web analytics
11:11 Dubbele getallen
Edgar-CayceMediums / ToekomstPolitiek-Elite

Paranormaal begaafde Edgar Cayce voorspelde dat Poetin ons redt van de Derde Wereldoorlog

Paranormaal begaafde Edgar Cayce voorspelde dat Poetin ons redt van de Derde Wereldoorlog

4afe16455c37ac953f51be5169c45476 AnGel-WinGs.nl
Een van ’s werelds beroemdste helderzienden, Edgar Cayce, voorspelde blijkbaar dat de Russische president Vladimir Poetin een “kracht van licht” zou zijn om te voorkomen dat de Derde Wereldoorlog zou plaatsvinden te midden van de wereldwijde onrust die we vandaag zien.

Zijn voorspellingen werden meer dan 80 jaar geleden gedaan in een reeks ‘World Affairs Readings’ over de toekomst van de wereldfinanciën, wereldleiderschap, collectieve spiritualiteit en de belangrijke rol die Rusland zou spelen op het wereldtoneel.

Cayce noemde Rusland “de doorn in het oog van de financiële machten” die zouden proberen zich te organiseren tegen het welzijn van de mensheid in een wereld na de Tweede Wereldoorlog.

Waketimes.Com meldt:

Toen hem in 1932 werd gevraagd naar de politieke en economische trends in Europa, richtte Cayce zich op Rusland:

Europa is als een opgebroken huis. Enkele jaren geleden was er de ervaring van een machtig volk dat werd opgeheven voor de bevrediging en tevredenheid van enkelen, ongeacht het recht van een ander. Dat volkeren de ervaring van wedergeboorte doormaken, en is de doorn in het oog voor menige politieke en financiële natie in Europa, in de wereld… V. Hoe wordt die natie genoemd? A. Rusland! (3976-8)” [Bron]

70 jaar na de nederlaag van de As-mogendheden is Rusland herboren, maar de rest van de wereld staat nu grotendeels onder de duim van het westerse globalistische bankenkartel. Dit kartel is georganiseerd als het IMF, de Wereldbank, de Bank voor Internationale Betalingen en het wereldwijde netwerk van centrale banken, reservebanken, ontwikkelingsbanken en investeringsbanken die de gekozen regeringen van de wereld voor altijd onder curatele stellen en de wereldbevolking in slavernij houden wiskundig onmogelijk om schulden te betalen.

Heden aan de rand van het mes

eb48df1ebaa63e2878711aedb3f70536 AnGel-WinGs.nl

In 2013 probeerden de VS Syrië binnen te vallen onder duidelijk valse voorwendselen. Poetin verhinderde de betrokkenheid van de VS door te dreigen met militair ingrijpen in een conflict dat op dat moment nog niet was overgegaan in de erbarmelijke omstandigheden die we vandaag zien.

Met de opzettelijke vernietiging van Oekraïne door het door George Soros gefinancierde destabilisatieteam van de kleurenrevolutie en de vorderingen van het IMF om Oekraïne te veroveren met tientallen miljarden dollars aan gedwongen ontwikkelingsleningen, kwam het Rusland van Poetin naar voren als de enige kracht die in staat is het bankwezen te controleren wereldwijde opmars van de cabal, en weigert Oekraïne en de Krim in handen te laten vallen van door het Westen gesteunde troepen.

Het grote schaakbord dat het Midden-Oosten is, staat in vuur en vlam, en de wereld bevindt zich op het scherpst van de snede, gevangen tussen de zeer reële mogelijkheid van escalatie naar de derde wereldoorlog en de schijnbaar verre hoop dat wereldleiders plotseling gezond verstand vinden en de situatie de-escaleren.

Cayce sprak over de rol van Rusland als de ‘hoop van de wereld’ in een komende tijd als deze:

“In Rusland komt de hoop van de wereld, niet zoals die soms wordt genoemd door de communistische of bolsjewistische, nee; maar vrijheid, vrijheid! Dat ieder voor zijn medemens zal leven! Het principe is geboren. Het zal jaren duren voordat het uitgekristalliseerd is, maar uit Rusland komt weer de hoop van de wereld.”
(Edgar Cayce, 1944, nr. 3976-29)

Nu de gebeurtenissen in Syrië en Irak ingewikkelder en verwoestender zijn geworden voor de mensen in de regio, voert de Islamitische Staat (ISIS) een campagne van shock en ontzag, waarbij ze bloedige terreur heerst tegen christenen, Syriërs, Koerden, gematigde moslims, sjiitische moslims, en iedereen daar tussenin. ISIS, zoals iedereen blijkbaar weet, wordt gefinancierd en geleverd door de VS en Israël als middel om het Assad-regime in Syrië indirect omver te werpen.

Terwijl de VS en hun bondgenoten doen alsof ze niet verantwoordelijk zijn voor ISIS en doen alsof ze machteloos zijn om ISIS te stoppen, heeft Poetin de wereld kalm in niet mis te verstane bewoordingen de waarheid verteld over de steun van het Westen aan ISIS en de andere huursoldaten die volledig vernietigde Syrië, doodde al honderdduizenden mensen, zo niet miljoenen, en dwong Europa de gemanipuleerde vluchtelingencrisis in, waardoor de crisis nu uitbreidde naar Macedonië.

In een video legt Vladimir Poetin de situatie in Syrië op overtuigende wijze uit

De spirituele ontwikkeling en leiderschap van Rusland

Zelfs vóór de Tweede Wereldoorlog lijkt Cayce de noodzaak te hebben voorzien dat Rusland zich op de een of andere manier spiritueel zou moeten ontwikkelen, zodat het in staat zou zijn om in opstand te komen tegen de afnemende morele waarden van het kapitalistische Westen en zijn rol te spelen als de grote hoop van de wereld.

Cayce werd gevraagd: “Wat moet de houding zijn van zogenaamde kapitalistische naties tegenover Rusland?”

Op de religieuze ontwikkeling van Rusland zal de grotere hoop van de wereld komen. Dan kan die ene, of groep, die de nauwere relaties heeft, het beter doen in de geleidelijke veranderingen en definitieve regeling van de toestanden met betrekking tot de heerschappij van de wereld. (3976-10)

Zes maanden later werd aanvullende informatie gepresenteerd die hielp om deze eerdere voorspelling te verduidelijken.

Uit Rusland, zie je, kan er iets komen dat de basis kan zijn van een meer wereldwijde religieuze gedachte of trend…

Toen Hugh Lynn Cayce in juni 1938 naar de Russische situatie vroeg, kreeg hij te horen:
Er is en zal een nieuw begrip komen voor een verontrust volk. Hier is, vanwege het juk van onderdrukking, vanwege de zelfgenoegzaamheid, een ander uiterste opgekomen. Alleen als er vrijheid van meningsuiting is, het recht om te aanbidden volgens de voorschriften van het geweten – totdat deze tot stand komen, zal er nog steeds onrust van binnen zijn. (3976-19) [Bron]

Voorzag Edgar Cayce de bemoeienis van Poetin in het plan van de westerse kliek om de wereld in te halen door middel van financiële overheersing, politieke destabilisatie en de hele wereldoorlog, orde in de chaos?

Cayce voorspelde ook de mogelijkheid van een DERDE Wereldoorlog. Hij sprak over het ontstaan ​​van conflicten…’in Libië, en in Egypte, in Ankara en in Syrië; door de zeestraten rond die gebieden boven de Perzische Golf.”

Lees ook eens:   Waarom Israël het enige is waar je op westerse universiteiten niet tegen kunt protesteren

“In 1932 voorspelde Edgar Cayce de rol van Poetin bij het stoppen van WW3”

Edgar Cayce – ‘Rusland –
de hoop van de wereld’

De lezingen van Amerika’s grootste helderziende blijven een buitengewone hoeveelheid gegevens die de lezer vaak verbijsteren met zijn vooruitziendheid en projecties van toekomstige gebeurtenissen. Vele jaren geleden, tijdens de koude oorlog, herinner ik me dat ik las hoe Cayce – tijdens een van zijn zelfopgewekte trance-sessies – enkele opmerkelijke dingen over Rusland beweerde.

Tegenwoordig beschouwt een groot deel van de wereld Rusland en het briljante leiderschap van Vladimir Poetin als de enige hoop om de kwaadaardige en dodelijke verspreiding van
wereldzionisme. De ondertekening van de nieuwe Russisch-Iraanse strategische gas- en olieovereenkomst op zondag 13 juli lijkt verder te onderstrepen dat elke aanval op Iran Rusland direct en onmiddellijk in het conflict kan brengen aan de kant van vrede en het behoud van een vrij en onafhankelijk Midden-Oosten en – sommigen zouden bij uitbreiding beweren – de wereld.

De volgende twee fragmenten uit Edgar Cayce-lezingen zijn hoe dan ook buitengewoon.

EERST –

In dit eerste korte voorbeeld gaf Cayce – in de jaren ’30 – de ‘zonden’ van de belangrijkste naties aan:

Amerika – is vergeten “in God we trust”
Engeland – verwaandheid
Frankrijk – lust
China – isolationisme
India – internalisering van kennis
Italië – onenigheid

Hij zei: “Rusland zal bakens van hoop voor de wereld worden.” De uitspraak over de ‘verwaandheid’ (van de zionistische London Banksters?) in Engeland is buitengewoon. Kijk maar naar de zionistische verovering van Europa onder de EU. De opmerking over Amerika dat “in God we Trust” is vergeten, is meer dan griezelig accuraat. Bedenk dat deze uitspraken in de jaren dertig werden gedaan

 

568ea8ded9ec5bd0ce500164a84e7438 AnGel-WinGs.nl

In dit, meer gedetailleerde verslag van zijn bekwaamheid, maakt Cayce een aantal bijna adembenemende projecties –

Cayce voorspelde het begin en het einde van zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog en de opheffing van de depressie in 1933. In de jaren twintig waarschuwde hij voor het eerst voor opkomende rassenstrijd in de Verenigde Staten en in 1939 voorspelde hij de dood van twee presidenten in het kantoor;

“Je zult onrust hebben – je moet strijd hebben tussen kapitaal en arbeid. Je moet een verdeling in je eigen land hebben, voordat je de tweede van de presidenten hebt die vervolgens niet door zijn kantoor zal leven … een menigte regel!”

President Franklin D. Roosevelt stierf tijdens zijn ambtsperiode in april 1945. In november 1963 werd president John F. Kennedy vermoord in Dallas, Texas, toen de raciale spanningen in de Verenigde Staten op hun hoogtepunt waren.

“Tenzij er meer geven en nemen en aandacht is voor degenen die produceren, met een betere verdeling van de overtollige winsten uit arbeid, moet er meer onrust in het land zijn.”

In oktober 1935 sprak Cayce over de komende oorlog in Europa. De Oostenrijkers en Duitsers, zei hij, en later de Japanners, zouden partij kiezen.

“Dus, een onzichtbare kracht, die geleidelijk groeit, moet resulteren in een bijna directe oppositie tegen het nazi- of Arische thema. Dit zal geleidelijk een toename van vijandigheden veroorzaken. En tenzij er inmenging is door wat velen bovennatuurlijke krachten en invloeden noemen – die actief zijn in de aangelegenheden van naties en volkeren — de hele wereld als het ware … zal in brand worden gestoken door militaristische groepen en mensen die voor machtsuitbreiding zijn.”

(Deze ‘ongeziene kracht’ is duidelijk het zionistische bankkartel en het dwingt de VS tot de Tweede Wereldoorlog tegen Duitsland via de bedrog van FDR en de zionistische bankiers in Londen en Wall Street. Weinigen herinneren zich dat de bolsjewistische communistische zionistische joden binnen een paar weken van een massale invasie van Duitsland en heel Europa toen Hitler hen versloeg met Operatie Barbarosa, in de hoop het communisme/bolsjewisme voor eens en voor altijd te vernietigen.)

Door Rusland, zei Cayce: “komt de hoop van de wereld. Niet met betrekking tot wat soms communisme of bolsjewisme wordt genoemd – nee! Maar vrijheid – vrijheid! Dat elke man zal leven voor zijn medemens. Het principe is daar geboren Het zal jaren duren voordat het gekristalliseerd is, maar uit Rusland komt weer de hoop van de wereld.”

Cayce voorspelde ook de mogelijkheid van een DERDE Wereldoorlog. Hij sprak over het ontstaan ​​van conflicten … “in Libië, en in Egypte, in Ankara en in Syrië; door de zeestraten rond die gebieden boven de Perzische Golf.”

Later, toen hem in juni 1943 werd gevraagd of het haalbaar zou zijn om na de oorlog (WO II) te werken aan een rechtvaardige internationale wereldmunt of een stabilisering van de internationale wisselkoersen, antwoordde Cayce dat het nog lang zou duren voordat dit zou gebeuren. Inderdaad, zei hij, “misschien komt er nog een oorlog (WO III) over precies zulke omstandigheden.”

_____

Veel duidelijker dan dat wordt het niet. De laatste paragraaf uit 1943 verwijst naar het wereldwijde financiële criminele kartel, ongetwijfeld de bank- en financiële controleurs van de City of London, die de ware en billijke stabilisatie van de wereldeconomie na het einde van de Tweede Wereldoorlog verhinderden. De huidige ‘wisselkoersen’ worden bepaald door ’s werelds ‘valuta’-meesters – de olie- en energie- en bankkartels – en de controle en manipulatie van dit alles door deze nu niet zo ‘ongeziene’ kracht.

Cayce was weergaloos in zijn visioenen, en het lijkt erop dat de heer Poetin en Rusland op de bres staan ​​wat betreft het voorlopig voorkomen dat de ‘ongeziene kracht’ (wereldzionisme) de totale controle over het Westen overneemt.

Rusland is het enige obstakel (‘de hoop van de wereld’) daarvoor, en de Bush/Cheney/zionistische kliek probeert ontegensprekelijk Rusland tot een oorlog te dwingen met het nep-Bush-bescherm-Europa-van-Iran ‘raketschild’ in Inzetinspanningen in Oost-Europa. Rusland zegt nu dat het ‘militair’ zal reageren op een dergelijke inzet.

We staan ​​aan de rand, schijnbaar heel erg in de trant van ‘gezien’ door Cayce meer dan 60 jaar geleden in het laatste jaar van zijn leven. – Jeff Rense

Bron:  http://www.rense.com/general82/hope.htm

80 JAAR GELEDEN VOORSPELDE EDGAR CAYCE DE ROL VAN POETIN BIJ HET STOPPEN VAN WW3

66abb3b75b916efdd06a2fe213bf70dc AnGel-WinGs.nl

Het kijken naar geopolitieke gebeurtenissen die zich vandaag de dag ontvouwen, is als het kijken naar een treinwrak in slow motion, vooral als je op de hoogte bent van de geschiedenis en het verband begrijpt tussen ‘ World Wars ‘ en de onzichtbare invloeden achter internationale politiek en wereldwijd bankieren.

Lees ook eens:   $ 2,8 miljoen aan steekpenningen van Pfizer aan de FDA voor hun "goedkeuring".

Edgar Cayce is een van ’s werelds meest gerespecteerde paranormaal begaafden, de ‘Slapende Profeet’, zoals ze hem noemden, en velen beschouwen hem als de vader van de holistische geneeskunde. Door naar willekeur in trance-achtige bewustzijnstoestanden te komen, kon hij namens zijn patiënten of in antwoord op specifieke vragen van een publiek informatie opvragen vanuit een of ander buitengewoon bestaansniveau. Hij was opmerkelijk inzichtelijk en nauwkeurig, daarom is zijn naam zo bekend bij zo velen.

Veel van wat hij meenam uit de ‘Bron’ van zijn geïnspireerde informatie had betrekking op specifieke medische kwesties, maar in de duizelingwekkende volumes van zijn lezingen en geschreven werken is er een overvloed aan inzicht en profetie met betrekking tot grotere wereldwijde politieke en sociale gebeurtenissen.

“Dromen zijn de antwoorden van vandaag op de vragen van morgen.” – Edgar Cayce

Veel van Cayce’s paranormale lezingen vonden plaats in het begin van de 20e eeuw tijdens twee wereldoorlogen en de Grote Depressie, maar voor zijn dood in 1947 had hij al veel van zijn voorspellingen zien uitkomen, waaronder de voorspelling van de beurscrash van 1929 , het voorzien van gebeurtenissen die verband houden met beide wereldoorlogen , en zelfs de waarschuwing voor de vroegtijdige dood van twee Amerikaanse presidenten.

In een reeks van wat hij ‘World Affairs Readings’ noemde, deed Cayce veel opmerkelijke uitspraken over de toekomst van de wereldfinanciën, wereldleiderschap, collectieve spiritualiteit, en interessant genoeg de rol die Rusland op de een of andere manier zou spelen als rechtsmacht in de komende mondiale onrust die we vandaag voor onze ogen zien ontvouwen.
De doorn aan de kant van Europa
Cayce voorzag dat toekomstige wereldcrises van financiën zouden afhangen, en hij wees op Rusland als de doorn in het oog van de financiële machten die zich organiseerden tegen het welzijn van de mensheid in een wereld na de Tweede Wereldoorlog.

Toen hem in 1932 werd gevraagd naar politieke en economische trends in Europa, richtte Cayce zich op Rusland:

Europa is als een opgebroken huis. Enkele jaren geleden was er de ervaring van een machtig volk dat werd opgeheven voor de bevrediging en tevredenheid van enkelen, ongeacht het recht van een ander. Dat volkeren de ervaring van wedergeboorte doormaken, en is de doorn in het oog voor menige politieke en financiële natie in Europa , in de wereld… V. Hoe wordt die natie genoemd? A. Rusland! (3976-8)” [ Bron ]

70 jaar na de nederlaag van de As-mogendheden is Rusland herboren, maar de rest van de wereld staat nu grotendeels onder de duim van het westerse globalistische bankenkartel. Dit kartel is georganiseerd als het IMF, de Wereldbank, de Bank voor Internationale Betalingen en het wereldwijde netwerk van centrale banken, reservebanken , ontwikkelingsbanken en investeringsbanken die de gekozen regeringen van de wereld voor altijd onder curatele stellen en de wereldbevolking in slavernij houden wiskundig onmogelijk om schulden te betalen.

Heden op de rand van het mes
In 2013 probeerden de VS Syrië binnen te vallen onder duidelijk valse voorwendselen . Poetin verhinderde de betrokkenheid van de VS door te dreigen met militair ingrijpen in een conflict dat op dat moment nog niet was overgegaan in de erbarmelijke omstandigheden die we vandaag zien.

Met de opzettelijke vernietiging van Oekraïne door het door George Soros gefinancierde destabilisatieteam van de kleurenrevolutie en de vorderingen van het IMF om Oekraïne te veroveren met tientallen miljarden dollars aan gedwongen ontwikkelingsleningen , kwam het Rusland van Poetin naar voren als de enige kracht die in staat is om het bankwezen te controleren wereldwijde opmars van de cabal, en weigert Oekraïne en de Krim in handen te laten vallen van door het Westen gesteunde troepen.

Het grote schaakbord dat het Midden-Oosten is, staat in vuur en vlam, en de wereld bevindt zich op het scherpst van de snede, gevangen tussen de zeer reële mogelijkheid van escalatie naar de derde wereldoorlog en de schijnbaar verre hoop dat wereldleiders plotseling gezond verstand vinden en de situatie de-escaleren.

Cayce sprak over de rol van Rusland als de ‘hoop van de wereld’ in een komende tijd als deze:

“ In Rusland komt de hoop van de wereld , niet zoals die soms wordt genoemd door de communistische of bolsjewistische, nee; maar vrijheid, vrijheid! Dat ieder voor zijn medemens zal leven! Het principe is geboren. Het zal jaren duren voordat het uitgekristalliseerd is, maar uit Rusland komt weer de hoop van de wereld. ”
(Edgar Cayce, 1944, nr. 3976-29)

Nu de gebeurtenissen in Syrië en Irak ingewikkelder en verwoestender zijn geworden voor de mensen in de regio, voert de Islamitische Staat (ISIS) een campagne van shock en ontzag, waarbij ze bloedige terreur heerst tegen christenen, Syriërs, Koerden, gematigde moslims, sjiitische moslims, en iedereen daar tussenin. ISIS, zoals iedereen blijkbaar weet, wordt gefinancierd en geleverd door de VS en Israël als middel om het Assad-regime in Syrië indirect omver te werpen.

Terwijl de VS en hun bondgenoten doen alsof ze niet verantwoordelijk zijn voor ISIS en doen alsof ze machteloos zijn om ISIS te stoppen, heeft Poetin de wereld kalm in niet mis te verstane bewoordingen de waarheid verteld over de steun van het Westen aan ISIS en de andere huursoldaten die volledig vernietigde Syrië, doodde al honderdduizenden mensen, zo niet miljoenen, en dwong Europa de gemanipuleerde vluchtelingencrisis, waardoor de crisis nu uitbreidde naar Macedonië.

In deze video legt Vladimir Poetin de situatie in Syrië op overtuigende wijze uit:

Rusland heeft ISIS snel kunnen stoppen door munitiedepots en aanvoerlijnen te vernietigen, een vrij basale militaire prestatie die de VS niet hebben willen bereiken in jaren van bombardementen op ISIS. Zelfs de Democratische Congreslid van de VS, Rep. Tulsi Gabbard, heeft de president gevraagd waarom het bombarderen van ISIS door Rusland een slechte zaak is ?

De spirituele ontwikkeling en leiderschap van Rusland

2e0916c63fd1cc917022c1558a404cc9 AnGel-WinGs.nl
Zelfs vóór de Tweede Wereldoorlog lijkt Cayce de noodzaak te hebben voorzien dat Rusland zich op de een of andere manier spiritueel zou moeten ontwikkelen, zodat het in staat zou zijn om in opstand te komen tegen de afnemende morele waarden van het kapitalistische Westen en zijn rol te spelen als de grote hoop van de wereld.

Lees ook eens:   En zo spreekt de regering over ons...

Cayce werd gevraagd: “Wat moet de houding zijn van zogenaamde kapitalistische naties tegenover Rusland?”

Op de religieuze ontwikkeling van Rusland zal de grotere hoop van de wereld komen. Dan kan die ene, of groep, die de nauwere relaties heeft, het beter doen in de geleidelijke veranderingen en definitieve regeling van de toestanden met betrekking tot de heerschappij van de wereld. (3976-10)

Zes maanden later werd aanvullende informatie gepresenteerd die hielp om deze eerdere voorspelling te verduidelijken.

Uit Rusland, zie je, kan er iets komen dat de basis kan zijn van een meer wereldwijde religieuze gedachte of trend… (3976-12)

Toen Hugh Lynn Cayce in juni 1938 naar de Russische situatie vroeg, kreeg hij te horen:

Een nieuw begrip heeft en zal komen tot een verontrust volk. Hier is, vanwege het juk van onderdrukking, vanwege de zelfgenoegzaamheid, een ander uiterste opgekomen. Alleen als er vrijheid van meningsuiting is, het recht om te aanbidden volgens de voorschriften van het geweten – totdat deze tot stand komen, zal er nog steeds onrust van binnen zijn. (3976-19) [ Bron ]

In wezen lijkt Cayce te verwijzen naar Rusland na de processen onder Sovjetregering en de ineenstorting van de Sovjet-Unie, evenals de noodzaak voor de wereld om terug te keren naar humanistische waarden om zichzelf te bevrijden van de onderdrukking van de zionistische kartels die zijn zich al eeuwenlang tegen het menselijk ras organiseren.

Cayce zegt dat er in deze tijd een soort van hoognodig spiritueel leiderschap uit Rusland zal komen, een soort houding die een overgang van dit kaliber mogelijk zal maken zonder de gegarandeerde vernietiging van een derde wereldoorlog te hoeven meemaken.

Poetin Matrix-4

Poetin is op zijn best geen heilige, en er is geen onderschatting van het potentieel voor misleiding door een nationalistische organisatie, maar in een overzicht van de belangrijkste spelers op het veld op het moment, wanneer de mensheid wankelt op een vlijmscherp mes, Poetin lijkt iets naar de tafel te brengen dat andere wereldleiders niet verzwijgen… gezond verstand.

En hoe zou spiritueel leiderschap er trouwens uitzien in een gek geworden wereld? In eerste instantie lijkt het gezond verstand. Natuurlijk.

76b7b1dc9a770fe0f1d8234371f3e5e9 AnGel-WinGs.nl

“ Aristoteles gaat zelfs zo ver om te zeggen dat het gezond verstand de oorsprong is van het bewustzijn . Dus als een samenleving geen gezond verstand heeft, en er is weinig tot geen geweten, moraliteit, empathie, bewustzijn, creativiteit, smaak, onderscheidingsvermogen of liefde, hoe stel je dan voor om zo’n bevolking te besturen?” [ Bron ]

De acties van Poetin in Syrië zijn het meest logisch, van de beschikbare opties. Waarschijnlijk heeft hij de invasie van Syrië door Turkije al verhinderd door president Erdogan aan de grens te controleren , en hij heeft de operaties van ISIS ernstig verstoord. Beide zijn overwinningen voor de zaak van gezond verstand in een arena van verraad.

Wist Edgar Cayce op de een of andere manier dat Rusland de kloof met gezond verstand zou nemen tussen spiritueel leiderschap en de gegarandeerde vernietiging van de Derde Wereldoorlog die door het Westen wordt ontworpen?

Sprekend over de huidige staat van de betrekkingen tussen de VS en Rusland tijdens een recente top, zei Poetin over Amerika:

“Je moet boven het eindeloze verlangen uitstijgen om te domineren. Je moet stoppen met handelen vanuit imperialistische ambities. Vergiftig de geest van miljoenen mensen niet; alsof er geen andere manier kan zijn dan imperialistische politiek .” – Vladimir Poetin

Poetin vestigt onze aandacht op de 800 pond zware gorilla in de kamer waar niemand anders over lijkt te praten: Amerika en het Westen hebben geen morele superioriteit meer in de wereld.

Cayce maakte ook opmerkingen over het toekomstige morele verval van Amerika:

In de laatste lezing over Wereldaangelegenheden die op 22 juni 1944 werd gegeven, minder dan zes maanden voor Edgars dood, spreekt hij over de geest en ‘de zonde van Amerika’.

Wat is de geest van Amerika? De meeste mensen beroemen zich met trots op „vrijheid”. Vrijheid van wat? Wanneer u de harten en geesten van mensen op verschillende manieren en manieren bindt, geeft dat hen dan vrijheid van meningsuiting? Vrijheid van godsdienst? Vrij van willen? …Bij de toepassing van deze principes… mag Amerika opscheppen, maar wordt dat principe vergeten… en dat is de zonde van Amerika. (3976-29) Lezing 3975-15, gegeven in januari

5192b83ce19061474ab5721ad86fba56 AnGel-WinGs.nl

Conclusie

Voorzag Edgar Cayce de bemoeienis van Poetin in het plan van de westerse kliek om de wereld in te halen door middel van financiële overheersing, politieke destabilisatie en de hele wereldoorlog, orde in de chaos?

 

Cayce voorspelde ook de mogelijkheid van een DERDE Wereldoorlog. Hij sprak over het ontstaan ​​van conflicten…’in Libië, en in Egypte, in Ankara en in Syrië; door de zeestraten rond die gebieden boven de Perzische Golf.” [ Bron ]

Of je nu wel of niet gelooft in de kracht van de menselijke geest om contact te maken met de Bron en informatie over de toekomst terug te trekken, de zaken staan ​​op zo’n manier op een rij dat Cayce’s profetieën over Rusland nu behoorlijk vooruitziend blijken te zijn, wat ons een aanwijzing geeft dat we tenminste niet te strak vasthouden aan vooroordelen over wat er de komende jaren gaat gebeuren.

En in een vacuüm van enig gezond verstand of humanistisch leiderschap van de huidige machten, waarom niet kijken naar een gerespecteerde paranormaal begaafde voor richting? Maar uiteindelijk is alles wat we van Cayce hebben eigenlijk alleen maar de inspiratie tot actie die we krijgen door in zijn verleden te kijken voor aanwijzingen en hoop over onze toekomst. Als je je zorgen maakt over de richting die de dingen uitgaan, laat Cayce’s woorden je dan tot actie aanzetten.

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥