01 maart 2021

 

Verliefdheid en karma

Verliefdheid en karma
Wat maakt dat we ons tot iemand aangetrokken voelen? Een warm gevoel voor iemand hebben of verliefd worden? Wat is de betekenis van liefde en verliefdheid in een relatie, gezien vanuit een spirituele invalshoek?

Verliefdheid is gebaseerd op herkenning van trillingen. Ieder mens heeft een energieveld met een bepaalde trilling wat, vaak op een onbewust niveau, door een ander kan worden waargenomen. Als het trillingsniveau op dezelfde frequentie zit, leidt dat tot een bepaalde mate van herkenning. Bij een sterke, plotselinge verliefdheid is dat vaak is het een karmische herkenning, bedoeld om een aanzet te geven tot een verandering in je leven. Vaak is het dan ook de bedoeling om iets dat in een ander leven niet in harmonie was tussen twee (of meer) personen in dit leven uit te werken, in harmonie te brengen. Het kan een onbewuste karmische herkenning zijn waardoor veel op zijn plaats valt of waardoor je met een schok uit je “gewone” baan wordt geduwd en je hele perspectief op de wereld inclusief jezelf verandert. Dan heeft die relatie vaak de bedoeling dat je met kracht op het pad van je levensbestemming wordt gezet, als je daar te ver vanaf bent geraakt.

Relaties als spiegels voor onszelf
Relaties kunnen ons ook helpen om achter onze belemmeringen te komen, zodat we die kunnen transformeren als we de patronen herkennen en meester worden. We weten dat we de gevoelens en gedachten die we over onszelf hebben projecteren in de buitenwereld. Daarom is het belangrijk om te herkennen wat onze relaties ons vertellen over onszelf.

Wanneer we iemand vinden, die de eigenschappen heeft die we zelf zijn kwijtgeraakt in het leven, voelt het goed om bij hem of haar te zijn omdat deze persoon onze innerlijke leegte opvult, wat maakt dat we ons weer heel voelen. Wanneer we onze ontbrekende delen in anderen vinden, voelen we ons vaak met kracht tot hen aangetrokken. We kunnen dan zelfs geloven dat we hen nodig hebben in ons leven, totdat we ons herinneren dat we wat ons zo aantrekt in hen, iets is wat we zelf nog steeds binnen in ons hebben. Het besef dat we die kenmerken of eigenschappen nog steeds bezitten, maakt dat we ze kunnen herkennen en weer in ons leven integreren.

Lees ook:   10 Procent asielzoekers vindt op eigen kracht werk

Wanneer je iemand ontmoet die een gevoel van vertrouwdheid wekt, dan reikt dat moment je iets kostbaars aan: iemand die de delen heeft bewaard waar jij aldoor naar zocht. Vaak is dit wederzijds: de andere persoon voelt zich om dezelfde reden tot jou aangetrokken. Stel jezelf de vraag: Wat zie ik in deze persoon dat ik ben kwijtgeraakt, heb weggegeven of dat van me is afgenomen?

Liefdesrelaties en het hogere doel
Relaties in welke vorm dan ook zijn een manier zijn om buiten de dualiteit te reiken en verbinding te maken met de universele energie die alles met elkaar verenigt. Deze universele energie is de bron van de schepping en elke verbinding daarmee versterkt het groter worden van je bewustzijn. Elke ervaring die we hebben als mens wordt weer omgezet in universele energie, en vindt uiteindelijk haar weg terug naar het Eenheidsbewustzijn als een ervaring van God in menselijke gedaante. Deze ervaringen geven God de mogelijkheid om zichzelf te ervaren in een menselijke spiegel. Dat is het hogere doel van relaties in welke vorm dan ook. De handeling om ervaringen binnen een relatie met elkaar te delen, verbindt de ervaring met het universele bewustzijn door haar te verbinden met de universele energie. De relatie die het moeilijkst in stand te houden is, is een liefdesrelatie, want die grondt alle ervaringen in een basisenergie van liefde. Tegelijkertijd is de energie van onvoorwaardelijke liefde de krachtigste energie die er is, de energie die tegenstellingen doet oplossen, die moeiteloos ruimte en tijd overbrugt en bergen kan verzetten.

Deze tekst is onderdeel van het thema “Liefde en relaties” van de Transformatie Leergang.

@Marleen van Wegberg

https://www.spiritincoaching.nl/?p=8077

Gerelateerde berichten