Aardstralen en leylijnen

ls de mens meridianen heeft, heeft de aarde ook meridianen, ze worden leylijnen genoemd. Leylijnen zijn energiebanen die energie rond de aarde transporteren.
Waar de leylijnen samen komen zijn ze extra krachtig, deze plekken worden leycentra of krachtplaatsen.

In werkelijkheid ligt het nog gecompliceerder, er ligt niet slechts een stelsel van meridianen over de aarde, maar het zijn er meerdere.
De meeste zijn rechthoekig, ze vormen een raster van lijnen dat over de aarde ligt.
Voorbeelden van rasters zijn het Currynetwerk en het Hartmannnetwerk. Netwerken die niet in een raster over de aarde liggen zijn bijvoorbeeld het leynetwerk en het aardstraalnetwerk, bestaande uit leylijnen en aardstraallijnen.

Deze laatste lopen willekeurig over het aardoppervlak in rechte lijnen.
Het woord aardstraal wordt tegenwoordig op twee manieren gebruikt.
Als eerste wordt het in de volksmond gebruikt om aan te duiden dat ze het hebben over vervelende energieen die de gezondheid kunnen schaden.
Ten tweede wordt het gebruikt, net zoals in de vorige alinea’s, om er een specifiek soort lijnenstelsel mee aan te duiden.

In tegenstelling tot de eerste mogelijkheid kunnen aardstraallijnen bij de tweede manier van gebruik zowel positief als negatief zijn.
Leylijnen zijn een van de lijnen die als meridianen over de aarde lopen. Het zijn banen van energie die van sterkte verschillen.
Ze kunnen allen mannelijk en vrouwelijk zijn en zowel positief als negatief.

Het verschilt per lijn, door menselijk invloed kunnen de lijnen veranderen en zijn ze niet meer zoals ze van oorsprong waren.
Leylijnen en andere lijnen van de netwerken zijn rechte paden, kaarsrechte wegen van energie. Ze kruisen plekken waar kerken zijn gebouwd (met name die van voor 1300) of waar er (in vroegere tijden) een oud heiligdom was. V

roeger wisten de mensen al dat er op de plekken iets bijzonders aan de hand was.
In de tijd dat de hunebedden en de grafheuvels werden gecreeerd was men al bekend met deze energieen.
De bouw van een hunebed heeft nooit als oorspronkelijk doel gehad om doden in te begraven, maar om deze energieen te vereren.
In latere periodes werden grafheuvels opgeworpen, toen was men nog steeds bekend met de energieen. De verandering ten opzichte van de hunebedden was dat er nu wel mensen in begraven werden, de plek werd ook vereerd.
De kennis van de hunebedbouw kwam vanuit Engeland, hier werd er al langer gewerkt met grote megalieten die geplaatst werden op leycentra. Denk maar eens aan Stonehenge en Avebury en al die andere megalithische monumenten die in met name het zuidelijk deel van Engeland staan verspreid.

In latere perioden waren de energieen nog steeds bekend, de Romeinen legden hun wegen op deze kaarsrechte leylijnen.
Dit deden ze vanwege de energie van de leylijn, de soldaten moesten lange marsen lopen.
Door de energie van de leylijnen werden ze minder gauw moe en konden ze grotere stukken afleggen.
In die tijd werden de kapellen en kerkjes al op leycentra gebouwd.

In nog latere periodes werden er houten burchten gebouwd op leycentra, deze plekken werden hier speciaal voor uitgekozen.
Tot zeker in de late middeleeuwen werden kathedralen, kerken en kapellen nog steeds bewust op de leycentra geplaatst.

Omstreeks 1350 zou de toenmalige paus het verboden hebben om nog langer kerken op deze centra te plaatsen, voorheen was dat verplicht.
Niet alle kerken, maar vele hierna werden nog steeds geplaatst op een leycentrum.
Bij het kiezen van een locatie voor een kerk werd er niet alleen gekeken naar het leycentrum dat onder het altaar en de toren kwamen te liggen, maar ook werd er bijvoorbeeld gekeken of er op de plek waar de kerkgangers de hostie kregen, of daar een waterader of aardstraallijn aanwezig waren.

Door deze twee energieen voelden veel mensen het zwaar worden in de benen, op die plek moesten ze knielen, ontzag hebben voor het heilige.
In de tijd die is verstreken vanaf de hunebedden tot de huidige samenleving zijn er veel dingen vergeten.
Altijd zijn er wel mensen geweest die hier meer van wisten.

In deze en vorige eeuw zijn de meeste energieen weer herontdekt, ze komen langzaam weer in grotere belangstelling te staan.

bron onbekend

===

Aardstralen en hun invloed op alles wat leeft.
Diverse aandoeningen zoals: -Hoofdpijn -Depressie Versnelde werking van reeds ondergaane aandoeningen en kanker bestaande klachten en Kanker, staan in veel gevallen in direct verband met aardstralen.

Daarom is het schadelijk als men te lang boven een plek slaapt waar die zijn. Men kan dan beter het bed verplaatsen.
Het is natuurlijk nog beter om de straling volledig te neutraliseren en zodoende stralingsvrij te leven.

Kortom deze aardstralen hebben een negatieve, dus vernietigende, invloed op de mensen, dieren en planten.
Het is bekend dat met dure elektronische apparaten het bestaan van aardstralen is aangetoond en dat de oude methode van het wichelroede lopen eeuwen terug deze al had gelokaliseerd.

 Doordat er nog steeds een taboe rust op aardstralen en vele niets hierover weten, proberen handige oplichters goedgelovige mensen veel geld afhandig te maken door het verkopen van zogenaamde afweermiddelen, zoals nep aardstralen kastjes die eigenlijk net zo goed werken als een lege schoenendoos.

Jammer genoeg is hierdoor wantrouwen ontstaan ten aanzien van aardstralen. Er zijn wel afweermechanismen ontworpen die aardstralen bestrijden, maar die waren duur in aanschaf en verloren op den duur hun werking doordat ze verzadigd worden. En hierdoor kregen ze een tegenovergestelde werking en werden ze zelfs bronnen.
Zo ook loden vloeren en platen.
De koperen 8, ook wel krakeling genoemd, werkt wel goed tegen aardstralen. Doordat het oneindig doorloopt werkt het als het ware als een spons. Het in een 8 gevormde koper neemt de aardstralen op en blijft dat doen. Wel moet men regelmatig de 8 onder stromend water afspoelen.
De straling verdwijnt dan via de wasbak.

Enige voorbeelden waar je aan kan herkennen dat er waarschijnlijk aardstralen zijn:
-Een hond die zijn mand niet in wil of er niet lang in blijft liggen.
-Een vogel die lusteloos wordt en ziek in zijn kooi.
-Een plant die lelijk wordt en gaat hangen en op den duur dood gaat

Na een onderzoek met de wichelroede, die u als verlengstuk kan zien van iemand die daar gevoelig voor is, kan men de aardstralen lokaliseren en onderbreken door middel van de koperen 8.

Niet iedereen reageert even heftig op aardstralen. Het kan onschuldig beginnen.
Het kan bij kinderen bijvoorbeeld hun concentratievermogen aantasten. Mensen die hun bed of gemakkelijke stoel boven een punt hebben staan waar aardstralen zijn krijgen vaak klachten.
Bij de een gaat dat snel terwijl het bij een ander jaren kan duren.

De zogezegde Pathogene straling breekt onze weestand af.
Daardoor zijn we vatbaarder voor allerlei bacterie en bacillen. Voorkomende klachten zijn:
-Slechte nachtrust
-Slaapwandelen
-Hartklachten
-versnelde aderverkalking
-onverklaarbare pijnen

Er is een hoop leed te voorkomen. Natuurlijk mag u best sceptisch zijn, maar men zegt wel eens: Baat het niet, dan schaadt het niet.

Aardstralen
Wat zijn Aardstralen en wat doen ze?
Negatieve magische krachten. Dat zijn over het algemeen de elementen die in de volksmond worden toegeschreven aan wat we gemakshalve maar aardstralen zullen noemen.

In feite zijn het energiebanen die als het ware als een gigantisch visnet over de aardbol zijn gespannen. Banen ook die door de samenstelling van onzichtbare stralen niet in harmonie kunnen zijn met de overige positieve energie banen. Ofwel een reusachtig spinnenweb waarvan aanraking van de draden niet zelden leidt tot de dood van het insect.

Ze oefenen dus wel degelijk een negatieve invloed uit op ons leven op aarde. Maar ook op gebouwen, de natuur, de omgeving. Ondergrondse wateraders zij de meest voorkomende bronnen van aardstralen.
Maar er zijn er nog meer. En bovendien zijn ze nodig.
Zouden er geen aardstralen zijn, dan zou het leven op deze aarde allang zijn uitgestorven.
Het andere uiterste is echter om op een aardstraal te moeten leven. Spanningsvelden

Het ontstaan vanen de invloed ervan op ons leven Aardstralen worden regelmatig verward met spanningsvelden.
Zeker op plekken waar de negativiteit in de omgeving als enorm vervelend wordt ervaren.
Maar spanningsvelden veroorzaken we voor het merendeel toch zelf.
Door ruzie, spanningen, blokkades, negatieve gedachten en het niet kunnen loslaten van die denkbeelden.
Elke dag dragen we die spanningen over. Op mensen, zaken en dingen. Het komt vaak voor dat spanningsvelden worden veroorzaakt door aardstralen.

Niet per definitie vanuit een woning, maar bijvoorbeeld door de aanwezigheid van aardstralen op de werkplek of een andere plaats waar men veel verblijft.
Het een (in dit geval de aardstraal) werkt versterkend op het ander (het spanningsveld)
Gevolg is wel dat ons lichaam en onze geest langzaam maar zeker worden aangetast door twee negatieve energiebronnen. De gevolgen laten zich raden.

Overige invloeden
Ook uitstraling van andere zaken spelen mee.
Als u zich niet lekker thuis voelt op een plaats kan dat ook het gevolg zijn van bepaalde zaken en/ of invloeden in die ruimte.
Antiek, meubilair, schilderijen, alles heeft een zekere uitstralingswaarde. Een waarde die wordt afgestaan op het ogenblik dat het werd geproduceerd of vervaardigd.
Die uitstralingswaarde kan heel positief zijn (geweest): een schilder die inspiratie kreeg en zijn enthousiaste gevoelens op het linnen heeft weergegeven, maar het kan ook negatief zijn (het bekende maandags product) of diezelfde uitstralingswaarde is veranderd door de manier waarop de bezitter er mee omging. Ook dat kan positief of negatief zijn.

Kortom, aan alles in onze leefomgeving (wereld) kleeft een waarde. Positief is prima, negatief soms letterlijk uit den boze….
De gevolgen
Normaal gesproken is de kans dat een mens of dier door alledrie de negatieve krachten wordt geplaagd (waardoor soms bijna geen positieve energie meer overblijft) gering. Maar het komt voor!

Veel waarschijnlijker is het dat u (en uw familieleden) worden geplaagd door negatieve invloeden van een van de drie genoemde factoren.
De gevolgen kunnen groot zijn. Allereerst op onze gezondheid! Afhankelijk van de sterkte van een aardstraal zal dat varieren.
Gezond zijn betekend in feite leven in het grensgebied van twee aardstralen in een harmonieuze omgeving met evenwichtige verhoudingen.

Helaas is dit tegenwoordig slechts voor weinigen weggelegd. Er zijn immers zoveel negatieve invloeden van buitenaf. Het wordt steeds moeilijker om er met een glimlach weerstand aan te bieden.
Problemen stapelen zich op en naarmate we wat dat betreft zwakker worden neemt onze weerstand verder af.

Met andere woorden: eenmaal verstrikt in het web van aardstralen, spanningsvelden en negatieve waarde uitstralingen zal louter nog hulp van buitenaf het naderend onheil kunnen keren. Positieve hulp, daad werkelijk gericht op het definitief verslaan van die negatieve krachten. . .
 Bron: http://groups.msn.com

Gerelateerde Berichten