22 januari 2022

 

Klimaat, Covid, Controle – en Criminelen

Onderschat niet de geestverruimende kracht die nodig is om gewone mensen ertoe te brengen het idee te omarmen: “Je zult niets bezitten en je zult gelukkig zijn”.

Als iemand tegen je zegt “de extreme weersomstandigheden zijn een zeker teken van opwarming van de aarde”, is dat omdat ze deze informatie rechtstreeks uit de media halen en aannemen dat het een feit is.

De media krijgen het van de overheid – of ‘deskundige adviseurs’ van de overheid. De ‘expertadviseurs’ halen het uit een computermodelleringsoefening (bijv. Imperial College London).

De computermodelleringsoefening krijgt het van een grote financiële stimulans die wordt aangeboden door het bedrijfsconglomeraat en de uitgekochte overheid, met de expliciete instructie om een ​​resultaat te produceren dat voldoet aan de behoeften van hun gecombineerde politieke doelen. In dit geval om ‘wetenschappelijk bewijs’ te verzinnen dat de opwarming van de aarde echt is.

De noodzaak om ‘bewijs’ te hebben dat deze uitvinding echt is, wordt bereikt ondanks het feit dat de belangrijkste voorstanders van de opwarming van de aarde weten dat het idee in 1972 in de Club van Rome werd verzonnen onder een veel gepubliceerde verhandeling met de pakkende titel ‘ Grenzen aan groei’. Het kreeg een verdere impuls van de Earth Summit van 1992 in Rio de Janeiro, toen de beruchte Agenda 21 werd gelanceerd om grotendeels irrationele milieubeperkingen op te leggen als een voorloper van de zeer discriminerende ‘koolstofbelastingen’ die vandaag in werking zijn.

Grenzen aan de groei zouden aantrekkelijk kunnen zijn geweest voor degenen die zich verzetten tegen de neoliberale kapitalistische aandrang op de noodzaak van een ‘permanente groei’-economie; maar de echte bedoeling achter die woorden is de conditionering van de ontvanger om een ​​zelfopgelegde pseudo-opofferende houding aan te nemen ten aanzien van ‘beperking’.

Ergo, jezelf beperken omwille van een ‘hoger doel’ – de natuurlijke omgeving redden van de opwarming van de aarde!

Deze vorm van ‘bezuiniging-conditionering’ wordt het perfecte voorschrift om van nature bezorgde burgers aan te moedigen om niet alleen het terugdringen van de typische materiële excessen van hun leven te omarmen, maar uiteindelijk het pseudo-heilige afstand doen van alle materiële belangen. Het griezelige plan achter Klaus Schwabs quasi religieuze Preek vanaf de Mount WEF:

“Je zult niets bezitten en je zult gelukkig zijn”.

Schwabs psycho-sociale engineering ‘deep mind experts’ hebben de precieze stapstenen uitgestippeld die nodig zijn voor een ‘schaakmat’ naadloze overdracht van alle privé rijkdom aan de onverzadigbaar materialistische elite meesters van bedrog. Een door en door verfoeilijke maar toch briljante vingervlugheid.

Het grote ‘Global Warming’-alarm werd afgeroepen als een berekende manier voor vooraanstaande industriëlen, bankiers en royalty’s om hun toekomst als de belangrijkste beïnvloeders en controleurs van mondiale zaken veilig te stellen.

Door de algemene gecontroleerde media-indoctrinatie, waarbij ongebreidelde angstzaaierij als belangrijkste onderdeel wordt gebruikt, is bedoeld om het publieke sentiment om te zetten in de zaak. De elite industriële club weet heel goed dat ‘angst’ ervoor zorgt dat wanhopige mensen zich tot hun vermeende leiders wenden om hen te beschermen – en hen te vertellen wat ze moeten doen. Het historische precedent hiervoor is alomtegenwoordig.

Het idee dat het klimaat gevaarlijk aan het opwarmen was, had geen wetenschappelijk bewijs om het te ondersteunen. Dat werd later bedacht onder auspiciën van het International Panel on Climate Change (IPCC).

Het is meer dan jammer dat de grote meerderheid van de groen georiënteerde NGO’s ook het aas slikte en, tegen die tijd grotendeels goed gefinancierd door door het bedrijfsleven gesteunde regeringen, het geld pakte, hun ogen en geest sloten – en aan boord sprongen – en zo de dodelijke vertekening van hun oorspronkelijke groene verplichtingen.

Het is nu de beurt aan Klaus Schwab (directeur van het World Economic Forum) om de teugels over te nemen die hem zijn overhandigd door eerdere vertegenwoordigers van de kleine maar machtige elite die planetaire zaken regelt via staatshoofden als Bush, Cheney, Blair – en andere aspirant-despoten van die tijd.

Het is de taak van Schwab om ervoor te zorgen dat de doelstellingen voor het stoppen van de opwarming van de aarde volledig worden geïmplementeerd via de kanalen van The Green New Deal, Great Reset, Fourth Industrial Revolution, Zero Carbon-agenda. Hij moet deze nepgroene bal stevig over de weg laten rollen, speciaal ontworpen door hoogbetaalde technocraten, wiens specifieke neiging het is om een ​​’inventaris van alles’ te creëren om de controle over alle aspecten van het leven op aarde mogelijk te maken.

Deze techno’s zien het beheer van de wereld als een boekhoudkundige oefening. Een steriele reductionistische mentaliteit die nauw verbonden is met robotica en het idee dat geavanceerde mechanisatie en berekening superieur is aan de creativiteit van de menselijke geest. Vandaar de aankondiging door het WEF van het aanstaande ‘Internet of Everything’, het 5G-aangedreven Smart City-bewakings- en controlenetwerk dat het middelpunt vormt van de agenda van The Great Reset.

Een agenda die specifiek is gepositioneerd onder de titel ‘groen’ – een naam die is gestolen uit de oorspronkelijke ecologiebeweging van de jaren 70 en 80, wiens ethos was – en blijft – de bevordering van een menselijke schaal, lichte voetafdruk ‘mensenecologie’. Een authentieke visie die in geen enkel opzicht lijkt op de gigantische door bedrijven geleide Vierde Industriële Revolutie van vandaag, die door de meesters van misleiding van het WEF werd voorgehouden als de enige oplossing voor het ‘vergroenen van de planeet’.

Wat het in feite is, is natuurlijk een grootschalige greep van het bedrijfsleven/cabal naar de controle over de primaire hulpbronnen en geldhoeveelheid van de wereld. Het woord ‘groen’ had nauwelijks meer afgeslacht kunnen worden.

Dus met deze nep-groene ideologie die nu voorop loopt in de blauwdruk van de centrale controle van de wereldwijde planningselite voor een dappere nieuwe wereld, is de drive om elke mogelijke gelegenheid te benutten om voorwaarden af ​​te dwingen die de gedragspatronen van de mensheid beperken om te voldoen aan de sluw verzonnen eisen van ‘het voorkomen van opwarming van de aarde’. Het grote schrikverhaal van de Club van Rome, speciaal ontworpen om een ​​bang en verward publiek volledig afhankelijk te maken van de technocraat ‘experts’ die met een ‘levensreddende oplossing’ komen om te voorkomen dat de planeet frituurt.

Nu moet ‘de levensreddende oplossing’ voor het fictieve ‘probleem’ waarmee de technocraten op de proppen kwamen, de vastgebonden doelen vervullen van deze kleine maar zeer machtige elite die de schaduwregering van de planeet vormt. Een despotische kliek wiens bedoeling het is om de toekomst te beheersen volgens een duister opgeblazen gevoel van eigenbelang en superioriteit over de rest van de mensheid.

Het eerste dat nodig is om de weg vrij te maken voor de ongebreidelde weergave van dergelijke ongebreidelde grootheidswaanzin, is zorgen voor zo min mogelijk publieke weerstand. Minste weerstand tegen de uitrol van ’the grand plan’, waarvan de uitvoering – om het geloofwaardig te maken – een continu proces van milieuverstoring en degradatie vereist.

De oorzaak van deze verstoring is dan te vinden in de opmars van de ‘catastrofale’ opwarming’ – waarvoor alle oplossingen ’technologisch’ moeten zijn. Technologisch in de zin van hightech, robotachtig, digitaal en elektromagnetisch.

Minstens twee vliegen in één klap slaan is een populair concept binnen de gelederen van de voorstanders van de Nieuwe Wereldorde. Er werd dus ontdekt dat de effecten van een algemene verzwakking van de hersenkracht kunnen worden versterkt in combinatie met individueel gerichte mindcontrol, hypnose en marteling, die allemaal al goed waren getest via het Amerikaanse MK Ultra-programma.

In dit programma werd meedogenloos geëxperimenteerd met mensen om te ontdekken op welk punt ze ‘kraakten’ en werden ze controleerbare instrumenten voor het uitvoeren van de geheime operaties die nodig waren om het ordelijk functioneren van de samenleving te ondermijnen en om psy-ops, valse vlaggebeurtenissen uit te voeren en zelfs – wanneer noodzakelijk geacht, moorden.

Lees ook:   Schulden!

Een variatie op dezelfde technieken werd achter gesloten deuren gebruikt tijdens Covid-lockdown, vooral in verzorgingshuizen, waar genocide thematisch is geworden en oude mensen worden beschouwd als wegwerpmateriaal in de zaak van het ‘stoppen van Covid’.

Mind control is het centrale wapen van de elite planners. Zijn aanwezigheid is alomtegenwoordig in alle aspecten van het dagelijks leven – te beginnen met de tv – een bijzonder essentieel onderdeel van (staats)controle van de massa’s, en strekt zich uit tot alle reguliere media-operaties, mobiele telefoontechnologieën, computerprogramma’s, wifi en geavanceerde militaire ‘ stille’ wapens. Er is een flinterdun onderscheid tussen het proces en de functie van mind control, propaganda en regelrechte indoctrinatie.

Al het bovenstaande wordt nu ingezet om de geneugten van Klaus Schwab’s Great Reset, Zero Carbon, Green Deal en 5G Smart Cities stevig te installeren in de hersencellen van schuldige mensen, die er ook toe moeten worden gebracht al hun privévermogen af ​​te staan ‘voor de zaak’. Onderschat niet de geestverruimende kracht die nodig is om gewone mensen ertoe te brengen het idee te omarmen: “Je zult niets bezitten en je zult gelukkig zijn”.

In november vindt de COP International Climate Conference in Glasgow, VK, plaats. Alle meest geavanceerde geest-controlerende tovenarij zal worden gebruikt om deze gebeurtenis te laten lijken op een ‘wereldreddende’ bijeenkomst van goed en groot. Dit komt omdat het niets minder is dan ‘angst voor opwarming van de aarde’ die de hele Great Reset/Green Deal-uitvinding bij elkaar houdt.

Zonder deze angstaanjagende boodschap van ‘ramp als we niet handelen’ die eraan ten grondslag ligt, zou de toekomst van de hoofdcontroleagenda van de Nieuwe Wereldorde uit elkaar vallen. Covid kwam ter plaatse om ervoor te zorgen dat de angstfactor een turbo-boost zou krijgen, genoeg om het door te voeren tot het punt waarop de COP het zou kunnen verdubbelen – en zo de kans zou vergroten dat een geesteloos publiek uiteindelijk hun armen en schreeuwend “Red ons koste wat het kost!”

Atmospheric Aerosol Geoengineering (Chemtrails), Covid, 5G, The High Frequency Active Auroral Atmospheric Research Program (HAARP), WiFi, GMO, de chemische verzadiging van huishoudelijke producten en vooral voedingsmiddelen – het zijn allemaal voorbeelden van hedendaagse wapens waarvan de inzet aan ons wordt verkocht als ‘belangrijke vooruitstrevende wetenschap’, maar wiens ware doel het is om de levenskracht te verstikken die de kracht van mens en milieu, natuurlijke gezondheid en spirituele levendigheid drijft.

Tot aan de manipulatie en afbraak van menselijk, dierlijk en plantaardig DNA en het genoom van het leven zelf toe.

Aan het einde van deze flagrante monocybernetische inbreuk op de goddelijkheid van de schepping staat ‘Robotic Man’. Het transhumanistische singulariteit omega-punt. Een zielloos cyborg ‘onmenselijk ras’ dat al zijn instructies krijgt doordat zijn neocortex permanent is aangesloten op een centrale supercomputer.

Dit is eigenlijk de visie van de evolutie van de mensheid die de duistere controleurs van Schwab hebben gepland om ‘The New Normal’ te zijn; waardoor het bewuste menselijke ras rond 2050 grotendeels achterhaald is – en bijna tegen 2030/2040. Een menselijk ras dat tegen die tijd zal zijn uitgeroeid tot ongeveer een kwart van zijn huidige aantal, als alles volgens plan verloopt voor de psychopathische architecten van de Grote Reset/Nieuwe Wereldorde/Green Deal.

Het is van vitaal belang om te begrijpen dat de monsterlijke Covid-uitvinding, waarvan de giftige ‘vaccinaties’ een genocide-inducerend wapen zijn, verkleed als ‘bescherming’, slechts een van de kaarten is in het ‘kill and control’-pakket. Een belangrijke, maar wel een waarvan de manifestatie symptomatisch is voor de demonische trukendoos die beschikbaar is voor de onbewuste daders van het rauwe kwaad.

Corona Virus en Global Warming zijn neef en nicht. Beiden danken hun creatie aan precies dezelfde goocheltruc ‘konijn uit de hoed’. Dat van het massaal toepassen van de kunst van misleiding-hypnose, om mensen te laten geloven dat wat onecht is echt is – wat nep is, is echt. En ze gebruiken allebei dezelfde fascistische controlemechanismen om hun doel te bereiken.

Nu hebben we de verschillende delen van deze genocide-operatie samengesteld, genaamd: The Great Reset (gedwongen totalitaire overname), Green New Deal (nep groen fascisme), Zero Carbon (geen koolstof = geen leven), Vierde Industriële Revolutie (volledig robotachtig) werkplek) kunnen we erkennen dat elk element in feite een integraal onderdeel is van het algemene plan. Op deze manier aan elkaar geregen kunnen we eindelijk het hele duivelse plaatje zien.

Het is daarom van vitaal belang om te erkennen dat we alleen effectief kunnen zijn in onze verdediging van het leven op aarde door dit ‘hele plaatje’ te zien en ernaar te handelen. Niet aangetrokken worden tot het behandelen van elk symptoom als een afzonderlijke en niet-gerelateerde crisis op zich. En dat is natuurlijk precies wat de initiatiefnemers willen dat we doen.

Voor een gestaag groeiend aantal mensen hebben deze donkere dagen juist het tegenovergestelde effect dan bedoeld. Ze stimuleren de manifestatie van grote stralen tegenwerkend licht! Plots vinden tienduizenden een gemeenschappelijk doel en verenigen zich om de meesters van bedrog aan te pakken, door sterk te staan ​​voor waarheid, gerechtigheid en vrijheid.

Het voorspelt een opmerkelijke accentverschuiving in ons hele leven. Een van werkelijk dramatische proporties die de tastbare ontvouwing van een nieuw tijdperk voor de mensheid inluidt. Een tijdperk waarin het oplossen van oude barrières van ras, klasse, religie en geld – een diep gevoel van universele broeder- en zusterschap inluidt; een grote uitbreiding van het spirituele en een nieuwe vorm van wereldwijde sociale en economische samenwerking.

Samenwerking waarin gedeelde humanitaire doelen gestaag de verdeeldheid zaaiende en destructieve hebzucht van de door winst gebaseerde wereldmarkt vervangen.

Deze door het hart geleide bloei van de mensheid zal de werkelijk bepalende factor zijn van de grote Global Warming/Covid Scam, zoals de geschiedenisboeken ooit zullen vertellen. Het overweldigende gebruik van angst en bedrog heeft ertoe geleid dat de tegenovergestelde staat uit zijn schuilplaats komt en zich manifesteert als wat, voor zijn tegenstanders, een ondraaglijke tegenkracht zal zijn – afkomstig van niemand minder dan de energetische bron van de schepping zelf.

Zo’n verbazingwekkende metamorfose is nu aan de gang, en er was een buitengewone, flagrante manifestatie van duisternis nodig om het tegenwerkende vuur te ontsteken dat nu een grote renaissance van de ware krachten van de mens oproept. Dit is het tijdperk van waarheid, verlichting en actie.

Neem je moed in beide handen en stap naar voren! Zet je zinnen op niets minder dan het ontwapenen en ontmantelen van het technocratische top-down totale controlesysteem dat probeert jou, mij en elke bewuste mens die trouw wil blijven aan de diepste waarden van het leven tot slaaf te maken.

Julian Rose is een vroege pionier van de Britse biologische landbouw, schrijver, internationale activist, ondernemer en holistische leraar. Julian is mede-oprichter van HARE The Hardwick Alliance for Real Ecology zie https://hardwickalliance.org/ Zijn veelgeprezen boek ‘Overcoming the Robotic Mind – Why Humanity Must Come Through’ is een aanrader voor deze tijd: zie www.julianrose. info

Bron

Gerelateerde berichten