web analytics

Openbaringen, is geschiedenis.

Most powerful warriors of mahabharata! Let’s see them all according to their ranks. – Flood from history
Openbaringen, is geschiedenis.

I.v.m de Anunnaki die men ook wel engelen noemde,
doet Openbaringen mij eerder denken aan een overleveringsverhaal.Een verhaal dat ooit al is gebeurd.
Zeker als we nu weten wie de engelen waren en de Goden.

Lees hiervoor de berichten in:

https://angel-wings.nl/rh-negatieve-bloedgroepen/

plaatjes en afbeeldingen van Vishnu / pictures and drawings of Vishnu
In de Mahabharata, de oudste Indiase geschiedenis, is dit verhaal ook bekend.
Dat zij oorlogen voerden in de hemel met vliegmachines bv.

Lees bv deze PDF : https://www.arsfloreat.nl/documents/Ramayana1.pdf
Of bekijk andere op die websiteL https://www.arsfloreat.nl/documents/

Openbaringen bekeken vanuit de Anunnaki tijd. Misschien is alles veel simpeler dan wij denken nml.

Openbaringen:

1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. (Een ruimteschip met 12 kleinere eromheen?)
2 En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.(Misschien maakte dat ding wel enorm veel lawaai)
3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. (Een ruimteschip met vuurrode draak dat moet duidend op vuur en vlammen/ of komeet in die tijd?)En op zijn koppen zeven diademen(Lichten? Koplampen).

vishnu3Laxmi

4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren (andere ruimteschepen?) van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.(Misschien was dat een belangrijke vrouw die een kind kreeg van een engel dat verboden was, want dat was verboden door Enlil, engelen mochten zich niet met aardse vrouwen nederleggen! Foei, maar waarschijnlijk had dat redenen, misschien werd de mens dan wel te intelligent en zouden zij hun eigen baas worden wat de Anunnaki niet wilden natuurlijk! Ivm machtsverhoudingen bv)

7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël ( Een leider van de Anunnaki) en zijn engelen(soldaten van de Anunnaki) voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.
(Er waren twee groepen t.o elkaar, Enlil tegen zijn broer of halfbroer Enki, Enki werd later gezien als Satan de gevallen engel, maar hij was een gevallen Anunnaki die zijn plaats ineens niet meer kende volgens Enlil, daarom kwam er oorlog onderling en dit vochten zij uit in de ruimte)
8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.( Waarschijnlijk neergeschoten e.d. dus daar waren zij niet meer, of omdat ze rebelleerden konden zij in de hemel ook niet langer terecht op hun eigen planeet-planeten!)

“…a single projectile…Charged with all the power of the Universe…” Does this verse from the ancient Mahabharata sound anything like a description of a weapon? Even Manhattan Project chief scientist Dr.…

9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.
(De grote draak verwijst hier naar een groot ruimteschip, een soort moederschip, men overwon Enki ofzo)

5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.

Lees ook:   Licht aan de achterkant van een zwart gat

(Wie was zij, die vrouw? Was dat een andere manier van uitleg, woorden, die of niet goed vertaald zijn, of verkeerd uitgelegd en misschien gaat het hier om  het feit dat het moederschip neerstortte en dat er een ander ruimteschip vanuit het moederschip vertrok om zich veilig te stellen? Je kunt het op allerlei manieren gaan zien nml.)

Garuda (eagle/falcon) is associated with three tasks in Hindu scriptures: 1)Bringing Amrita from heaven to release his mother from slavery 2) Bringing Soma herbs from the remotest Himalayan mountains to Vedic sages to perform Somayaga. 3)Bringing emeralds from the deeper valleys and hence emeralds is known as Garudaratna, favourite of Kubera, God of Wealth and Friend of Lord Shiva.

10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. (Hierbij gaat het om de overwonnenen, waar zij mee in oorlog waren)[Hoofdstuk 7: 9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. 10 En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!]

12 Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel (Enki) 😉 is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.

13 En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had. 14 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, (Dat is het ruimteschip van de Anunnaki, een kleinere die bekend is op afbeeldingen, zie middelste afbeelding met vleugels in de lucht op het plaatje, misschien werd dat in die tijd nog opgeleukt als zijnde symbolische  vleugels van vogels en metalen geprinte afdruk van veren bv)

opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.

Lees ook:   Verbluffende UFO geraakt door Bliksem!

15 En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren.(Wat was het, een wapen, met water?)

16 Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd.(De aarde zoog het water in zich op, het klinkt allemaal nogal wollig, maar het is in feite heel simpel)

17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen

गजेन्द्र मोक्ष

om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. (Vermoedelijk is hier fout vertaald, het is nogal dubbel, Enlil wilde het nageslacht van de engelen (Anunnaki dus) en de vrouwelijke aardse mens dus vernietigen. Dat was Enlil die dat deed en Enki die satan werd genoemd omdat hij het erg vond dat dat zou gebeuren, was daarop tegen! Daarom kwam er oorlog)

18 En ik stond op het zand bij de zee.

13:1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam……(Nu die ruimteschepen zullen ook vast in het water goed gefunctioneerd hebben, met hun kennis moet dat zeker ook tot de mogelijkheden hebben behoort. Dus het ruimteschip van Enki was gevallen ter aarde dus kapot en bevind zich later in het water)

13:5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen.

Lees ook:   Chronologie van de Anunnaki op aarde

6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen.

7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen (De heiligen waren diegenen die opkeken tegen Enlil natuurlijk, want hij was goed en mensen die hem goed vonden waren goed dus heilig verklaard) en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.

8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam. Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.

-Veel Christenen geloven dat dit allemaal nog moet gaan gebeuren, maar ik vermoed zelf  van niet, dat dit alles een vertelling is van  lang vervlogen tijden nml.

De Bijbel noemt engelen meerdere malen als “sterren aan de hemel”, zoals in Job 38:7.
(Natuurlijk zal hun vliegmachine lichten hebben gehad, waardoor men hen zag in de hemel als zijnde sterren. Bedenk ook het symbolisme in hun taal die dingen anders aangaven dan wij nu doen bv.)

By the famous Thai artist Chalermchai Kositpipat.

Gerelateerde artikelen

Back to top button