...

24 oktober 2021

 

Why Your Family Hates You

Why Your Family Hates You (8 Steps to Coping with ScapeGoating/Mobbing/Narcissism/Projection))

 

The Psychology of Scapegoating

Is de tijd rijp voor een nieuwe golf van zondebokken?

 

The Scapegoat, door William Holman Hunt.

De egoverdediging van verplaatsing speelt een belangrijke rol bij zondebok, waarin ongemakkelijke gevoelens zoals woede , frustratie, afgunst , schuldgevoel , schaamte en onzekerheid worden verplaatst of omgeleid naar een andere, vaak kwetsbaarder persoon of groep. De zondebokken – buitenstaanders, immigranten, minderheden, devianten – worden vervolgens vervolgd, waardoor de zondebokken hun negatieve gevoelens kunnen kwijten en afleiden, die worden vervangen of ingehaald door een ruw maar geruststellend gevoel van bevestiging en zelfingenomen verontwaardiging.

Het creëren van een slechterik impliceert noodzakelijkerwijs dat van een held, zelfs als beide puur fictief zijn.

Een goed voorbeeld van een zondebok is Marie Antoinette, koningin van Lodewijk XVI van Frankrijk, die de Fransen l’Autre-chienne noemden   een woordspeling op  Autrichienne  (Oostenrijkse vrouw) en  autre chienne (andere teef) – en beschuldigd van verkwisting en promiscue. Toen Marie Antoinette in Frankrijk aankwam om te trouwen met de toenmalige troonopvolger, was het land al bijna failliet door de roekeloze besteding van Lodewijk XV, en de jonge en naïeve buitenlandse prinses werd al snel het onwetende doelwit van de groeiende woede van het volk.

Een ‘zondebok’ verwijst meestal naar een persoon of groep, maar het mechanisme van zondebokken kan ook van toepassing zijn op niet-menselijke entiteiten, of ze nu objecten, dieren of demonen zijn. Omgekeerd worden menselijke zondebokken in verschillende mate ontmenselijkt en geobjectiveerd; Sommigen, zoals heksen in het middeleeuwse Europa, worden vrij letterlijk gedemoniseerd. De ontmenselijking van de zondebok maakt de zondebok krachtiger en smakelijker en kan hem zelfs een gevoel van vooraf bepaalde, kosmische onvermijdelijkheid geven.

Volgens de filosoof René Girard bouwt de afgunst geleidelijk aan de mensheid op in een samenleving totdat het een kantelmoment bereikt, waarin orde en redelijkheid afrekenen met bende, chaos en geweld. Om deze ‘waanzin van de drukte’ die een existentiële bedreiging vormt voor de samenleving te onderdrukken, wordt een blootgestelde of kwetsbare persoon of groep uitgekozen als een gootsteen voor al het slechte gevoel en het slechte gevoel dat is voortgekomen uit het slechte gevoel.

Na de nederlaag van de Thirty Tyrants in Athene, leek Socrates, met zijn nauwe banden met prominente oligarchen zoals Critias, de eerste en de slechtste van de dertig geweest, niet langer de onschuldige zonderling van ouds, maar als een gevaarlijke en corrupte invloed, een fokker van tirannen en de vijand van de gewone man. In de koortsachtige atmosfeer die de stad had veroverd, kon elke beschuldiging tegen hem, hoe vals of fantasievol ook, als een voorwendsel worden aangevoerd om hem te straffen en hem te zonden voor al het lijden van de tirannie. Eenmaal gezonden, kan een zondebok tot een geheel worden herwonnen – en des te meer als hij ook een martelaar is, dat wil zeggen iemand die een geloof tegenspreekt of weerstaatdat wordt hem opgelegd. Tegenwoordig wordt Socrates vooral herinnerd door zijn dood, waarbij Seneca zo ver ging om te denken dat ‘het de klever was die Socrates groot maakte’ ( cicuta magnum Socratem fecit ).

De term ‘zondebok’ vindt zijn oorsprong in het Oude Testament, meer specifiek in Hoofdstuk 16 van het Boek van Leviticus, volgens welke God Mozes en Aäron opdroeg om elk jaar twee geiten te offeren. De eerste bok moest worden gedood en zijn bloed sprenkelde over de Ark van het Verbond. De Hogepriester legde zijn handen vervolgens op het hoofd van de tweede geit en beloonde de zonden van het volk. In tegenstelling tot de eerste geit mocht deze tweede gelukgeit niet worden gedood maar samen met zijn last van zonde in de wildernis worden gelost, en daarom werd hij als een zondebok bekend.

Het altaar dat staat in het heiligdom van elke kerk is een symbolisch overblijfsel en een herinnering aan deze offerpraktijk, met als ultiem doel van het offer, natuurlijk, Jezus zelf. Bij het voor het eerst zien van Jezus, zou Johannes de Doper uitgeroepen hebben: “Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!” (Johannes 1:29). En in christelijke beelden wordt Jezus vaak afgebeeld als het zegevierende Lam van God van het boek Openbaring, met één been vastgehaakt rond een banier met een rood kruis – vandaar de naam van een van Oxford’s meest gevierde openbare huizen, het Lam en de Vlag .

Het offer dat in het boek Leviticus wordt voorgeschreven, is het voor- beeld van Jezus, die de rol speelde van de eerste geit in zijn menselijke kruisiging, en de rol van de tweede bok, de zondebok, in zijn goddelijke opstanding.

Toxische families die een zondebok zoeken

Allan Schwartz, LCSW, Ph.D. was meer dan dertig jaar in privépraktijk. Hij is een gelicentieerde klinische maatschappelijk werker in de staten 


We hebben de neiging om pesten te zien als iets dat op het schoolplein gebeurt tussen kinderen die gemeen zijn en elkaar mishandelen. Gedurende de vele jaren van mijn praktijk ben ik echter gevallen tegengekomen waarin de cliënt het probleem en de klacht presenteerde die zij voelden en wegdroegen bij hun familie van herkomst. Ze waren bedroefd, angstig en depressief over dit probleem, ondanks het feit dat ze hun eigen gezin hadden met echtgenoten of echtgenotes, kinderen, carrières en vrienden. Toch ervoeren ze het leven alsof ze kinderen waren die in hun ouderlijk huis woonden.

Hoe ongelofelijk het ook lijkt, er zijn families die een geliefde zelfs tot in en met de volwassenheid zondebokken. Om verschillende redenen zullen we onderzoeken waarom een lid het doelwit wordt van beschuldigingen, verwijten, kritiek en ostracisme. Terwijl het gebeurt, zijn familieleden totaal niet op de hoogte van wat ze doen en zouden het ontkennen als ze geconfronteerd worden met hun gedrag. Vaak begint zondebokken in de kindertijd en gaat het door in en gedurende de volwassenheid.

Waarom zou een gezin een geliefde kiezen om te pesten en tot zondebokken veroordelen? Het antwoord heeft veel te maken met het concept van zondebokken en het doel dat het dient. Zondebokken is vaak een manier voor gezinnen om problemen te verbergen, waar ze niet tegenop kunnen. In de voorbeelden van gevallen waarin ik heb gewerkt met een of beide ouders, waren ze beledigend voor hun kinderen. Op volwassen leeftijd werd zondebokken een manier voor volwassen kinderen om het feit van familiegeschiedenis van misbruik te verbergen door alles de schuld te geven van één lid dat kwetsbaar leek voor aanvallen. Soms was de zondebok het doelwit van de broer of zus, die altijd de favoriet van het gezin was. Op die manier wordt de minder bevoorrechte broer of zus de bewaarplaats van alles wat er mis is in het gezin.

Een ouder met borderline-persoonlijkheid of narcistische persoonlijkheidsstoornis kan zijn eigen frustraties, agressie en haat jegens het ene kind ventileren door de anderen te laten denken dat deze broer of zus schuldig is aan alles. In dit scenario prikkelt de ouder de andere kinderen om die te kiezen. Geen van deze stopt op volwassen leeftijd. Natuurlijk is het kind wiens persoonlijkheid het meest lijkt op de persoonlijkheidsgerelateerde patiënt, het doelwit omdat die ouder in het kind alles ziet wat zij haten over zichzelf. Ook hier gaat dit patroon door in de volwassenheid.

De vraag waar zondebokken voor staan, is wat ze kunnen doen om het probleem aan te pakken? Hoewel je zou denken dat dit geen probleem zou moeten zijn voor een volwassene, is het een feit dat deze mensen depressief, angstig, teruggetrokken en zelfs in het ergste geval suïcidaal worden. Er is geen manier om de angsten, zelfhaat en wanhoop te onderschatten die deze mensen overkomen. Het is gebruikelijk dat ze geloven wat het gezin hen vertelt, zodat ze accepteren dat alle schuld en vinger naar hen wijzen, ondanks het feit dat het niet waar is.

Vaak gebruikte strategieën gebruikt door de zondebok eindigen meestal in mislukking en nog erger. Ik heb situaties gezien waarbij de zondebok pleit voor hun onschuld voor het gezin om zich vervolgens verder te beschuldigen en te vervolgen. Het trieste feit is dat een rationele en redelijke discussie onmogelijk is. Dus, waar is het een persoon om te doen?

In de loop der jaren heb ik een gezinstherapie voor deze situatie aanbevolen. Gezien de aard van de betrokken gezinsdynamiek, is geen van de families bereid geweest om deel te nemen, zelfs niet omwille van hun geliefde. Het enige andere alternatief dat ik heb voorgesteld en dat in een paar wanhopige gevallen is gebruikt, is door weg te lopen van de oorspronkelijke familie door alle banden te verbreken.

Dit is geen gemakkelijk te nemen beslissing, vooral wanneer moeders en vaders erbij betrokken zijn. Echter, gezien het feit dat deze zelfde ouders voortdurend wreedheid uiten tegen hun volwassen kind met ongelukkige emotionele gevolgen, is er niets anders te doen. Het is belangrijk om te onthouden dat de reden voor het verbreken van alle banden het behoud van iemands emotionele gezondheid is. Het is ook belangrijk om te onthouden dat deze familie van zondebokken vaak hun eigen families hebben die warm, liefdevol en succesvol zijn.

Waar het uiteindelijk om gaat is dat iemand de zondebok maken misbruik is, of die persoon nu een kind of een volwassene is.

Allan N. Schwartz, PhD

Hier zijn 12 punten van onderzoek om te bepalen of je de familie zondebok bent:

1. Schuld

“Je kunt niets goed doen, alles is jouw schuld.” Dit soort is een vroege training zorgt voor onzekerheid en slopende zelftwijfel. Weet dat dit eenvoudig niet waar is. Je was gewoon een handig recept voor iemand die niet in staat was of niet bereid was om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen fouten.

2. Verbaal geweld

“Je bent zo lui, dom en onverantwoordelijk.” Je droeg elk negatief bijvoeglijk naamwoord dat ze konden oproepen. Hoe hard je ook probeerde deze labels te ontzenuwen, je dader heeft nooit een gelegenheid gemist om je te kleineren. Dit is een weerspiegeling van hen, niet jij.

3. Genegeerd

Toen je de waarheid vertelde en de flagrante tegenstrijdigheden noemde, zouden familieleden en geliefden, zelfs degenen buiten het huishouden, de geldigheid van je ervaring hebben ontkend of geminimaliseerd. Dit kan pijnlijk zijn en moeilijk te verzoenen, maar vertrouw op je geest. U hebt geen mede-ondertekenaar nodig om het te valideren. Het is mogelijk dat het hele gezin een verkeerd beeld heeft van hoe een gezonde relatie eruit ziet.

4. Geïsoleerd

De zondebok doet er alles aan om onenigheid te creëren tussen jou en iedereen die je ondersteunt en aanmoedigt. Als ze je fysiek niet gescheiden kunnen houden van je dierbaren, zullen ze drama creëren, onenigheid veroorzaken en het karakter van je geliefde vermoorden om je tegen hen te keren en hun invloed te minimaliseren. Hun sekteachtige systeem is erop gericht je klein en gemarginaliseerd te houden. Ze worden bedreigd door iedereen die zich ermee kan bemoeien.

5. Gesponnen

Je wordt in het meest negatieve licht afgebeeld voor familieleden. De zondebok doet er alles aan om je geloofwaardigheid te vernietigen door iedereen die wil luisteren te vertellen hoe slecht je bent. Dit dient twee doelen. Het brengt mensen pro-actief op hun kant als je probeert om hulp van buiten te zoeken, en het verenigt een koor van mensen om te echoën en hun strategie te versterken om je te laten geloven dat je slecht en waardeloos bent.

6. Beschuldigd

Je wordt vaak beschuldigd van gedrag waar de zondebok zich actief mee bezighoudt. Je zou bijvoorbeeld bezig kunnen zijn om de was op te vouwen, kleren te strijken en af ​​te wassen terwijl een familielid, die rondloopt en tv kijkt, je ervan beschuldigt lui te zijn. Het is duidelijk dat dit niet waar is. Ze beschrijven zichzelf en vertalen letterlijk hun eigen zelfhaat over jou.

7. Gelabeld

De zondebok heeft het hele gezin getraind, bijvoorbeeld, hoe je te behandelen. Als je eenmaal bent bestempeld als de slechte, ben je een oneerlijk spel voor broers en zussen, echtgenoten, familieleden en zelfs familie-vrienden om op te pikken. Nieuwe mensen die meedoen aan de dynamiek nemen snel het feit op dat jij de boksbal van het gezin bent. Zondebokken vinden zichzelf vaak in relaties en situaties van volwassenen die deze dynamiek nabootsen .

8. Ontslagen

Er is geen beloning voor goed gedrag. In feite worden je meest trotse prestaties en prestaties gekleineerd, genegeerd of helemaal samen afgewezen. Dit is waar veel kinderen met zondebokken het opgeven en zich neerleggen bij de negatieve karakterisering die aan hen is toegewezen.

9. Vergroot

De enige daden die ooit zijn gemarkeerd of uitgezonden zijn de slechte. Uw familie is gelukkig om alles te delen dat hun negatieve karakterisering van u bevestigt. Je zult merken dat hoe erger je het verkloot, hoe vriendelijker je wordt behandeld. Uw zondebok zal geen proactieve stappen ondernemen om u te helpen slagen, maar zij bieden u graag een vangnet wanneer u faalt. Dit komt omdat de zondebok gedijt op ” Ik zei het je al …” Ze worden bevestigd wanneer je acties de negativiteit beginnen te weerspiegelen die ze hebben geplant.

10. Sabotaged

Scapegoatingers kunnen overal op een breed gedragsspectrum vallen. Hoewel sommigen blijk geven van een totaal gebrek aan interesse en betrokkenheid in het leven van het kind, doen anderen er alles aan om actief elk succes dat hun doelwit probeert te hebben, te saboteren. In het laatste geval kregen normale ontwikkelingsmijlpalen die je leeftijdsgenoten genoten, te maken met weerstand in je huishouden. Als je een opwindende kans zou krijgen, lieten ze het leeglopen en presenteerden een miljoen redenen waarom het zou falen. Het doel is om je drive te doden en je ambitie te vernietigen. Als gevolg van deze indoctrinatie komen veel kinderen met zondebok erbij neer om onder hun potentieel te leven en hun eigen succes te saboteren.

11. De lokroep

Vreemd genoeg, zo slecht als ze beweren te zijn, zullen ze, als het je lukt om aan hun controle te ontsnappen, proberen je terug te lokken met emotionele manipulatie. Ze kunnen beginnen met  schuldgevoelige boze tirades voordat ze evolueren naar een zachtere, meer ondersteunende benadering, spelen op je verlangen in naar hun goedkeuring. Dit kan worden gevolgd door een fictieve beschrijving van de geschiedenis – wanneer ze liefhebbend, ondersteunend en altijd goedbedoeld waren. Ze zullen proberen u en alle anderen ervan te overtuigen dat hun oneerlijke behandeling van u een verzinsel van uw verbeelding was. Maar je weet beter … je was daar.

12. Script Flip

Als deze pogingen je niet binnenhalen, bereid je dan voor op de niveau 10, code rood, panische vuuroefening als ze beginnen aan een rage-geïnduceerde campagne van ongekende kleine proporties. Kijk hoe ze zich inspannen om iedereen in hun rijk van invloed te overtuigen dat je gek bent. Ga achteruit, terwijl ze verwoed alle instrumenten in hun uitrusting gebruiken om je personage te vermoorden. Verwonder je als ze zichzelf als slachtoffer opwerpen en je op magische wijze als de onrustige laten opdraaien. Omdat ze niet in staat zijn om hun eigen schuld, woede en pijn te ervaren, moeten ze hun onzekerheden buiten zichzelf manipuleren en projecteren. Dit is precies waarom ze in de eerste plaats een zondebok nodig hadden.

Als je de zondebok van je familie was, ervaar je emotionele en psychologische mishandeling. Slachtoffers van zondebokken lijden vaak aan verslaving, depressie, PTSS en / of obsessieve compulsieve stoornissen. Ze doen er alles aan om zich  bezig te houden met oppervlakkige hoogtepunten om gevoelens van laag zelfbeeld en gebrek aan eigenwaarde te verdoven. Omdat de littekens niet zichtbaar zijn, hebben mensen de neiging om het te negeren, maar onderzoeken tonen aan dat de gevolgen van excessief langdurig verbaal geweld het schadelijkst zijn, omdat de stem van de verdovende persoon zich in de psyche nestelt evenals hun eigen negatieve zelfbespreking. Deze tape wordt constant herhaald in het hoofd van het slachtoffer, overtuigt hen van hun waardeloosheid en saboteert elke poging tot succes. De sleutel tot overwinnen is het veranderen van die band.

Hoe kwetsend en schadelijk het ook is, weet dat je dader alleen handelde vanuit zijn eigen disfunctie. Ook zij werden gekweld door hun eigen interne registratie en gevoelens van ontoereikendheid. In plaats van hun problemen aan te pakken, kozen ze ervoor om ze op jou te projecteren. Dit is hoe de vicieuze cirkel generatie na generatie wordt bestendigd, maar hier stopt het! Dit zal niet jouw verhaal zijn.

Je kunt leren de dialoog in je hoofd opnieuw te programmeren die zegt: “Je gaat mislukken, je kunt het niet, je bent niet goed genoeg.” Dat zijn leugens. De waarheid is, je zult slagen, je kunt het en je bent goed genoeg. Als je bereid bent om waakzaam te zijn en aan het werk te gaan, kun je een gezond, onbeperkt en vervullend leven leiden en ervoor zorgen dat je nakomelingen (mocht je ervoor kiezen ze te hebben) nooit hoeven te verdragen wat je hebt meegemaakt.

~X~X~X~X~X~X~

12 stappen voor familie zondebok genezing

Familie-zondebokkerss zijn onzekere mensen die proberen hun eigen status te verhogen door te
proberen de status van hun doelwit te verlagen, die dan de familie-zondebok wordt.

Ben je opgegroeid met twijfels over je zelfwaardering of persoonlijke waarde? Wanneer dingen fout gingen in je familie, was je de herfstjongen? Heb je te maken met terugkerende minachting van vrienden of collega’s? Voel je je onzeker over jezelf en / of heb je moeite met het ervaren van vertrouwen in relaties? Bent u aangetrokken tot mensen die u herhaaldelijk pijn doen, zich onverantwoord gedragen of u teleurstellen?

Als je ‘Ja’ hebt geantwoord op een van deze uitspraken, ben je misschien de familie zondebok. De term ‘zondebok’ verwijst naar een familielid dat de schuld neemt voor moeilijkheden in het gezin. Scapegoating is een vorm van pesten. Familierelaties hebben een grote invloed op onze identiteit en hoe we onszelf zien.

Lees verder om te ontdekken hoe je kunt breken en genezen van familiebokken.

Wat zijn de tekenen dat u de familiezondebok bent?

-U schijnt verantwoordelijk voor familieproblemen, conflicten of uitdagingen, zelfs als ze niets met u te maken hebben. Andere mensen geven jou de schuld voor hun acties. Je zult je misschien heel erg schamen omdat je ‘de slechterik’ bent en / of boosheid omdat je de schuld hebt voor negatieve gezinsdynamiek.
-Je wordt aangevallen en nooit gelooft als je de waarheid vertelt. Je wordt ervan beschuldigd een probleemgeval te zijn door op de realiteit te wijzen.
-Er is een geschiedenis van een of meer familieleden geweest die verbaal, emotioneel of fysiek beledigend tegenover u zijn. Andere familieleden lijken dit te accepteren, de andere kant op te kijken of mee te doen als je zo gepest of aangevallen wordt. Je voelt je misschien het ‘zwarte schaap’ van het gezin.
-Je merkt dat je herhaaldelijk wordt beschuldigd van gedrag waar de zondebokker zich zelf eigenlijk mee bezighoudt. Een familielid schreeuwt bijvoorbeeld herhaaldelijk tegen je en beschuldigt je dan van beledigend gedrag. Of u gedraagt ​​zich bedachtzaam en krijgt vervolgens te horen dat “u alleen om uzelf geeft”.
-Je speelt zelfs de negatieve ‘verwachtingen’ van zondebokken uit, zoals het niet waarmaken van je potentieel, of het aangaan van relaties met mensen die het misbruik zelfs voortzetten, omdat het ‘vertrouwd’ aanvoelt en je zelfvertrouwen is beschadigd.
-U bent het geestelijk gezondste familielid, maar wordt herhaaldelijk ervan beschuldigd ziek, slecht, moeilijk, enz. Te zijn.
-Je bent in de rol van outcast van de familie geslagen en wordt door minachting of afkeer behandeld door familie of zelfs al door jezelf.
-Je bent mogelijk succesvol en succesvol in de carrière en / of academisch, vooral in vergelijking met de rest van je familie. Je prestaties worden echter afgewezen, gekleineerd, geminimaliseerd, bekritiseerd en afgewezen door familieleden.

Lees ook:   Steeds meer artsen met foute diagnoses om geld te verdienen

Wat zijn enkele gemeenschappelijke familie zondebokpatronen?

Families die zich schamen of op angst gebaseerd zijn, zijn niet gezond. Vaak vindt u in deze gezinnen bewijs van misbruik, verwaarlozing, verslaving, verraad, psychische aandoeningen (bijv. Narcistische persoonlijkheidsstoornis) en onzekerheid. Disfunctionele families hebben geen inzicht of vinden het bedreigend en onderdrukken het actief door degenen die negatieve dynamiek willen begrijpen en veranderen, te beschuldigen. Scapegoating is een “projectie-afweer” waarmee zondebokkers de schijn op kunnen houden. Met andere woorden, het slecht maken van de zondebok, neemt de aandacht af van de echte problemen in het gezin.

Veel families die toevlucht nemen tot een zondebok worden geleid door narcistische ouders die geen persoonlijk bewustzijn hebben, en empathie voor hun doelwit, want in hun ogen is het doelwit er om hun valse imago te dienen en ze er goed uit te laten zien. Dus het doel van een zondebok is om gezinnen in staat te stellen ongezonde gedragspatronen voort te zetten en de mythe van normaliteit te handhaven, zonder naar binnen te hoeven kijken of verantwoordelijkheid te nemen voor een giftige omgeving. Voor de buitenstaander – en mogelijk de zondebok – lijken deze families gek te maken en te bedriegen.

Wie wordt er uit gepikt om de familie zondebok te zijn?
De zondebok wordt niet willekeurig of per ongeluk geplukt. Meestal zijn ze ofwel gevoelig, ongelukkig, kwetsbaar, ziek en / of het uitgesproken kind of de klokkenluider. Met andere woorden, de zondebok is het kind dat weigert naar inhoud te kijken of te zwijgen in de ondraaglijke sfeer die in het ouderlijk huis is gecreëerd.

Hoe zondebok het doel beïnvloedt

Zondebokken ervaren bijna altijd een laag zelfbeeld of een gebrek aan eigenwaarde. Het grootste probleem is
dat ze lijden aan een identiteitsverstoring, omdat het doelwit de mythe verwart dat ze slecht zijn, met de waarheid. Dit is meestal een leugen, met de meer verraderlijke waarheid dat zondebokken worden misbruikt door het leerproces dat ze ‘slecht’ zijn. Zondebokken hebben de neiging om te worstelen met chronische onveiligheid, omdat ze zich nooit veilig voelen of geloven dat ze goed genoeg zijn of geliefd. Ze kunnen ook vervallen in een ‘goddelijke’ rol en onbewust hun zondebok herhalen door te zwerven naar ongezond gedrag of relaties op het werk, school en hun privéleven.

Zondebokken hebben vaak moeite zich veilig te voelen in relaties – vooral intieme relaties – als gevolg van het verraad van vertrouwen in hun familie. Ze kunnen ook uitdagingen hebben om emoties te beheersen, en merken dat ze zich overweldigd en angstig voelen, of afsluiten en niet weten hoe ze zich voelen.

Hoe los te breken en te genezen van zondebok zijn

Begrijp dat wat u bent gaan geloven als de familie zondebok – dat wil zeggen dat u slecht, raar, ontoereikend of gebrekkig bent – niet de waarheid is. In feite is het waarschijnlijk een leugen die is gemaakt om te voorkomen dat familieleden hun eigen problemen erkennen, waardoor ze niet de verantwoording nemen voor zowel hun gedrag als de noodzaak om te veranderen.
Zoek en vertrouw op je ‘Innerlijke uil’ – dat wijze deel van jou dat weet dat je bent mishandeld en niet langer gewillig toestaat dit misbruik van anderen of jezelf toe te staan.
Erken dat schaamtegevoelens, schuldgevoelens en schuldgevoelens bij de daders horen, niet jij als doelwit. Je bent gewoon een prullenbak voor hun slechte gevoelens. Om dit te veranderen, moet je gaan opstaan ​​tegen de gedachte e dat je fout bent. Je zult waarschijnlijk moeten beginnen met jezelf, leren vragen te stellen en weigeren jezelf als ‘slecht’ te zien.
Leer je ware zelf kennen. Identificeer uitzonderingen op het negatieve stereotype waarmee u bent opgezadeld. Met andere woorden, zoek naar wat goed, sympathiek of op z’n minst adequaat is voor jou – jouw karakter, waarden, acties, etc. Schrijf je goede eigenschappen op – je zult herinnerd moeten worden aan dit alternatieve universum, dat is de waarheid over jou, vooral als je begint terug te vallen in de gewoonte om jezelf weer slecht te voelen. Begrijp dat beter worden – en je beter voelen – een leercurve is en je een paar keer uitglijdt voordat je een stevige basis hebt
Zoek uit wat je misschien doet – bewust of onbewust – dat zondebokken het idee geeft dat het goed is om je te misbruiken. Bepaal hoe u elk gedrag dat u naar de slachtofferrol trekt, kunt veranderen.
Stop met proberen de gunst te winnen van misbruikende en ongehoorde familieleden, collega’s of ‘vrienden’. Iedereen die zich bezighoudt met dit soort ongepast gedrag heeft persoonlijkheidsstoornissen, vooral een ouder die niet van hun kind hield.

Verwacht geen abusieve familieleden dat zij  zich  verontschuldigen of dat ze het goed maken. Ze zullen je waarschijnlijk meer de schuld geven als je probeert hen verantwoordelijk te houden.
Begin met je recht op respectvol behandeld worden door familie en andere mensen die jou proberen te misbruiken.  “De manier waarop je zojuist tegen me hebt gesproken is niet acceptabel, en ik wil nooit meer zo behandeld worden”, of “Als je een relatie met me wilt hebben, stop je de woede-uitbarstingen, schelden, beschuldigingen, enz. “Weet dat je misschien niet wordt gehoord of gerespecteerd wordt door agressieve of gestoorde mensen. Het punt is dat je jezelf behoort te respecteren!
Accepteer dat je misschien nooit een gezonde relatie hebt met je zondebokkers (zonden). Dit kan gepaard gaan met een beperkt of geen contact met degenen die vastbesloten zijn om je te blijven misbruiken. U kunt gevoelens van verdriet ervaren. Werk door de pijnlijke gevoelens heen en ontvang steun indien nodig. Deze pijn is veel minder schadelijk dan jezelf blijven toestaan ​​door iemand misbruikt te worden.
Maak er een gewoonte van jezelf te behandelen met vriendelijkheid, zorgzaamheid, mededogen, waardering en acceptatie. Oefen jezelf als een persoon van waarde en beminnelijkheid. Dit zal in het begin waarschijnlijk raar aanvoelen omdat het onbekend is. Maar hoewel het onbekend is, is het nooit verkeerd om jezelf liefdevol te behandelen.
Begrijp dat het tijd zal kosten om te leren hoe je van jezelf kunt houden en waarderen. Je bent getraind om overdreven kritisch te zijn en denkt misschien dat je gebrekkig bent. Wees geduldig, aangezien dit valse beeld geleidelijk afbrokkelt. Krijg counseling om je te helpen deze pijnlijke erfenis te overwinnen en je ware zelf te vinden – de sterke, waardevolle persoon die je hoort te zijn.
… Doorbreek de cyclus

Referenties

Zondebevolking in gezinnen: intergenerationele patronen van fysiek en emotioneel misbruik, Dr. Vimala Pillari, Philadelphia, PA, VS: Brunner / Mazel, 1991

Child Abuse: Pathological Syndrome of Family Interaction, Arthur Green, Richard Gaines en Alice Sandgrund, The American Journal of Psychiatry, 2015

———-

Was jij de familie zondebok?
De disfunctionele familie moet hun imago ongemoeid laten. Dit is waarom zij bepaalde leden van het gezin kiezen om de schuld te nemen voor eventuele problemen die zich voordoen. Het is niet mogelijk dat deze disfunctionele dominante gezinsleden verantwoordelijkheden op de juiste manier toewijzen. Het gaat over het bedekken van gebreken tot het punt van belachelijke maatregelen. Was jij de zondebok in je familie?

1. Je bent genegeerd
Als je deel uitmaakte van een disfunctioneel gezin , dan heb je misschien gemerkt hoe niemand naar je wilde luisteren . Helaas kan dat betekenen dat je de zondebok in het gezin was. Als de schuld grotendeels op jou werd gelegd, werd je genegeerd wanneer je probeert de dingen recht te zetten. Dit is eenvoudigweg omdat jouw waarheid hun illusie vernietigde.

2. U herinnert zich niet dat u wordt geprezen
Het is triest om erover na te denken, maar zondebokken komen tot het besef dat ze zich niet kunnen herinneren dat ze gecomplimenteerd zijn . Gezien de meeste mensen zich herinneren dat ze af en toe complimenten ontvingen, leeft de zondebok een akelig leven van zelftwijfel. De familie zondebok werd niet als kind gecomplimenteerd, omdat dit hun gebrekkige en altijd verantwoordelijke positie in het gezin zou tegenspreken.

3. Ze zeggen dat je moet veranderen
Eerlijk gezegd kan iedereen op de een of andere manier ten goede veranderen, maar wat de familie-zondebok betreft, wordt van hen verwacht dat ze elke dag veranderingen aanbrengen. Disfunctionele families zullen, na het aanwijzen van de zondebok, lange redenen voor verandering uitwijzen. Natuurlijk valt deze verandering altijd op de zondebok. Wanneer er geen wijzigingen worden doorgevoerd, is het alleen maar meer reden om hen de schuld te geven van alles wat er gebeurt.

4. Jij bent de mikpunt van de grap
Ben je ooit in een familiefunctie geweest waar dezelfde persoon altijd werd opgepikt of belachelijk werd gemaakt? Gefeliciteerd, je hebt net de familie-zondebok ontdekt. Dit aangewezen lid van het gezin wordt gepest en gekweld bij alle gezinsfuncties, zo niet elke dag. Het is verbazingwekkend hoeveel misbruik deze persoon kan meemaken.

Later in het leven zal de zondebok worstelen met minderwaardige gevoelens van eigenwaarde .

5. Je was geïsoleerd
Net zoals je genegeerd werd, werd je ook geïsoleerd.  Ze isoleren ook diegene die je wel vriendelijk bejegend. Het disfunctionele gezin dat een zondebok voor het bestaan ​​vereist, zal de zondebok nooit de moeite waard  vinden.

Dit is wat er gebeurt als iemand binnenvalt en in een bepaalde situatie de zijde van de zondebok neemt. Naarmate de zondebok zich beter begint te voelen over zichzelf, zal het gezin / familie hen snel isoleren van hun bondgenoot en de zondebok terug op hun plaats zetten. Als je iemand kunt visualiseren die zijn voet stevig op iemands nek zet, dan visualiseer je correct hoe het is voor de zondebok.

6. Je werd gedemoniseerd
Als je denkt dat de beledigingen in jouw aanwezigheid naar je toe waren gewaaid, waren de beledigingen achter je rug nog erger. Disfunctionele families zullen niet alleen proberen je te overtuigen van je negatieve karakter, maar ze zullen ook proberen anderen van dezelfde dingen te overtuigen . Dit werd gedaan om isolatie verder af te dwingen van andere mensen die mogelijk uw kant hebben gekozen.

7. U bent het slachtoffer van projectie
Hier is een absoluut gekke situatie voor de zondebok. Stel, jij was de zondebok en je deed bv huishoudelijk werk, en opeens kwam de zondebok, die rondkijkend naar hun telefoon keek, het toneel op en beschuldigde je ervan dat je lui was … zie je hoe gek dit klinkt?

Nou, dit gebeurt vaak. Zondebokken worden vaak beschuldigd van het doen van dingen die de andere leden van het gezin aan het doen zijn. Het maakt niet uit hoe flagrant de beschuldigingen zijn, de zondebok zal altijd degene zijn die de kritiek moet opnemen .

8. Je werd de boksbal
Wat je ook doet, of wie er in de buurt is, jij was de boksbal. Alle andere leden van de familie bestempelden u ook als degene die verkeerd, gemeen, oneerlijk en disfunctioneel is. Toen er mensen kwamen, waarschuwden je familieleden hen over je gedrag en zeiden ze dat ze bij je weg moesten blijven. Ze genieten er bv van als je met feestdagen alleen bent.

Ik weet zeker dat je de waarschuwingen over bepaalde familieleden hebt gehoord van vrienden of schoonfamilie, nietwaar? Het is mogelijk dat je over de zondebok hoort. Je kunt je ook gaan realiseren dat je altijd van deze persoon weggestuurd bent. Interessant, is het niet?

Is er hoop voor het volwassen slachtoffer van zondebok?
Het is triest om deze dingen over het zondebokproces te horen. Gelukkig is het mogelijk om te genezen van deze gruwelijke mishandeling. Genezing van een dergelijke behandeling neemt eerst het besef van de fout in je jeugdbeeld. Je moet begrijpen dat de dingen die over jou zijn gezegd niet waar waren. Wanneer je dit besef eenmaal hebt, kun je beginnen jezelf op te bouwen met positieve bekrachtiging.

Als je een slachtoffer van zondebokken was, dan is er hoop. Het vinden van uw ware identiteit na misbruik van deze vorm is moeilijk maar bevorderlijk voor een volledig gezond leven. Was jij de familie zondebok? Als dat zo is, is het tijd om de oude jij weg te gooien en de persoon te vinden waar je altijd voor bedoeld was.

 


Er is meestal één grote persoonlijkheidsstoornis in een dominante rol binnen de narcistische familie, die de bron is van het zondebok veroorzakende gedrag en de rest van de familie wordt in de neerwaartse werveling getrokken, net zoals de spiraal van water dat door een afvoer wordt gezogen. De andere familieleden kunnen rollen op zich nemen, zoals de enabler, clown, held, verloren kind als ze vasthouden aan de belangrijkste narcist-achtige lijm.

Net zoals het water in een cirkelvormige dans rond het afvoergat wordt gezogen, worden de familieleden in een door narcisme geregelde familie onbewust aangetrokken tot ordelijke, maar pathologische dansen rond de narcist.

De belangrijkste reden voor de zondebok van een lid is om gemiste schaamte, schuld of niet-erkende fouten van de narcist en het leiden van het gezin op een zondebok over te slaan om zich van deze problemen te ontdoen. Dus familieleden kunnen allemaal ongelijk hebben. Ze volgen een exact pathologisch energetisch patroon rond de narcist. De reden waarom familieleden onbewust meespelen, is om de disfunctionele familie functioneel en samen te houden. Plus dankzij sterke instinctieve oerverbindingen met ouderfiguren.

Om los te komen moet je je realiseren dat je dit disfunctionele energetische patroon ook hebt gevolgd door je rol als zondebok te spelen. Je moet dit patroon in jezelf veranderen.

1. Stop met het slachtoffer te zijn.

Veel zondebokken zijn gehersenspoeld om te geloven dat ze slachtoffers zijn, en op een bepaald niveau kun je geloven dat je de slachtofferrol ervaart die anderen voor je bedacht hebben, wees vriendelijk voor jezelf en er zal niet te veel van je worden verwacht. Dit is een verliezend en falend perspectief. Deze mentaliteit brengt het meest agressieve gedrag naar voren bij veel mensen tegen een vermeend slachtoffer. Als je je als slachtoffer gedraagt, moet je de consequenties ervoor nemen. Ik weet dat dit moeilijk klinkt, maar het is de waarheid. Je moet snel van houding veranderen. Een handige tip om dit te doen is het schrijven van een dank-dagboek elke avond voordat je naar bed gaat. Dit zal langzaam je perspectief gaan veranderen, maar je moet menen wat je zegt, anders werkt het niet.

2. Er is een goede kans dat je codependent bent. De meeste zondebokken zijn zo geworden vanwege de omgeving waarin ze zijn grootgebracht. Kijk alstublieft naar codependency. Door je codependente gedrag te begrijpen, zul je in de toekomst een gezonde relatie ontwikkelen en je helpen bij het aanpassen van je gedrag aan je disfunctionele familie.

3. Helaas verandert een door narcisme geregelde familie zelden hun gedrag in de richting van de zondebok en blijft ze als lijm tegen je plakken. Stop met proberen te bewijzen dat je goed, waardig of iets anders bent. Het enige wat je doet is je hoofd tegen een stenen muur slaan en je energie laten wegvloeien. Dit is wie ze zijn, en ze zullen niet veranderen.

4. Stop met het tonen van je kaarten. Zondebokken staan ​​bekend om het tonen van al hun kaarten. Niet alleen voor uw narcistische familie, maar mensen hoeven over het algemeen niet al uw details of redenen voor het doen van dingen te weten. Je geeft je kracht weg. Stop er mee!

5. Stop met proberen de waarheidsverteller te zijn In het narcistische gezin. Ook al kun je zien wat er echt aan de hand is, maar vertellen zal hen niet zal veranderen en het zal je gewoon meer pijn bezorgen.

6. De meeste zondebokken zijn sterk verbonden met wat Eckart Tolle het pijnlichaam noemt. Dit kan je verdrinken, vooral als je al heel lang getraumatiseerd bent en je pijnlichaam erg sterk is. Ik geloof dat dit hetzelfde is als wat Michael Brown ongeïntegreerde vibraties noemt of percepties gevoeld die zichzelf door ons leven naspelen. Michael Brown’s boek het aanwezigheidsproces geeft ons een hulpmiddel om op authentieke wijze te beginnen met het leren oplossen van deze geaccumuleerde pijn / ongeïntegreerde vibraties in ons emotionele lichaam. Sommigen van ons zijn misschien nog niet in een stadium om van dit proces te profiteren. Wat ik aan die mensen kan aanbevelen, is om je te concentreren op je emotionele pijn. Erbij horen als een moeder zou zijn met een kind dat pijn had. Niet proberen om het te veranderen of te haasten.

7. Hoewel erg pijnlijk, moet je analyseren wat voor soort contact je met je zondebokfamilie zult hebben. Het gezin toestaan ​​door te gaan met capriolen uit het verleden is als het drinken van gif. Helaas zijn in veel gevallen geen contact of extreem beperkt contact de enige opties.

8. De steun van een “goede” therapeut kan heel nuttig zijn, vooral als je denkt dat je ze kunt vertrouwen en ze zijn bereid om je te helpen de verkeerde percepties die je van jezelf hebt te corrigeren.

9. Begin met het bouwen van een nieuwe groep vrienden die geen contact heeft met je narcistische / disfunctionele familie van herkomst. Wees op uw hoede voor familieleden en vrienden die contact hebben met uw disfunctionele familie, want ook zij kunnen zeer gemakkelijk worden besmet met deze zondebokmentaliteit.

Dit is niet een oplossing voor één nacht, maar gezien de tijd en het consequent behandelen van alle bovenstaande punten zal een transformatief verschil in uw leven betekenen. De schadelijke zondebokcyclus stoppen en je voor eens en voor altijd op weg helpen naar genezing.

Deel & let's open the minds!

Gerelateerde berichten