GeschiedenisBuitenaardsReincarnatieRH Negatief - Anunnaki - GeloofU.F.O

De Anunnaki Engelen in de bijbel, hoe zagen zij eruit? Update

De Anunnaki Engelen in de bijbel, hoe zagen zij eruit?

The “seven gods who decree” An, Enlil, Enki, Ninhursag, Nanna, Utu, and Inanna. Although certain deities are described as members of the Anunnaki, no complete list of the names of all the Anunnaki by ANCIENT MYSTERY. #Anunnaki #gods of Nibiru #Enki #Enlil #ANCIENT MYSTERY
Interpretaties vanuit de bijbel.

-Zoals de mens de bijbel vertaald heeft naar ons – nu.-

Toen kwam de vrouw en vertelde haar man, zeggende: “Een man van God kwam naar mij toe en zijn voorkomen leek op de verschijning van de engel Gods, erg geweldig. En ik vroeg hem niet waar hij vandaan kwam, en hij vertelde ook niet  zijn naam … De engel van de HEERE verscheen niet opnieuw aan Manoach en zijn vrouw. Toen realiseerde Manoah zich dat het de engel van de HEERE was ( Richteren 13: 6 , 21 ).

Maar Mary stond huilend buiten het graf. Terwijl ze huilde boog ze zich voorover om in het graf te kijken; en zij zag twee engelen in het wit, zittend waar het lichaam van Jezus had gelegen – één aan het hoofd en de andere aan de voeten ( Johannes 20:11 , 12 ).

Terwijl ze hierover verward waren, stonden er plotseling twee mannen in schitterende kleren naast hen ( Lucas 24: 4 ).

Relief of Marduk, from Mesopotamia's heritage in Musée du Louvre.

In staat om te eten

-Engelen, wanneer ze een menselijk lichaam aannemen, (?) kunnen  eten. Toen drie engelen Abraham bezochten, bereidde hij voedsel voor hen.

Toen nam hij wrongel en melk en het kalf dat hij had bereid, en zette het voor hen neer; en hij stond bij hen onder de boom, terwijl zij aten ( Genesis 18: 8 ).

Opgemerkt is dat de psalmist schreef over het voedsel van engelen.

-Mensen aten van het brood van de engelen; Hij zond hun voedsel in overvloed ( Psalm 78:25 ).

-Terwijl ze hierover verward waren, stonden er plotseling twee mannen in schitterende kleren naast hen ( Lucas 24: 4 ).

Toen Jezus opsteeg naar de hemel, verschenen er twee engelen in witte kleren gekleed en met het uiterlijk van mensen.

-Ze keken aandachtig naar de hemel terwijl Hij heenging, (Geeft al duidelijk aan dat zij richting de hemel vlogen!) toen plotseling twee mannen in het wit naast hen stonden ( Handelingen 1:10 ).

-De martelaar Stephen werd gezegd het gezicht van een engel te hebben toen hij sprak met de religieuze heersers.

-En allen die in de raad zaten, keken hem aandachtig aan en ze zagen dat zijn gezicht leek op het gelaat van een engel ( Handelingen 6:15 ).

-Toen stond de engel van de Heer voor hen en de heerlijkheid van de Heer scheen om hen heen en zij waren doodsbang ( Lukas 2: 9 ).

-Ik keek op en zag een man gekleed in linnen, met een riem van goud van Uphaz om zijn middel. Zijn lichaam was als beryl, zijn gezicht als bliksem, zijn ogen als brandende fakkels, zijn armen en benen als de glans van gepolijst brons, en het geluid van zijn woorden als het gebrul van een menigte ( Daniël 10: 5 , 6 ).

Beryl, bronskleurige huid, schitterende ogen als brandende fakkels, …tjah? 🙂

Heliodor: AKA Golden Beryl, Yellow Beryl, Yellow EmeraldSTYLECASTER | Shimmer Body Oil | Bronze Body Oil | Self Tan Oil | Best Bronzing Body Oils | The Body Shop Honey Bronze Shimmering Dry Oil

Depiction of the Araratian god Haldi
De Middeleeuwse kunst maakte het idee populair dat engelen vleugels hadden. Hoewel Daniel 9:21 en Openbaring 14: 6 verwijst naar engelen als vliegende wezens (!)!, geen van deze passages noemt hierbij vleugels. Wanneer engelen in de Bijbel aan mensen zijn verschenen, is er geen enkele aanwijzing dat zij vleugels hadden. Hoewel vleugels nooit worden toegeschreven aan engelen die aan de mensheid zijn verschenen, hebben twee soorten engelenwezens – de cherubijnen en serafijnen – wel vleugels. Afgezien van de cherubim die de Hof van Eden bewaakt na de zonde van Adam en Eva, is er geen ander verslag van hun verschijning voor de mens. Ze worden gezien in visioenen, of zijn representatieve figuren in de Ark van het Verbond en de tempel. Dus het idee dat sommige engelen wezens vleugels hebben ”heeft wel enige bijbelse geldigheid”. Het is echter niet zeker dat elke engel die aan de mens verscheen ooit in een vorm was die vleugels omvatte.

=Men beeldde hen af als mensen met vleugels. als symbool voor het feit dat ze vanuit de hemel kwamen. met hun vliegmachines, dat zij de royals waren, Goden, en de koningen met hun zogeheten blauwe bloed, oftewel rh negatieve bloedgroepen, onverenigbaar met de rh positieve bloedgroep van de mensen, die zij geschapen hebben, door hun superieure dna te vermengen met dat van de onderontwikkelde mens op aarde. Daarom mochten zij geen vrouw nemen van menselijke bloede, wat zij toch deden en dat was een grote zonde. Waarschijnlijk ook omdat dit niet vermeng-enig-baar was met hun bloedgroep die Rhesus negatief was.
Elke vrouw die een rhesus positief kind krijgt en zelf rhesus negatief is qua bloedgroep maakt afweerstoffen aan tegen de baby in haar buik.
Het kind kan hierdoor overlijden, het eerste kind zal vaak overleven maar alle kinderen na dat eerste kind zullen niet overleven, zeker in vroeger tijden niet. Nu krijgt men een anti d injectie om te voorkomen dat de moeder bij een volgend kind afweerstoffen aan zal maken.
Er zal dus een reden zijn dat deze buitenaardse engelen zonder vleugels maar wel inclu vliegmachines, niet mochten paren met de vrouwen van de aarde.
Daarnaast is het altijd een gok om te zien wat er van kan komen als je dus zelf iets met jouw dna creëerd en dat van een andere levensvorm ook al lijkt deze veel op die van jou, of dat het zichzelf gaat voortplanten met zaad.
Die kennis hadden zij vast in die tijd. Bedoel als ze in die tijd al met dna konden knutselen, nu dan weet je al veel meer dan wij tegenwoordig dus waren ze enorm intelligent.

Wanneer engelen verschijnen, verschijnen ze meestal in de vorm van mannen. (De meeste mannen kwamen waarschijnlijk via hun vliegmachien richting de aarde ik denk dat vrouwen dat in die tijd ook niet zo snel deden en zeker niet als astronaut, dus dat er meer mannen waren vind ik niet zo onlogisch, je moet maar durven een beetje in space rond te vliegen.)

In Genesis 18 , Abraham verwelkomde drie engelen gasten, die in eerste instantie leek niets meer dan sommige reizigers zijn. In het volgende hoofdstuk gingen twee engelen naar Sodom, waar werd aangenomen dat ze gewoon een paar menselijke bezoekers waren.

Hoe verhouden engelen zich tot mensen?
The religion of the Urartu civilization, which flourished principally in ancient Armenia from the 9th to 6th century BCE, was a unique mix of indigenous, Hurrian and Mesopotamian gods and symbolism...

Engelen sterven nooit ( Lucas 20:36 ). ( ze werden enorm oud!!!!!!!!!!)

Ze zijn sterker dan de mens, maar niet almachtig ( Psalm 103: 20 ; 2 Petrus 2:11 ).

Ze zijn groter dan de mens in kennis, maar niet alwetend ( 2 Samuel 14:20 ; Mattheüs 24:36 ). (De Elohim of Anunnaki waren veel verder dan de mensen qua kennis dat klopt maar ze wisten ook niet alles natuurlijk, daar waren zij zich dus wel van bewust dat er nog meer is)

Goede engelen zijn nobeler en heiliger dan de mens (Daniel 9: 21-23 , 10: 10-14 ). (Daarom vermengden zij ook hun eigen dna met dat van de mens zodat zij intelligenter zouden worden dan ze waren!)

Goede engelen kunnen de uitstraling van mannen aannemen als de gelegenheid dit vereist. Hoe anders zouden sommigen “engelen onkundig kunnen houden” ( Hebreeën 13: 2 )? Aan de andere kant is hun uiterlijk soms in verblindend wit en brandende glorie ( Mattheüs 28: 2-4 ). (Verblindend wit licht kan verwijzen naar hun flying machine!)

Net als wij hebben engelen een vrije wil en kunnen ze verleid worden.

Heel lang geleden !!!!!!!!

Farao’s schijnen ook afstammelingen te zijn van de Anunnaki…verklaard dit hun ”gouden” huidskleur?

Engelen trouwen niet of reproduceren ( Matteüs 22:30 ). Engelen zijn een soort, geen ras dat afstamt van een gemeenschappelijke voorouder ( Lucas 20: 34-36 ). We worden “mensenkinderen” genoemd, maar engelen worden nooit “kinderen van engelen” genoemd. -Wel godenzonen!

De Bijbel classificeert sommige engelen als ” uitverkorenen ” ( 1 Timotheüs 5:21 ) of ” heilig ” ( Matteüs 25:31 ; Markus 8:38 ). Alle engelen waren oorspronkelijk heilig , genoten van de aanwezigheid van God ( Matteüs 18:10 ) en de omgeving van de Hemel ( Marcus 13:32 ).

Andere engelen verzetten zich tegen God onder leiding van Satan ( Matteüs 25:41 ; 2 Petrus 2: 4 ; Judas 6 ; Efeziërs 6:12 ). We noemen dit vaak ‘ demonen’ . Satan was Enki die zich verzette tegen zijn broer Enlil. Satan was geen slechte engel hij sprak met Noach om behouden te blijven, hij had de mens gemaakt zoals was besproken dat dit uit de hand zou lopen en de mens zich zo zou misdragen hadden ze niet gedacht, daarom moest de mens uit die tijd vernietigd worden. Enki voorkwam dit juist met Noach. Dus het verhaal van een duivel etc en Satan berust gewoon op de interpretatie van de mens op de bijbel, zo zie je maar weer. Al die ellende voor niks want later kwam het weer goed tussen de twee broers nb!

Er woedt een geweldig ongezien conflict dat verder gaat dan alles wat we ons kunnen voorstellen. (Zelfs nucleaire bommen hadden zij, dit is ontdekt ook ergens in de wereld, daar was straling en tekenen dat er ooit een soort atoombom ontploffing moet zijn geweest.) Het is echter geen gevecht tussen twee gelijke en eeuwige krachten. God (Kijk Enki wordt aangeduidt als God, de God die de mensen schiep) die alle wezens heeft geschapen, is nog steeds de baas, en als Hij eenmaal goddeloze engelen (Afvallige engelen= dus Anunnaki die niet langer luisterden naar de tegenpartij Enlil)  heeft gebruikt om Zijn doelen te bereiken, zal Hij hen tot een laatste nederlaag brengen.

By Sri Nandanandana dasa When we talk about the planet's earliest civilization, we are talking about the world's earliest sophisticated society after the last ice age. This means that according to the Vedic time tables, various forms of civilization have been existing for millions of years

In India werden  de goden vaak ook afgebeeld met een blauwe huidskleur of was het misschien als een symbool voor hun blauwe bloed-blue bloods je weet wat ons overheerst, de koningshuizen juist, en zij hebben vaak rh negatieve bloedgroepen, zij stammen af van de Anunnaki, hoe dit precies zit is nog de vraag, welke groep dat dan moet zijn geweest, was het nog van de eerste lichting dna vermenging Elohim-Anunnaki met de mensen die gemaakt zijn in een lab?
Is het van de vermenging Elohims met de mens, door middel van lichamelijke bevruchting. Of speelt er nog meer mee.

Lees ook:   Engelen bewakers - bloedgroep RH negatief

ENGELEN EN VROUWEN – Hebben engelen seksuele omgang met menselijke vrouwen in Genesis 6 gehad?
Of waren de “zonen van de mens” ( nephilim ) aliens, zoals sommigen hebben gesuggereerd?
Ja het waren aliens, wat zijn aliens; buitenaardsen, dus een wezen dat van een andere planeet kwam en de aarde bezocht.
Nu zijn wij gemaakt naar hun evenbeeld dus, zo vreemd zagen ze er vast niet uit, dus geen enge grijze kale mannetjes met dunne beentjes en grote ogen, dat zijn mensen uit een verre toekomst!

God heeft ons nogal specifieke details over de toekomst gegeven – bijvoorbeeld de terugkeer van Jezus (Jezus zou terugkeren, in zijn vliegmachine, dus hij zou ooit de aarde weer bezoeken, misschien is dat al ooit gebeurd!?) en enkele details over het einde van de wereld. Het universum zal op een later tijdstip als een boekrol worden opgerold ( Jesaja 34: 4 , Openbaring 6:14 ). Als God elders levende wezens had geschapen(!), zou dit ook automatisch hun woonplaats vernietigen. Adam’s zonde zorgde ervoor dat de gehele schepping door de Vloek werd beïnvloed, dus waarom zou een ras van wezens, niet van Adam’s (zondige) zaad, hun deel van de schepping beïnvloed hebben door de Vloek, en dan deel uitmaken van de door Christus tot stand gebrachte herstelling , de laatste Adam? Dit alles lijkt buitengewoon vreemd

Jezus Christus, de Zoon van God

"Maria" makes a masonic hand sign.

In de hele wereld komt het beeld van een Maria met Jezus voor.
Hoe oud is de bijbel en hoe oud is het verhaal? Ouder dan wij denken!

De “Zoon van God” komt 37 x in het Nieuwe Testament voor als de onderscheidende titel van onze Verlosser. Hij draagt ​​deze titel niet vanwege zijn wonderbaarlijke geboorte , noch dankzij  zijn incarnatie, Zijn opstanding of verhoging tot de rechterhand van de Vader. Het zoon-schap van Christus duidt zijn gelijkheid met de Vader aan. Om Christus de Zoon van God te noemen is om zijn ware en juiste goddelijkheid te bevestigen.

”Zijn opstanding”, betekende dat niet dat hij terug is gegaan naar zijn planeet? Hij was een Godheid. zoals alle elohims, net zoals inboorlingen die voor het eerst blanken zagen ook dachten dat zij Goden waren zo zal die arme simpele aapachtige mens ooit ook gekeken hebben naar die prachtige moderne mensen die hier aankwamen in hun vliegmachines! Dat kan ieder zich vast wel voorstellen.

De 2e Persoon van de Drie-eenheid, vanwege zijn eeuwige relatie met de 1e Persoon, is de Zoon van God. Zijn goddelijke natuur (Anunnaki dna) is de Zoon (deel van) van God, terwijl zijn menselijke natuur (dna en dus ook deel van de aapachtige mens op aarde ooit) de Zoon van David is (of de Zoon des Mensen) ( Romeinen 1: 3-4) .

Verzen zoals Galaten 4: 4 ; Johannes 1: 1-14 ; 5: 18-25 en 10: 30-38 bewijzen dat Christus de Zoon van God was vóór zijn incarnatie , en dat zijn claim op deze titel een claim van gelijkheid met God is .

Betekenis incarnatie:

“The Kingdom of Heaven is within You; and whosoever shall know himself shall find it.” ~ Ancient Egyptian Proverb “The Kingdom of God is within you.” ~ Christ (Luke 17:21)
Dit was de daad van genade waardoor Christus onze menselijke natuur tot eenheid met zijn Goddelijke Persoon nam en mens werd, de Tweede Adam=mens) . Christus is zowel God als de mens. Zijn Goddelijke Persoon werd verenigd met menselijk vlees ( Handelingen 20:28 ; Romeinen 8:32 ; 1 Korinthiërs 2: 8 ; Hebreeën 2: 11-14 ; 1 Timotheüs 3:16 ; Galaten 4: 4 , enz.).

Het staat er in feite toch erg duidelijk! Jezus is dus geïncarneerd in het vlees dus in een menselijk lichaam! Dus zij hadden die wetenschap en technieken al? Hoe?
Net als dat zij eeuwen oud werden, dat zou kunnen als zij hun ziel en karakterbewustzijn, konden verplaatsen naar een menselijk lichaam, ach ja joh waarom ook niet? Wat konden ze nog niet?! Als ze de atmosfeer van hun planeet konden redden al was het tijdelijk en hoe tijdelijk is dat dan geweest, 10.000 jaar oid, waarom zouden ze andere vreemde dingen dan ook niet gekund hebben. Dus de zoon van God, werd (geboren als)  Jezus want hij incarneerde op aarde in de vlees (Een daad van genade! NB!) , het menselijke vlees!

De unie is hypostatisch, dat wil zeggen, is persoonlijk. De twee naturen zijn niet gemengd of verward, en de unie is eeuwigdurend.

En het geschiedde, als de mensen zich vermenigvuldigden op het oppervlak der aarde, en de dochters hun geboren werden,

2 Dat de zonen van God de dochters van mensen zagen dat ze schoon (mooi)  waren; en zij namen hun vrouwen van alles, wat zij verkozen hadden.

3 En de HEERE zeide: Mijn Geest zal niet altijd twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; maar zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.


Waren de nephilim (Elohim, Anunnaki)  (zonen van God / reuzen) van Genesis 6: 4 buitenaardse wezens? Antwoord
4 Er waren in die dagen reuzen (Of vertelden zij niet over  reuzen maar bedoelden zij niet gewoon ”groten, de groten der aarde”!???)  [ nephilim ] op de aarde ; en ook daarna, toen de zonen Gods kwamen tot de dochters der mensen, en zij hun kinderen baarden, die werden sterke mannen die oud werden, allen mensen van naam.

5 En God zag dat de goddeloosheid van de mens groot was op de aarde, en dat elke verbeelding van de gedachten van zijn hart slechts voortdurend kwaad was.
De mens die ontstaan was, was slecht en vals. Een zondaar dus, die alles deed in feite wat God verboden had…ja, ja  daar komt dat spreekwoord vandaan! 🙂

6 En het berouwde den HEERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in zijn hart.

7 En de HEERE zeide: Ik zal den man, dien Ik gemaakt heb, van de aardbodem verdelgen; zowel de mens als het beest, en het kruipend gedierte en het gevogelte van de lucht; want het berouwt mij, dat ik het gemaakt heb.

8 Maar Noach vond genade in de ogen des HEEREN .

Is Lucifer The Same Entity As The Anunnaki’s Enki?

9 Dit zijn de generaties van Noach: Noach was een rechtvaardig man en volmaakt in zijn generaties, en Noach wandelde met God .

10 En Noach had drie zonen, Sem, Cham en Jafeth .

11 De aarde was ook verdorven voor God en de aarde was vervuld met geweld.

12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven; want al het vlees (menselijk vlees dus) had zijn weg op de aarde verdorven.

13 En God zeide tot Noach: Het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen; want de aarde is vervuld met geweld door hen; en zie, ik zal hen met de aarde vernietigen.

14 Maak u een ark van gopherhout ; kamers zult gij in de ark maken, en zult het van binnen en van buiten met pek planten.

15 En dit is de gedaante die gij zult maken: de lengte van de ark zal driehonderd el (1 el is 1 meter) zijn , de breedte vijftig el en de hoogte dertig el.

16 Een venster zult gij aan de ark maken, en in een el zult gij het daarboven voltooien; en de deur van de ark zult gij in de zijde daarvan zetten; met lagere, tweede en derde verhalen zult gij het maken.

17 En zie, Ik, Ikzelf, breng een stroom van wateren op de aarde, om alle vlees (Het leven)  te vernietigen, waarin de adem van het leven is, van onder de hemel; en alles wat op de aarde is, zal sterven.

18 Maar met u zal ik mijn verbond oprichten ; en gij zult in de ark komen, gij, en uw zonen, en uw vrouw, en de vrouwen uwer zonen met u .

19 En van alle levende dingen van alle vlees zult gij twee van elke soort (DNA?) in de ark brengen om hen bij u (na de zondvloed) in leven te houden ; zij zullen mannelijk en vrouwelijk zijn.

20 Van vogels van hun soort, en van vee naar hun aard, van al het kruipend gedierte der aarde naar zijn aard, zullen er twee van elk soort tot u komen om hen in leven te houden.(om mee te fokken? DNA te verdelen en opnieuw tot leven te wekken? Was de ark van Noach geen enorme zaadbank van al het leven op aarde?)

21 En gij zult u nemen van al het voedsel, dat gegeten wordt, en gij zult het u verzamelen ; en het zal tot spijze voor u en voor hen zijn.

22 Aldus deed Noach; volgens alles dat God hem geboden had, deed hij dat ook.

Vandaar de zondvloed… de mens was een zondaar en geen fijn mens met een prettig karakter geworden.
Enlil was diegene die boos was op de mensheid en Enki diegene die de mens deed voortbestaan.
Vandaar waarschijnlijk ook verschillende rassen van mensen.
Het is een interessante materie en je gaat de bijbel heel anders lezen als je dit alles beseft.

Anunnaki kwamen bv van de rode planeet, nu is er nog een rode planeet alleen is deze onbewoond, het is er dus uitgestorven maar ooit was daar leven. Dit kan men ook zien aan de vele foto\s die men van Mars heeft gemaakt.
En misschien waren er nog andere buitenaardsen?
Ze schrijven ergens ook over de Igigi die eerst de slaven waren van de Goden…deze is uitgeroeid oid.

In Iran vond men een graf waar lichamen lagen van nog intacte mensen, duizenden jaren oud of het waar is, geen idee.
Maar ze zijn wel ”goudkleurig” van huid, de huid heeft een gouden gloed, en hun huid is nog zacht en ze lijken te slapen.

Anunnaki 2016!!! Buzz At Pentagon Says Sumerian Gods Are Returning! Hatonn: Anunnaki Remained On Earth, Since Last Encounter With Nibiru/Marduk; View Sleeping Giant Of Iran! Galactic Federation Of Light Say Anunnaki Left 20 Years Ago | Alternative

Gigantes adormecidos em câmaras de hipersono prontos para despertar revela whistleblower

EXTRATERRESTRE ONLINE: Existem Gigantes em Animação Suspensa Prontos para Despertar em todo Mundo!!

https://beforeitsnews.com/v3/alternative/2016/3290646.html

A few days ago, a pair of YouTube videos started making the fringe history rounds, alleging to depict the discovery of two incorruptible bodies in Iran in 2008, bodies that date back more than ten

Om een voorbeeld te geven wat ik bedoel…zie dit artikel dat enkele dagen na deze is verschenen…
Zoiets is het, dat te maken heeft met de hoge leeftijden van de Anunnaki…zij deden en konden dingen, die wij nog niet kunnen bevatten zelfs.

https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/het-ego-is-het-ai-programma-dat-de-autopilot-van-de-mens-avatar-bio-robot-invult/

Gerelateerde artikelen

Back to top button