web analytics
11:11 Dubbele getallen

Mens en dier op Mars, waarom zou men daarover liegen?

Ancient Aliens: Were Mythical Fallen Angels Actually Martians
Kwamen de “Gevallen Engelen” van Mars?
Waarom laat de NASA niet zien wat er werkelijk te vinden is op Mars. Door de kleur van de foto’s te veranderen in een zandkleur.
Alsof er alleen maar rotsen en zand te vinden is. Maar als men goed kijkt, ziet men zoveel meer, dat niet ontstaan kan zijn vanuit natuurlijke processen, blokken steen, die vierkant zijn, bv.

De gevallen engelen zagen er uit zoals wij, mensen, wij zijn hun afstammelingen, alleen de engelen waren mensen die konden vliegen, vandaar dat men hen in de oudheid afbeeldde met vleugels.
En zij waren groter dan wij.

10 feet tall=

Feet (ft) Centimeters (cm)
7 ft 213.36 cm
8 ft 243.84 cm
9 ft 274.32 cm
10 ft 304.80 cm
3 meter lang

Lees de categorie RH negatief op deze website en / of geschiedenis.
De reden dat men daarover liegt is omdat het gehele geloof op aarde veranderen zal en aangepast zal moeten worden.
Nu draait de economie al eeuwen dankzij dat geloof in allerlei landen.
Het mooiste is nog wel, dat alle geloven op aarde, in feite hetzelfde geloof zijn en over dezelfde goden gaan!
Wat er gebeurde op Mars?
Misschien een atoom oorlog of dankzij de atmosfeer die kapot ging uiteindelijk en waardoor zij naar de aarde gingen om goud te winnen.
Ze hadden goudstof nodig (In hun) om hun atmosfeer weer goed te krijgen.

9 Spheres of Heaven (Dante’s Paradiso)

Paradiso (Engels: “Heaven”, “Paradise”) is het derde en laatste deel van Dante’s epische gedicht van Divine Comedy. Daarin beschrijft de Italiaanse dichter zijn reis door de hemel, de dingen die hij ziet en mensen die hij tegenkomt op weg naar de zogenaamde Empyrean, het echte huis van God, heiligen, engelen en de zielen van de gelovigen. Hij wordt vergezeld door Beatrice, geïdentificeerd als Dante’s liefde voor het leven Beatrice Portinari (1266-1290) die hem door de 9 sferen van de hemel leidt.
First Sphere (The Moon)

Lees ook:   Nieuwe generatie eet het liefsT over de datum!

Bij het betreden van het “rijk van de hemel” betreden Dante en Beatrice de eerste sfeer van de hemel of de maan. Hier zien ze de zielen van degenen die hun geloften niet nakomen, waaronder de zuster van Dante’s vriend Forese Donati, Piccarda Donati en Koningin Constance van Sicilië, die beiden werden gedwongen uit hun kloosters. Beatrice legt aan Dante uit waarom hun zielen ‘gestraft’ werden door toegewezen te worden aan de laagste hemel voor iets dat niet hun schuld was, eraan toevoegend dat alle zielen daadwerkelijk in het Empyrean leven. Ze legt hem ook de redenen voor de donkere vlekken op de maan uit.

Second Sphere (Mercury)

In de Tweede Sfeer van de Hemel of Mercurius ontmoeten Dante en zijn gids Beatrice de zielen van hen die rechtvaardig en rechtvaardig waren tijdens hun aardse leven, maar vooral werden gedreven door ambitie. De dichter spreekt met de Byzantijnse keizer Justinianus die hem de geschiedenis van het Romeinse rijk vertelt, onder meer sprekend over Julius Caesar, Augustus, de kruisiging van Jezus en de verwoesting van Jeruzalem. Alvorens verder te gaan, bespreken Dante en Beatrice de oorspronkelijke zonde en verlossing, evenals het controversiële idee van de verantwoordelijkheid van de Joden voor de dood van Jezus.

Derde bol (Venus)

De Derde Sfeer van de Hemel of Venus is de thuisbasis van de zielen van geliefden die hun plaats in de hemel “verdiend” hebben met hun liefde voor God en de mensheid. Hier ontmoet Dante de jonge prins Charles Martel van Anjou die spreekt over de invloed van andere factoren dan erfelijkheid op het karakter en de kwaliteiten van een persoon. De Italiaanse dichter ontmoet ook de ziel van Cunizza da Romano, wiens broer hij tegenkwam in de Zevende Cirkel van de Hel, en troubadour Folquet de Marselha die later bisschop van Toulouse werd.

Lees ook:   De relatie tussen Romy en Savannah!

Fourth Sphere (The Sun)

Bij het bereiken van de Vierde Sfeer van de Hemel of de Zon, worden Dante en Beatrice omringd door een kroon bestaande uit St. Thomas van Aquino en elf andere zielen van wijze mannen die ook Boethius, Koning Salomo, Peter Lombard en de Eerwaarde Bede omvatten, om er enkele te noemen van de beroemdste. Dan verschijnt een tweede kroon van twaalf wijze mannen met St. Bonaventure als hun belangrijkste woordvoerder. Evenals St. Thomas die Dante het verhaal vertelt over het leven en werk van St. Franciscus, presenteert St. Bonaventure het verhaal van St. Dominicus.

Vijfde bol (Mars)

Het vijfde gebied van de hemel of Mars is de thuisbasis van heilige strijders, wier zielen de vorm van een kruis vormen. Hier wordt Dante benaderd door de ziel van zijn betovergrootvader Cacciaguida die tijdens de Tweede Kruistocht werd gedood. Hij spreekt over het glorieuze (en zeer geïdealiseerde) verleden van Florence en bekritiseert de latere achteruitgang. Ook voorspelt hij (correct) de ballingschap van Dante uit de stadstaat. Heilige krijgers die in deze sfeer van Dante’s Paradiso verschijnen, zijn ook Joshua, Roland, Charlemagne, Judas Maccabeus, Robert Guiscard en anderen.

Sixth Sphere (Jupiter)

Het zesde gebied van de hemel of Jupiter wordt ‘bewoond’ door de zielen van rechtvaardige heersers. Ze beschrijven de Latijnse uitdrukking “diligite iustitiam qui iudicatis terram” (Engels: “koester gerechtigheid, jij die de aarde oordeelt”) en vormen vervolgens een gigantische adelaar die tegen Dante spreekt over goddelijke gerechtigheid en ondoorgrondelijkheid. Regeerders die geïdentificeerd zijn om de adelaar te vormen, zijn onder andere de bijbelse koningen David en Hizkia, Constantijn, Trajanus, Willem II van Sicilië en Ripheus, een Trojaanse held en heiden die door God gered was vanwege zijn gerechtigheid.

Lees ook:   Obama en zijn man

Seventh Sphere (Saturnus)

In de zevende sfeer van de hemel of Saturnus ontmoet Dante de geesten van mensen die hun leven hebben gewijd aan het gebed, op en neer klimmend over een gouden ladder. In deze sfeer spreekt de dichter tot St. Peter Damian die wijst op de corruptie van de kerk, maar hij ontmoet ook de heilige Benedictus die ook woedend is over de morele achteruitgang van de kerk. De St. Benedictine vertelt ook aan Dante dat de gouden ladder reikt tot aan de Empyrean en de aard ervan verklaart.

Eighth Sphere (Fixed Stars)

Dante en Beatrice betreden het achtste gebied van de hemel of vaste sterren in het sterrenbeeld Tweelingen. Hier zien de dichter en zijn gids de Maagd Maria en andere Bijbelse heiligen, inclusief de apostelen van Petrus, Johannes en Jakobus die Dante op geloof, liefde en hoop testen. Dan ziet Dante Adam die hem vertelt hoe oud hij is, hoe lang hij in Eden woonde, waarom God boos op hem werd en wat zijn oorspronkelijke taal was. Alvorens verder te gaan, zijn Dante en Beatrice ook getuige van Peter’s toorn met het pausdom en in het bijzonder, paus Bonifatius VIII.

Negende gebied (Primum Mobile)

De laatste van de 9 sferen van de hemel of de Primum Mobile is ook de laatste halte vóór de Empyrean en de laatste van de fysieke hemelen als de Empyrean voorbij ruimte en tijd is. Na een kort gesprek met Beatrice over de plaats waar ze zijn gekomen, ziet Dante een intens helder licht omringd door negen cirkels die, zoals hij snel leert, de negen ordes van engelen zijn die God in het midden omringen. Terwijl ze langzaam opstijgen naar de Empyrean, vertelt Beatrice Dante het verhaal van de schepping en de geschiedenis van de engelen.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button