web analytics
11:11 Dubbele getallen
Politiek-Elite

Noodtoestand in Turkije

Erdogan kondigt noodtoestand af

ISTANBUL – De Turkse president Erdogan heeft woensdagavond in een toespraak meegedeeld dat de regering de noodtoestand heeft afgekondigd. Die blijft drie maanden van kracht. Hij zegt dat de drie maanden nodig zijn om de aanhangers van Fethullah Gülen op te rollen.

Erdogan zei op voorhand dat de Europese landen geen recht hebben op dit besluit kritiek te leveren. Volgense Erdogan staat de regering in haar grondwettelijk recht om dit besluit te nemen.

Tot nu toe heeft regelmatig laten weten dat hij Gülen beschouwt als de ‘mastermind’ achter de coup. Hij ziet Gülen en zijn aanhangers als een terroristische organisatie.

Eerder op de avond zinspeelde de vicevoorzitter van zijn AK Partij al op de mogelijkheid dat de regering ,,bijzondere maatregelen kan nemen”. Cevdet Yilmaz duidde daarmee al op het afkondigen van de noodtoestand.

Virus
In Ankara kwam woensdagmiddag voor het eerst sinds de couppoging van vrijdag de Nationale Veiligheidsraad bijeen. Daarin zitten naast de president, enkele minister en hoge militairen. Na afloop zei Erdogan onder meer dat hij zal functioneren als president én als opperbevelhebber van het leger om op die manier ,,het virus” uit de militaire rangen te verwijderen.

Erdogan liet eerder weten dat de mislukte militaire coup van vrijdag door slechts door een klein deel van het leger gesteund werd.

Lees ook eens:   RTL & Madam Koopmans en Elon Musk

https://www.telegraaf.nl/buitenland/26257356/__Erdogan_kondigt_noodtoestand_af__.html

De noodtoestand of de staat van beleg is een buitengewone rechtstoestand op grond van een publiekrechtelijke bekendmaking van een overheid dat de normale toestand en wetgeving tijdelijk niet meer van toepassing is.

Tijdens een noodtoestand kan een overheid zeer slagvaardig handelen, zonder eerst toestemming over iets te vragen of overleg met inwoners te voeren.

Bij natuurrampen, zoals een overstroming, een aardbeving of een orkaan, kan de noodtoestand worden uitgeroepen. De noodtoestand bij oorlog heet “staat van oorlog”. In nog ernstigere gevallen (bijvoorbeeld bevoorrading is afgesneden, stad omsingeld) kan een “staat van beleg” worden afgekondigd.

Inhoud
1 In een dictatuur
2 Na de Tweede Wereldoorlog
3 Eenentwintigste eeuw
4 In Nederland
5 Andere betekenissen
In een dictatuur
De noodtoestand is, vanwege de versterkte overheidsbevoegdheden en verzwakte controle, een geliefd machtsmiddel van dictators gebleken. In sommige landen zoals Syrië is de noodtoestand jaren van kracht geweest. Hitler wist door het uitroepen van de noodtoestand in februari 1933 het parlement buiten spel te zetten. Om deze redenen zou volgens Amnesty International een noodtoestand maar 90 dagen mogen duren en moet deze volgens het BuPo-verdrag gemeld worden bij de VN.[1]

Na de Tweede Wereldoorlog
Voor de “staat van beleg” in Polen van 1981 tot 1983, zie Geschiedenis van Polen en Jaruzelski.

Lees ook eens:   De Verenigde Staten vechten met proxy omdat er niemand en niets is

Eenentwintigste eeuw
Pakistan van 3 november tot 15 december 2007
Egypte van 14 augustus tot 12 november 2013
Thailand van 20 mei 2014 tot 1 april 2015
Frankrijk (état d’urgence, een lager niveau dan état de siège) vanaf 14 november 2015
Tunesië vanaf 24 november 2015
Venezuela vanaf 14 mei 2016
Turkije vanaf 20 juli 2016
In Nederland
Sinds de invoering van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden in 1996 kent Nederland twee soorten van noodtoestand: “beperkte noodtoestand” en “algemene noodtoestand”. Als de regering bij Koninklijk Besluit de beperkte of algemene noodtoestand afkondigt en dit besluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd, kunnen allerlei noodmaatregelen worden doorgevoerd. Die noodmaatregelen worden genoemd in wetten als de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, de Oorlogswet voor Nederland, Noodwet rechtspleging, Wet verplaatsing bevolking, Wet militaire inundatiën, Kaderwet dienstplicht, Inkwartieringswet, Vervoersnoodwet, Havennoodwet, Hamsterwet, Distributiewet, Vorderingswet, Noodwet voedselvoorzieningen, Noodwet arbeidsvoorziening, Noodwet geneeskundigen, Noodwet financieel verkeer, Vaarplichtwet.

De overheid kan dan bijvoorbeeld overgaan tot evacuatie van de bevolking, het vorderen van allerlei hulpkrachten en hulpmiddelen, gebieden tot verboden gebied verklaren of een avondklok instellen.

In geval van een naderende dijkdoorbraak kan een noodtoestand worden uitgeroepen. Diverse zogenaamde noodverordeningen kunnen dan van kracht worden. Een waterschap kan tot directe versterking van waterkeringen overgaan, zonder overleg met eigenaren, pachters of andere betrokkenen.

Lees ook eens:   OMT mist logica

Andere betekenissen
Het is soms mogelijk om zich op noodtoestand te beroepen om een hoger rechtsgoed te beschermen, bijvoorbeeld in geval van snelheidsovertreding door de bestuurder van een ziekenwagen, therapeutische abortus, de schending van het beroepsgeheim van een hulpverlener bij het melden van ernstige ontsporingen zoals kinderverkrachting.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Noodtoestand

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥