web analytics
11:11 Dubbele getallen

Verborgen oorlogsvoering & duivelse bezetenheid

Verborgen oorlogsvoering & duivelse bezetenheid

www.kla.tv/16192

Verborgen oorlogsvoering & duivelse bezetenheid

(Als je niet gelovig bent, dan kun je er over heen lezen, bezetenheid is wel degelijk iets dat bestaat.
Geef het een naam, duivels, of een slechte entiteit die bezit neemt van iemands gezonde normale denken en gevoelens…zoiets)

Mt. 8.16: “Toen het avond was geworden, brachten zij vele bezetenen tot Jezus, en Hij dreef de geesten uit met Zijn woord, en Hij heelde allen die leden.”

De mens op zich is goed, creatief – beminnelijk. Dat hij evenwel onder duivelse bezetenheid kan komen, wordt van oudsher door alle religies bevestigd. Maar de geneeskunde, de psychologie, de wetenschap, het onderwijs, enz. hebben allang capitulerend moeten toegeven, dat het meest onverklaarbare onder de hemel enkel door duivelse bezetenheid verklaard kan worden. Volgens de Evangeliën bestond ongeveer een derde van de dienst van Jezus Christus uit het uitdrijven van demonen.

Wat zijn de typische kenmerken van door de duivel bezetenen? Elke redelijke communicatie met hen is bij voorbaat absoluut onmogelijk. Ze kennen geen sympathie, geen medelijden, geen inzicht, geen berouw. Noch logica, noch waarheid is bij hen voorhanden. Bezetenen zijn enkel en alleen gefixeerd op hun eigen drijfveren, begeerten, interesses, lusten, verslavingen, enz.

Er bestaan vele soorten van bezetenheid:

Van onreinheden tot bloedige uitspattingen, van boosaardigheden tot moorddadige ziekelijke neigingen tot pijnigen, van pedofilie tot kannibalisme, van kleptomanie tot plundering van het volk, van beruchte twistzucht tot genadeloze vernielzucht, van betweterij tot dictatoriale oordeelsdwang, van leugens uit gewoonte tot permanente professionele misleiding van welke aard dan ook, enzovoorts. De problemen die ze veroorzaken zijn ontelbaar. Hoe breng je bijvoorbeeld een klein kind aan het verstand, ingeval zijn ouders door de duivel bezeten zijn? Dezelfde vraag moet helaas ook op het niveau van de volken worden gesteld: hoe brengt men de nietsvermoedende volkeren aan het verstand, dat hun regeringen in de ban geraken van door de duivel bezetenen of geheel zelf zo zijn?

Wie hier overhaast religieus extremisme vermoedt, vergist zich.
Helaas is juist deze tragedie tot een hoofdprobleem geworden van de wereldgemeenschap. Wat wij allen, als kleine kinderen, niet willen horen, moet toch eens duidelijk worden gezegd: volken, neem het ter kennis dat duivels bezetenen een -hybride-, dat wil zeggen verborgen, oorlog voeren tegen de hele mensheid.

Ze geloven, gedreven door hun satanische waan, de hele wereld te moeten onderwerpen en overheersen. We moeten daarbij de afwezigheid van bommen niet langer verwarren, met de afwezigheid van oorlog! (Moderne oorlog)

Dergelijke onwerkelijke elites versnellen deze nieuwe vorm van oorlog sinds jaren – die kan – zonder bezwaar te maken – worden getypeerd als een Derde Wereldoorlog op een -hybride, zeg veelsoortig en vooral verborgen niveau.

Hun doel: een “Nieuwe Wereldorde” onder hun volledige controle.

 

5% know and are TRYING to wake up the 90%

Hun hybride verborgen oorlogsvoering richt daarbij meer schade aan op alle niveaus en eist meer levens dan ieder vroegere oorlog, die met conventionele wapens, zeg bommen, enz. werd gevoerd. Het goede nieuws: zoals er reeds altijd een weg bestond om de invloed van duivelse krachten uit te bannen, bestaat er ook zo één op actueel hoger niveau. Jezus was voortdurend bezig om de invloed van demonische wezens buiten werking te stellen. Daarom bestaat er ook een uitweg uit het geweld van de huidige bezeten elite. Maar daarover meer aan het eind.

Lees ook:   Grote zorgen onder Nederlanders over misinformatie van de overheid

1. Demografie

Zoals in elke oorlog staat ook in hybride oorlogsvoering de psychologische vernietiging van het doelwit op de eerste plaats. Vanuit demografisch oogpunt wordt de psychologische vernietiging bij voorbaat ingeleid door psychosociale maatregelen: zoals bijvoorbeeld door het bestrijden van traditionele rolmodellen, door het verzwakken van de instelling van het huwelijk, door steeds meer vormen van anticonceptie, door het bevorderen van abortus, ondertussen al tot na de geboorte, en nog veel meer. De sociale achteruitgang wordt door deze ingrepen effectiever bezegeld dan door iedere bommenoorlog. Miljoenen potentiële “vijanden” worden zelfs niet eens geboren. (Wat doen ze met geaborteerd materiaal?)

2. Nationale staten

NWO

In hun Nieuwe Wereldorde bespoedigen hybride oorlogsstokers bewust de ondergang van alle bestaande nationale staten. Eens te meer worden vluchtelingenstromen gebruikt als “migratiewapen” – overigens een vanouds bekend en nuttig middel van militairen en geostrategen. Oorzaken voor migratiegolven liggen in doelgericht gevoerde oorlogen, conflicten en revoluties. Zo worden onze sociale systemen als het ware op hybride wijze gebombardeerd – met als doel alle nationale staten te destabiliseren en te vervangen door de oprichting van één socialistisch maatschappelijk systeem.

3. Technologieën

The Illuminati-The Perfectables

Toonaangevende wetenschappers hebben voor deze oorlogsstokers technologieën ontwikkeld, waarmee ze de hele mensheid naar believen kunnen sturen, naar believen ziek kunnen maken en zelfs kunnen doden: Atoombommen, dodelijke virussen als biologisch oorlogswapen, genetische technologieën, bewakingsapparatuur op elke hoek en in het heelal – en duizenderlei meer – behoren tot hun standaarduitrusting.

4. Gezondheid

 

Hybride oorlogsvoering is ook gericht op de gezondheid: bijna alle oorspronkelijk natuurlijke geneesmethodes werden allang omgeleid tot behandeling met chemische medicijnen. Moeten – onder de wurggreep van de farmaceutische industrie – alle volken steeds meer gestuurd, naar goeddunken beknot, verboden opgelegd, totaal geplunderd en systematisch geruïneerd worden? Het wordt tijd al deze handelswijzen eens grondig te onderzoeken indien zich achter de voorgeschreven gezondheidsvoorzorgsmaatregelen geen hybride oorlogophitser verbergt. De farmaceutische industrie verdient immers elke dag miljarden aan onze ziekten. En hoewel hun producten allang zijn ontmaskerd als hoofdoorzaak van bijna al onze ziekten, tonen zich hun verstrengelingen tot allerlei grootmachten als zo duivels onbuigzaam, dat er tot nu toe geen veranderingen konden optreden.

5. Verarming en verslaving

McPherson Family on Twitter: "@gentlemanirish @BarbMuenchen Trump wins,Soros is done.1 way ticket.Soros scared 2death& his last fight.Throwing💲@ militant grps 2stopTrump"

De hybride oorlogstactiek vernietigt wereldwijd bewust onze economie – met als doel absolute plundering, verarming en tot slaaf te maken van alle volken. Om nu eens twee handige hybride zetten te noemen, onder duizenden gelijkaardige: de tot geldvervalsing gemachtigde financiële aristocratie – zeg maar de FED – pikt al meer dan 100 jaar lang dagelijks miljardenwinsten in, zonder zakelijke tegenprestatie. Door steeds meer duivelse derivaten, d.w.z. financiële weddenschappen en beurstrucs, plunderen de – ermee verstrengelde – geldelites genadeloos alle naties leeg, drijven ze hen doelbewust in de ondergang, in de verarming – in de totale slavernij! Moet de actuele Corona-pandemie misschien zelfs het gelag betalen voor de bewust gecamoufleerde wereldwijde financiële ineenstorting, die op grond van hun meest criminele financiële weddenschappen ontstaan is? Zo zou de schuld aan de – nu plaatsvindende – totale economische ineenstorting als het ware in de schoenen van het coronavirus geschoven kunnen worden.

Lees ook:   “Dit sprookje kent een slechte afloop” zegt de Duitse longarts Dr. Wolfgang Wodarg…

6. Massamedia

all seeing eye  meaning wallpaper | This is what I think of the all seeing eye!

Decennia lang hebben de – door de duistere macht bestuurde – massamedia tegen de wereldgemeenschap gelogen, zodat binnenkort elke tweede persoon instemt met de mening dat de pers niet bericht over de waarheid. Hoe is het tegelijkertijd mogelijk, dat er toch nooit iets verandert? Tonen zich hier zulke sterke verstrengelingen met duivelse schaduwmachten dat zich geen enkele onafhankelijke regering ter wereld eraan waagt tegen hen in opstand te komen?

7.Onderwijs
Een andere hybride aanval is gericht op ons onderwijs.
Is de totale ineenstorting van onze onderwijssystemen het doel? Bijvoorbeeld door ongecontroleerde migratie, door de toenemende kunstmatige intelligentie op de weg van de digitalisering? Onderwijs gevolmachtigden dwingen ten minste al één keer onze kinderen wereldwijd in de vroege seksualisering, in de gender-waanzin en nog veel meer.
Als op een dag enkele superieure machten de stekker uit het wereldnetwerk zouden trekken, blijken dan niet alle volken in één enkel moment dom te zijn? Er is dus een enorm onderwijsverval in opkomst. Het toekomstige gebrek aan betrouwbare werknemers is te voorspellen. Is de totale ineenstorting van de infrastructuur en de economie het programma? De UNO en haar slaafse politici zijn in ieder geval al bezig met het bespoedigen van allerlei sabotageachtige maatregelen en wetten.

If you don't fit in then you're probably doing the right thing | Anonymous ART of Revolution

8.Economie
Onze hele economie zit ook in het kruisvuur van deze nieuwe vorm van verborgen oorlogsvoering. Hebben de saboteurs het doelgericht gemunt op onze gehele productie en consumptie onder het mom van milieubescherming en CO2-reductie?
De huidige klimaathysterie is op zijn minst lang gepland met groepen als “Fridays for Future” of “Extinction Rebellion”. Al in 2016 werd het aan de vergadertafel ontwikkelde strategiedocument “Hoe men de publieke opinie leidt in de noodsituatie modus” gepubliceerd. “The Climate Mobilization” – een Amerikaanse groep achter het strategiedocument – bevordert de totale mobilisatie van de samenleving om de vermeende, door de mens veroorzaakte klimaatverandering te bestrijden.
(Bron: https://www.theclimatemobilization.org/emergency-mode)
Via hen dicteert Amerika opnieuw het model: De hele samenleving moet haar individuele behoeften opofferen voor het grote doel van de Nieuwe Wereldorde onder het voorwendsel van het redden van het klimaat.

9.Energie voorzieningen
Onze energievoorziening zit ook in het vizier van de hybride oorlogophitsers.
Duitsland en West-Europa verliezen hun energiesoevereiniteit als gevolg van de geleidelijke afschaffing van kernenergie en steenkool. De aangesmeerde “hernieuwbare maar inefficiënte energieën” leiden daarbij doelgericht in een totale afhankelijkheid van de invoer van energie.

10.Voedselvoorziening

Embedded image
Geheime oorlogsvoering houdt niet eens op bij onze voedselvoorziening:
De landbouwproductie wordt steeds meer beperkt door voorschriften en productiecijfers. Als gevolg daarvan sterft de landbouw uit en daalt de voedselproductie.

Zo kan men nog veel meer opnoemen: De hybride oorlogsvoering tegen onze verkeersplanning en infrastructuur, tegen de natuur en het weer, tegen alle conservatieve trends in de politiek, tegen elke religie behalve het satanisme, de aanval op onze gezondheid door oppervlaktedekkende mobiele telefoon uitbreiding, die drastisch wordt versterkt door 5G en ook fatale gevolgen zal hebben voor dier en plant, enz. Met betrekking tot alle aanvalsdoelen moet samengevat worden vastgesteld dat zij het advies van Sun Tsu systematisch uitvoeren. Sun Tsu was een Chinese oorlogsstrateeg uit de oudheid, die ongeveer 500 jaar voor Christus schreef:

Lees ook:   Bouwvakkers slopen deel eeuwenoude Chinese muur om sneller op hun werk te zijn

“De grootste kunst is om het verzet van de vijand te breken zonder te vechten: Vernietig alles wat goed is in het land van de vijand. Verwikkel de vertegenwoordigers van de heersende klassen in criminele ondernemingen. (…) Verspreid onenigheid en strijd onder de burgers van het vijandelijke land. Hits de jongeren op tegen de ouderen. Vernietig met alle middelen de uitrusting, verzorging en orde van de vijandelijke troepen. Maak oude overleveringen en goden waardeloos.”

Tenslotte nog over de vraag, hoe we de volkeren kunnen bevrijden uit de wurggreep van hun bezeten aanvallers. Het geheim van een succesvolle exorcist – zeg: duiveluitdrijver, – ligt zoals bekend in zijn stalen, of met andere woorden, onwrikbare wil. Richt hij deze doelgericht tegen de ingenestelde demonen en beveelt hen om uit de bezetenen te komen, dan creëert hij een geestelijke vuurzee en de demonen vluchten in paniek. Precies hetzelfde zal dus gebeuren zodra de volken, die gekweld worden door de hybride oorlog, het duivelse spel doorzien en door de kracht van hun verenigde wil, alle duivelse werken stoppen en daardoor deze machten een halt toeroepen. De synergetische vastberadenheid van de volken zal als het ware die stalen ketting om de duivel wikkelen, zoals die 2000 jaar geleden profetisch werd geschetst. Openbaring 20 brengt het ontwapenen van de wortel van alle kwaad met het volgende beeld tot uitdrukking:
“En ik zag een engel uit de hemel neerdalen, met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, die oude slang, die de duivel en de satan is; en hij bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot, en verzegelde hem, opdat hij de volken niet meer zou verleiden…” (V. 1-3).

De gekwelde mensheid moet echter niet passief wachten tot één of andere engel uit de hemel naar beneden daalt en dit werk voor hen doet – de ontwaakte volken zelf zijn uiteindelijk bedoeld met deze ketting. De engel, letterlijk de boodschapper, symboliseert slechts ons tijdperk van het overwinnen van het onbedwingbare. Maar de oprechte volken zelf moeten tot die niet te overwinnen ketting worden, dat wil zeggen, algemene eenheid tegen hybride booswichten. Ze zullen die ketting worden wanneer ze grondig worden voorgelicht over de hybride tragedie. In toenemende mate gaan ze al in tegen deze gemene werken en machten in een verenigde, stalen wil. En op deze manier ontnemen ze de oorlogophitsers onvermijdelijk elke door de duivel gesponsorde energie, elke door vreemden gegeven moed, elke satanische fantasie en visualisatiekracht. Zo worden de voorheen onoverwinnelijke oorlogsophitsers onverbiddelijk in een geestelijke shockverstarring gedompeld en zinken ze van de ene op de andere dag weg in angst en schrik, moedeloosheid en machteloosheid. De verenigde wilskracht van de volken en hun synergetische roep om het goede moet, kan en zal een einde maken aan alle genoemde spookbeelden.

Verspreidt u daarom deze kennis,waar u maar kunt!

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button