web analytics
11:11 Dubbele getallen
BuitenaardsRH Negatief - Anunnaki - Elohim - Geloof

Zijn wij ontworpen door buitenaardse wezens?

Gebaseerd op het boek ‘The 12th planet’ van Zecharia Sitchin, geïnspireerd door het hoofdstuk getiteld ‘The creation of Man’. In deze video duiken we in de theorieën en geschriften van Zecharia Sitchin, in het rijk van oude beschavingen en hun potentiële buitenaardse connecties.

Sitchins stellingen, vooral zijn ideeën over de Anunnaki en hun rol in de menselijke evolutie, dienen als het centrale thema van onze discussie. De Anunnaki, zoals beschreven door Sitchin, zijn niet alleen mythologische goden, maar buitenaardse wezens met een diepgaande invloed op het ontstaan ​​van de mensheid. Aan de hand van het boek “The Twelfth Planet” onderzoeken we het verhaal van de menselijke schepping zoals gedocumenteerd door de oude Sumeriërs.

Dit verhaal suggereert dat mensen niet louter een product van evolutie waren, maar opzettelijk door de Anunnaki werden ontworpen door middel van geavanceerde genetische manipulatie.

Er werd gezegd dat deze kunstmatige creatie een mix was van de goddelijke essentie van deze goden en de klei van de aarde. Hoe komt dit echter overeen met de algemeen aanvaarde evolutietheorieën en de joods-christelijke overtuigingen die in de Bijbel geworteld zijn?

De video werpt licht op deze schijnbare tegenstrijdigheid en illustreert dat de Sumerische teksten misschien niet in strijd zijn met de evolutietheorie of bijbelverhalen. In plaats daarvan zouden ze een uniek perspectief kunnen bieden dat de twee overbrugt, wat suggereert dat hoewel evolutie een rol speelde, er een externe invloed was die de opkomst van de moderne mens versnelde.

Lees ook eens:  Zijn RH-negatieve bloedgroep-mensen afstammelingen van de goden?

Een aanzienlijk deel van de video concentreert zich op de rol van de mens zoals waargenomen door oude beschavingen. Door parallellen te trekken tussen Sumerische verhalen en het bijbelverhaal, bespreken we het idee dat de mens geschapen is met een specifiek doel: het dienen van de goden. Deze dienst bestond niet alleen uit aanbidding, maar ook uit daadwerkelijke arbeid.

Oude teksten, zowel uit Sumerië als uit de Bijbel, beelden scenario’s uit waarin mensen de taak kregen tuinen te onderhouden of taken uit te voeren voor deze hogere wezens. Het debat tussen evolutie en spontane creatie is een ander hoogtepunt. Terwijl Charles Darwins ‘On the Origin of Species’ het concept van natuurlijke selectie introduceerde, wat een geleidelijke evolutie van levensvormen suggereert, roept de plotselinge verschijning van Homo sapiens vragen op.

De video presenteert het idee dat deze abrupte opkomst niet zomaar een willekeurige gebeurtenis in de evolutionaire tijdlijn was. In plaats daarvan was het een berekende interventie van de Anunnaki, die met behulp van hun geavanceerde kennis een bestaande soort aanpasten om moderne mensen te creëren.

Maar hoe hebben ze dit bereikt? De video duikt in het domein van genetische manipulatie en trekt parallellen met hedendaagse technieken zoals klonen, celfusie en genetische transplantaties.

Lees ook eens:  Negatieve bloedgroepen een vreemd fenomeen?

Als de Anunnaki in staat zouden zijn om interstellair te reizen, is het aannemelijk dat hun wetenschappelijke kennis veel beter was dan die van ons. De video suggereert dat ze mogelijk methoden hebben gebruikt die vergelijkbaar zijn met, of zelfs geavanceerder zijn dan, onze huidige genetische manipulatietechnieken om hun imago op een bestaande soort in te prenten, wat leidt tot de geboorte van de moderne mens.

Deze video biedt een uitgebreide verkenning van de theorieën van Zecharia Sitchin, waarbij ze worden gecombineerd met modern wetenschappelijk inzicht en oude teksten. Of je nu een scepticus, een gelovige of gewoon nieuwsgierig bent, deze discussie biedt een fris perspectief op de eeuwenoude kwestie van de menselijke oorsprong en de potentiële invloed van buitenaardse wezens op onze evolutionaire reis…

Ik geloof hier dus in.
Toch geloof ik ook in reïncarnatie, en in een soort God, Goden, oftewel wij noemen het zo maar een vorm van een soort wezens, heilige hoogstaande liefdevolle wezens, als in ziel, energie etc. en een hiernamaals, wat de reden is van het bestaan, weten wij niet.
Maar er is zeker meer.
Maar hoe het werkt weet ik niet.

Wel dat Avatar een interessant fenomeen is in dit alles, evenzo de serie: The 100.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥