24 april 2021

 

Basisinkomen petitie

https://basisinkomen2018.nl/

Even op klikken,… kom je zo bij die website…


Is het niet nu dan in de toekomst wel, een basisinkomen zal er toch wel komen, dus, waarom niet nu?
Niet morgen, maar nu…!


Gun anderen ook een leven, zieke mensen, mensen die alleenstaand zijn met kinderen of zonder, deel je baan met anderen, werk ook partime, samenwonen met behoudt van een basisinkomen, wat nu dus niet mag!
Waardoor men meer kansen heeft in relaties! Tjah zo moet je het ook bekijken natuurlijk.. 😉
Samen mogen eten omdat, men je niet meer lastig valt, eet jij samen met iemand, dat mag niet? Denk aan bejaarden die dit niet meer mochten! Schande! Ze mochten niet eens meer bij elkaar logeren! NB!

Controles, bemoeienis, geen stress, gewoon normaal kunnen eten, ook de gezonde dingen!
Mensen die in de basis weer gezond worden en gelukkiger omdat men kansen krijgt, die ze nu niet meer krijgen.
De basis is altijd gezonde voeding, van daaruit, zorg voor het zelf, van daaruit zelfvertrouwen en zekerheid en dan werk, en sociale contacten etc etc…

 

Beste 2e kamerleden,

Wij zien in een onvoorwaardelijk basisinkomen veel voordelen.

 • Het verschaft iedereen een minimale bestaanszekerheid
 • Mensen hebben de vrijheid om zelf keuzes te maken tussen betaald werk, opleiding, onderneming, vrijwilligerswerk en/of (mantel)zorg.
 • Het rondpompen van geld, de bijbehorende bureaucratie en controles kunnen afgeschaft worden.
 • Mensen worden bevrijd van de beperkende ‘etiketten’ die nu geplakt worden.
 • Het loont als mensen met elkaar samenwerken, kosten delen en/of samenwonen.
 • Gelijktijdige hervorming van de arbeidsmarkt zorgt voor meer betaald werk en meer (deeltijd)banen.

We laten zien dat het basisinkomen nu al betaalbaar is als we de beschikbare middelen anders verdelen. Naast een basisinkomen krijgen mensen ook een gratis basiszorgverzekering en een toelage per kind onder de 18 jaar.

Daarom zijn wij een groot voorstander van invoering van het basisinkomen met ingang van 2018.

—————

DE HOOGTE VAN HET BASISINKOMEN

Hoe hoog wordt het basisinkomen dan ? Dat is natuurlijk de spannende vraag.

Daarover doen wij met dit burgerinitiatief nog geen uitspraken. Ons belangrijkste doel is namelijk om het draagvlak voor het basisinkomen te vergroten. We hopen zichtbaar te maken dat velen dit zien als de eigentijdse vorm voor sociale zekerheid en arbeidsmarkt.

Maar goed, we willen natuurlijk niet helemaal ‘verstoppertje’ spelen over de mogelijke hoogte van het basisinkomen. Er zijn twee aanvliegroutes. Bekijk je het vanuit de leefbaarheid, “je moet er van kunnen rondkomen”, dan zul je rond de € 1.500 per maand uitkomen. Is de betaalbaarheid voor de schatkist het eerste uitgangspunt, dan kom je eerder uit bij € 1.000 per maand. En dan is de basiszorgverzekering sowieso al door de overheid betaald.

———–

EENVOUD:

 • Iedere volwassene een vast basisinkomen per maand
 • Basiszorg is voor iedereen ‘gratis’ geregeld
 • Een deel van inkomen uit werk/onderneming is vrij van belasting, daarboven één belastingtarief.
 • Ouders ontvangen een maandelijkse bijdrage per kind onder de 18 jaar

UITGANGSPUNTEN:

 • Meer vertrouwen in eigen kracht van mensen, minder achterdocht en controle.
 • Geen uitzonderingen of keuringen meer, iedere relatie tussen inkomen en beperking behoort tot het verleden.
 • Geen uitkeringen, aftrekposten en toeslagen meer. Alleen een vorm van kinderbijslag blijft.
 • Basisinkomen is er voor iedereen, rijk en arm ! Geen onderscheid.
 • Vlaktaks moet onder 50% blijven, iemand moet altijd meer dan de helft overhouden van zijn zelf verdiende euro.
 • Mensen zijn niet verplicht tot werk of tegenprestatie.
 • Mensen mogen met zovelen samenwonen als ze zelf willen. Geen bizarre, vernederende controles meer op tandenborstels.
 • Basisinkomen is onvoldoende voor levensonderhoud, er blijft een prikkel tot werken en/of samenleven. Kracht van creativiteit en levenslust bij mensen weer laten bloeien.
 • Belastingvrij inkomen bovenop basisinkomen is bedoeld om onderkant arbeidsmarkt maximaal te stimuleren. Zoveel werk dat nu blijft liggen of onbetaalbaar is. Werken moet maximaal lonend zijn. Geen armoedeval, maar iedere verdiende euro is meteen voor de werkende.
 • Basiszorg voor iedereen collectief geregeld.
 • Meebewegen met steeds flexibelere arbeidsmarkt. Toename flexwerkers, uitzendkrachten en zzpers is gegeven.
 • Pensioenpremies van werkgever zijn niet meegenomen in inkomsten en belastingberekening. Pensioenstelsel blijft hetzelfde.
 • Er verandert niets aan de ondersteuning die mensen vanuit de zorg kunnen ontvangen. Van thuiszorg tot de instelling voor gehandicapte of oudere, die blijven gewoon zoals ze nu zijn.
 • De financiële gevolgen van veranderend gedrag als gevolg van het basisinkomen zijn niet becijferd. Uitgangspunt bij berekeningen is (een) gelijkblijvende inkomens(verdeling)
 • Dit burgerinitiatief is een idealistisch, maatschappelijk betrokken initiatief, niet gelieerd aan enige partij en zonder winstoogmerk.

DEKKING:

Om het basisinkomen betaalbaar te maken en de inkomstenbelasting niet te hoog te maken is gekozen voor alternatieve, nieuwe belastinginkomsten. Deze zijn niet uit de lucht gegrepen. Over iedere nieuwe bron van inkomsten bestaan serieuze studies, een vergelijkbare belasting in een ander land of een Europees initiatief.

 • Kerosine en vliegen belast met accijnzen en BTW: 2 miljard extra
 • Moderne BTW, één tarief van 20%: 12,7 miljard extra
 • BTW-vrijstellingen vervallen, extra BTW uit financiële sector: 4,6 miljard extra
 • Effectief % vennootschapsbelasting van 23,7 naar 30%: 3,5 miljard extra
 • Financiële Transactie Tax (Tobintax): 5 miljard extra
 • Jongeren van 18 t/m 23 groeien naar volledig basisinkomen, ieder volgend jaar 100 euro/maand erbij. bespaart 3,6 miljard
 • Extra belasting grootverbruikers energie en milieuvervuiling: 2,5 miljard extra

AANVULLENDE IDEEËN:

Met de volgende ideeën kunnen meer voordelen behaald worden uit de overgang naar een basisinkomen. Meer betaald werk, nieuwe deeltijd-banen.

 • Minimumuurloon wordt voor iedereen 7,50 euro per uur. Meer werk, wat nu blijft liggen, wordt betaalbaar.
 • Werkgever kan werknemer altijd ontslaan met opzegtermijn van 3 maanden, eventueel oplopend tot 6 maanden bij langer dienstverband.
 • Doorbetaling bij ziekte is 50% van salaris.
 • Onderscheid tussen werknemer en zzp-er verdwijnt steeds meer. Er ontstaan meer hybride vormen. Niet tegenhouden, maar toejuichen.
 • Eventuele aanvullende vormen van inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid door mensen zelf te organiseren.
 • Er kan ook eenvoudiger gewoond gaan worden, bestemmingsplannen aanpassen.
Lees ook:   Als je verzekering opeens absurd duur gaat worden

Woningcorporaties die zich meer richten op eenvoudiger en betaalbare wooneenheden en/of groepswonen.

——

Mooi plan om iedere volwassene maandelijks een vast basisinkomen te geven en ook nog eens de basiszorg ‘gratis’ te regelen. Maar hoe gaan we dat betalen ? Belangrijkste is natuurlijk dat alle uitkeringen stopgezet worden, van WW tot AOW en van bijstand tot Wajong. Alle toeslagen verdwijnen, studiefinanciering wordt stop gezet. De organisaties die het uitvoeren kunnen ook opgeheven worden. Ministerie van sociale zaken, het UWV, de sociale diensten en de helft van de belastingdienst. Dat scheelt alvast veel, heel veel geld. Alles bij elkaar was dat 110 miljard euro in 2013.

De inkomstenbelasting wordt heel eenvoudig. Alles wat iemand met werken verdient is voor een deel vrijgesteld en daarboven geldt een vast tarief inkomstenbelasting, de zogenaamde vlaktaks. Er bestaan geen aftrekposten meer, ook lekker eenvoudig. Omdat het eerste deel van iemands inkomen vrij is van belasting is het dus direct voor de volle 100% lonend als iemand werkt.

Nu is dat door de armoedeval nauwelijks interessant voor mensen in een uitkeringssituatie.

De BTW op alle producten en diensten wordt één tarief van 20%, er zijn geen vrijstellingen meer. Kerosine en vliegen worden ook belast, de vennootschapsbelasting op bedrijfswinsten gaat effectief naar 30%. Op alle financiële transacties wordt een kleine transactietaks geheven.

Bij de onderbouwing is het allemaal exact na te lezen en na te rekenen. Voor de echte liefhebbers of cijferaars !

—–

Krijgen rijken ook een basisinkomen ?
Laten we beginnen met de harde noot die het makkelijkst te kraken is. Je hoort de vraag regelmatig: “Krijgen rijke mensen dan ook een basisinkomen”. Het eenvoudige antwoord is JA. Het basisinkomen is onvoorwaardelijk en maakt geen onderscheid tussen mensen. Bovendien komt het tarief van de inkomstenbelasting waarschijnlijk tussen de 40% en 50% uit. Dat betekent dat iemand met een hoog inkomen vanzelf meebetaalt aan het eigen basisinkomen. Als je stopt met het basisinkomen boven een bepaald inkomen, dan creëer je op dat punt een abrupte inkomensval. Zeg maar een soort “armoedeval voor rijkeren” Eerste harde noot gekraakt.

Kunnen we het wel betalen ?
Volgens critici en het CPB is het basisinkomen onbetaalbaar. Daarbij gaan ze erg uit van de huidige inrichting van de economie. Maar daar zitten veel politieke keuzes onder. Die kun je ook anders maken door belastinginkomsten elders te zoeken.

De afgelopen 15 jaren zijn de belastinginkomsten steeds meer opgehoest door werkenden en steeds minder door bedrijven. Daar is een correctie mogelijk. In Europees verband kan gekozen worden voor een minimumtarief in belasting op bedrijfswinsten. Dat voorkomt dat bedrijven gaan ‘shoppen’. Meer dan 10 Europese landen doen al onderzoek naar een belasting op financiële transacties. Wat jammer nu dat Nederland daar niet aan mee doet. Fossiele energie meer belasten, accijnzen op kerosine. In onze ogen, verstandige keuzes, het liefst in Europees verband gemaakt.

Ja, het basisinkomen is betaalbaar ! Waar een wil is, is een weg.

En dan hebben we de toverstok nog niet eens genoemd. Voor de redding van banken en de euro zijn er in Europa honderden miljarden overheidsgeld ingezet. Deels uit het niets gecreëerd door de ECB, ruim € 1.100 miljard. Als we dat voor de banken kunnen doen, dan kan dat toch ook voor de mensen ?

Wat doen we voor de chronisch zieken, gehandicapten en ouderen die geen mogelijkheid (meer) hebben om zelf bij te verdienen. Stel dat we uitgaan van een basisinkomen van € 1.000/maand, dan is dat onvoldoende voor hen om van te kunnen leven. Het lastigste dilemma, de moeilijkste puzzel. Maar wel één die vraagt om een goede, sociale oplossing.

Het makkelijke antwoord dat we voor hen een extra uitkering moeten regelen is in de praktijk waarschijnlijk veel lastiger uit te voeren. Natuurlijk zijn er mensen bij wie er geen enkele twijfel bestaat over hun onmogelijkheid nog zelf geld te kunnen verdienen. In dat geval is een extra ZGO-uitkering eenvoudig toe te kennen. De reguliere zorg in de vorm van dagbesteding, jeugdzorg, thuiszorg en wonen in een instelling of tehuis blijven ook gewoon bestaan zoals die nu ook zijn.

Maar waar ligt de grens ? Gaan we weer keuren en toetsen ? Kan de medewerker, belast met de uitvoering, binnen een uur bepalen wat iemands mogelijkheden en/of beperkingen zijn. Voor je het weet wordt er weer in beperkingen over iemand gedacht en gaat dat etiket weer een eigen leven leiden. Komen er weer extra regels over samenwonen en bijverdienen ? Hoe snel hebben we weer een uitkering met een aanzuigende werking ?

We hebben hét eenvoudige antwoord voor dit dilemma niet. Denk ook mee en deel jouw gedachten met ons. Voor het bepalen van een goed antwoord willen we ook wat prikkelende vragen stellen die voorbij gaan aan de bestaande standaard oplossingen en reflexen.

Het is toch goed als iemand uitgedaagd en geprikkeld wordt om zich met eigen talenten in te zetten voor extra verdiensten ?
Hebben de meeste mensen niet veel meer oerkracht, levenslust en creativiteit dan we nu vaak voor mogelijk houden ? Hoe spreken we dat meer aan ?
Wat is leefbaar, wat is de norm ? Is dat een compleet huis voor één persoon, een klein appartement of een kamer ? Mag iemand buitenaf in een eenvoudig chalêt wonen ?
Samenwonen met twee of meer wordt lonend, geen verlies van uitkering, toeslagen. Tweemaal een vast basisinkomen van € 1.000 levert al een zeer leefbare basis op van € 2.000. Over groepswonen dan nog niet gesproken.
Er is eenzaamheid onder mensen. Is het dan heel erg als het basisinkomen mensen prikkelt of beloont in de richting van samen optrekken, samen wonen ?
Familie en vrienden zijn een belangrijke bron van steun. Dat gebeurt nu ook volop. Ook in financiëel opzicht wordt die steun verleent.
……

 

Gerelateerde berichten