...

19 juni 2021

 

Maak de mensheid geslachtsloos

Maak de mensheid geslachtsloos

A Muslim recently sent an audio tape that develops the concept that the Gulf War of the early 1990's was a planned step leading toward a one world government controlled by Freemasons. Description from maishatimes.blogspot.com. I searched for this on bing.com/images

De autoriteiten (Elite, top machtshebbers) in deze wereld willen de lagere klasse transformeren in een groep androgyne mensen. De elite wil twee hoofdgroepen in de samenleving creëren.

De eerste groep is de elite of de hogere klasse die is samengesteld uit ongeveer 1% van de bevolking. De tweede groep is de lagere klasse van de bevolking,  99% van de mensen zullen tzt geen geslacht, geen rechten en bijna geen vermogen tot onafhankelijk denken meer hebben.

De lagere klasse zal geen seks hebben. De beweging om de ‘trans-gender’-persoon te erkennen als zijnde normaal,  is de trage psychologische voorbereiding die de lagere klasse in androgyne zal veranderen. De elite duwt het publiek langzaam door middel van hersenspoeling en daarom horen we al deze informatie over de  gender transities en dat je dit vooral normaal gaat vinden.
Zo niet dan zal men je veroordelen omdat je discrimineert. We horen ook hoe jonge jongens vrouwelijke hormonen krijgen en jonge meisjes  mannelijke hormonen. Transgender-jongens mogen het opnemen tegen meisjes in atletiekevenementen. Het pushen van homorechten is een scripted en gepland evenement. De bevrijding van vrouwen is echt een opzettelijke aanval op het huwelijk. Het verwijderen van de sekse is de eerste beweging naar verschillende andere fasen die de Nieuwe Wereldorde heeft gepland:

 

 

 

 

New World Order Organizational Chart | Anonymous ART of Revolution

-De verwijdering van het gezin
-Het einde van de normale geboorte van een kind. Kinderen worden door kunstmatige inseminatie, reageerbuisjes of klonen ter wereld gebracht.
-Normale voortplanting zal worden verboden, evenals het gezin.
-Kinderen mogen de normale hechting tussen het kind en de ouders niet ervaren.
-De verwijdering van de helderste nationale groepen
-De Nieuwe Wereld Orde wil het Kaukasische ras, het joodse ras en de Aziatische race vernietigen. Het probleem van massale immigratie in Europa en Noord-Amerika is bedoeld om het Kaukasische ras te vernietigen.

Lees ook:   'Leven niet in dictatuur', ook organisatie bunkerfeest hekelt politiegeweld

Anonieme bron

Gerelateerde berichten