web analytics
11:11 Dubbele getallen
Corona & VirussenMaatschappij & PsychePolitiek-Elite

BAG’s COVID-vaccinatieaanbeveling ondanks overmatige sterfte en aanhoudende strafrechtelijke vervolging!

De Zwitser Beat Süess is een onafhankelijke adviseur en coach voor strategie en potentiële ontwikkeling. Op 28 september 2023 publiceerde hij een artikel op de homepage van Aletheia onder de titel: “Hoe de BAG de kwetsbaren opoffert ondanks een gebrek aan veiligheidsgegevens.”

Het Federaal Bureau voor Volksgezondheid BAG verkeert met zijn bijna 700 medewerkers in een professioneel sombere toestand, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het vaccinatieadvies tegen COVID-19 voor zwangere vrouwen. De BAG beveelt alleen expliciet “vaccinatie” aan voor eerder zieke zwangere vrouwen. Het vaccinatieadvies voor gezonde zwangere vrouwen is echter geenszins ingetrokken. Nee, de formulering is simpelweg gewijzigd zodat voor deze doelgroep toch een ‘vaccinatie’ wordt aanbevolen als de arts dit passend acht. De huidige ‘vaccinatieaanbeveling’ blijft beweren dat de ‘vaccinatie’ veilig zou zijn voor zwangere vrouwen. Het enige onderzoek dat voor deze verklaring is gebruikt, laat zien hoe ongelooflijk incompetent of brutaal de BAG werkt. […]

De bewering van de BAG dat zwangere vrouwen een aanzienlijk hoger risico zouden lopen op COVID-19, heeft ook nooit wetenschappelijk onderzoek doorstaan. […] De deskundigencommissie (HMEC), die Swissmedic adviseert over de goedkeuring, had in december 2020 al gewezen op de risico’s voor zwangere vrouwen en overeenkomstige waarschuwingen aanbevolen. Swissmedic had echter geen waarschuwingen afgegeven en ook niet om de relevante veiligheidsgegevens gevraagd. Tot op heden hebben fabrikanten geen veiligheidsgegevens voor zwangere vrouwen verstrekt. In hun specialistische informatie wijzen zij alleen op het gebrek aan gegevens over de veiligheid voor zwangere vrouwen.

Vijftien maanden geleden bleek uit goedgekeurde goedkeuringsdocumenten uit de VS eindelijk waarom er tot nu toe geen verder onderzoek is gedaan. Pfizer en de FDA waren op de hoogte van het hoge aantal zwangerschapsverliezen uit de goedkeuringsstudies en hadden bij rechterlijke beslissing 55 jaar lang geprobeerd deze en andere gezondheidsrisico’s voor het publiek geheim te houden. Wat de FDA en Pfizer sinds de goedkeuring wisten, wordt nu op pijnlijke wijze onthuld door de duidelijke daling van het aantal geboorten en de toename van het aantal doodgeborenen. […] In een analyse uit maart 2023 liet ik zien dat eind 2022 bijna 18.000 mensen in Zwitserland waren overleden als gevolg van de COVID-19-maatregelen en vooral de COVID-19-‘vaccins’. Veel internationale onderzoeken zijn tot een soortgelijke conclusie gekomen, zoals de laatste uitgebreide analyse van professor Denis Rancourt. Het bevestigt opnieuw wat zijn eerdere internationale analyses al hadden laten zien. Het sterftecijfer in de meeste landen is niet gestegen met COVID-19, maar alleen met de start van de ‘vaccinatiecampagne’. De analyse concludeert dat tot nu toe wereldwijd 17 miljoen extra mensen zijn gestorven als gevolg van de COVID-19-‘vaccinatie’, wat binnen het bereik van berekeningen uit andere internationale onderzoeken ligt.

Lees ook:   Narcisten Tarot reading

Ook in Australië begonnen de onverwachte sterfgevallen pas met de ‘vaccinatiecampagne’. Het jaarlijkse gemiddelde totale sterftecijfer (rode curve) is binnen twee jaar met 18 procent of 29.000 sterfgevallen gestegen. Opvallend is ook dat in 2022 minder ‘vaccindoses’ (oranje curve) tot veel meer sterfte leidden (blauwe curve). […]

Waarom gaan de “vaccinatiecampagnes” nog steeds door in pensioen- en invaliditeitsinstellingen?

Uit een uitgelekte brief van de St. Gallen Health Department aan voorzieningen voor gehandicapten blijkt dat de BAG al had geïnformeerd over het “vaccinatieadvies” voor de herfst van de zomer. De BAG heeft uiteraard gegevens opgevraagd over de deelname en omvang van ‘vaccinatiecampagnes’ in gehandicapten-, bejaarden- en verpleeghuizen voor dit najaar. De BAG wilde hier niet op reageren en verwees de zaak naar het kanton. De gezondheidsdirecteur van St. Gallen heeft nog niet op een verzoek gereageerd. De huidige specialistische informatie voor sociaal medische voorzieningen blijft deze voorzieningen aanbevelen “… de hoogst mogelijke vaccinatiegraad tegen COVID-19 en griep, zowel voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben als voor werknemers …”. […]

Maar waarom nemen de BAG en andere gezondheidsautoriteiten, tegen beter weten in, nog steeds deel aan dit dodelijkste medische experiment in de menselijke geschiedenis? We zullen deze vraag in een aparte analyse behandelen, omdat dit buiten het bestek van dit artikel zou vallen. De getoonde systematische manipulaties door de BAG hebben echter aangetoond dat deze autoriteit en de verantwoordelijken niet langer te vertrouwen zijn. Pas nadat een onafhankelijk onderzoek de motieven voor dit dodelijke wangedrag heeft opgehelderd en de klachten zijn verholpen. Onderteken daarom het herverwerkingsinitiatief. […] Beste Kla.TV-kijkers, maak uw omgeving bewust van dit schandaal! Het is al lang bewezen dat elke extra dosis van de COVID-19-‘vaccins’ geen bescherming biedt, maar zelfs nog grotere schade aanricht en nog meer sterfgevallen veroorzaakt.

Lees ook:   De propaganda pil nu zelfs beschikbaar voor aapjes

Het is ook vreemd dat de BAG vaccinatie blijft aanbevelen, ook al loopt er een strafrechtelijke klacht tegen Swissmedic. Deze werd in juli 2022 ingediend vanwege de goedkeuring van de schadelijke nieuwe mRNA “vaccins” tegen Corona en de ernstige gezondheidsschade die daarna optrad!

Hier moet de vraag worden gesteld of dit een teken is van een verband tussen de BAG en Swissmedic? Of zou het een nieuw teken kunnen zijn van de betrokkenheid van de BAG en Swissmedic bij de Bill & Melinda Gates Foundation? Zie ook de volgende uitzending.

Kla.TV blijft voor u op de hoogte en monitort ook of het Openbaar Ministerie de strafklacht tegen Swissmedic zo snel mogelijk afhandelt!

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥