...

18 juni 2021

 

The Book of Enoch Banned from The Bible Tells the True Story of Humanity

In zijn geheel bestaat The Book of Enoch uit vijf boeken – The Book of Watchers, Book of Parables, The Astronomical Book, The Dream Visions en The Epistles of Enoch – met ongeveer 100 hoofdstukken. Deze hoofdstukken vertellen het verhaal van de 7e patriarch in het boek Genesis – Henoch, de vader van Methusalah en grootvader van Noach, dezelfde Noah in het bijbelse verhaal van Noah’s Ark. Toch was dit niet het bijbelse verhaal van Noah’s Ark.

In feite biedt het Boek van Henoch een geheel andere vertelling van de gebeurtenissen die hebben geleid tot de zondvloed in de tijd van Noach, dat wil zeggen een geheel andere leerstellige geschiedenis. Het vertelt een verhaal van de Wachters, uitgelegd in bijbelse termen als gevallen engelen, naar de aarde gezonden om over mensen te waken op een ongedefinieerd en oud tijdstip.

Helaas werden deze Wachters, in plaats van alleen maar naar mensen te kijken, verliefd op menselijke vrouwen, en begonnen op korte termijn met hen verdorven seksuele handelingen te verrichten. Het Boek van Henoch vertelt over de kinderen die geboren zijn door deze kruising tussen Wachters en mensen, de Nephilim genaamd. Deze Nephilim waren zoals beschreven: ‘reuzen en wilden die de mensheid in gevaar brachten en plunderden’, of, anders gezegd, ‘bovennatuurlijke, mensenetende reuzen’. Boos op wat de Wachters hadden gedaan, ketenden degenen die als goden werden beschreven hen in een ondergrondse gevangenis diep in de aarde. Henoch werd de tussengoden en gevangengenomen Wachters.

 

In its entirety, The Book of Enoch is made up of five books – The Book of Watchers, Book of Parables, The Astronomical Book, The Dream Visions, and The Epistles of Enoch – containing some 100 chapters. These chapters tell the story of the 7th patriarch in the Book of Genesis – Enoch, the father of Methuselah and grandfather of Noah, the same Noah in the biblical story of Noah’s Ark. Yet, this was not the biblical story of Noah’s Ark.

Lees ook:   Ancient Aliens: The Crystal Computer

In fact, the Book of Enoch provides an entirely different recounting of the events leading up to the Great Flood of Noah’s time, that is, a completely different doctrinal history. It tells a story of the Watchers, explained in biblical terms to be fallen angels, sent to earth to watch over humans at some undefined and ancient point in time.

Unfortunately, far from merely watching humans, these Watchers became infatuated by human women, and in short order, began to engage in depraved sexual acts with them. The Book of Enoch tells of the children born through this interbreeding between Watchers and humans, called the Nephilim. These Nephilim were as described: “giants and savages that endangered and pillaged humanity,” or, said another way, “supernatural, man-eating giants.” Angered with what the Watchers had done, those described as gods chained them in a subterranean prison deep within the earth. Enoch became the go-between gods and imprisoned Watchers.

Gerelateerde berichten