web analytics
...

Wat als de Goden…

Wat als de Griekse Goden ooit ook menselijke wezens waren van Buitenaardse Oorsprong.
Mensen (incl. staart, en horens, omdat dit ook voorkomt bij bepaalde mensen die zo geboren worden alsof, we dat ooit hadden)
die naar de aarde kwamen, of het nageslacht ervan… de reuzen…bv.
Die de vrouwen van de aarde als vrouw namen omdat zij mooi waren.

Tantric Shivaism is the quest for enlightenment through ritualized sexual practices - “The point of junction between Sufism and yoga can be found in the Advaita-Vedanta and the Kashmir’s Shivaism. This junction between Yoga and Sufism has already been explored by Louis Massignon and Rene Guenon, a Vedanta who had become a Sufi when he died in Cairo.” shows a common source - same process. However …these two religions are many centuries apart:

Wat als de mensen op aarde deze wezens zagen als Goddelijk, omdat zij al zoveel verder waren dan wij toen en zelfs in het nu.

Piri Reis Map of the World:
(Denk aan de Piri Reis map)

4e2f7c_bafe1c084aa3457090d4e2ef811f3438.jpg (720×300):
(Denk aan de gouden vliegtuigjes die men vond)-https://www.theancientaliens.com/technology–quimbaya-airplanes

Bekijk de volgende video van Erich Von Daniken…enorm interessant nml!!!

Luister goed naar Erich von Daniken
Hij heeft het ook over de oude Indiase geschiedenis
Die het heeft over ”spaceships around the world in space…”

Mijn vraag is, is de bijbel wel aards?
Of is het boek geschreven op een andere planeet.
Denk aan Mars, waar men blijkbaar toch beelden en voorwerpen en eventueel zelfs in zand verborgen gebouwen kan herkennen  en kan vinden, een bewezen feit voor een beschaving die daar ooit leefde.

Free 25-page eBook : Were the ancient cities of Sodom and Gomorrah destroyed by atomic bombs? Does ancient Indian Vedic literature record nuclear warfare thousands of years ago? ... For more than a decade, Jason Colavito has investigated claims of ancient atomic warfare. Now, in a new investigation Colavito critically examines the ancient Vedic texts to show exactly how "alternative history" authors like Erich von Daniken and David Hatcher Childress use misleading quotations...:
Is die beschaving ooit gevlucht voor die oorlog…
De oorlog in space, de oorlog waarvan men bewijzen vond zelfs op aarde, dat er een atoomoorlog plaatsvond ooit.

https://www.jasoncolavito.com/ancient-atom-bombs.html

PDF Gratis download

https://www.jasoncolavito.com/uploads/3/7/5/9/3759274/colavito_-_ancient_atom_bombs.pdf

Nazca Lines. While the meaning of the lines has never really been understood entirely, many theories exist. It was estimated by author Erich von Daniken that the lines were runways for alien space crafts. Others have suggested that they served religious or astronomical purposes or that they led to water sources in ancient times.:

Wie was dan Jezus, wie was dan God?
Noemde men hen dan de Goden?
Waren het echte menselijke wezens of waren het een soort Geestelijke wezens, als in hetgeen men waarneemt op een ander niveau, een etherisch niveau als in wat men zegt over de hemel.
Waar zielen terecht komen na hun dood.
Wat als er echt een soort Sims spel op aarde wordt gespeeld als dat wij leven in een matrix?
Dat wij leven in een soort simulatiespel…als mens…
menselijk wezen…die taken moet volbrengen?
Maar dat wij eigenlijk op een ander dimensionaal niveau misschien wel zielen zijn,
geestelijke wezens, die terecht komen in een aards lichaam…want zo is het toch?
Reïncarneren zou men zo ook kunnen verklaren.
Het is allemaal mega interessant…
Dus Erich von Danicken moet men zeker volgen.

In Egypte schreef men ook een verhaal op.

Eén van de Goden heeft daar alle vijanden van de Farao vanuit de hemel vernietigd.
Ze (de mensen) zagen deze Godheid niet eens en het ging enorm snel. Misschien een soort atoomwapen oid…iets dat wij nog niet kennen.

In de bijbel staat dat er een trap is-weg?- waar engelen naar boven en beneden gingen.
De ”gevallen”engelen…
-wat is gevallen= kwamen naar de aarde?-, hadden seks met de aardse vrouwen, het ging om 200 engelen.
Spirituele wezens hebben geen seks.
Dus wie zijn dan deze engelen?

Fallen Angels: In de 15e eeuw al werd geschat dat 133.306.668 engelen uit de hemel viel in een totaal van 9 dagen volgens de bisschop van Tusculum (c.1273), en dit werd bevestigd door Alphonso de Spina (c.1460)  133306668 = 36/9 –  1/3 van de engelen vielen – 133.306.668 x 3 = 399.920.004 = 36/9

Dat verklaart immers de rh negatieve bloedgroepen op aarde en het feit dat zij toch een wat andere mensensoort schijnt te zijn met bepaalde kenmerken!
Dat vanuit die mensen, het meestal gaat om mensen die aan de macht zijn, koningen, en beroemde mensen.
Daar heeft men het ook over als men het heeft over de illuminati.
Dat is de illuminati de rh negatieven.
De groep mensheid die zich enkel wil voortplanten met hun eigen soort.
Families eeuwen lang… dat daar een mens uit voort kan komen die teveel macht zag en daar misbruik van gaat maken is niet zo vreemd te noemen.
Uiteraard waren er ook mensen uit die groep rh negatieven die vreemdgingen met bv een dienstmeisje, van waaruit een kind geboren werd, ooit lang geleden.
Dat er daardoor ook mensen zijn in de doorsnee maatschappij die ook rh negatieve bloedgroepen hebben kan men bv daaruit verklaren.

Ooit maakte men zo ook de piramiden… ze konden toen veel meer en hadden meer technologie dan wij nu!
Ancient Aliens' Season 6, Episode 15: 'Treasures of the Gods ...:

Wie zegt dat Noach niet allemaal mummies in zijn ark had…?
Misschien kwamen er inderdaad overstromingen en heeft hij zo allerlei diersoorten bewaard.
Een DNA bank bv.
Misschien om later te klonen, want dat scheen men in die tijd ook al te kunnen!

In Atlantis, heeft men dier en mens vermengd.
Daarover spreekt Erich von Daniken dus ook.

Edgar Cayce de ziener uit Amerika heeft daar ook over verteld.

Story of Edgar Cayce: There Is a River

Centaurs hebben bestaan dus.
De Tree of life betekend dus eigenlijk de DNA strengen.
Erich verteld over mensen die bezig waren met the tree of life…
Daarna zie je ook beelden over wezens die gemengd zijn…
Men moet dan de dna code veranderen en bv in een dier plaatsen.

Zoek / lees hiervoor ook in de index van Geschiedenis op deze website.

 

Chariots of the Gods. Awesome book. I'm obsessed with ancient alien theories!!:

The Gods Were Astronauts, by Erich von Daniken:

Erich Von Daniken's "Dendera bulb" in operation.:

Erich Von Daniken’s “Dendera bulb” in operation

Men had dus al licht in het oude Egypte!!!
Amazing of niet…

Ancient Elektriciteit - The Enigma bij Dendera:
https://eden-saga.com/en/electricity-pyramidion-upuaut-kheops-ventilation-shaft-irian-jaya-booya-antique-vril.html

https://youtu.be/5pykebj77I4

De geschiedenis zoals wij deze kennen vanuit onze jongere jaren en wat ons verteld is op school en in boeken, is niet helemaal wat het dus echt was.
De echte historie is nog veel ouder, het leven is al veel ouder.
De bijbel die spreekt over de terugkomst van Jezus vanuit de hemel…!!!
Is waarschijnlijk een zeer oude tekst, veel ouder dan wij ons kunnen voorstellen zelfs.
Jezus kwam ook vanuit de hemel naar de aarde, met zijn vliegschip.
Zijn ufo zoals wij dat noemen.
In die tijd had men andere benamingen, voor wat wij nu anders benoemen.
Het woord vliegtuig kende men niet in die tijden, of raket… wisten zij veel, dit zijn de moderne benamingen voor wat wij kennen.
Hoe noemden zij het dan?

Engelen komen uit de hemel.
Engelen zijn buitenaardsen wat betekend, menselijke wezens, een andere soort, type mens, die naar de aarde kwamen met hun vleugels, ja hun vliegtuigen, machines, ufo’s en raketten desnoods. Dit zijn onze woorden in het nu bewustzijn!
Gevallen engelen, zijn deze mensheid,- het buitenaardse ras- dat afdaalde naar de aarde…
niet gevallen, nee, zij vielen vanuit de hemel…!
Klopt..in hun vliegmachines.

https://youtu.be/lyCZIbdlL44?t=1h11m44s

https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/1.html

De bijbel die erover verhaalt

Als je het weet is het duidelijk!
Duidelijker kan het niet zijn nml!
Als je maar weet!

1 In het dertigste jaar, in de vierde maand, op den vijfden derzelve maand, als ik in het midden der weggevoerden was bij de rivier Chebar, zo geschiedde het, dat de hemelen werden geopend, en ik gezichten Gods zag.
2 Op den vijfden derzelve maand (dit was het vijfde jaar van de wegvoering van den koning Jojachin),
3 Geschiedde het woord des HEEREN uitdrukkelijk tot Ezechiël, den zoon van Buzi, den priester, in het land der Chaldeeën, bij de rivier Chebar; en de hand des HEEREN was daar op hem.
4 Toen zag ik, en ziet, een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk, en een vuur daarin vervangen, en een glans was rondom die wolk; en uit het midden daarvan was als de verf van Hasmal, uit het midden des vuurs.
5 En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren; en dit was hun gedaante: zij hadden de gelijkenis van een mens;
6 En elkeen had vier aangezichten; insgelijks had elkeen van hen vier vleugelen.
7 En hun voeten waren rechte voeten, en hun voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf, en glinsterden gelijk de verf van glad koper.
8 En mensenhanden waren onder hun vleugelen, aan hun vier zijden; en die vier hadden hun aangezichten en hun vleugelen.

Egyptian Sun God Ra. Gods & Titans Oracle Review::
9 Hun vleugelen waren samengevoegd, de een aan den ander; zij keerden zich niet om, als zij gingen; zij gingen elkeen recht uit voor zijn aangezicht henen.
10 De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het aangezicht eens leeuws hadden zij vier aan de rechterzijde; en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht; ook hadden die vier eens arends aangezicht.

Anubis was the son of two of the Gods (Osiris and Nephthys) who feature in the Ennead (the collective name given to the nine original deities (Gods and Goddesses) of the cosmogony of Heliopolis (the birthplace of the Gods) in the creation myths and legends).:
11 Ook waren hun aangezichten en hun vleugelen opwaarts verdeeld; elkeen had er twee samengevoegd aan de andere, en twee bedekten hun lichamen.
12 En zij gingen elkeen rechtuit voor zijn aangezicht henen; waarhenen de geest was om te gaan, gingen zij; zij keerden zich niet om, als zij gingen.
13 Aangaande de gelijkenis der dieren, hun gedaante was als brandende kolen des vuurs, als de gedaante der fakkelen; datzelve vuur ging steeds tussen die dieren; en het vuur had een glans, en uit het vuur kwam een bliksem voort.
14 De dieren nu liepen en keerden weder als de gedaante van een weerlicht.
15 Als ik die dieren zag, ziet, zo was er een rad op de aarde bij die dieren, naar vier aangezichten van hetzelve.
16 De gedaante der raderen en derzelver maaksel was als de verf van een turkoois; en die vier hadden enerlei gelijkenis; daartoe was hun gedaante, en hun maaksel, alsof het ware een rad in het midden van een rad.

Mythology + Religion: Egyptian God Thoth | #Mythology #EgyptianMythology:
17 Als zij gingen, zij gingen op hun vier zijden; zij keerden zich niet om, als zij gingen.
18 En hun velgen, die waren zo hoog, dat zij vreselijk waren; en hun velgen waren vol ogen rondom aan die vier raderen.
19 Als nu de dieren gingen, gingen de raderen bij hen; en als de dieren van de aarde opgeheven werden, werden de raderen opgeheven.
20 Waarhenen de geest was om te gaan, gingen zij, waarhenen de geest was om te gaan; en de raderen werden tegenover hen opgeheven; want de geest der dieren was in de raderen.
21 Als die gingen, gingen deze; en als die stonden, stonden zij; en als die van de aarde opgeheven werden, werden de raderen tegenover hen opgeheven; want de geest der dieren was in de raderen.

Lees ook:   Crop Circles Are 2D Versions Of 3D Cymatic/Geometric Information - Thrive

Bep Kororoti, um deus astronauta Erich Von Daniken:
22 En over de hoofden der dieren was de gelijkenis eens uitspansels, gelijk de verf van het vreselijke kristal, van boven af over hun hoofden uitgespreid.
23 En onder dat uitspansel waren hun vleugelen rechtop, de een aan den ander; ieder had er twee, die herwaarts hun lichamen bedekten, en ieder had er twee, die ze derwaarts bedekten.
24 En als zij gingen, hoorde ik een geruis hunner vleugelen, als het geruis van vele wateren, als de stem des Almachtigen, als de stem eens geroeps, als het gedreun eens heirlegers; als zij stonden, zo lieten zij hun vleugelen neder.
schilderij van Rafaël: Het visioen van Ezechiël

Dios Ra Dios del sol:
25 En er geschiedde een stem van boven het uitspansel, hetwelk boven hun hoofden was, als zij stonden, en hun vleugelen nedergelaten hadden.
26 En boven het uitspansel, hetwelk was boven hun hoofden, was de gelijkenis eens troons, als de gedaante van een saffiersteen; en op de gelijkenis des troons was de gelijkenis als de gedaante eens mensen, daarboven op zijnde.
27 En ik zag als de verf van Hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, van de gedaante Zijner lenden en opwaarts; en van de gedaante Zijner lenden en nederwaarts, zag ik als de gedaante van vuur, en glans aan Hem rondom.
28 Gelijk de gedaante van den boog, die in de wolk is ten dage des plasregens, alzo was de gedaante van den glans rondom; dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des HEEREN; en als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde een stem van Een, Die sprak.

King Tut's tomb - Horus, son of the Goddess Isis, conceived by penetrating herself with her husband/brother's penis after he was murdered by their brother Set, and his body parts scattered. Called the Savior God of Egypt, for restoring his father to life. Often depicted as a falcon. The Eye of Horus watches over mankind.:

Lees en leer…. en besef!
https://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Ezechiel/0/

Besef ook dat het uiterlijk van deze wezens overeen kwam met dieren?
Denk aan de Goden in Egypte! Misschien waren het hun helmen!?

Anubis was the Greek name given to the Jackal headed god of the after life although his original Egyptian / Khemetian name is Anpu.:

https://www.greatdreams.com/reptlan/rhneg.htm

https://nazarenebloodline7777.blogspot.nl/

https://www.greatdreams.com/reptlan/reptilian-research-contents.htm

Als je dit alles doorneemt zoals ik nu doe want ik vind dit echt mega interessant…
vraag jij je dan ook af, wie was dan Satan en wie was dan God?
Ik wel.
Misschien was Satan wel een slecht wezen van een andere planeet…?
Die hier kwam en de baas wilde spelen.
En zijn al die mensen aan de macht ook wel afstammelingen van deze slechte mensen bv…of de goede mensen…wezens?
Misschien was Satan wel een soort Rutte of Hillary van een andere planeet die hier de baas wilde spelen over de mensheid?
Goh…en dat komt nu niet meer voor…dus wel!
Wat is het geloof dan?
Geloof is iets dat je verteld wordt als in conditionering…
Zo groei jij op met die gedachten als zijnde de waarheid.
Als je bv kijkt hoeveel mensen nog pvda stemmen omdat hun grootvader dat deed…dat zegt al genoeg!
Verder hoeft men nml niet te denken!
Heel vroeger ging men naar de kerk en dan kon men lekker biechten…nou al je zonden waren dan vergeven!
Handig toch?
Of de kerk vertelde jou hoe je moest leven want zelf nadenken kom dat was je niet geleerd…
Dus dat werd jou voorgekauwd en dan leefde je ernaar en dan was je een goed mens.
Vermenigvuldig u…ja wie?
De buitenaardsen?
Ja dat zal hen wel verteld zijn!
Vermenigvuldig u op de aarde!
Want je eigen planeet is kapoet!
En je hebt best een interessant dna profiel…slimmer, wijzer, en begaafd met allerlei, (paranormaal bv)
je bent best wat knapper ergens, dus ga voort en neuk wat in het rond hoor, het mag best van God…
(onze buitenaardse baas! Oftewel hun koning oid?)
Laten wij zo toch de aarde wat beheren (illuminati)
beheersen ook!
Geld en macht…
Beroemdheden!
(Nu wil Merkel eigenlijk wel dat wij in de EU ons vermengen met de RH positievelingen (Veelal vluchtelingen)
Wat zal hiervoor de reden zijn?
Je verkrijgt daarmee zeker een knapper ras dan het Merkel profieltje…(br!)

Abyss en het Beest

Agharta Dit is de onderwereld. Hindoe. aka Agharti, Agharta netwerk, dat Mt. inclËudes Shasta, CA, en andere energiecentra van de aarde. Dit zijn de good guys. Hun ruimte vloot heet de ‘Silver Fleet’. Andromodans (per Collier) zeggen dat deze woonde op de planeet Maldek (nu theasteroid band) en waren de verloren stam als Lyrae. Zij werden ook wel Ari-an. Let op de Celestijnse Belofte vermeldt ook de mens evolueren naar een hogere staat van ‘energie’ of bewustzijn.

Ahaggar Bergen

Amazones (vrouwelijke krijgers) Het vrouwtje Amazones waren een andere tak van de Atlantiërs en Lemuriërs en mythes zeggen dat ze kwam uit een paradijs genaamd Hesperiden of Hespera, een naam voor Atlantis. Ook zij volgden de godin Athene of Nieth en vereerde haar symbool, de tweekoppige bijl. Zij stichtten heiligdommen tot de slang godin ik veel plaatsen, waaronder het beroemde centrum voor Diana aanbidding in Efeze en andere locaties langs de Turkse kust.

Enakieten / Giants (ook wel aangeduid als ‘Els’, ‘El Anakim’, een afkorting van ‘Elder Race’). Waarnaar wordt verwezen in oude Hebreeuwse traditie, wordt deze race naar verluidt vastgebonden in met oude mensen die off van mainstream mensheid brak door hun enorme omvang, die door de eeuwen heen had ontwikkeld, mogelijk als gevolg van een genetische afwijking. Er wordt gezegd dat zich overal 9-11 en in sommige gevallen zelfs 12 ft. Hoog, maar in de configuratie opmerkelijk lijken op International mens. Ze zijn naar verluidt aangetroffen in diepe en uitgebreide grot systemen van Alaska naar Mexico, en worden verondersteld om interstellaire reizen mogelijkheden te hebben. Het ‘Boek van Henoch “uit de Dode Zee rollen zegt hoe deze mannen getrouwd Earth vrouwen, die’ reuzen 3000 ellen hoog ‘droeg. (Let op, een el is 1 Sacred Joodse inch, dus 3000 ellen zou ongeveer 250 voeten.). Deze mensen helpen bouwen van de piramiden. Oorsprong: Nibiru, de twaalfde planeet, die onze zon cirkelt om de 3600 jaar.

Angels : Boodschappers van God

Arianni Admiraal Byrd, in zijn viaduct van de Noordpool, stuitte op innerlijke-earth mensen noemden de Arianni. Let op de gelijkenis met het woord Aryan. Andromodans zeggen dat deze woonde op de planeet Maldek (nu de asteroïdengordel) en waren de verloren stam van Lyrae. Ze leven nu onder de grond in Tibet. Zie Agharta. De Arianni (Arianen) zijn innerlijke-earth mensen. Let op de gelijkenis met het woord Aryan. Hun ruimte vloot heet de ‘Silver Fleet’. Ze leefden op de planeet Maldek (nu de asteroïdengordel) en waren de verloren stam van Lyrae. Sommige bronnen zeggen dat deze zijn Blond Nordic mensachtigen die werken met de Grijzen. Gezegd te worden gevangen genomen door de Reptielen en hebben ook implantaten. Er wordt gezegd dat de neiging om hun loyaliteiten tussen de Reptielen en de Confederations van mensen te schakelen hebben.

Artemis / Diana (Maan godin)

Astaroth: “a In de Babylonische legende (de pre-kosmische vermengd met de aardse gebeurtenis) is Ishtar (Astaroth of Venus, de maangodin), die is opgesloten in de ark en stuurt duif . Op zoek naar droog land” ( ” Isis Unveiled ” Vol. II, blz. 423 en 424) . Een staroth, een West-Semitische vruchtbaarheid godheid, was de godin van de schaapherders. Ze werd gelijkgesteld met de godin Astarte . De meervoudsvorm van deze naam, Astoreth, werd erkend als een verzamelnaam voor godinnen soms geassocieerd met Baal . AGH

Athene / Neith

Atheners

Atlantis: Een tak van de Atlantiden waren de tyrrheniërs. Ze uiteindelijk in tweeën om de Etrusken en de Cariërs of Feniciërs geworden.

Bacchus en satanisch ritueel misbruik

Baphomet (symbool van de Illuminati en satanisme)

Kanaänieten: afstammen van Atlantis / Lemuria

Cariërs (Serpent Sea Mensen van de Atlantische Fire God) Ook de Feniciërs

Credo Mutwa : Afrikaanse Shaman. Vertelt het verhaal van de Afrikaanse Reptielen

Dana (Maan godin)

Danaans (aanbaden de maan godin van Atlantis) Het Volk van Dana ook geregeld op Cypres (later gecontroleerd door de Tempeliers) en in de oudheid was het bekend als Ia-Dan of de ‘Isle of Dan “. De naam van het eiland Man in de Ierse zee, een plek zo belangrijk voor de Druïden, heeft dezelfde oorsprong, zonder twijfel. (Zie: Malta, Rhodes ook)

Diana (godin van de Maan) (Artemis)

DNA : gelijk aan het goddelijke recht om te regeren: Als voorbeeld, als Queen Elizabeth verschillende DNA had, kon ze geen koningin van Engeland, zou ze het zijn ………… schoonmaakster plaats.

Draconians

Easter Island – The Long Eared Wezens

El

Eus-Cara

Fallen Angels: In de 15e eeuw al werd geschat dat 133.306.668 engelen uit de hemel viel in een totaal van 9 dagen volgens de bisschop van Tusculum (c.1273), en dit werd bevestigd door Alphonso de Spina (c.1460) 133306668 = 36/9 – 1/3 van de engelen vielen – 133.306.668 x 3 = 399.920.004 = 36/9

Feast Days : Acht gerichte ster
Keyword samenvatting:. Verandering, wedergeboorte, overvloed

Elk van de punten op deze ster vertegenwoordigen de acht seizoensgebonden rituelen geobserveerd door heidenen, met de belangrijkste factoren die verandering,
vernieuwing en overvloed.

* Imbolc (of Oimelc / Brigid’ feest) – gevierd rond 1 februari, het is een tijd om de aarde te vieren begint te ontwaken
uit de winterslaap.

* Vernal equinox – een lente viering van de tijd dat dag en nacht geworden van gelijke lengte.

* Beltane – vindt plaats op 1 mei en wordt aangeduid door de verlichting van vreugdevuren aan de Keltische god Bel, de god van het licht, eren
vuur en genezing.

* Litha (Midsummer’s Day) – een feest op 21 juni de kortste dag van het jaar te markeren.

* Lughnasadh (Feest van Bread) – vindt plaats op 1 augustus ter ere van de god Lugh. Ook valt samen met het begin van
de oogst en vertegenwoordigt de dood van Bel, de Corn koning.

* Herfst equinox – vindt plaats op 21 september en betekent de laatste oogst voor de winter daalt.

* Allerheiligen – beroemde viering op 31 oktober aan de doden te herdenken . Vertegenwoordigt ook de Aarde worden gebracht om te rusten zodat haar
vruchtbaarheid kan worden verlengd.

* Winter Solstice (Yule) – gevierd op 21 december, dit markeert de langste, donkerste nacht van het jaar.

Lees ook:   Geschiedenis

Giants : Flavius Josephus bood een commentaar op de bijbelse reuzen gesproken van in het boek Genesis, zeggende: “voor vele engelen Gods gepaard met vrouwen en hij gewon zonen en bleek onrechtvaardig, en verachters van dat alles was goed, als gevolg van het vertrouwen dat ze in hun eigen kracht, want de traditie is dat deze mannen deden wat leek op de daden van degenen die de Grieken noemen reuzen. ”

Reuzen van de Salomonseilanden

Grande Dame en Rituele

Hecate

Horus: Horus, de Zoon van God van de Egyptische mythe, werd sterk geassocieerd met Sirius als in Heru-september of “Horus van het Dogstar”. Een afbeelding van Horus was als Heru-ami-u, een havik leiding krokodil met een staart eindigt als hoofd van een hond. Hij werd ook afgebeeld als een jakhals of hond / wolf hoofd, als An of Anu, de koninklijke ldeader van de Anunnaki was. “Heru = hero-hybride bloedlijn en deze ‘helden’ misschien wel de uitspraak van de aarde ten minste gedeeltelijk, namens OFO de Sirisu ‘goden’. een andere definitie van de term, held, is een ‘man opgeofferd aan Hera “, die weer gerelateerd is aan Heru-Horus, etc.

Isis

Khem (Godheid – zwarte geit = Pan)

Khem (Land of the Fire Serpent)

Tempeliers : De doelstellingen van de Tempeliers en de Illuminati waren, en zijn, om deze slang bloedlijnen plaatsen in alle posities van macht in de wereld en vormen zo een reptiel centraal geregelde, fascistische staat.

Lyrae : aangevallen door de Reptielen (Draco) Overlevenden verspreid naar andere locaties in de melkweg.

Maldek
Gebruikt om de vijfde planeet van onze zon, is het nu de asteroïdengordel. Dit is waar onze maan voor het eerst werd een baan, nadat het werd genomen uit Chauta in Ursa Minor. Watcher interpreteert de Bijbel en zegt dat dit was een planeet van de Elohim (opstandige engelen), die werd verwoest door God. In het tijdschrift Science, oktober 1987, Drs. Cruikshank en Brown ontdekte organische verbindingen op 3 asteroïden. Aangezien organische verbindingen water nodig, en water moet een atmosfeer te condenseren tot vloeibare vorm, dan is de planetaire instantie die het water houdt zou moeten groot genoeg zijn om de ernst vast te houden aan een sfeer zo te zijn. Watcher zegt ook de bijbel verwijst naar deze planeet als Rachab.
Malta: Malta, was ook een belangrijk centrum van 3500 voor Christus en het huis van een groot mysterie school. Onder Malta is een uitgebreid netwerk van tunnels en magalithic tempels waar de geheime rituelen plaatsvonden – en nog steeds doen. Oorspronkelijke naam van Malta was Lato, vernoemd naar Moeder Lato, de slang godin. De Tempeliers geheime genootschap werd opgericht in de late 11e eeuw tot de reptielachtige bloedlijn of “Le Serpent Rouge”, de rode slang of serpent bloed te beschermen, samen met de bijbehorende orde, de zeer geheime Priorij van Sion.

Moloch : King, god, godheid – mensen offerden hun kinderen aan hem. In de afgelopen dagen, hoog politici aanbidden de Moloch keer per jaar op Bohemian
Grove, in Californië in de zomer.

MU / Lemuria

Afbeeldingsresultaat voor Erich Von Daniken and rh negatives

nephilim
Ras van reuzen die moreel werden afgebroken. Gen 6. Eventueel van Lyra of Nibiru. Het woord betekent ‘zij die naar beneden kwam. ” Sitchin koppelt deze aan mensen als zijnde van de planeet Nibiru. Branton zegt dat deze waren een ras van reuzen die zijn uitgelijnd met een race van pre-Scandanavians die in wat nu de Gobi-woestijn op een enorm eiland woonde in het midden van een zee. Hij zegt dat ze voerden een hevige oorlog met de Reptoids van Antarctica. (Bron:. Branton’s ‘Dreamland in de Rockies “file) In deel 7 van Branton’s Crim-ram-serie (” Caverns, kerkers en labyrinten “) een Paul Doerr noemt in zijn nieuwsbrief” Onbekend “, noemde een traditie in Maleisië in de carolinas, met name Papua. De traditie zegt dat een ras van de menselijke reuzen uit de verloren eiland Chamat op een dag terug te komen van de grond. Is Chamat het eiland van het Gobi woestijn?
Koinonia House zegt dat de Nephilim waren de nakomelingen van de goden en de menselijke vrouwen in de dagen van Noach (zie ook Gen 6). Nephilim komt van het Hebreeuwse Naphal wat betekent “te vallen”, zodat deze werden genoemd “de gevallenen.” De B’nai Elohim waren ‘engelen van God “. De kerk beschouwde de goden als engelen omhoog door de 4e eeuw. Maar alle nefilim niet tijdens de grote overstroming sterven. Gen 4 noemt “… en daarna …” die verwijst naar de kinderen van Enak, of de Enakieten. Het Griekse ’titan’ noemt ze waren van zowel de hemelse en aardse afkomst. Hebreeuws ‘satan’ is taalkundig verbonden met de Griekse ’titan’. Zie Anakim, Sitchin, mars gezicht, planeet Maldek.

Nibiru
Sitchin zegt dat dit de twaalfde planeet, die onze zon cirkelt om de 3600 jaar. Hij zegt dat deze mensen helpen bouwen van de piramiden. Hun oorspronkelijke landingsplaats was Eridu, die nu in Zuid-Irak. Nibiru heeft Reptielen op het, het leven in twee facties – de vleeseters, en degenen die geestelijk werd en besloot dat vlees eten was niet een goede zaak en zijn nu vegetarisch. Ze vechten elkaar als de vleeseters zijn kannibalistische. De term Nibiri, of Nibiru, de vermeende thuisplaneet van de Annunaki volgens de tabletten, is afgeleid van het woord gevonden in Egypte, Neb-Heru, aldus onderzoeker en auteur Robert Temple. Hij zegt dat Neb-Heru duidelijk beschreven in de Soemerische, Enuma Elish, als een ster en geen planeet.
Oannes – De vis man

Osiris : Egyptische god van de onderwereld en de vegetatie. De kracht van geboorte (Isis) onder het gezag en de vaardigheden van Thoth (The Higher Genius) Osiris is ontstaan op het fysieke vlak als de grote wrekende god Horus, zijn zoon.

Ourans

Pan (Baphomet)

Pelasgen (Peoples of the Sea)

Feniciërs (Cariërs) (tyrrheniërs van Atlantis)

Pindar – De leider van het ritueel offer plechtigheden

Reptielen: Gemaakt harnas te jagen en te testen mensen. Gemaakt op een planeet van Sirius A, en geplaatst in de Draco sterrenstelsel. Zij zijn slechts grens mens. Zij hebben behoefte aan de hulp van mensen om zich te manifesteren in de fysieke wereld. Hun trilling zo hoog is, kunnen ze een fysiek lichaam niet in stand te houden op hun eigen. Zij hebben behoefte aan de “Arische” type mensen om te overleven op het fysieke vlak. Echter, ze zijn geprogrammeerd om te geloven dat zij het superieure ras en zijn ideaal omdat hun DNA niet verandert als mensen ‘doet. Ze zijn ook androgyn – met andere woorden, zowel mannen als vrouwen in een lichaam waardoor ze nog meer het gevoel god-achtig. Hoewel ze opereren vanuit een algemeen groepsgeest, worden ze onderverdeeld in zeven verschillende Reptilian species, elk ontworpen om specifieke functies uit te voeren. (Zie: ‘Blue Blood, True Blood’ van Stewart Swerdlow)

Rh-negatief bloed

Afbeeldingsresultaat voor Erich Von Daniken and rh negatives

Religie en kindermishandeling

Rhodes (Rhodes was het huis van de Dannaan broederschap van ingewijden en magiërs bekend als de Telchinen. Zij hadden de mogelijkheid om te genezen, veranderen het weer, en de vorm-shift in welke vorm dan ook. Duizenden jaren later, een van de belangrijkste van de Illuminati geheime genootschappen, de Ridders Hospitaalridders van Sint Jan van Jeruzalem, nu de Ridders van Malta, gelegen op Rhodos en fora, terwijl stonden bekend als de Ridders van Rhodos. Uiteindelijk kwamen ze uit dezelfde bron als de Tempeliers. de naam ( “Red-shield”), werd een codenaam voor de bloedlijnen. Rood = Sirius? Deze jongens hebben ervoor kiezen niet hun locatie s of hun namen door een ongeval.

Satanisch ritueel misbruik

Geheimen van de Mojave

Semiramis

Sirians : Non-fysieke wezens, gecreëerd door de Raad Ohalu

SIRIUS : The Star Dog. De Dogons en Nommos

Spin Programming

Taurus gebergte : Deze bergen in Turkije, de Balearische eilanden en Syrië (? Sirius) waren onder andere Danaan nederzettingen en zij reisden van Atlantis naar Britian, waar ze werd bekend als Tuatha de Danaan of het ‘volk van de zee “. Deze droeg de Anunnaki reptielachtige bloedlijnen.

Telchinen

Thoth – Vergelijkbaar met de Griekse Hermes, Romeinse Mercurius en de gids van de zielen van de doden

Tuarakes (Serpent Mensen van de All Glorious Fire God)
Tuareg

Tuatha de Danaan

Volcan

Votan

https://www.greatdreams.com/reptlan/reptilian-research-contents.htm

Lees en begrijp wat er  staat!

Deze boze goden fladderen en vloog rond in ‘Chariots of Fire, “Wervelende Wheels’, ‘Thrones’ en werden in verband gebracht met de wolken. Ze ontvoerden mensen zoals Elia in het Oude Testament. Hun auto’s werden beschreven als wielen met in de wielen. Mensen die ze vandaag zien verwijzen ook naar hen als vliegende schotels, die een soort van porselein naam gegeven aan hen door een van de eerste echt goed gerespecteerd waarnemer was. Hij beweerde ook dat ze “Flit en vloog” Sommigen zeggen dat ze stuiteren rond als vlinders in de lucht als ze pop in en uit onze driedimensionale wereld in worm gaten of andere dimensies.
—-

ze waren niet in staat om de mens te creëren, zodat ze verkracht en gekloond zich diverse slave wedstrijden waaraan de koningen en koninginnen van Egypte, Sumerië etc. geworden, en in veel gevallen deze heersers waren reuzen. Deze hybriden stal de DEVINE recht om te regeren van al onze VOORHISTORISCH SCANDINAVISCH voorouders. De afstammelingen van deze originele hybride heersende elite bloedlijnen van het oude Sumer en Egypte zijn de 13 Illuminati families die worden geassocieerd met Europa en Amerika vandaag de dag, die brengen in hun “New World Order.”
Vertaald door google
https://nazarenebloodline7777.blogspot.nl/

https://cosmicjungle.weebly.com/blog/whats-up-with-the-negative-blood-type
https://vigilantdream.blogspot.nl/2009/02/origins-of-rhesus-negative.html

Prins Charles, 36, die is uitgegroeid tot het eerste lid van de koninklijke familie ooit om bloed te geven, in zijn geval, O Rh-negatief is.

“Maar als de Europese Royalty weigeren om te trouwen in de Rh Negatieve bloedlijn het betekent één
ding … Rh-Neg mensen zijn een “concurrerende koninklijke lijn”
https://humansarefree.com/2014/07/does-rh-negative-blood-type-equal-alien.html

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

Whitelist deze website aub, want van de advertenties betalen wij het onderhoud en de server voor deze website. Dank hiervoor!