web analytics

Spanje geeft toe dat chemtrails worden gesproeid als onderdeel van het geheime VN-programma

Door  Dr. Joseph Mercola

Gisteren en vandaag was het zeer duidelijk te zien, kijk dus eens vaker naar de lucht en ontdek wat er gaande is, normaal is het echt niet.
Ik weet nog hoe ik jaren terug dacht toen ik het zag gebeuren… ik verklaarde mijzelf voor gek, geen enkele overheid zou zoiets doen immers!? Waarom zouden ze!?
Nu is dat wel de grootste vraag geworden, waarom… het gebeurd nml echt!  (Ps hoeveel macht heb je wel niet als je ook nog eens het weer kunt beïnvloeden en dus het klimaat naar je hand kan zetten!?)

Chemische sporen, algemeen bekend als chemtrails, verwijzen naar de witte sporen die soms worden achtergelaten als vliegtuigen door de lucht vliegen. Naar schatting 17% van de mensen wereldwijd gelooft dat deze sporen eigenlijk giftige chemicaliën zijn die opzettelijk in de lucht worden gespoten als onderdeel van een geheim grootschalig atmosferisch programma (SLAP), ook wel aangeduid als geheime geo-engineering. 1

Ambtenaren hebben over het algemeen het bestaan ​​van chemtrails ontkend, en een document gepubliceerd in 2000 door de Amerikaanse EPA suggereert dat “condensatiesporen” of “contrails”, die zichtbaar zijn achter straalvliegtuigmotoren, “voornamelijk bestaan ​​uit water (in de vorm van ijs) kristallen) en vormen geen gezondheidsrisico’s voor de mens”, maar merkten op: “ze beïnvloeden echter wel de troebelheid van de atmosfeer van de aarde en kunnen daarom de atmosferische temperatuur en het klimaat beïnvloeden.” 2

Een bevel van de Spaanse regering vertelt echter een ander verhaal, wat suggereert dat het zijn leger toestemming heeft gegeven om gevaarlijke chemicaliën in de lucht te spuiten als onderdeel van een verdediging tegen COVID-19. 3

Spaanse verordening machtigt het spuiten van biocide voor desinfectie

Een koninklijk besluit, gepubliceerd op 16 april 2020, a door de Spaanse regering in het Staatsblad 4  verklaarde de noodtoestand als gevolg van de COVID-19-pandemie, waarbij het gebruik van biocidechemicaliën werd toegestaan: 5

“Bevel SND/351/2020 van 16 april, dat de strijdkrachten en eenheden en militaire noodeenheden machtigt om door het ministerie van Volksgezondheid geautoriseerde biocidechemicaliën te gebruiken voor desinfectie om de Covid 19-gezondheidscrisis het hoofd te bieden.

Koninklijk besluit 463/2020 van 14 maart verklaart hierbij de noodtoestand voor het beheer van de gezondheidscrisis veroorzaakt door COVID-19, die een reeks maatregelen omvat die gericht zijn op de bescherming van het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de burgers en de inperking van de progressie van de ziekte en het versterken van het volksgezondheidssysteem.”

Het decreet verleende de minister van Volksgezondheid, Salvador Illa Roca, de bevoegdheid om genoemde bevelen te dicteren :

“Bevel SND/351/2020 van 16 april, dat de strijdkrachten en eenheden en militaire noodeenheden machtigt om door het ministerie van Volksgezondheid geautoriseerde biocidechemicaliën te gebruiken voor desinfectie om de Covid 19-gezondheidscrisis het hoofd te bieden.

Koninklijk besluit 463/2020 van 14 maart verklaart hierbij de noodtoestand voor het beheer van de gezondheidscrisis veroorzaakt door COVID-19, die een reeks maatregelen omvat die gericht zijn op de bescherming van het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de burgers en de inperking van de progressie van de ziekte en het versterken van het volksgezondheidssysteem.”

Gebruik van ‘Aerial Media’, ‘Verneveling’ gevraagd

Naast de erkenning dat het ministerie van Volksgezondheid de virusdodende capaciteit van antiseptica en chemische desinfectiemiddelen had geëvalueerd, beschrijft het overheidsbesluit ook de beoogde toepassing van de chemicaliën, namelijk via “lucht”-technieken, niet handmatige toepassing: 7

“Een van de meest effectieve desinfectietechnieken is het gebruik van luchtmedia, en via deze technieken van verneveling, thermoverneveling en microverneveling worden alle oppervlakken snel bereikt, waarbij wordt vermeden afhankelijk van handmatige toepassing, die langzamer is en soms niet bereikt alle oppervlakken omdat er obstakels zijn die het bereiken ervan verhinderen.

De CBRN-verdedigingseenheden van de Strijdkrachten en de Militaire Eenheid voor Noodsituaties (UME) beschikken over persoonlijke middelen, materialen, procedures en voldoende training om luchtdesinfectie uit te voeren, aangezien het operaties zijn die ze regelmatig uitvoeren, met uitzondering dat in plaats van gebruik te maken van biociden doen het samen met andere ontsmettende chemicaliën.

Gezien het voorgaande en het effect van het verbeteren en stroomlijnen van de ontsmettingsoperaties van alle soorten faciliteiten die het personeel van de strijdkrachten komt uitvoeren, wordt het daarom passend geacht om bij wijze van uitzondering en voor de duur van de alarmtoestand, de CBRN-defensie-eenheden van de strijdkrachten en de UME, het gebruik van ontsmettingsmiddelen en biociden uit hoofdgroep 1 beschreven in artikel 1.1 van Koninklijk Besluit 830/2010, van 25 juni, dat de regelgeving vastlegt.”

Kortom, Planet Today meldde: “De Spaanse regering heeft het leger bevolen om stilletjes dodelijke chemtrails op haar burgers te spuiten met VN-autorisatie onder het mom van de ‘noodtoestand voor het beheer van de gezondheidscrisis veroorzaakt door Covid-19′” 8  en het is niet de eerste keer dat ze dat doen.

Lees ook:   Welke energie crisis?

Volgens de nieuwszender vertelden vier klokkenluiders van het Spaanse meteorologische agentschap in 2015 aan het Europees Parlement dat er regelmatig chemicaliën over het land werden gespoten om het klimaat te veranderen: 9

“Op 19 mei 2015 kondigde Europarlementariër Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) in het Europees Parlement aan dat vier werknemers van het Staatsmeteorologisch agentschap hadden bekend dat Spanje volledig wordt besproeid vanuit vliegtuigen die looddioxide door de atmosfeer verspreiden, zilverjodide en diatomiet .

Het doel zou volgens dezelfde Europarlementariër zijn om de regen af ​​te weren en de temperatuur te laten stijgen, wat een zomers klimaat voor het toerisme schept en tegelijkertijd bedrijven in de agrarische sector helpt. Dit produceert op zijn beurt koude druppels van grote intensiteit.”

Geo-engineering wordt mainstream

Grootschalige manipulatie van het klimaat op aarde, ook wel geo-engineering genoemd, wordt  steeds meer mainstream. De Verenigde Naties zijn een van degenen die nu een controversiële vorm van geo-engineering overwegen, waarbij sulfaataerosolen in de stratosfeer van de aarde worden gespoten om het klimaat te wijzigen 11  – met onbekende en mogelijk rampzalige gevolgen.

Sulfaataerosolen zijn kleine reflecterende deeltjes die meer zonlicht terug de ruimte in kunnen reflecteren wanneer ze in de stratosfeer worden gesproeid, 12 tot 16 mijl boven het aardoppervlak. Dit leidt tot lagere mondiale temperaturen – en ook tot een lagere gemiddelde neerslag, 12 wat  een belangrijk potentieel nadeel benadrukt.

Een rapport van het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering (IPCC) van de Verenigde Naties, gepubliceerd in augustus 2021, 13 , 14 ,  noemt beheer van zonnestraling en verwijdering van broeikasgassen als vormen van geo-engineering. 15  Sulfaataerosolen vallen in de categorie beheer van zonnestraling, maar aanvullende geo-engineeringtechnieken – zoals het uitdunnen van cirruswolken in de bovenste atmosfeer – zouden nodig zijn om de door het gebruik ervan veroorzaakte afname van neerslag tegen te gaan.

Lees ook:   Een oud president dood

Bovendien kunnen verschillende regio’s ernstige gevolgen ondervinden van geo-engineeringtechnieken die in andere delen van de wereld worden gebruikt, in die mate dat hun vermogen om voedsel te verbouwen kan worden aangetast. Rapportauteur Govindasamy Bala, van het Indian Institute of Science, zei “de wetenschap is er” 16  om geo-engineering te gebruiken, maar het is verre van een exacte.

“Ik denk dat de volgende grote vraag,” zei Bala tegen Reuters, “is, wil je het doen? … Dat gaat om onzekerheid, morele kwesties, ethische kwesties en bestuur.” Zoals Reuters meldde: “Dat komt omdat elke regio anders zou worden getroffen. Terwijl sommige regio’s baat kunnen hebben bij een kunstmatig koelere wereld, kunnen andere regio’s eronder lijden door bijvoorbeeld geen omstandigheden meer te hebben om gewassen te verbouwen.” 17  Paulo Artaxo, milieufysicus aan de Universiteit van Sao Paulo en een andere auteur van het rapport, voegde toe: 18

“In principe is de boodschap min of meer hetzelfde als (het vorige rapport): De wetenschap is niet volwassen genoeg. De bijwerkingen van elk van de bekende geo-engineeringtechnieken kunnen zeer significant zijn … De samenleving moet overwegen of deze bijwerkingen te groot zijn om een ​​strategie te proberen.”

Cloud Seeding bestaat al tientallen jaren

Opgemerkt moet worden dat bepaalde vormen van geo-engineering al in gebruik zijn. Het was het midden van de 20e eeuw toen geo-engineering voor het eerst werd ontwikkeld met behulp van technologieën uit de Tweede Wereldoorlog.

Cloud seeding is zo’n voorbeeld dat al decennia 19 wordt gebruikt  en omvat het “zaaien” van wolken met zilverjodide of vaste koolstofdioxide om regen en sneeuw te bevorderen of tropische stormen te verzwakken. Ten minste acht westelijke Amerikaanse staten en tientallen landen gebruiken cloud seeding om de neerslag te verbeteren. 20

“Bovendien suggereerde het Amerikaanse leger dat kernwapens zouden kunnen worden gebruikt als instrumenten om regionale klimaten te veranderen en bepaalde delen van de wereld gunstiger te maken voor menselijke bewoning. Dit voorstel is echter niet getest”, meldde Britannica. 21

Andere ideeën om het klimaat op aarde te veranderen zijn ook besproken. Voorgestelde methoden om meer zonlicht te reflecteren om de opwarming van de aarde te verminderen, omvatten het drijven van miljarden golfballen in de oceanen, het sturen van een gigantische spiegel in een baan om de aarde, het verwijderen van cirruswolken, het planten van glanzendere gewassen en gebouwen en het vrijgeven van microbellen om het oceaanoppervlak meer reflecterend te maken. 22

Er is zelfs overwogen om gigantische ruimteschepen over de aarde te laten zweven om zonlicht te weerkaatsen. 23

Geo-engineering als toegangspoort voor sociale controle

Bill Gates investeert zwaar in geo-engineeringtechnieken. In 2010 financierde hij onderzoek om machines te ontwikkelen die zeewater in de wolken zouden spuiten met als doel het vermogen om zonlicht de ruimte in te reflecteren te vergroten en daardoor de mondiale temperatuur te verlagen. 24

In 2018 hielp Gates ook experimenten te financieren voor wetenschappers van Harvard, die voorstelden om de stratosfeer met calciumchloride te besproeien om de opwarming van de aarde te vertragen door de zon te blokkeren. 25  Maar zoals Vandana Shiva, Ph.D. Zoals we in ons vorige interview hebben uitgelegd, 26  kunnen weersmodificatie via geo-engineering worden gebruikt als controlewapen, inclusief controle over de landbouw.

Lees ook:   Monsanto Video Revolt! Must See Animation! (Dutch Subs)

Robert F. Kennedy Jr. schreef in The Defender en waarschuwde ook dat Gates’ uitstapjes naar klimaatbeheersing gemakkelijk een dekmantel kunnen zijn voor sociale controle: 27

“Zijn investeringsgeschiedenis suggereert dat de klimaatcrisis, voor Gates en zijn trawanten, niet meer is dan een alibi voor opdringerige sociale controle, surveillance op ‘Great Reset’-schaal en massale sciencefiction-geo-engineering-boondoggles, inclusief zijn demente en angstaanjagende ijdelheidsprojecten om de stratosfeer besproeien met calciumchloride of zeewater om de opwarming te vertragen, om gigantische ballonnen op te zetten om onze atmosfeer te verzadigen met reflecterende deeltjes om de zon te verduisteren, of zijn levensgevaarlijke poging om miljoenen genetisch gemodificeerde muggen in Zuid-Florida vrij te laten.”

Single Scientist Holdout noemt barium in de atmosfeer

Wetenschappelijk onderzoek naar chemtrails is niet verrassend schaars, maar er bestaat wel één studie. Het werd in 2016 gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Research Letters en bevat een onderzoek waarin experts op het gebied van atmosferische chemie en atmosferische depositie werden gevraagd om “de beweringen van SLAP-theoretici wetenschappelijk te evalueren”. 28

Bijna alle – 76 van de 77 – wetenschappers concludeerden dat ze geen bewijs van SLAP waren tegengekomen en geloofden dat chemtrails konden worden verklaard door andere factoren, “inclusief goed begrepen natuurkunde en scheikunde.” 29  Maar er was één wetenschapper die ze niet kon uitsluiten en in feite ‘ja’ antwoordde op de vraag of ze ooit bewijs zijn tegengekomen dat wijst op het bestaan ​​van SLAP. 30

Ze noemden een afgelegen locatie waar het bariumgehalte in de atmosfeer ongewoon hoog was in vergelijking met het bariumgehalte in de bodem. 31  Bariumgehaltes in het milieu zijn doorgaans erg laag 32  – en abnormale concentraties van elementen zoals barium worden beschouwd als een vorm van bewijs van gespoten chemicaliën. 33

Over de auteur:

Dr. Joseph Mercola, geboren en getogen in de binnenstad van Chicago, IL, is een osteopathische arts die is opgeleid in zowel traditionele als natuurlijke geneeskunde. Dr. Mercola, gecertificeerd door de huisartsgeneeskunde, was vijf jaar voorzitter van de afdeling huisartsgeneeskunde van het St. Alexius Medical Center en kreeg in 2012 de status van fellowship van het American College of Nutrition (ACN).

Terwijl hij eind jaren 80 in de praktijk was, realiseerde Dr. Mercola zich dat de medicijnen die hij voorschreef aan chronisch zieke patiënten niet werkten. Tegen het begin van de jaren 90 begon hij de wereld van de natuurlijke geneeskunde te verkennen en veranderde al snel de manier waarop hij de geneeskunde beoefende.

In 1997 richtte Dr. Mercola  Mercola.com op , dat nu routinematig in de top 10 van gezondheidssites op internet staat. Zijn passie is om het traditionele medische paradigma in de Verenigde Staten te transformeren. “Het bestaande medische establishment is verantwoordelijk voor het doden en permanent verwonden van miljoenen Amerikanen … U wilt praktische gezondheidsoplossingen zonder de hype, en dat is wat ik u aanbied.”

Bezoek  Mercola.com voor meer informatie, of lees hier  Dr. Mercola’s volledige bio en cv  .
Oorspronkelijk gepost: https://wakeup-world.com/2022/07/11/spain-admits-spraying-chemtrails-as-part-of-secret-un-program/

Gerelateerde artikelen

Back to top button