web analytics
11:11 Dubbele getallen
RH Negatief - Anunnaki - Elohim - Geloof

WIE IS SATAN | De oorsprong van Satan

https://youtu.be/h4wsozZz2R0?si=bqTYAZZm1Bofh4SF

Deze video behandelt de evolutie van het concept van Satan of de Duivel in de westerse religieuze tradities, vooral in het jodendom, het christendom en de islam, en hoe dit concept in de loop van de tijd veranderde. In eerste instantie bespreekt de video de afwezigheid van een inherent kwaadaardige entiteit in oude religieuze teksten, zoals de Joodse Bijbel, en hoe deze perceptie van Satan veranderde tijdens de heerschappij van het Perzische Achaemenidische rijk, rond 550 voor Christus.

Het verhaal onderzoekt hoe oude beschavingen, vooral de Sumeriërs, het kwaad waarnamen en hoe dit wordt weerspiegeld in Mesopotamische teksten, zoals de Enuma Elish. Vervolgens wordt een parallel getrokken met het boek Genesis in de Bijbel, dat een ander perspectief biedt op de oorsprong van het kwaad, waarbij het wordt toegeschreven aan menselijke fouten in plaats van aan een goddelijke fout, vooral in de episode van de Hof van Eden met Adam en Eva.

De video gaat ook in op hoe de figuur van ha-Satan, aanvankelijk gezien als een menselijke tegenstander in plaats van als een goddelijke, zich ontwikkelde binnen de context van de Zoroastrische invloed tijdens de Joodse ballingschap. Deze invloed leidde tot de ontwikkeling van een dualistische opvatting van goed en kwaad, waarbij Ahura Mazda goedheid vertegenwoordigde en Angra Mainyu chaos en bedrog.

Lees ook eens:  Reuzenvinger gevonden in Egypte: bewijs van de Nephilim?

Het verhaal onderzoekt verder hoe dit idee van een gepersonifieerd kwaad werd overgenomen en aangepast in verschillende religieuze tradities, waaronder de Joodse sekten van Qumran en het nieuwtestamentische christendom, waar Satan een prominentere rol op zich neemt als de tegenstander van God en de belichaming van het kwaad.

Verder bespreekt het script de associatie van Satan met heidense goden, zoals Pan en Cernunnos, en hoe deze beelden de representatie van de Duivel in de Europese cultuur beïnvloedden. Ten slotte wordt afgesloten met een reflectie op de zoektocht naar verlossing en kennis, waarbij het belang van zelfkennis en spirituele verlichting wordt benadrukt.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥