web analytics
11:11 Dubbele getallen
Corona & VirussenPolitiek-Elite

Britse geneesmiddelenregulator, de MHRA, heeft de C19-vaccins nooit goedgekeurd

 Geeft toch niet? we AnGel-WinGs.nl

Dr.Yeadon: Het wordt alleen maar erger. Nu vernemen we dat de Britse geneesmiddelenregulator, de MHRA, C19-vaccins niet heeft goedgekeurd

 

Het wordt alleen maar erger. Nu vernemen we dat de veelgeprezen Britse geneesmiddelenregulator, de MHRA, de c19-vaccins tenslotte niet heeft goedgekeurd of toegepast.
Ze deden gewoon alsof ze dat deden en kondigden trots aan dat ze de eersten ter wereld waren die dit deden.
Maar op basis van de bewering dat deze grondige regelgevende instantie alle gegevens had doorgenomen en deze veilig en effectief had verklaard, hebben regelgevers in tal van andere landen diezelfde producten gestempeld, soms zonder de gegevens daadwerkelijk te beoordelen. Ik geloof dat dat het geval is voor de Australische Therapeutic Goods Administration.

Net als in de VS, waar farmaceutische bedrijven deden alsof ze een dossier indienden en de FDA deed alsof ze het bestudeerden, werd de autorisatie die injectie van tientallen miljoenen mensen toestond, gedaan door een POLITICUS. Ik neem aan dat ze Matt Hancock bedoelen, de toenmalige minister van Volksgezondheid in de Britse regering.


In de VS was het de secretaris van Health and Human Services, helemaal alleen en volledig onder zijn discretie.
Ik kan nauwelijks geloven wat ik schrijf.
Deel dit laatste nieuws alstublieft met vrienden en buren die misschien nog steeds de misvatting koesteren dat ervaren geneesmiddelenregulatoren het werk hebben gedaan.
In zekere zin ben ik opgelucht. Ik heb het vertrouwen in het hele systeem verloren, maar de toezichthouders doen tenminste niet alsof ze naar de klinische profielen van deze agenten hebben gekeken en ze goed hebben verklaard. Omdat ze dat niet waren en niet zijn


Beste wensen
Dr. Mike Yeadon

 

Blame Game begint als MHRA de verantwoordelijkheid doorgeeft: “Alle autorisatiebesluiten voor Covid-vaccinatie zijn genomen door de minister van de regering”

door Nick Denim 19 januari 2023

Ik heb zojuist een zeer interessant MHRA-antwoord ontvangen op een FOI-verzoek over de vraag of de Healthy Secretary de beslissingen over het Covid-vaccin heeft gedelegeerd aan de MHRA.
De MHRA zei: “Alle beslissingen over de goedkeuring van Covid-vaccins en therapeutische middelen zijn genomen door de minister van vergunningverlening en niet gedelegeerd.”
Wat dit zo interessant maakt, is de bredere context. Volgens de Human Medicines Regulations is de vergunningverlenende autoriteit de staatssecretaris van Volksgezondheid. Hij of zij delegeert aan MHRA al het werk dat daarmee samenhangt: vergunningverlening voor medicijnen, geneesmiddelenbewaking, inspectie van fabrikanten, handhaving enzovoort.
Maar voor de Covid-vaccins zegt MHRA dat de staatssecretaris alle beslissingen persoonlijk heeft genomen.
Ik las dat als het schuldspel is begonnen. Ik zal uitleggen waarom.
In 2020 zou MHRA maar al te goed hebben geweten dat de klinische onderzoeken overhaast waren (10 maanden vergeleken met een typische time-to-market van 5-10 jaar), niet alomvattend waren (bijv. Beperkte farmacokinetiek/farmacodynamiek) en niet zouden worden voltooid tot 2024. Er waren veel waarschuwingen van experts over de hele wereld. MHRA’s regel over ‘doorlopende beoordeling’ was en blijft onzin.
MHRA-wetenschappers en -functionarissen zouden geweten hebben van de problemen (met alle medicijnen) van het opschalen van de productie van kleinschalige, laboratoriumgebaseerde productie voor proefdoeleinden naar volledige productie. Grotere hoeveelheden ingrediënten kunnen bijvoorbeeld moeilijker te mengen zijn. Het zou hen dan ook niet hebben verbaasd als ze overal ter wereld batchproblemen met de Covid-vaccins hadden gezien. Eén batch resulteerde in de ziekenhuisopname van 120 kinderen in Vietnam. Eén batch veroorzaakte oogletsel bij verpleegsters toen een flacon kapot was. In Japan werden 1,63 miljoen doses teruggeroepen vanwege metaalverontreiniging. Waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg.
MHRA zag toen dat het melden van ongewenste voorvallen ernstige veiligheidsproblemen aan het licht begon te brengen in het VK en de rest van de wereld. Eerst myocarditis en bloedstolsels, in maart 2021, een paar weken na goedkeuring van het AstraZeneca-vaccin (nu effectief ingetrokken) en later andere hartproblemen, neurologische problemen en immunosuppressie met Pfizer en Moderna.
MHRA wist in 2020 dat het risico van Covid voor jongere leeftijdsgroepen erg laag was en na de uitrol zouden de beoordelingen van de effectiviteit van vaccins maand na maand zijn gedaald. Het wurmde zich hard tegen het bewijs in de UKHSA wekelijkse surveillancerapporten dat de effectiviteit van vaccins zelfs negatief was voor jongere leeftijdsgroepen.
Sindsdien is het verhaal over het Covid-vaccin blijven kloppen naarmate meer clinici over de hele wereld zich uitspreken, het onderzoeksbewijs over cardiale, neurologische en immunosuppressieve problemen zich blijft opstapelen, en de 1.000 extra sterfgevallen per week zijn nog steeds niet verklaard.
MHRA mag dan bekritiseerd zijn door barones Cumberlege omdat het “niet reageert en defensief is”, maar het personeel is niet allemaal doof, blind of dom. Ze wisten.
Dus mijn conclusie is dat het schuldspel is begonnen.
Let wel, MHRA zit op een plakkerig wicket in elk schuldspel. Er zijn ernstige tekortkomingen in het eigen veiligheidsbeheer:

  1. Het heeft geen proces voor het onderzoeken van individuele gele kaartmeldingen. Het zegt dat het individuele dodelijke en ernstige gele kaartrapporten probeert te onderzoeken, maar het heeft geen proces, dus het weet niet hoeveel het heeft onderzocht (FOI 21/1109);
  2. Het heeft nooit een veiligheidsaudit gehad (FOI 22/562);
  3. Het zoekt niet actief naar gegevens uit de echte wereld, bijvoorbeeld gegevens uit de echte wereld, zoals ziekenhuisopname voor ‘bijwerkingen van speciaal belang’, gesegmenteerd op vaccinatiestatus en leeftijd. In januari 2022 beschikte MHRA niet over dergelijke gegevens (CSC 88243) en in augustus 2022 beschikte UKHSA (FOI 22/472) alleen over informatie op populatieniveau over trombose met trombocytopeniesyndroom (TTS). In plaats daarvan wacht het op signaaldetectie van gele kaartrapporten van bijwerkingen, die massaal te weinig worden gerapporteerd;
  4. Het definieert (of kan niet) het kwantitatieve risiconiveau dat ‘aanvaardbaar’ is als basis van ‘aanvaardbaar veilig’ (FOI 22/390);
  5. Het verloor 20% van de posten in 2021 als gevolg van bezuinigingen en heeft 20% vacatures onder die nieuwe basislijn (FOI 22/1007);
  6. Het heeft geen proces voor het delegeren van de bevoegdheid om medicijnen goed te keuren voor openbaar gebruik (FOI 22/1002) of het beheer van individuele competentie (kwalificatie, ervaring en training) (FOI 22/1007) aan MHRA-functionarissen;
  7. Het heeft verborgen veiligheidsgegevens (FOI 22/1083), het redigeren van nummers in tabellen onder het voorwendsel van het handhaven van de vertrouwelijkheid van de patiënt;
  8. Het lijkt stilletjes een belangrijk onderdeel van zijn Covid-vaccinsurveillance te hebben laten vallen: gerichte actieve monitoring. FOI 22/1083 vroeg om een ​​kopie van het laatste rapport, maar het was 15 maanden oud (augustus 2021).
Lees ook eens:  Johnson & Johnson: 'Kinderen zouden geen F*cking [COVID]-vaccin moeten krijgen;' Er zijn "onbekende gevolgen"


Maar terug naar “Alle beslissingen over de goedkeuring van Covid-vaccins en therapeutische middelen werden genomen door de minister van Vergunningen en werden niet gedelegeerd.” Ik vraag me af welk veiligheidsadvies MHRA aan Chris Whitty en ministers gaf over de Covid-vaccins eind 2020 en begin 2021 en vervolgens toen de ernstige veiligheidsproblemen begonnen op te duiken. En ik vraag me af welke briefings MHRA heeft gegeven aan de Commission on Human Medicines Expert Working Group on Covid Vaccine Benefits and Risks en aan de COVID-19 Vaccines Safety Surveillance Methodologies Expert Working Group – geen van beide publiceert notulen.
Het wordt de hoogste tijd dat Kamerleden en de Covid Enquête wat onderzoekende vragen gaan stellen.
Tot Nick een paar jaar geleden met pensioen ging, was hij een hoge ambtenaar op een overheidsdepartement.

 

 

Bron

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥