web analytics
11:11 Dubbele getallen
Corona & VirussenGezondheid & UiterlijkMysteriePolitiek-Elite

De nooit eindigende gevaren van RNA-vaccins

Als onderdeel van het team “Medicians and Scientists for Health, Freedom and Democracy”. heeft Prof. Dr. Sucharid Bhakdi een brandbrief gepubliceerd:

Een rampzalig probleem dat gigantische schade aan het immuunsysteem veroorzaakt.

Prof. Bhakdi beschouwt elke verdere toediening van mRNA-vaccinaties als een extreem gevaar voor lijf en leden. Hij roept mensen op om hun lot in eigen handen te nemen en deze brief – die inmiddels in 17 talen beschikbaar is – wereldwijd te verspreiden.

Prompt: The doctor looks through the endoscope and sees microbes, viruses, and the Corona virus High quality Color play re, Mysterious

Zijn waarschuwing, ondersteund door wetenschappelijke feiten, maar uitgelegd op een manier die iedereen kan begrijpen, moet door alle mensen worden ontvangen, vooral door degenen die blindelings op de artsen, de media en de politici vertrouwden en zich lieten vaccineren en het gevaar van verdere vaccinaties niet kennen. Het verspreiden ervan kan levens redden.

Prompt: surreal painting of Romanian male scientist of anthropomorphic bacteria and microscope, vintage 1910 fashion, mesmerizing digital art by Brom and Artgerm

De brandbrief eindigt met de oproep:

“Iedereen over de hele wereld moet onmiddellijk opstaan ​​en alle RNA-injecties stopzetten.”

Het nieuwe concept van RNA-vaccins Chromosomen zijn de boeken van het leven.

Je DNA bevat de essentiële receptoren waarmee eiwitten worden gemaakt. Indien nodig wordt het boek geopend en wordt een kopie van het gewenste recept gemaakt. De kopie is mRNA, dat de productie van het eiwit regelt.

Na het lezen van de instructies is het recept niet meer nodig en wordt het verwijderd.

mRNA-vaccins zijn kortlevende kopieën van chromosomale recepten die de productie van geselecteerde antigenen mogelijk maken, b.v. B. het SARS-CoV-2-spike-eiwit.

Elke injectie levert meer dan een miljard kopieën (RNA-moleculen) op.

Massaproductie van mRNA vereist de massale beschikbaarheid van DNA-recepten.

Hoe wordt dit bereikt?

De oplossing vertegenwoordigt een hoeksteen van genetische manipulatie.

De biljoenen en biljoenen bouwinstructies zijn afkomstig van bacteriën. De receptoren zitten in kleine, bacteriële chromosomen die plasmiden worden genoemd. De bacteriedelingstijd bedraagt ​​ongeveer 20 minuten; het aantal cellen neemt per uur achtvoudig toe.

Met behulp van de plasmiden kunnen in slechts een paar dagen letterlijk talloze bacteriën worden verkregen.

Plasmiden zijn gemakkelijk te manipuleren. Buitenlandse receptoren, dat wil zeggen genen die de instructies bevatten voor de opbouw van virale eiwitten, kunnen eenvoudig worden ingebracht.

Na massale reproductie in de bacteriën worden ze geoogst en gebruikt als sjablonen voor de productie van mRNA-kopieën. De mRNA-moleculen worden vervolgens verpakt in kleine vetbolletjes die lipide-nanodeeltjes (LNP) worden genoemd.

Prompt: A wise and compassionate doctor, wearing a white lab coat, a stethoscope draped around his neck, his eyes filled with empathy and knowledge, a sense of purpose radiating from him, standing tall and confident, above his head, a swirling array of bacteria, floating and dancing in the air, representing the invisible threats he faces, yet he is shielded by a strong, impenetrable forcefield, a shimmering barrier of protection surrounding him, creating a surreal and fantastical atmosphere, reminiscent of a Marvel superhero movie, the backdrop filled with futuristic technology, illuminated screens and advanced medical equipment, giving the scene a high-tech and otherworldly vibe, capturing the essence of a modern-day hero, using a state-of-the-art digital camera, with precise control over exposure and focus, a color grading technique adding a touch of cinematic flair, a wide-angle lens capturing the grandeur of the scene, the cinematography inspired by the visual style of Marvel films, directors: Joss Whedon, James Gunn, Ryan Coogler, cinematographers: Trent Opaloch, Ben Davis, Rachel Morrison, photographers: Mark Seliger, Annie Leibovitz, Clay Enos, fashion designers: Ruth E. Carter, Judianna Makovsky, Alexandra Byrne, an unexpected collaboration of talents, each bringing their own unique vision and expertise, resulting in a striking and larger-than-life image. —c 10 —ar 2:3

De essentiële componenten zijn kunstmatig geproduceerd en potentieel zeer giftig.

Het gebruik ervan bij mensen was vóór 2020 verboden.

Deze regel werd overtreden met de nood-goedkeuring van de COVID-RNA-vaccins.

Het verpakkingsmateriaal is nodig om het RNA te beschermen tegen vernietiging en om de opname ervan in de lichaamscellen te vergemakkelijken.

Via de bloedbaan bereiken ze alle organen van het lichaam. Daar gedragen de kralen zich als Trojaanse paarden.

Ze worden door de cellen opgenomen en hun lading wordt vrijgegeven. Dit wordt gevolgd door de productie van het genproduct, wat leidt tot het teweegbrengen van een immuunrespons.

Prompt: Animated graphics explaining the dangers of human immune deficiency virus, Mysterious

De immuunrespons resulteert in de vorming van specifieke antilichamen die bedoeld zijn om te beschermen tegen toekomstige infecties.

Het fatale probleem: Het immuunsysteem herkent en vernietigt lichaamscellen die vreemde eiwitten produceren.

Dit gebeurt regelmatig wanneer onze cellen worden aangevallen door virussen. Dit vermogen om te herkennen wat vreemd is aan ons lichaam, wordt ons bij de geboorte gegeven.

Lees ook eens:  Apothekers en oplichting!!!

Het beschermt ons ons hele leven omdat het met virussen geïnfecteerde cellen zo effectief verwijdert. Deze aangeboren bescherming door het immuunsysteem kan niet worden onderdrukt. Dus als mRNA, dat de bouwinstructies bevat voor elk vreemd eiwit, in een cel wordt geïntroduceerd, zal deze cel worden aangevallen door het immuunsysteem.

 

Prompt: doctor in a lab coat using the traditional medieval mask of the Black plague, ultrarrealistic, 8k

 

Dit is het fatale probleem dat ten grondslag ligt aan het hele concept.

De hoeveelheid  mRNA die bij elke injectie wordt afgeleverd, is gigantisch. Een groot aantal immuun-aanvallen zullen door het hele lichaam losbarsten en pas stoppen zodra de productie van het vreemde eiwit is gestopt.

Hoelang zal het duren? Slechts een paar dagen, zoals de vaccinfabrikanten en regelgevende instanties graag beweren?

De ultieme ramp In 2022 werd een alarmerende ontdekking gedaan die niet strookt met deze bewering.

Prompt: A doctor with half normal happy face and half bad guy face. white background , perfect composition, beautiful detailed intricate insanely detailed octane render trending on artstation, 8 k artistic photography, photorealistic concept art, soft natural volumetric cinematic perfect light, chiaroscuro, award - winning photograph, masterpiece, oil on canvas, raphael, caravaggio, greg rutkowski, beeple, beksinski, giger

Zelfs weken na de injecties werden bij gevaccineerde mensen spike-eiwitten gedetecteerd die waren gemaakt met behulp van de RNA-instructies (1-2).

En deze retentie ging gepaard met ernstige ontstekingen van meerdere organen en vaak dodelijke ziekten (2,3).

Welke reden zou er kunnen zijn voor de langdurige productie van een tamelijk kortstondige mRNA-blauwdruk voor eiwitten en voor de langdurige ontsteking?

Een mogelijk en uiterst beangstigend antwoord werd gegeven door de recente ontdekking van McKernan en collega’s (4).

Na het produceren van mRNA moeten de plasmide-DNA-sjablonen worden verwijderd voordat het verpakkingsproces wordt gestart. Anders komen de plasmiden ook in de vetbolletjes terecht. McKernan rapporteerde dat deze cruciale stap van het verwijderen van het plasmide-DNA niet zorgvuldig was uitgevoerd.

Er werden grote hoeveelheden plasmide-DNA in verpakte vorm gevonden. Net als bij mRNA garandeerde de verpakking een succesvolle levering in onze lichaamscellen. Het verschil is dat DNA veel stabieler is dan mRNA en als recept kan dienen voor productie over langere perioden.

De cellulaire opname van een functioneel vreemd chromosoom vertegenwoordigt niets minder dan een genetische verandering.

Het is een groot genetisch experiment…wat willen zij maken van de mensheid?

Het is waarschijnlijk dat mensen die met het vaccin met deze verpakte bacteriële plasmiden worden geïnjecteerd, dit lot zullen ondergaan.

De expressie van een vreemd gen zal een immuun-aanval op de producerende cellen veroorzaken. Voortdurende productie van een vreemd eiwit betekent celdood. Dit zal door het hele lichaam gebeuren.

Er vormen zich bloedstolsels als de bloedvaten gewond raken en het weefsel afsterft door gebrek aan zuurstof.

Het hart is een orgaan dat dode cellen niet kan vervangen.

Wie heeft er niet gehoord van de mysterieuze plotselinge gevallen van hartdood die over de hele wereld voorkomen?

Ze vormen slechts het topje van een ijsberg.

Prompt: "Apocalypse", perfect composition, beautiful detailed intricate insanely detailed octane render trending on artstation, 8 k artistic photography, photorealistic concept art, soft natural volumetric cinematic perfect light, chiaroscuro, award - winning photograph, masterpiece, oil on canvas, raphael, caravaggio, greg rutkowski, beeple, beksinski, giger

Hartziekten veroorzaakt door vaccinaties staan ​​op de agenda van jong en oud.

Het tweede orgaan dat zijn dode cellen niet kan vervangen zijn de hersenen.

Afhankelijk van waar de vaccinschade optreedt, kunnen neurologische en psychologische veranderingen optreden.

Ziekten die tegen het eigen lichaam gericht zijn (auto-immuunziekten) en individueel zelden voorkomen, kunnen zich dankzij de mRNA-injectie nu vaker en in verschillende organen tegelijk ontwikkelen.

Deze buitengewone samenloop van schade wordt inzichtelijk geïllustreerd door het tragische geval van een 14-jarig kind dat stierf aan een ontsteking van meerdere organen zoals nog nooit eerder is gezien (5).

Lees ook eens:  Schandalen uit Hollywood...

Bovendien kan de vaccinatie een enorme negatieve impact hebben op zowel de vruchtbaarheid als de voortplanting.

Prompt: doctor with syringe in hands without gloves about to inject in the arm to latino man patient, perfect composition, beautiful detailed intricate insanely detailed octane render trending on artstation, 8 k artistic photography, photorealistic concept art, soft natural volumetric cinematic perfect light, chiaroscuro, award - winning photograph, masterpiece, oil on canvas, raphael, caravaggio, greg rutkowski, beeple, beksinski, giger

De vaccins hopen zich op in de voortplantingsorganen, wat de vruchtbaarheid rechtstreeks beïnvloedt.

De opname van RNA en DNA dat in het bloed circuleert in cellen van de placenta kan leiden tot doodgeboorte.

Schade aan de placenta kan er ook voor zorgen dat vreemde genen in de bloedsomloop van het ongeboren kind terechtkomen.

De stamcellen in het bloed van de navelstreng zijn na vaccinatie verminderd en beschadigd (6) en er zijn redelijke redenen om aan te nemen dat de vreemde genen het ongeboren kind in de baarmoeder bereiken. Bovendien is de verpakking van de vaccins aangetroffen in de moedermelk (7). (Er zijn al veel baby’s inmiddels doodgeboren, omdat moeders zijn gevaccineerd tegen corona!!!)

De darmpermeabiliteit is hoog in de eerste weken na de geboorte (8), en er bestaat bezorgdheid dat borstvoeding directe overdracht van vaccins op de pasgeborene mogelijk maakt.

Dit zou ertoe leiden dat de ”zelfmoordmechanismen” in de cellen bij de pasgeborene worden geactiveerd.

In het laboratorium is het mogelijk om gesmokkeld vreemd DNA in het boek des levens in te voegen.

Als dit zou gebeuren bij gevaccineerde mensen, zijn de mogelijke gevolgen eindeloos.

Verstoring van het fijn afgestemde netwerk dat de celdeling en -ontwikkeling controleert, kan tot kanker leiden.

Mutaties in sperma en bevruchte eicellen kunnen veranderde eigenschappen erfelijk maken en leiden tot het ontstaan ​​van wezens die afwijken van het evolutionaire pad van het menselijk ras. (wat hebben ze aangericht in vredesnaam!?)

Conclusie :

Er moet worden verwacht dat de aanval van het immuunsysteem op de cellen die de viruseiwitten produceren wijdverspreide en blijvende schade aan weefsels en bloedvaten zal veroorzaken.

Deze aanval vindt plaats omdat het viruseiwit vreemd is aan het lichaam. En aangezien elk nieuw mRNA-vaccin de productie van een vreemd eiwit zal controleren, moet worden verwacht dat soortgelijke schade steeds opnieuw zal worden veroorzaakt.

Deze nachtmerrieachtige scenario’s worden met elke boosterschot erger.

(Luister maar goed naar Voldemort Kuipers!)

Bovendien moet worden verwacht dat besmetting van batches vaccins met plasmide-DNA niet de uitzondering maar eerder de regel zal zijn, aangezien er geen kosteneffectieve methode bestaat om op betrouwbare wijze in massa geproduceerde RNA van plasmiden te scheiden.

Daarom is een langdurige auto-immuunaanval op de cellen onvermijdelijk bij het inenten van plasmide-DNA.

Door een vreemde blauwdruk in ons lichaam te introduceren, zou elk individueel levensboek onherstelbaar kunnen worden veranderd.

Als de bouwinstructies in ons menselijk chromosoom worden ingebouwd, kunnen talloze cellulaire functies permanent worden verstoord.

Kwaadaardige ziekten kunnen voorkomen en de levensverwachting kan dramatisch afnemen.

Eindeloze ziekten en lijden kunnen het lot van de getroffenen worden.

Er ontstaat een horrorscenario dat gevolgen kan hebben voor talloze mensen van wie we houden en die we in ons hart dragen. Het is aan ons om dit te voorkomen!   Alle mensen wereldwijd moeten onmiddellijk opstaan ​​en alle RNA-injecties stoppen!

Bron

ζ

De dag komt dat mensen het eindelijk door krijgen… allemaal!
De dag waarop velen spijt krijgen omdat ze niet luisterden naar hen die hen waarschuwden…met liefde!
Ze hebben die mensen verguist en belachelijk gemaakt.
Ze geloofden niet dat er mensen met macht zouden zijn die zo slecht waren, maar die zijn er…
Ze bestaan!

Lees ook eens:  In de EU blijven of een Nexit?

Als ik dit soort dingen leest draait mijn maag mij om…
Wat gruwelijk en dit wereldwijd onvoorstelbaar…!?
Hoe dan?

En gezien het vorige bericht van Billy Carson over heersers die eeuwen over de mensheid heersten en hoe ze dat deden…wat als die kennis nog bestaat en er 2 heersers zijn… Nu nog steeds…wat dan?
De ene wil het goede en de andere het slechte wat dan?
Omdat het mogelijk is misschien?
Wie weet het…?
We zijn allen pionnen in een groots schaakspel…op aarde!
Maar wat daar allemaal achter zit is zo groots… Zo absurd groots wij kunnen dat niet eens beseffen…

Er is iets dat dit heeft veroorzaakt met een bewuste reden…en er is iets dat dit ongedaan wil maken!
Het tart elke logica.
De keuzes die mensen maken tegenwoordig politiek gezien zijn desastreus…
Dat is gewoonweg niet goed te praten…
Er is een gevecht gaande niet alleen tussen landen maar er is iets heel anders aan de hand…

Het is huge! Intens, dit bewust doen, over een hele aardbol mensen voorliegen over een virus…daarna vaccineren wereldwijd?!

Dat is bizar!
Met welk doel…zo zij ook 3 jaar al bezig waren wereldwijd bomen te kappen… bomen die te hoog waren en te dicht bij elkaar stonden ook zo vreemd…
Er zit zoveel meer achter en die regering zijn pionnen in hun spel…
Zo’n Rutte stinkt er wel in, die zal wel dingen doen die het daglicht niet verdragen en zo vangen ze zo iemand. Hij denkt bv dat hij een goed baantje gaat krijgen als hij maar flink zijn best doet… Ten koste van, ja dat bewustzijn heeft hij niet, hij is geprogrammeerd in het denken dat hij het fantastisch doet nml!
Subliminale boodschappen zijn zo ook in feite wel gevaarlijk, omdat het aantoont wat het kan veroorzaken. Men kan het ook fout gebruiken en reken maar dat ze het doen.

Dus stel je hoort de hele dag reclame op de radio en tv… en er zitten boodschappen in die je onderbewustzijn bereiken… dan kan men alles maken en als daarin gezegd wordt dat je je moet laten vaccineren bv?!

Geloof het maar, je kunt mensen massaal onder  hypnose brengen.
Het verhaal van die corona verhalen op de tv door Rutte en De Jonge bijgestaan door doventolken is vreemd.
Men heeft ondertiteling voor doven, dus dit was niet nodig…dus was het onlogisch omdat het afleidend was…misschien met een reden!?

Zo kun je een connectie leggen met bv het onderbewustzijn, je hoort iets, en ondertussen leidt iets je af van wat je hoort, zo plant je perfect wat gedachten in het brein van een ander mens
Heel gevaarlijk en men kent die technieken al jaren!

 

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥