezorgd zijn en ons
voortdurend zorgen maken over de details in het leven, in plaats van dat wij naar het grotere
geheel kijken.
——————————————————————————
Middenrif
Metafysisch gezien wordt het middenrif geassocieerd met de link tussen het bovenlichaam en het
onderlichaam, en de link tussen hogere gedachten en seksuele energie. Klachten kunnen
ontstaan wanneer wij onze basisbehoeften en instincten proberen te ontkennen.
——————————————————————————
Milt
Metafysisch gezien wordt de milt geassocieerd met helderheid. Een van de functies van de milt is
het filteren van bloed; klachten van dit orgaan staan dan ook in verband met mentale helderheid.
Ook overmatige bezorgdheid, piekeren, en obsessieve gedachten worden in verband gebracht
met verstoringen in de milt.
——————————————————————————
Mond
Metafysisch gezien wordt de mond in verband gebracht met onze vermogens om onszelf te
voeden. Voeding kan hier gezien worden als voedsel maar ook als emotionele voeding. De mond
wordt ook geassocieerd met het opnemen van nieuwe ideeën en nieuwe opties. Problemen met
de mond kunnen wijzen op een (af)gesloten geest, vasthouden aan vertrouwde
dingen/gewoonten, en niet kunnen/willen loslaten.
——————————————————————————
Nagels
Metafysisch gezien, associëren we de nagels met bescherming. Nagelbijten neemt vaak toe in
tijden van spanning en stress en heeft te maken met gevoelens van antipathie tegen de eigen
persoon en/of een nerveuze aard. Er is vaak sprake van een diepgewortelde verbittering, meestal
gericht op een ouder, wellicht omdat we ons als kind onbeschermd hebben gevoeld. Andere
problemen met vingers of teennagels kunnen erop wijzen dat wij te ver vooruit kijken en geen
aandacht hebben voor wat wij nodig hebben om onszelf in het heden te beschermen.
——————————————————————————
Nek
Metafysisch gezien vertegenwoordigt de nek flexibiliteit. De nek verbindt het hoofd met het
lichaam. Stijfheid in de nek wordt vaak geassocieerd met te veel nadruk leggen op het uiterlijke
lichaam, of met teveel nadruk leggen op het intellect, ten kosten van het lichaam.
——————————————————————————
Neus/neusholte
Metafysisch gezien hebben de neus en neusholte betrekking op onze vermogens tot omgaan met
problemen zonder daardoor geblokkeerd te raken. Neusholte-ontsteking wordt vaak geassocieerd
met irritatie door een bepaald persoon, angst voor de toekomst, of onvermogen om los te komen
van oude probleemoplossende gewoonten of -denkwijzen. Een verstopte neus wordt vaak
gerelateerd aan niet-vergoten tranen of langdurige (ingehouden) rouw.
——————————————————————————
Nieren
Metafysisch gezien worden de nieren geassocieerd met de balans in ons leven. Nierklachten
worden geassocieerd met een gebrek aan balans tussen onze mannelijke en vrouwelijke
eigenschappen, en ook met een gebrek aan balans in onze persoonlijke relaties. Men denkt dat
de grootste oorzaak van deze disbalans ligt in een angst voor verlies of een angst voor scheiding
(van personen, dingen of omstandigheden).
——————————————————————————
Oog
Metafysisch gezien, associëren wij de ogen met de mogelijkheid om scherp (of helder) te zien.
Problemen met de ogen kunnen geassocieerd worden met het niet willen “zien” wat er in een
bepaalde situatie aan de hand is. Verminderd gezichtsvermogen kan gerelateerd zijn aan een
verlangen om ons terug te trekken uit het leven van alledag, bijvoorbeeld veroorzaakt door een
pijnlijke, of kwetsende omgeving of situatie.
——————————————————————————
Oor
Metafysisch gezien, vertegenwoordigen onze oren ons vermogen om te horen. Problemen met de
oren kunnen geassocieerd worden met een conflict tussen datgene wat wij willen horen en onze
interpretatie van wat er daadwerkelijk gezegd wordt. Er kunnen factoren meespelen zoals het als
kind, of in een huidige relatie, niet gehoord zijn. Het kan ook zijn dat wij zodanig (ver)oordelend
zijn geworden, dat de neiging is ontstaan om de “oren te sluiten” voor nieuwe ideeën of andere
opties (dan die van onszelf).
——————————————————————————
Ovaria (eierstokken)
Metafysisch gezien associëren we de eierstokken met de bron van het leven, en met creativiteit.
Klachten in dit gebied worden gewoonlijk geassocieerd met een conflict over het krijgen van een
kind. Het kan zijn, dat vrouwen hun eigen vermogens om te creëren onderwaarderen, door
conditionering of door een onbewuste of ingesleten overtuiging dat vrouw-zijn gelijk staat aan
zwak-zijn. Het is belangrijk dat vrouwen zowel de vrouwelijke als de mannelijke kanten van hun
karakter (leren) waarderen.
——————————————————————————
Pancreas
Metafysisch gezien wordt de alvleesklier in verband gebracht met ons vermogen om te genieten
van de mooie dingen in het leven. De pancreas is betrokken bij het onderhouden van een stabiele
bloedsuikerspiegel in ons lichaam, en dus kunnen klachten in dit gebied wijzen op een neiging tot
dramatiseren of het overmatig focussen op de negatieve kanten van mensen of situaties.
——————————————————————————
Polsen
Metafysisch gezien worden polsen geassocieerd met activiteit. Zwaardere klachten aan de polsen
kunnen duiden op een diep conflict over wat wij doen, of over wat ons wordt aangedaan. Lichtere
klachten aan de polsen worden geassocieerd met verzet tegen een bepaalde activiteit waar wij op
dit moment aan deelnemen.
——————————————————————————
Prostaat
Metafysisch gezien wordt de prostaat geassocieerd met de eigenwaarde van een man. Klachten
m.b.t. deze klier ontstaan meestal bij mannen boven de vijftig jaar en kunnen wijzen op een
probleem met de eigenwaarde in verband met het ouder worden. Dit heeft vaak te maken met een
angst voor verlies van mannelijkheid, naarmate men minder gespierd en sterk wordt.
——————————————————————————
Rug
Metafysisch gezien, kunnen we de rug associëren met steun of ondersteuning. Een slechte rug
wordt vaak in verband gebracht met een gebrek aan sociale steun, of het gevoel dat wij alles
alleen moeten doen, zonder hulp van anderen. Rugpijn is ook vaak gerelateerd aan een nietondersteunende
relatie, of aan extreme druk om beter te presteren, thuis of op het werk.
——————————————————————————
Schildklier
Metafysisch gezien staat de schildklier voor persoonlijke kracht/macht. Schildklierproblemen
bestaan gewoonlijk uit ofwel hypothyreoïdie, dat geassocieerd wordt met (gedurende vele jaren)
andermans behoeften boven die van jezelf plaatsen; ofwel hyperthyreoïdie, geassocieerd met de
(vermeende) noodzaak om gehaast door het leven te gaan, en alles zo snel mogelijk te doen. De
onderliggende oorzaak van deze gedragingen zijn een laag zelfbeeld, en een laag zelfrespect.
——————————————————————————
Schouders
Metafysisch gezien, worden de schouders geassocieerd met het gemakkelijk kunnen dragen van
onze verantwoordelijkheden. Klachten aan de schouders duiden er vaak op dat wij ons overbelast
en overstelpt voelen. Spanning wordt vaak in de schouders vastgehouden, wanneer wij iets doen
wat wij liever niet willen doen, of als we het gevoel hebben teveel “op de schouders” te hebben.
Pijnlijke schouders wijzen erop dat onze verantwoordelijkheden ons tegenstaan en/of dat we ons
gedwongen voelen om op een bepaalde wijze te handelen of bepaalde dingen te doen.
——————————————————————————
Spieren
Metafysisch gezien worden de spieren geassocieerd met een gebrek aan wilskracht en
besluitvaardigheid om de eigen wensen en verlangens uit te voeren. Dit kan wijzen op een
(fysieke, mentale of emotionele) angst om niet succesvol te zullen zijn. Of met het niet willen
aangaan van nieuwe ervaringen.
——————————————————————————
Stuitbeen
Metafysisch gezien, vertegenwoordigt het stuitbeen/staartbeen onze basisbehoeften. Problemen
in dit gebied ontstaan wanneer wij de overtuiging hebben dat wij anderen nodig hebben om voor
ons te zorgen of in onze behoeften te voorzien. Onbewust kunnen we ons schuldig voelen dat wij
niets doen terwijl wij anderen ons leven laten bepalen. Dit probleem kan ontstaan bij een gebrek
aan vertrouwen in de eigen capaciteiten.
——————————————————————————
Tanden
Metafysisch gezien, vertegenwoordigen tanden de grenzen tussen onszelf en anderen (de tanden
vormen de fysieke bescherming van de toegang tot onze “binnenkant”). Problemen met tanden
kunnen wijzen op problemen met persoonlijke grenzen tussen onszelf en anderen, met name
onze moeders of de moederfiguren in ons leven. Tandenknarsen tijdens de slaap wordt
geassocieerd met boosheid of stress, waarvan men zich overdag vaak niet bewust is, omdat de
oorzaak onderdrukt wordt.
——————————————————————————
Tandvlees

Lees ook:   Geen oversterfte door corona

Metafysisch gezien, wordt het tandvlees geassocieerd met een angst om achter een reeds
genomen besluit te gaan staan of angst voor de consequenties die voortkomen uit het
uitvoeren/doorvoeren van een besluit of proces. Er kan een probleem zijn met het grip krijgen op
de realiteit, wat met zelfvertrouwen te maken kan hebben. Tandvlees heeft ook te maken met
duidelijkheid krijgen (of geven) over wat je wél en wat je niet wilt.
Leren om hulp te vragen, op hulp te vertrouwen, en niet proberen om alles tegelijk te doen of alles
zelf te doen.
——————————————————————————
Tenen
Metafysisch gezien worden de tenen geassocieerd met ons bewustzijn van de kleinere dingen in
het leven. Verwondingen aan de tenen worden vaak gezien wanneer wij voorwaarts willen gaan,
vooruit willen komen, zonder daarbij aandacht te besteden aan wat er om ons heen gebeurt.
Eeltknobbels en likdoorns zijn indicaties dat wij geen verantwoordelijkheid nemen voor onze
persoonlijke zorg (verzorging), of dat wij het gevoel hebben niet (goed) in staat te zijn om voor
onszelf te zorgen.
——————————————————————————
Thoracale wervelkolom (borstwervels)
Metafysisch, worden onze borstwervels in verband gebracht met ons vermogen om te gaan met
schuld(gevoelens). Klachten in dit gebied worden geassocieerd met schuldgevoelens omdat wij
anderen de rug toekeren, of omdat wij vinden dat wij in een relatie niet voldoende steun bieden.
Dit kan te wijten zijn aan onderdrukte onvermogens, of aan het gevoel om niet te kunnen voldoen
aan de (eigen of andermans) verwachtingen, waardoor we het ook maar liever niet proberen.
——————————————————————————
Thymus
Metafysisch gezien wordt de thymus (zwezerik) in verband gebracht met ons zelfbewustzijn en
met ons zelfbesef. De thymusklier is verbonden met het hart en het hartchakra; daarom worden
ziekten van de thymus geassocieerd met gebrek aan liefde en met diep verdriet.
——————————————————————————
Tong
Metafysisch gezien vertegenwoordigt de tong ons vermogen om de goede dingen des levens te
proeven. Er kan een slepende “bittere (na)smaak” zijn of schuldgevoel kan onze vreugde en ons
plezier bederven. Of er kan een schuldgevoel zijn t.a.v. de goede dingen die men “geproefd” heeft
(in het leven) of over het “uit je mond laten vallen” van dingen die je beter vóór je had kunnen
houden. De tong wordt ook geassocieerd met kritisch zijn naar jezelf toe.
——————————————————————————
Uterus (baarmoeder)
Metafysisch gezien wordt de baarmoeder gerelateerd aan creativiteit, en het voortbrengen van
nieuw leven. Klachten kunnen worden geassocieerd met een angst voor de conceptie van een
kind of ook met de conceptie van een creatie/project. Emotionele blokkades m.b.t. het op de
wereld zetten van een kind, ofwel door schuldgevoelens (bijvoorbeeld omdat wij eerder gefaald
hebben om een kind liefdevol op te voeden) ofwel door een angst om niet in staat te zijn om een
liefdevolle omgeving en opvoeding te kunnen bieden voor degene waar we van houden, kunnen
zich dan manifesteren als een fysieke klacht m.b.t. de uterus.
——————————————————————————
Vingers
Metafysisch gezien, worden de vingers in verband gebracht met behendigheid/handigheid.
Klachten aan de vingers kunnen duiden op het verliezen van onze behendigheid en het
verminderen van onze fysieke en emotionele gevoeligheid. De vingers weerspiegelen ook fijne
details, dus kunnen klachten aan de vingers ook wijzen op een obsessie voor kleinigheidjes of
details of een onwil/onvermogen om het grote geheel te zien.
——————————————————————————
Voeten
Metafysisch gezien vertegenwoordigen de voeten “aarding”. Als wij geaard en zeker van onszelf
zijn, kunnen we ons met een zelfbewuste pas voorwaarts bewegen. Alle problemen/klachten die
ons ervan weerhouden ons vrij te bewegen, worden geassocieerd met een weerstand tegen
voorwaarts gaan, vooruitgang, de behoefte om te blijven (zitten) waar we zijn of de perceptie dat
iets of iemand onze voortgang belemmert.
——————————————————————————
Vrouwelijke geslachtsorganen
Metafysisch gezien worden de vrouwelijke geslachtsorganen in verband gebracht met het
vrouwelijke principe. Door de druk waaronder vrouwen tegelijkertijd vele verschillende rollen
vervullen (moederschap, carrière, partner en huisvrouw) kan er een conflict ontstaan, wanneer zij
het gevoel krijgen dat zij niet voldoen aan de (eigen of andermans) verwachtingen, op één of
meerdere van deze gebieden. Ook kan schuldgevoel meespelen, rondom de beslissing om wel of
geen kinderen te willen krijgen, of rondom het wel of niet nastreven van een carrière. Deze
conflicten worden gewoonlijk veroorzaakt door het ego, en het kan dan ook helpen om je over te
geven aan de natuurlijke “flow” (stroom) van dingen en het levenspad waarop we zitten te
omarmen.
——————————————————————————
Wervelkolom / ruggengraat
Metafysisch gezien, wordt de wervelkolom geassocieerd met flexibiliteit. Klachten kunnen
ontstaan als wij het gevoel hebben niet opgewassen te zijn tegen situaties of gebeurtenissen van
buitenaf, wanneer wij star worden in ons denken en wij geen oplossing voor onze problemen meer
kunnen vinden. Als wij onszelf niet in staat achten om met onze problemen om te gaan worden we
star in onze gewoonten en weigeren wij te buigen of ons handelen aan te passen aan de
veranderende omgevingsfactoren.
————————————————————

Gerelateerde berichten