...
Politiek-Elite

Vaccinaties wereldwijd hoe is dit mogelijk?

Het is toch vreemd te noemen dat wereldwijd eenzelfde agenda zich uitspreidt?
Dat geeft te denken nml. Dit is te lezen op een Russische website nb. Dit is gewoon ergens zo afgesproken dus zijn er mensen aan de top in al die landen, die weet hebben van wat er moet gaan gebeuren…!

In de ondermaanse wereld eindigt het tijdperk wanneer iemand plannen kan maken voor in ieder geval de volgende zomer, of hoe en waar en met wie hij zijn volgende verjaardag zal vieren. Nee, nee, ja, en er is een prachtig verhulde informatie over hoe de roergangers het HUMANITY-project zullen afsluiten.Het
is in verband met het begrijpen (zelfs als het mijn subjectieve is) dat de wens om iets te schrijven of open te gaan vanuit verschillende richtingen allang verdwenen is.
In het videofragment is dit, zoals ik zie, wat we binnenkort zullen meemaken … zo is de zorg voor de gezondheid van de kant van de autoriteiten … overdreven maar begrijpelijk.

En nu begrijpelijk in goed “Russisch” over alles in orde.

Hoe gaan ze het verplicht maken om mensen tegen Covid-19 te vaccineren zonder het als zodanig te noemen, met uitsluiting van de mogelijkheid om naar de rechtbank en andere instanties te gaan …

Welkom bij het nieuwe “medische fascisme” van de 21ste eeuw. The New England Journal of Medicine (VS) [ https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2020926 ] , hetzelfde wetenschappelijke nest dat de frauduleuze fraude heeft gepleegd om hydroxychloroquine oneerlijk te belasteren en de belangen van vaccinbedrijven te beschermen, stelt nu dat alle mensen “zouden moeten worden gedwongen” om het coronavirusvaccin te krijgen. Degenen die weigeren, moeten zwaar worden gestraft, benadrukt NEJM, en er moeten indirecte maatregelen worden genomen zodat niemand tegen de straf in beroep kan gaan bij de rechtbank.

“Vanwege de besmettelijkheid en het gevaar van het virus kunnen substantiële sancties gerechtvaardigd zijn, waaronder schorsing van het werk of een verbod op het verlaten van het huis voor personen uit bepaalde groepen met een hoge prioriteit die vaccinatie weigeren”, aldus het NEJM-artikel.

Het zegt ook om te leren hoe een eerlijk proces kan worden gevonden, zodat niemand hun bevelen voor de rechtbank kan aanvechten, en stelt: “Er mogen geen boetes of strafrechtelijke sancties worden opgelegd, … strafrechtelijke sancties vereisen juridische uitdagingen op procedurele gronden en kunnen ontevredenheid ”.

Het legt verder uit dat vaccinrecepten niet als verplicht moeten worden gepromoot. In plaats daarvan moeten degenen die weigeren te worden gevaccineerd, streng worden gestraft om hen te dwingen eraan te voldoen zonder dit zelfs maar aan te kondigen. “[Overheids] vereisten voor vaccinatie mogen niet worden gestructureerd als verplichte vaccinatie; in plaats daarvan moet niet-naleving worden bestraft ”, zegt het document.

En dan stelt hetzelfde artikel dat gezondheidsautoriteiten “het vertrouwen van het publiek moeten opbouwen” door middel van een “transparant en inclusief proces”, ook al stelt hetzelfde artikel in wezen expliciet dat het publiek moet worden misleid en gedwongen. om aan de vereisten van vaccinatie te voldoen.

Lees ook:   Van Haga begrijpt lawaaiprotest: ‘Ze gaan kapot!’

Het tijdschrift stelt ook dat vaccinfabrikanten niet direct betrokken mogen zijn bij het overheidsbeleid of het stellen van eisen omdat niemand de vaccinbedrijven meer vertrouwt.
Verbazingwekkende erkenning van mensen die nu hetzelfde beleid proberen te voeren om verplichte vaccinaties op te leggen, maar namens de staatsautoriteiten.

Waar het op neer komt is het volgende:

-De autoriteiten van de volksgezondheid (of liever, degenen die erachter opdoemen) staan ​​op de introductie van verplichte vaccins, maar ze zullen ze niet “verplicht” noemen.
-In plaats daarvan zullen ze je straffen omdat je weigert hun bevelen op te volgen, wat je leven ellendig zal maken.
-Ze zullen elk bindend bevel vermijden dat voor de rechtbank kan worden aangevochten, waarbij ze een eerlijk proces omzeilen.
“Ze beweren vervolgens dat de vaccinindustrie op deze manier het vertrouwen van het publiek kan winnen door te doen alsof ze“ transparant ”is.

Dankzij Covid-19 is het idee van “geïnformeerde toestemming” een oude geschiedenis geworden in de medische wereld. Vaccinpromotoren geloven dat zij de nieuwe “Dreddas ‘rechters” in de samenleving zijn en vinden dat hun experimentele mengsels, hoe gevaarlijk ook, met geweld aan alle mensen moeten worden toegediend.
Degenen die zich verzetten, moeten streng worden gestraft, zeggen ze, en ze zullen je straffen op een manier die je niet voor de rechtbank kunt aanvechten.

En de netwerken en media die door de organisatoren van al deze fukodemie worden gecontroleerd, zullen de massa blijven hersenspoelen, degenen die het hier niet mee eens zijn en hun ongenoegen uiten als idioten en vijanden van de mensheid.

In feite implementeren ze een “vaccin sociaal kredietbeoordelingssysteem” dat vereist dat u zich aan hun regels houdt.

Wil je een kans? Je bent ontslagen.
Nog steeds tegen? U wordt het instappen geweigerd.
Nog steeds tegen? De “gezondheidsautoriteiten” zullen u opsluiten in uw eigen huis, waardoor u een gevangene wordt zonder u ooit voor de rechtbank te hoeven dagen.

Dit is de nieuwe autoritaire tirannie van COVID-19, en die ontvouwt zich nu, recht voor ons, over de hele wereld.

New York heeft zojuist een tweede golf quarantaines aangekondigd en niemand verzet zich.

De schapen staan ​​in de rij voor het slachthuis en het lijkt erop dat ze niet zullen terugvechten.

Iedereen die zo stom is om in te stemmen met vaccinaties, is te stom om de toekomst van de mensheid te vertegenwoordigen.
En zulke mensen zullen systematisch worden vernietigd door dodelijke injecties.
Immers, hoe kan anders globalisten hun doel van het uitroeien van meer dan zes miljard mensen te bereiken?

 

Bron

Het originele artikel met hyperlinks is hier [ https://antiscientism.livejournal.com/36857.html ]

Gerelateerde artikelen

Back to top button