...

02 augustus 2021

 

Hybride wezens ooit gemaakt door buitenaardsen

De Anunnaki waren dus bezig met dna en vermengingen.
Edgar Cayce zei in één van zijn lezingen dat zij wezens maakten die wij kennen uit overgeleverde verhalen.

CENTAUR WITH SACRIFICE / ROMAN FRESCO. Roman, 1st century. Centaur with sacrifice. Fresco, 23 × 26 cm. From Pompeii. Inv. Nr. 9132. Naples, Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei.
Centaurs bv, ze mengden mens en paard met elkaar.
The Devil An ancient statue of Hades alongside Cerberus, the hound and guard of the Underworld gates

In het oude Griekenland had men het over de Cerberus, een driekoppige hond bv.

Edgar Cacye

Cayce ging verder met uitleggen,

“Brownies, elfjes, feeën, kabouters zijn geen elementalen, maar elementen die even duidelijke entiteiten zijn als de mens gematerialiseerd, zie je?”

Edgar Cayce die 1265-3 leest

Hier zien we Cayce de details van elementalen en entiteiten ontleden, verduidelijkend dat elfjes elementen zijn, maar feitelijk geïndividualiseerde entiteiten zijn zoals mensen dat ook zijn. We zullen meer hebben over de elementalen in hoofdstuk 9. Voor nu richten we ons op de feeën en hun variaties, evenals andere soorten onzichtbare kleine mensen.

Aan een jongedame die een lezing kreeg, zei hij:

“Wees niet bang om te erkennen dat je elfjes ziet terwijl je studeert, want je zult deze ervaringen koesteren. Wees niet bang om te zeggen dat je de kabouters ziet die mensen soms zouden hinderen.”

Nieuws van de genoten: Sint-Janskruid

Edgar Cayce die 5359-1 leest

Aan een andere persoon die lezen uit het verleden kreeg, legde hij uit,

“Vóór deze [incarnatie] was de entiteit in het Schotse land.De entiteit begon haar activiteit als een wonderkind, zoals iemand die thuis is in zijn associaties met het ongeziene – of de elementaire krachten: de feeën en die van elke vorm die niet geven uitdrukking op een materiële manier en worden alleen gezien door diegenen die zijn afgestemd op het oneindige. ”

Feeën, elfjes en kabouters zijn wezens die de wereld beïnvloeden, maar die meestal ongezien blijven. Brownies zijn eigenlijk van de familie van feeën. Nimfen zijn vrouwelijke elfjes. Sprites zijn feeën met een bijzonder aangenaam uiterlijk en karakter. Pixies zijn ondeugende feeën. Folklore beschrijft ze allemaal als magische wezens van een verkleinwoord in menselijke vorm. Kabouters worden meestal beschreven als verschrompelde kleine oude mannen die het binnenland van de aarde bewonen en fungeren als bewakers van zijn schatten.

Ongebruikelijke wezens in legende en lore 

Laten we nu de overlevering en legenden onderzoeken van alle ongebruikelijke wezens die vaak worden genoemd onder de mystieke kleine mensen. De lijst zou er ongeveer zo uitzien: feeën, elf, sprites, brownies, Nixies, kabouters, natuur geesten, kobolden, duendes, kobolden, heel kleine mensen, elfen, fauns, trollen, de schikgodinnen ( Moirai , uitgesproken ofwel moi- ruh of moy -rye ), enzovoort.

Waverly Hills Gargoyle, at the Waverly Hills Sanatorium in Louisville KY. Photo: Tony Baca

Hoewel onder oude legende en legende zeker zeemeerminnen, meermannen, centauren, saters, sirenes, harpijen en dergelijke zijn, zijn het geen  feeën en behoren ze niet tot de mystieke wezens. Het zijn monstruositeiten die voornamelijk in de fysieke wereld leefden onder de mensen, zoals de Nephilim in Genesis 6.

Ze zijn het resultaat van de eigenzinnige zonen van God die fokten met dieren! Velen beschouwen ze als de Fallen Angels tak van de zonen van God. In feite is impliciet in hun naam “gevallen” van de Hebreeuwse wortel n-ph-l. (Er waren geen klinkers in het Hebreeuws, maar voor ons om deze woorden uit te spreken, werden er klinkers aan toegevoegd.) Hoewel sommige schrijvers proberen om feeën te verbinden met de Nephilim, is er geen verbinding die echt gemaakt kan worden. De Nephilim zijn duidelijk de onbeheersbare reuzen: “Er waren in die dagen reuzen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen van God binnenkwamen tot de dochters der mensen, en zij kinderen aan hen baarden, die werden machtige mannen die waren van ouds, mannen van naam. ” (Genesis 6: 4) Het woord “roem” had oorspronkelijk een negatieve betekenis, vergelijkbaar met “berucht”, hoewel vandaag de dag de connotatie verloren gaat. In het bijbelboek Numeri 13: 32-33 vinden we dit verslag van de Nephilim: “… en alle mensen die we daarin zagen zijn van grote hoogte … de Nephilim (de zonen van Anak, die van de Nephilim komen).

Nieuws van de genoten: Sint-Janskruid

Een pre-Inca mondelinge legende uitgevoerd door de Quechua inboorlingen van Peru vertelt over een onverwachte landing van een overblijfsel groep van Nephilim op de kusten van hun land. Deze legende beschrijft de Nephilim als zo gigantisch dat een goed uitziende inheemse krijger slechts zo lang stond als de knieschijf van een Nephil! Dit zorgde ervoor dat de mensen hoog de bergen in gingen. De legende zegt dat deze Nephilim worstelden om te overleven. Ze hadden geen vrouwen onder hen en werden door iedereen gehaat.Volgens dit oude verhaal reinigt de grote Schepper God het pre-incan-land van deze overblijvende reuzen in één enkele rampzalige vloed. 

Hiding in Plain Sight: Medieval Mermaids in Churches | Ancient Origins

Van Erich von Däniken

 

Rond 300 voor Christus woonde een hogepriester genaamd Manetho in Sebennytos, een stad in de Nijldelta. Hij schreef een werk met drie delen, dat nu grotendeels verloren is. Hoe weten we er dan iets van? We zijn dank verschuldigd aan bisschop Eusebius van Caesarea voor enkele rapporten over Manetho. Alvorens te sterven in 339, schreef bisschop Eusebius een ‘kroniek’ uit de geschiedenis waarin Manetho wordt geciteerd. 1Bovendien bestaan ​​er op zijn minst stukjes en beetjes van Manetho’s geschriften. 2 Manetho rapporteerde dat goden en halfgoden ooit over Egypte regeerden. Deze rapporten maken Egyptologen vaak in de schaduw. Toch staat in de rapporten dat goden 13.900 jaar geregeerd hebben en dat daaropvolgende halfgoden nog 11.000 jaar regeerden. Vergelijkbare cijfers worden ook verstrekt door Herodotus 3, Diodorus van Sicilië en Strabo. 4,5 Manetho’s geschriften vertellen ons dat de goden oorspronkelijk verschillende monsters en hybride wezens van alle soorten hebben gemaakt. Dit wordt precies bevestigd door bisschop Eusebius:

“… en zij produceerden tweestapelwezens … en meer mensen met benen van geiten en hoorns op hun hoofd … En anderen, gespleten hoeven – en meer met paardenlichamen en menselijke torso’s … zij hebben ook stierenkop mannen gemaakt … en zelfs andere monsters … met veel verschillende personages … en veel prachtige aard … wiens beelden in de Tempel van Belos blijven, de een naast de ander. ” 1

Bolognino Zaltieri [Engraving after Vincenzo Cartari], Le imagini de i dei de gli antichi (Valgrisi’s serpent device), c. 1571.

Zware dingen. Waren er echt “dubbelgevleugelde mensen” in de wereld? Is het allemaal onzin? Waarom zijn er dan reliëfs op stellages en sculpturen in alle grote musea die naar ons staren? Er zijn ook gevleugelde wezens genaamd Jinn om te overwegen. Evenals de “mensen met benen van geiten en hoorns op hun hoofd” die te vinden zijn op cilinderzegels en tempelmuren. Hetzelfde geldt voor de centaurs – de engineered half-man, half-horse race – of de mannen met bull-hoofden. Zeg hallo tegen het monster uit Kreta, de Minotaurus. Maar waar zijn de mummies of overblijfselen van al deze monsters?

Software: Microsoft Office

Niemand weet het. Maar verschillende sarcofagen die op verschillende locaties in Egypte werden gevonden, bevatten gehakte botten van verschillende dieren. Vaak kon zelfs de soort van deze overblijfselen niet worden geïdentificeerd. 6,7,8 In mijn boek The Eyes of the Sphinx, Ik behandel deze controverse en maak ook duidelijk dat er geen stiermummies werden gevonden in het Seraphäum, een ondergrondse faciliteit in Saqqara. (P. 15: “De sarcofaag was leeg … De 12 sarcofagen hadden dezelfde oversized afmetingen als de 12 in de eerste kluis … Geen spoor van magnificently interred bullmummies.” P. 19: “Niet één bevatte de mummie van een stier. “) Maar de vraag blijft: waarom brak de priester de botten van dieren? Uiteindelijk vereiste hun religie de mummificatie van het hele lichaam. Het uiteenvallen van de botten zou een schande zijn geweest, een godslastering. Waarom werden dan de gehackte botten van meerdere soorten in enorme stenen of houten vaten geplaatst en vaak overgoten met bitumen (asfalt)? Een dergelijke benadering zou wedergeboorte onmogelijk hebben gemaakt. Waar ging het allemaal over? Ongewenste botten van zieke dieren zouden in de woestijn zijn achtergelaten voor de kevers of jakhalzen. Zelfs krokodillen zouden graag helpen. Waarom moeite doen met de sarcofagen? Misschien bevatten ze iets dat nooit zou mogen reïncarneren?

Waren deze hybriden? Waren Manetho, Eusebius en andere oude schrijvers correct toen ze schreven dat de goden verschillende monsters hadden geproduceerd? Zwermden ze de Nijl op van Gizeh naar Aswan zoals verschillende sfinxen? Waren er hybride wezens – zoals die op de Black Obelisk van Shalmaneser III te zien zijn, die zich vandaag in het British Museum London bevinden – vaak aan kettingen geleid? Maar hybriden ontstaan ​​niet op een evolutionaire manier. Als een perverse man seks had met een aap, zouden er geen hybriden ontstaan ​​omdat de chromosomen van de partners te verschillend zijn. Hieruit leidt een enkele conclusie: als er ooit daadwerkelijk chimaera’s waren, konden ze alleen worden gevormd door genetisch ontwerp. Tegenwoordig weet elke geneticus hoe dat werkt, maar het maken van hybriden is verboden vanuit ethische en morele perspectieven. Met een paar uitzonderingen.

Niets helpt: de oude Egyptenaren beheersten de genetica niet. Die goden uit de ruimte echter wel. En ze hadden uitstekende motieven voor het produceren van hybriden: hersenschimmen op aarde hadden andere eigenschappen nodig gehad dan op andere planeten. Ook zouden ze ruimte in hun schepen hebben bespaard door hun hybriden niet te vervoeren wanneer een paar milligram DNA voldoende zou zijn.

Foto’s met dank aan de Erich von Däniken

Referentie:

1 Karst, Josef: Eusebius Works, 5 Band. The Chronicle. Leipzig 1991.
2 Waddell, WG: Manetho. Cambridge OJ 1940.
3 Herodotus: Histories. Deel II (Sectie 143.44). München 1963.
4 Diodorus van Sicilië: de bibliotheek van de geschiedenis. 
Vertaald door Dr. Adolf Wahrmund. Stuttgart 1866.
5 Strabo: Geography. Vertaald door Dr. A. Forbiger. Berlin OJ 1860.
6 Leca, Ange- Pierre: The Mummies. Dusseldorf 1982
7 Mariette, augustus: Le Séraphéum de Memphis. Parijs 1857. (Heruitgegeven Gaston Maspero 1882).
8 Moon, Robert: The Bucheum. Vol. 1. Londen 1934.
9 von Däniken, Erich: The Eye of the Sphinx. München 1989.


The King James translation of the Bible reports the giant Goliath as “six cubits and a span” in height—about nine feet nine inches tall, (over 2.75 m) (1Samuel 17:4 KJV), but the Septuagint, a Greek Bible, gives Goliath’s height as “four cubits and a span” (~2.00 m).

Goliath’s stature as described in various ancient manuscripts varies: the oldest manuscripts, the Dead Sea Scrolls text of Samuel, the 1st-century historian Josephus, and the 4th-century Septuagint manuscripts, all give his height as “four cubits and a span” (6 feet 9 inches or 2.06 metres)

( In die tijden waren mensen ook wat kleiner dan wij nu zijn!)

 

Lees ook:   Deepfake beroemde bekende mensen uit de geschiedenis

Genetische manipulatie

Niet alleen de Anunnaki zouden in het verre verleden genetische manipulatie hebben toegepast … De latere Atlantiërs zouden er ook in geslaagd zijn.

In de lezingen van Edgar Cayce is er de vermelding van wezens die zowel half mens als half beest waren die tot 9.000 vC op aarde leefden. Omdat ze niet volledig menselijk waren en meestal slechts een lage dierlijke intelligentie hadden, werden deze wezens ook de “dingen” of “automaten” genoemd. Ze werden uitgebuit als werkslaven voor het harde werk waarvoor niet veel intelligentie nodig was. Op een later tijdstip veroorzaakte dit een groot ethisch probleem tussen die van de facties van de zonen van Belial – die ze wilden blijven exploiteren – en die van de Wet van Een – die meer rechten, vrijheid en ruimte voor spirituele ontwikkeling voor deze voorstelde wezens.

 

Edgar Evans Cayce (de zoon van Edgar Cayce) heeft deze wezens in zijn boek uitgelegd: “Edgar Cayce over Atlantis” (1988), als resultaat van genetische manipulatie. Het onderwerp en de mogelijkheid van genetische manipulatie was nog onbekend in de tijd van de lezingen van Edgar Cayce, dus was niet specifiek genoemd in zijn lezingen. De eerste genetisch gemodificeerde organismen waren in 1973 gegenereerde bacteriën en genetisch gemodificeerde muizen in 1974.

Regressiehypnotherapeut Dolores Cannon vermeldde in haar boek: “Convoluted Universe (2001)” beschreven in het verhaal van John over Atlantis dat de Atlantiërs ooit genetische experimenten uitvoerden, waarbij zowel dieren als mensen klonen om te zien of ze het konden doen. Ze produceerden vele variaties in levensvormen, waaronder zeemeerminnen, centauren en mensachtige schepselen met hoorns en geitenhoeven (saters) en verkochten ze als huisdieren om op het veld te werken en dergelijke, omdat ze dierlijker waren in vergelijking met menselijke- net zoals. Uiteindelijk stopten ze hiermee omdat het ziekte creëerde en het uiteindelijk de mensheid kon vernietigen.

Het gekanaliseerde boek: “Nefratete, Priesteres in Atlantis (1997)” (Priesteres in Atlantis) van Joke Bouwsma beschreef kort het bestaan ​​van deze half mens, half dierlijke wezens als geheime genetische experimenten waar het gewone volk niet van wist. Hun meesters gebruikten een of andere vorm van mentale controle om hen gehoorzaam te houden.

Dr. Cottrell’s e-book: “Atlantis Revisited” verklaarde dat het klonen van mensen zou zijn bereikt door de oude Atlantiërs. Ook volgens Dr. Cottrell en Daan Akkerman zouden ze hebben geëxperimenteerd met genetische manipulatie, waarbij ze elementen uit zowel mens als dier combineerden.

 

Volgens de lezingen van Daan Akkerman (uit: “Lanto 1: Atlantis”) was de mens over het algemeen een emotieloos wezen tijdens het latere tijdperk van Atlantis (hoewel er uitzonderingen waren) die ook nog steeds contact hadden met de gevallen engelen. Deze gevallen engelen hadden echter op dat moment het vermogen verloren zich in fysieke lichamen te manifesteren als gevolg van de verdere verdichting van materie, die het resultaat was van de laatste grote veranderingen in de verbindingen van het elektromagnetische raster van de aarde tijdens de tweede catastrofe van Atlantis. Ze konden zich echter aan de fysieke mens binden en probeerden ooit, door de mens, een wezen zonder vrije wil te creëren dat ze konden vormen naar hun eigen inzicht. (Die slavenarbeiders die Edgar Cayce de “dingen” noemde.) Via de mens gingen ze door met genetische manipulaties bij mensen, dieren en planten, die het bestaan ​​van monsterlijke wezens veroorzaakten, en ook het bestaan ​​van reuzen en dwergen. (Misschien is dit waarom het reuzenboek ook de verschijning van “monsters” vermeldt, behalve de reuzen.)

Misschien is dit waarom het Book of Giants “monsters” noemt, naast reuzen. Het lijkt erop dat deze monsterachtige wezens uit de Griekse mythologie – zoals de Chimera (een schepsel met het lichaam van een leeuw (of geit) en de hoofden van een leeuw, een geit en een slang als staart), het driekoppige hoofd Cerberus, waren ook de resultaten van genetische experimenten uit die tijd.

Ancient NEPHILIM

 

In de jaren 1880 werden grote menselijke skeletten gevonden in een grafheuvel in Sayre, Bradford County, Pennsylvania. Ze zouden meer dan een gigantische 7 voet lang zijn geweest en de schedels hadden puntige uitsteeksels die op hoorns leken. De ontdekking werd gedaan door een gerenommeerde groep antiquarians, maar de botten zouden zijn gestolen nadat ze naar het American Investigating Museum in Philadelphia waren gestuurd. Hoewel velen geloofden dat het een hoax was, zouden soortgelijke schedels zijn gevonden in de buurt van Wellsville, New York en in een mijndorp dicht bij El Paso, Texas – beide in de 19e eeuw.

Misschien waren dit schedels van de “saters” uit de oude folklore en de Griekse mythologie, en verschijnen ze ook op Mesopotamische bas-reliëfs. In de Griekse mythologie stonden ze vaak bekend als misbakse wezens en pestkoppen die er vaak uitzagen als half mens en half geit, en lijken op de “oni” (demonen) uit de Japanse mythologie.

Lytle Robinson noemde deze mengsels ook gebaseerd op de Edgar Cayce-lezingen in zijn boek “Het verhaal van de oorsprong en het lot van de mens van Edgar Cayce (1972)”:

“Het overwinnen van de monsterachtigheden, de mengelingen en de dierlijke invloeden werd bereikt door wedergeboorte, chirurgie en evolutie naar een meer goddelijk doel.De dierlijke invloeden verdwenen uiteindelijk rond 9000 voor Christus Resten van deze wezens, met hun aanhangsels van vleugels, staarten, veren, klauwen en de hoeven zijn later nauwkeurig afgebeeld in de Assyrische en Egyptische kunst. De sfinx is een opmerkelijk voorbeeld van een van de eerdere gruweldaden. 

(Possibly, this here mentioned “sphinx” could refer to the Mesopotamian “Lammasu”: a “Cherub” (Karibu); It appears that the Cherubs would have been created (possibly before the first Adamites) by the Anunnaki because according to the Mespotamian texts they also created the “Apkallu”; Another kind of mixed creatures depicted as humanoids with wings and the head of a man or bird and sometimes the lower body is depicted like the tail of a fish.)

In zijn lezingen noemde Edgar Cayce de zogenaamde “Tempel van het Offer”, dat een spiritueel gebaseerd ziekenhuis of gezondheidscentrum was, en de “Tempel Mooi”, die een school was voor hoger onderwijs en beroepstraining. Volgens het materiaal van Edgar Cayce hadden deze tempels niets te maken met menselijke of dierlijke offers, maar in plaats daarvan werd het offer van het ego en egoïsme bedoeld om zichzelf te ontwikkelen op de weg naar een meer goddelijk doel. Edgar Cayce zei dat er zo’n 10.000 voor Christus tempels waren in zowel Altantis als in (vroeg) Egypte.

Deze centra gaven hoop op deze ‘dingen’ dat hun lichamen konden worden getransformeerd, om lichaam en ziel te genezen en ook om zich te ontdoen van de dierlijke invloeden die deze wezens op grote schaal hadden verdorven. Deze reliëfs hierboven kunnen te maken hebben met de rituelen die in die centra worden uitgevoerd.

“… want in de periode was er de Tempel van het Offer, of die waarin het lichaam werd vergoten van de dierlijke afbeeldingen door het offeren van de verlangens van de begeerte, door het veranderen van het zelf in de tempeldienst.” 

(Bron: Reading 275-33)

Behandelingen voor het corrigeren van lichamelijke en geestelijke misvormingen werden niet alleen bereikt door het gebruik van chirurgie, medicijnen, elektrische therapie, massage, spinale aanpassingen en dergelijke; maar door voeding, de vibraties van muziek, kleuren, dansen, zingen, zingen en de belangrijkste; door een staat van diepe ontspanning en meditatie te houden, zowel voor het verhogen van de spirituele vibratie en vitaliteit in het lichaam, zodat het lichaam beter en dus sneller terugkrijgt. (Pijn, angst, piekeren en stress verlaagt eigenlijk iemands vibratie en moet zo veel mogelijk worden verholpen of vermeden). Er is eigenlijk een hechte relatie tussen geest en materie, waar wetenschappers zich in de huidige tijd slechts aan het oppervlak krabben met hun theorieën over de kwantummechanica.

“De passage van individuen door de ervaringen in de Tempel van Offer was net zoals in de ziekenhuisopname, of in een ziekenhuis van de huidige dag, wanneer er antagonistische omstandigheden in het fysieke lichaam zijn ontstaan, zoals het produceren van tumoren, wens [cysten ], wratten of dergelijke. 

Vergroot dit in de verstoringen die werden aangegeven, of geïllustreerd in omstandigheden waarin er het lichaam of de figuur van het paard was, of het hoofd van het paard met het lichaam van de mens, of waar de verschillende omstandigheden waren aangegeven in de uitdrukkingen door de geest te duwen in de fysieke materie totdat deze werd beïnvloed door of onderworpen aan dezelfde. Dergelijke invloeden zien we in het heden gemanifesteerd als gewoontes, of de gewoontevormende omstandigheden.

Dan zijn er, of waren de behoeften voor de pogingen om te werken, evenals om zich te houden aan diëten en activiteiten om de aard van de individuen te veranderen; dat hun nageslacht, net als zijzelf, zou kunnen voortbrengen wat in overeenstemming was met – of een patroon van – invloeden waarin er zielen of geesten waren met het idee, of ideaal, van het zoeken naar licht. ” 

(Bron: Lezen 281-44)

(Voor meer informatie over het lezen van Edgar Cayce over “Egypte ten tijde van Ra-Ta” – door Ann Lee Clapp – zie de website: www.huttoncommentaries.com , of zie het boek: “Edgar Cayce’s Egypt” – door ARE Press – voor de volledige geschiedenis van deze periode.)

 

Ook volgens Dr. Douglas James Cottrell was de Temple Beautiful een regeneratieplaats voor diegenen die het slachtoffer waren van deze genetische experimenten en eronder leed. Het tempelcomplex van Angkor Wat in Cambodja zou ook een gezondheidscentrum zijn geweest dat vergelijkbaar was met de ‘Tempel Mooi’ en het ‘Tempeloffer’, dat was gebouwd door degenen die waren geëmigreerd vanuit Atlantis (Poseida) en zich vestigden in deze regio . Het zou oorspronkelijk zo’n 10.000 jaar geleden zijn gebouwd.

In deze tempelcomplexen zijn ook afbeeldingen van mensen met dierlijke trekken te zien, zoals mensen die met de staart van een slang worden gezien in plaats van menselijke benen (de “Naga” genoemd ). (Bron: “Douglas James Cottrell PhD: Secrets of Angkor Wat” , door Rammsteinregeln.)

Gerelateerde berichten


fethiye escort adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.escortperl.com

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com