...

19 oktober 2021

 

Komen wij terug na de dood? (video)

Komen wij terug na de dood? (video)

Dinsdag, 04 september 2012 08:43

Voor sommigen is dit een uitgemaakte zaak en hebben we vele levens nodig op deze aarde om al onze lessen te leren.

Diegenen die vaak nog heel veel weten over een vorig leven en met verbluffende feiten komen, zijn kleine kinderen.
Ons bewustzijn is eeuwig en niet afhankelijk van ons lichaam. Dit is wat veel mensen geloven en vaak geloven zij ook in de terugkeer van de het bewustzijn, de ziel, in een nieuw lichaam.

Iemand die daar uitgebreid onderzoek naar heeft gedaan is Dr. Jim Tucker van de universiteit van Viriginia. Hij heeft in totaal meer dan 2500 gevallen bestudeerd waar mogelijk sprake is van reïncarnatie. Een opvallend groot aantal hiervan betreft kinderen. Vooral zij tussen de leeftijd van de twee en vier jaar kunnen soms met heel merkwaardige opmerkingen komen.

Zo is er de kleine Sam. Anderhalf jaar voordat hij wordt geboren overlijdt zijn grootvader. Drie jaar later, toen Sam anderhalf was en zijn vader bezig was zijn luier te verschonen, zei Sam opeens: “Toen ik zo oud was als jij verschoonde ik jouw luier”. Volgens Dr. Tucker is het heel normaal dat kinderen in de leeftijden tot een jaar of vijf, één keer in hun leven een opmerking plaatsen die betrekking zou kunnen hebben op een vorig leven. In verreweg de meeste gevallen blijft het daar dan ook bij. Alleen als kinderen herhaaldelijk opmerkingen blijven maken dan wordt het een interessante zaak voor Tucker en zijn onderzoek.

Zo is er dus de zojuist genoemde Sam. Toen hij een jaar of vier was overleed zijn grootmoeder en kwam de vader van Sam thuis met foto’s uit het huis van opa en oma. Deze foto’s lagen uitgespreid op de koffietafel en op één ervan staat de grootvader van Sam bij zijn eerste auto. Sam ziet deze foto, wijst naar de auto en zegt: “Dat is mijn auto”. Ook weet hij zijn grootvader feilloos aan te wijzen tussen een aantal schoolvrienden en zegt daarbij: “Dat ben ik”. Verder wist Sam nog dingen te vertellen over een moord op een familielid meer dan 60 jaar geleden. Iets wat ook de vader van Sam niet wist en waar thuis nog nooit eerder over was gesproken.

Lees ook:   So Long...

Het schijnt dat ongeveer 20% van de kinderen die zich iets herinneren over een vorig leven, ook weten over wat er gebeurt tussen de levens. Sommigen zeggen dat ze blijven rondhangen en de meesten zeggen dat ze naar andere sferen gaan of met God praten.

Wat heel interessant is voor onderzoekers zoals Dr. Tucker zijn niet alleen de verhálen van kinderen, maar vooral de fysieke kenmerken die mogelijk betrekking hebben op een vorig leven zoals moedervlekken of andere tekenen. Vaak verwijzen ze naar de plek op het lichaam waar zij in hun vorige leven aan zijn gestorven en dan meestal gewelddadig zoals bijvoorbeeld met een messteek.

Opvallend is ook dat van de 2500 gevallen van Dr. Tucker er maar liefst 2000 een gewelddadige dood rapporteren. Dit wekt dan de indruk dat mensen die zo zijn gestorven misschien in het ‘nu’ sterkere herinneringen hebben omtrent hun vorige leven dan anderen.

Zo is er ook het geval van een jongetje in Thailand met de naam Cloy. Toen zijn grootmoeder overleed, enige jaren voor zijn geboorte, zei ze op haar sterfbed dat ze in een volgend leven als man wilde terugkomen. Toen grootmoeder was overleden, nam de schoondochter een beetje lijm en markeerde daarmee de achterkant van de nek van grootmoeder. En dat is precies wat er nu te zien is aan de achterkant van de nek van de kleine Chloy.

Misschien zijn voor de wetenschap dit soort voorvallen niet afdoende bewijs om te erkennen dat reïncarnatie bestaat. Voor de mensen die dit soort dingen in de praktijk overkomt, bestaat er geen enkele twijfel. Het leven, het bewustzijn, blijft en staat soms al heel snel weer te trappelen om opnieuw te beginnen.

En mocht je kleine kinderen hebben: Luister naar wat ze te zeggen hebben want wie weet wat voor mooie interessante ontdekkingen daar misschien uit voortkomen.
https://niburu.co/

Deel & let's open the minds!

Gerelateerde berichten