web analytics

Waren de Goden kosmonauten en wat vonden wij

Je ziet een soort stenen handtas, velen gebruikten dat in die tijd. En niemand weet waarvoor.
Bij 1:40 min… zie je vogels en daarboven allemaal van die handtassen… maar boven die ene vogel zie je een bal of is het een planeet misschien.
Wat wilden zij ermee zeggen, dat zij met die handtassen konden vliegen als vogels?
Was het een soort toegang, sleutel?

Ancient Alien Theory More

Iemand uit India zegt dit bv:
Het staat bekend als Kamandal in India. Wijzens en heiligen droegen hier water aan. Het water wordt meestal beschouwd als geheugen vast te houden volgens oude Indiase teksten.

En een ander zegt:
Ja. Het was geen gewoon water maar water dat in staat was om elementen of de toekomst te transmuteren door het op het object of de persoon te sprenkelen. Het werd gebruikt om te vloeken of te zegenen.

En nog iemand:
Als het een herinnering zou moeten bevatten, is het misschien net alsof je een laptop of een computer draagt?

Zijn die vogels Egyptische Ibissen?
Betekenis in Egypte was:

Egyptian Ibis. The Ibis bird was sacred to and associated with Thoth the God of wisdom and writing. Thoth was often represented in the form of a man’s body with the head of the Ibis and was the patron of the educated scribes who were responsible for the administration of Egypt.

Egyptische Ibis. De Ibis-vogel was heilig voor en geassocieerd met Thoth de God van wijsheid en schrift. Thoth was vaak vertegenwoordigd in de vorm van een mannenlichaam met het hoofd van de Ibis en was de patroonheilige van de ontwikkelde schriftgeleerden die verantwoordelijk waren voor het bestuur van Egypte.

Waren het inderdaad een soort computers, laptops voor hooggeleerden en bestemd voor ministers-bestuurders in die dagen?

The Secret Of the Handbag In Ancient Stone Carvings And Statues ...

De Anunaki (Goden met deze stenen(?)  ”handtassen”)

Ancient Stone Bag For What???

Iemand zei:

De zak bevat de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad. Degenen die het vasthouden bezitten deze kennis uit de tuin en “zijn als God geworden”. Dat is waarom het vaak lijkt dat de wezens iets van een boom plukken of een liniaal doorgeven. Het toont aan dat de drager “geheime kennis” bezit en “verlicht” is. Je hoeft me niet te geloven, je kunt dit zelf ontdekken door zorgvuldig te studeren, omdat ik me ook afvroeg waarom dit wereldwijd voorkomt in vele culturen.

of;

Oude Indiase wijzen gebruikten soortgelijke dingen die we Kamandal noemen (voor het dragen van voedsel of water, zeggen ze, maar ik betwijfel of dat het echte doel was, omdat dezelfde wijzen kennis hadden van kernwapens). Het is intrigerend hoeveel de Ouden wisten die volledig is vergeten of gereduceerd tot louter relikwieën

-het is een toongenerator en de kegel die ze wijzen is een krachtige spreker. ze gebruiken het om zware voorwerpen te verplaatsen en gaten in steen te boren

-Hallo meneer, hou van je video, wat deze portemonnees betreft, ik denk dat ze potachtige apparaten zijn met handelsmerken zoals vermeld in oude Indiase teksten, ze werden KAMANDALS genoemd in het Sanskriet. Oude Indiase wijzen gebruikten deze artefacten om wonderen te verrichten zoals vermeld in Sanskritische teksten. Dus ik stel voor dat je onderzoekt in het licht van bovengenoemde feiten. Wat globei tepi betreft, wordt het genoemd in het oude Sanskriet boek Ramayana.

Lees ook:   De Samenhang tussen de Geheimen van Thoth en de Sleutels van Enoch

-ze hielden de vrucht van de boom des levens.

(DNA?)

-“portemonnees” ook te vinden op Zuid-Amerikaanse locaties en bij Göbekli Tepe in Turkije! . Zouden deze de begeerde ME’s kunnen zijn waar vaak over wordt gesproken in Annunaki-teksten? Het apparaat in de vorm van een dennenappel, de tas en het horlogemiddel laten allemaal ME Micro Electronics zien, gebruikt door deze genetische ingenieurs

-(Hm ook mijn ”gedachte”=gevoelsmatig)… :Ik denk dat het GEEN tas is. Altijd plat. Nooit iets uitsteken. Ik leun naar een ‘sleutel’ van soorten. Als het zo belangrijk is, en wordt vastgehouden door iemand in een “vliegende machine en met vleugels?”

-Meer als de sleutel tot hun Anti Gravity Craft, mogelijk is het het Zero Point Energy-apparaat dat ze verwijderen om te verzekeren dat niemand steelt / opstijgt in het ruimteschip. Misschien stoot het een gloed / licht uit de energie waardoor de Ouden het belangrijk vonden.

-Het zou waarschijnlijk symbolisch kunnen zijn voor de kennis die de gevallen engelen bij de mens hadden afgeleverd.

– Ga naar het werk van Graham Hancock, hij heeft een theorie over deze Gobekli-tepe en de zakken met kennis

-Een geigerteller, een vereiste voor diegenen die reisden in gebieden waar nucleaire straling mogelijk is. Veel geruchten van onderzoekers dat bepaalde plaatsen op aarde tekenen van nucleaire ontploffing vertonen.

-In India droeg de oude priester een blik dat water bevatte. Het ziet er ook zo uit. Dat water bevat de goddelijke kracht van hun meditatie. Met dat water kunnen ze materialiseren wat ze wilden. Ik denk dat ze ook priesters zijn!

-Een elektromagnetische frequentiezender / versterker de Annunaki gebruikt bij het beheersen van de menselijke kuddes die te zien is in de meeste van de Anunnaki-archeologie Het creëerde / versterkte en verstuurde een aantal specifieke & generieke magnetische velden om te communiceren en te commanderen met de Human Slaves Ultra High & Ultra lage of zelfs extreme EMF werd toegediend via het Pine Cone-vormige apparaat dat de Anunnaki in hun andere hand vasthielden!

-Ik ben het ermee eens dat ik vaak heb geloofd dat de buitenaardse bezoekers veel geavanceerde apparaten achterlieten in die tijd. Ik geloof dat het anti zwaartekracht apparaten had om enorme stenen te gebruiken en gebruikte frequenties om te genezen. De oude man had geen kennis om de geavanceerde apparaten te repliceren; dus alleen het snijwerk blijft om op te merken dat ze bestonden.

-Dit is zeker NIET symbolisch of zaadzak. Kijk hoe de duimpositie hetzelfde is. Dit is een apparaat.

-Ik heb theorieën gelezen die onder meer apparaten voor het oogsten van de ziel zijn. Als ik me goed herinner, waren ze de bron van de kracht van de wezens die ze droegen. Een batterij met veel functies. De bron zei dat ze waren opgeladen door org of subtiele energie, waarvan onze zielen en emoties zijn gemaakt. En deze tassen waren oogstmachines, gereedschappen en wapens. Portable Bogen van kracht.

-Ik denk dat deze handtassen echt apparaten zijn voor de superieure wezens om te reizen en ook hun communicatiesysteem tussen planeten … het bevat ook hun levensondersteunende systeem … zoals de dingen die onze astronauten gebruiken wanneer ze de ruimte in gaan !!

Lees ook:   Het Vaticaan is gebouwd op de botten van reuzen en andere artefacten die dateren uit de dagen vóór Noach

-Het is een medische tas, die wordt gebruikt om het DNA van de mens te manipuleren. Ze bevatten een “dennenappel” (pijnappelklier) die de “verhoging van het menselijk bewustzijn” vertegenwoordigt

-De beste theorie die ik heb gehoord is levensondersteunende systemen voor ET’s.

-Mijn kind zei net dat het een emmer is (Geweldig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Ancient Stone Bag For What???

-Je hebt het niet verkeerd, het zijn batterijpakketten. Zie hoe de meeste Annunaki reliëfs dit pakket gebruiken in combinatie met het “dennenappel” -artefact in de rechterhand.

-Stel je voor dat je thuisplaneet een zeer hoge zwaartekracht heeft, en dan neemt yiu hier een trio mee naar een veel lagere zwaartekracht, hoe blijf je rondkijken als een astronaut op de maan.

-het vertegenwoordigt GOUD. De Egyptenaren wisten over ORMES (orbitaal herschikte mono atomaire elementen) – een belangrijke bron was Dode Zee zout. Dit was de ware leeftijd van Alchemie – Ormes was een poeder dat een lang leven en helderheid van geest gaf. Het is niet echt goud, maar een poedervorm die wordt verkregen door de pH van het zout in oplossing telkens opnieuw te ‘rekken’ van sterk zuur tot sterk alkalisch totdat de moleculen alleen konden bestaan ​​in associatie maar niet in valentie-associatie. Net zoals hydroxide HHO is, waar de twee waterstofatomen naast elkaar bestaan, maar niet verbonden zijn totdat iemand het HHO-gas ontsteekt en bang is dat je H2O hebt. ORME werd in een zak gedragen en soms op een bord gepresenteerd aan een farao waar je in sommige hiërogliefen een driehoekige vorm op de plaat ziet – het ging allemaal om goud. Michael Tellinger, een Zuid-Afrikaanse archeoloog, zegt hetzelfde over zijn ontdekkingen in Afrika. Je zou deze video van Tellinger kunnen bekijken. Zeer lichtgevend, vooral van 56:00 tot 1 02:00 https://www.youtube.com/watch?v=p8KWp61co1A

-Hint: DOME als dominion. BOOG. Boog. Boog de twee energieën of eblems. ARC Angles, messengers. De stam zie je waar de zonen van Efraïm en manassa zijn die zich uiteindelijk weer zullen kennen. Allen zijn in deze generatie vervloekt. Dat is waarom mensen niets weten.

 

(Wat een geweldige prachtige soms ook geniale antwoorden allemaal van mensen die het wel serieus nemen! Hoeveel van die mensen die een redelijk interessant antwoord gaven, hebben ook rh negatief bloed???)
Amongst the most iconic Intercultural Style objects are the so-called "lock weights". This example in chlorite bears the design of the Master of the Beasts, and the design is nearly identical to that on a large vessel found in Iran, and now in the British Museum. The piece is about 22.5 cm in height.
Qua slangen zou ik denken aan iets medisch…
Weight bearing an engraving depicting the hero Gilgamesh fighting two snakes, steatite or chlorite. Sumerian civilisation, 3rd millennium BC. Private Collection
Nog één…
Dus misschien liet het zien wat iemand was qua beroep en was het een soort computer oid…?
古代馆 - 从吉罗夫特文明/鲁德衍生作品(艺术)
Iemand die goed gordijnen kon maken?
Sorry geintje…geen idee wat dit moet voorstellen?
Jiroft culture- تمدن جیرفت
Een dierentemmer?
Photo taken in Jiroft, Kerman, Iran
Een Dior uit die tijd…gewoon een mode item als in schilderij op steen gebeiteld verhaal?
How we know?
Zijn die dingen nu nooit eens onder een scan gelegd?
Dioses Reptilianos :: El Libertario
Best bijzonder…kunstig… Zo heb jij een Gucci steentas wow…
The consensus among archaeologists is that they don't know what these things are or what they were used for, so they'll make up some bullshit.
Jiroft culture- تمدن جیرفت
Er is een verhaal over Anunnaki die verteld over vissenhuidige mensen…waar mij dat aan deed denken was mensen in een soort ruimtevaartpak…
Misschien behoort dit aan hen? En waren zij piloten van de ufo’s.
OANNES APKALLU Y OTROS RELATOS DE SERES ANFIBIOS
"Magic Underwear and the Fish Priests of Babylon" An interesting take on the Church's recently released video on garments
Zie zij behoren tot diegenen die konden vliegen met hun vliegmachines!!!
Dus ieder met een bepaald beroep had zijn eigen soort stenen handtas?Je moet  deze beelden ook symbolisch zien in feite enorm slim natuurlijk…kijk hadden ze iemand getoond in een strak pak..dan had niemand gesnapt waar ze naartoe wilden, nu denk je , hm raar een vissenhuid pak?
Ja, strak en glimmend- bescherming- tegen wat?
bv water,na de zondvloed of ervoor.
Je kunt het invullen zo je wilt in feite… wij moeten dit allemaal weer herontdekken.
Religion: This is the "Far va Har" Symbol. It is also known to be the Zoroastrian symbol
This is the “Far va Har” Symbol
Ahura Mazda, supreme god in ancient Iranian religion, especially in the religious system of the Iranian prophet Zoroaster (7th century–6th century BCE) Het vuur is het medium dat we gebruiken om in contact te komen met Ahura Mazda, de Wijze Heer. Zonder vuur kunnen mensen niet leven. Zonder warmte kunnen mensen niet leven. Vuur is alles. Het belangrijkste is zo te leven dat je het beste activeert wat in je geest aanwezig is. Als je gedachten en woorden goed zijn, zullen ook je daden goed zijn.
ankh-symbol
Tutankhamun's 3rd anthropoid coffin (the innermost). On the cover of the sarcophagus, the goddess Neftit and Isis bring the dead pharaoh back to life, whilst the other two gods Nekhbet and Uadjet, carved in cloisonne, open their wings to protect the mummy.
Egyptische Farao’s waren de buitenaardsen te zien aan de WINGS op hun kist.
Zij die konden vliegen, the royal bloods, blue bloods, rh negatieve bloedgroepen dus.

Hier ook nog een mooi mechanisme uit die tijden

Lees ook:   1500 Year Old Bible Confirms that Jesus Christ Was Not Crucified, Vatican In Awe

Antikythera mechanism - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Antikythera_mechanism

Het Antikythera Mechanisme: een computer van 2.000 jaar oud | Recordatio

Computer van 2000 jaar oud….
Of dit

De Hemelschijf van Nebra is een bronzen schijf van ongeveer 30cm diameter met daarop een voorstelling van de nachtelijke hemel. Met in goud ingelegde symbolen worden diverse hemellichamen op het groenige schijfje weergegeven zoals de maan, de zon en diverse sterren waaronder de Pleiaden. De schijf werd nabij het Duitse plaatsje Nebra gevonden en dateert waarschijnlijk van de 16e eeuw voor Christus.

De Hemelschijf van Nebra is een bronzen schijf van ongeveer 30cm diameter met daarop een voorstelling van de nachtelijke hemel. Met in goud ingelegde symbolen worden diverse hemellichamen op het groenige schijfje weergegeven zoals de maan, de zon en diverse sterren waaronder de Pleiaden. De schijf werd nabij het Duitse plaatsje Nebra gevonden en dateert waarschijnlijk van de 16e eeuw voor Christus.

3600 jaar oud schijnt het dus te zijn!

Artefato Alienígena Encontrado? Nebra Sky Disc

 

Of deze:

the Antikythera Mechanism. This was an ancient Greek computer - yes, computer - likely designed by Archimedes himself for predicting the movements of the heavenly bodies. Later refined and miniaturized over the centuries, fragments of a portable 1st century BCE version of the device were found in the Antikythera shipwreck at the dawn of the 20th century, but only properly understood much more recently thanks to advances in X-Ray and computer imaging. The relationships between the thirty...

the Antikythera Mechanism. This was an ancient Greek computer – yes, computer – likely designed by Archimedes himself for predicting the movements of the heavenly bodies. Later refined and miniaturized over the centuries, fragments of a portable 1st century BCE version of the device were found in the Antikythera shipwreck at the dawn of the 20th century, but only properly understood much more recently thanks to advances in X-Ray and computer imaging.

 

Of dit;

The number of strange discoveries have been made in the last couple of decades, some of these artifacts contradict history and mainstream scientists cannot account for them. However, for reasons that most of us cannot comprehend, history books are never …

The number of strange discoveries have been made in the last couple of decades, some of these artifacts contradict history and mainstream scientists cannot account for them. However, for reasons that most of us cannot comprehend, history books are never…

https://alien-ufo-sightings.com/2018/06/new-forbidden-discoveries-2018-artifacts-that-will-defy-history-books/

https://nl.pinterest.com/angelwingsnl/rh-negative-bloodtype/

ps

Compton Verney sphinx by Howard Stanbury on Flickr - One of four adorning the bridge in Warwickshire, UK

Compton Verney sphinx by Howard Stanbury on Flickr

the Lamassu. The Lamassu were human headed winged bulls, sometimes with the paws of a lion, which were considered guardian figures to the king.

 

10_meest_mysterieuze_bouwwerken_ter_wereld_sfinx_giza_egypte_pyramide

Waarschijnlijk idem een symbool van een Godheid oid…in die tijden.
De oorsprong ligt ergens anders, maar men wist in die tijden nog wat het betekende.
Men zou alle Goden verhalen samen moeten brengen van over de hele wereld.
En  uitzoeken wat bij wat hoort ik denk nml dat het om hetzelfde gaat… de informatie is misschien zg verdwenen maar toch is die ergens nog aanwezig en ze waren wel zo slim om in symbolen taal te spreken!

Ps

https://www.daniken.com/en/

Ik heb zijn boeken ooit gelezen… ben idolaat uiteraard…

Edgar Cayce en Erich von Danicken…
TOP Twee belangrijke mensen die informatie geven over zaken die menigeen nog niet beseft of weet van heeft.
Ik heb een boek over Edgar Cayce, van Gina Germinara, Leven in relatie… een heel bijzonder boek…dat ik ook bij toeval tegenkwam, op een moment, dat ik dacht ik kom hier nu vandaag, (spiriwiri winkel met ook tweedehands boeken) om iets bijzonders te vinden… klopt…dat boek… 2e hands nog wel, maar ik koester het.
Ook hij gaf informatie over dat alles.

Gerelateerde artikelen

Back to top button