web analytics

Het Derde Rijk is nooit verdwenen

Afbeelding
Het Derde Rijk is nooit verdwenen, het is alleen van naam en van gedaante veranderd. En de legerleiding huist in Washington D.C. met een dependance in Brussel.
De Sovjet-cartoon stamt uit de tijd dat Duitsland lid werd van de NAVO en beruchte nazi’s er sleutelposities kregen. In datzelfde jaar diende Andrei Gromyko namens de USSR tijdens een top in Genève een verzoek tot lidmaatschap in bij de Amerikaanse delegatie:
“Als vrede en veiligheid voor onze landen het uitgangspunt is, dan kunt u niet anders doen dan de Sovjet-Unie opnemen in dit verbond”,
zo lees ik in Gromyko’s memoires. Het antwoord was hoongelach. Een maand later werd het Warschau-Pact opgericht.
De NAVO was een mitair verbond om “De Amerikanen binnen, Duitsland eronder en de Russen buiten te houden”. Maar in de praktijk is het een militair-politieke bezettingsmacht van de VS in West-en Midden- Europa. Er is geen Europese militaire en politieke invloed in de VS, maar wel andersom. Dat heet bezetting.
Afbeeldingen Gérard de Boer en Simon ter Schegget .
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Lees ook:   Aasgieren op donororganen

Gerelateerde artikelen

Back to top button