web analytics
11:11 Dubbele getallen

Prinsjesdag wat er gaat veranderen

Ouderen met spaargeld zwaarst geraakt

Bijna vier op de tien gepensioneerden gaan er volgend jaar op achteruit. Ouderen met spaargeld worden het zwaarst geraakt.

Het is in schril contrast met de werkenden, waarvan 95% de koopkracht in 2016 juist ziet stijgen.
Dat blijkt uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau ter gelegenheid van Prinsjesdag. Van alle huishoudens heeft circa 85% meer uit te geven.

Dat is een rooskleurig plaatje: in de voorgaande jaren moest ongeveer de helft inleveren. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud is het voor het eerst sinds 2008 dat zoveel huishoudens een koopkrachtstijging meemaken.

Hard nodig, aldus het instituut: ‘Na zeven magere jaren waarbij veel huishoudens de broekriem moesten aanhalen, is bij velen de rek eruit.’
Veel ouderen delen echter niet mee in de feestvreugde. Een kleine 700.000 gepensioneerden levert in 2016 juist in. De meeste pensioenen worden niet langer geïndexeerd waardoor inflatie – voor 2016 geschat op 1,2% – de koopkracht uitholt.

Het Nibud, dat dinsdag met eigen koopkrachtberekeningen op basis van de Miljoenennota kwam, ziet vooral gepensioneerden met een hoger aanvullend pensioen (2000 euro per maand en hoger) erop achteruit gaan.

Niet alleen door het uitblijven van indexatie, maar ook doordat ze meer gaan betalen aan inkomensafhankelijke zorgpremie.

Wel is de ouderenkorting verhoogd, waardoor AOW’ers minder inkomstenbelasting hoeft te worden betaald. Maar daar profiteren vervroegd gepensioneerden niet van, benadrukt het Nibud, dat in deze groep ‘flinke koopkrachtdalingen’ signaleert – oplopend tot 3,5%.

Ouderentoeslag

Vier procent van de ouderen ziet het verlies aan bestedingsruimte tot boven de 2% oplopen. Deze ‘zware minnen’ zijn vooral het gevolg van het schrappen van de ouderentoeslag per begin volgend jaar.

Op grond daarvan kregen AOW-ers met een bescheiden inkomen een extra vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing, die voor dit jaar kan oplopen tot ruim 56.000 euro. Nu moeten ze net zoveel belasting over hun spaarpot betalen als andere burgers, die dit jaar een maximale vrijstelling hebben van bijna 43.000 euro per paar.

Bijkomend effect is dat rijkere gepensioneerden door het toegenomen belastbare vermogen geen of verminderd recht hebben op allerlei toeslagen, zoals huurtoeslag.
‘Geen feestbegroting voor gepensioneerden’, zo kopt de ouderenorganisatie Anbo haar reactie. De groep gepensioneerden als geheel gaat er gemiddeld 0,2% op vooruit, zo blijkt uit de Haagse koopkrachtplaatjes. Hetzelfde bescheiden percentage geldt voor uitkeringsgerechtigden. ‘Voor mensen in de bijstand blijft het ook in 2016 financieel zwaar’, aldus het Nibud. ‘Weliswaar gaan ze er niet op achteruit, maar er op vooruit gaan ze ook niet. En dat is waar deze groep na zoveel jaren van inleveren wel behoefte aan heeft.’

Lees ook:   Meningitis W nieuw virus?

Winnaars

De echte winnaars van 2016 zijn de Nederlanders met een baan: zij hebben straks 2,6% meer te besteden. Vooral de werknemers met lagere inkomens zijn spekkoper. Degenen die modaal of minder verdienen krijgen er gemiddeld 3,5% bij.
Deze nivellering heeft alles te maken met hoe de aangekondigde lastenverlichting van €5 mrd voor werkenden is vormgegeven.

Zo wordt in 2016 de arbeidskorting verhoogd, maar voor bruto inkomens tot 50.000 euro. Lagere inkomens hoeven daardoor minder inkomstenbelasting te betalen. Ook de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor werkende ouders is verhoogd.

Gezinnen profiteren daarnaast van het extra geld dat het kabinet uittrekt voor kinderopvang en het kindgebonden budget.Tweeverdieners die samen 1,5 maal modaal verdienen én kinderen hebben zien hun koopkracht in 2016 met bijna 4% stijgen; een alleenstaande ouder met minimumloon krijgt er ruim 4% bij.

https://www.telegraaf.nl/binnenland/prinsjesdag2015/24495664/__Ouderen_met_spaargeld_zwaarst_geraakt__.html

Overheidsschuld Groeit Verder Naar 466 Miljard In 2016

15/09/2015
Ondanks de prachtige presentatie van de Miljoenennota door Dijsselbloem vandaag met speciale handschoenen en het koffertje van Lieftinck stijgt de overheidsschuld met 8 miljard naar 466 miljard euro. De daling van het begrotingstekort van 15 miljard in 2015 naar 11 miljard in 2016 is niet alleen gebouwd op drijfzand van de economische ontwikkelingen maar blijft een tekort! Dit kabinet heeft een prachtig verkoopverhaal, maar blijft meer uitgeven dan dat er binnen zal komen.

De verwachtingen van waarop Rutte II zijn uitgaven baseert zijn optimistisch, maar slechts gebaseerd op aannames! Nog steeds kunnen politici noch economen in de toekomst kijken.

Nederland is weer terug in de economische kopgroep van Europa. Dit jaar groeit de economie met 2,0%. Volgend jaar met 2,4%. Het tekort neemt verder af en de werkloosheid daalt.

Lees ook:   Schokkend ziekenhuizen opereren gerust 2x om het geld!

Dit zijn twee optimistische aannames: dit jaar groeit economie met 2% en volgend jaar met 2,4%. Voor dit jaar zijn nog flink wat maanden te gaan en volgend jaar is koffiedik kijken.

Overheidsschuld/EMU-schuld 2010-2016
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
als % bbp 59 61 66 68 68 67 66
in € miljard 373 394 426 440 450 458 466
per Nederlander in € 22.000 24.000 25.000 26.000 27.000 27.000 27.000
De overheidsschuld groeit tot 466 miljard in 2016. Het kabinet formuleert dit als:
“De EMU-schuld daalt in 2016 naar verwachting tot 66,2% van het bbp (466 miljard euro).”

Feit blijft dat de schuld met 8 miljard euro toeneemt. Met andere woorden de overheidsschuld neemt wel degelijk toe, terwijl de regering doet alsof er sprake is van een daling van de overheidsschuld, doordat zij kijken naar de schuld als percentage van het BBP. In 2015 was de overheidsschuld 67% van het BBP en in 2016 zal dit naar verwachting 66,2% worden, dat is een daling van het BBP met 0,8%.

Vervolgens “Het overheidstekort daalt in 2016 naar 1,5% van het bruto binnenlands product (bbp). Dit komt door de toenemende belastinginkomsten en lagere werkloosheidsuitkeringen door de aantrekkende economie, en door de eerdere hervormingen en besparingen van het kabinet.”

Dat zijn opnieuw aannames waarvan we helemaal niet zeker kunnen zijn. Het kabinet verwacht een aantrekkende economie. Door deze ontwikkeling zullen er waarschijnlijk meer belastinginkomsten zijn en lagere werkloosheidsuitkeringen. Ik zou daar geen gif op durven innemen. De economische ontwikkeling in China begint scheuren te vertonen. Dat raakt onze economie rechtstreeks. Is dit effect ook doorgerekend in de optimistische groeiverwachtingen van Rutte? Zeer waarschijnlijk niet.

Ook wat betreft het begrotingstekort is de presentatie windowdressing.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
als % bbp -5,0 -4,3 -3,9 -2,4 -2,4 -2,2 -1,5
in € miljard 32 28 25 16 16 15 11
tekort per dag in € miljoen 86 76 68 43 43 42 29
“Het economisch herstel heeft een positief effect op de overheidsfinanciën. Het overheidstekort daalt in 2016 naar 1,5% van het bruto binnenlands product (bbp).” Opnieuw is dit een mooi verhaal. Maar het feit blijft dat deze overheid in 2016 van plan is 11 miljard meer uit wil geven dan dat er inkomsten zullen zijn. Zoals al vele jaren het geval is.

Lees ook:   Britse Variant corona symptomen

Rob Vellekoop, 15 september 2015
https://delangemars.nl/2015/09/15/overheidsschuld-groeit-verder-naar-466-miljard-in-2016/

Grote stroom vluchtelingen kost Nederland nu 1 miljard

15-9-15 – 19:04 bron: ANP
836 miljoen extra voor opvang asielzoekers
© anp.
De grote stroom vluchtelingen uit vooral Syrië en Irak gaat Nederland dit jaar in totaal meer dan 1 miljard euro kosten. Dat blijkt uit de begrotingen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. In 2016 gaat het ook om vele honderden miljoenen euro’s.
Voor de opvang van asielzoekers in Nederland wordt dit jaar 836 miljoen euro extra uitgetrokken. Dat bedrag komt uit het potje voor ontwikkelingssamenwerking van Buitenlandse Zaken. Dat ministerie is financieel verantwoordelijk voor de opvang in het eerste jaar in Nederland.

Opvang in buurlanden
Daarnaast draagt minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) in 2015 ongeveer 200 miljoen euro bij aan de opvang van vluchtelingen in de buurlanden van Syrië en Irak. Dit geld komt uit het potje voor humanitaire hulp.

Justitie zelf trekt vanaf dit jaar structureel 30 miljoen extra uit voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND. Daarmee kunnen extra mensen worden ingezet om de vele asielaanvragen te kunnen behandelen.

In 2016 komt er nog eens 250 miljoen euro bij voor de opvang van asielzoekers. Daarvan komt 200 miljoen uit het reservepotje voor asielopvang van Justitie.

Buitenlandse Zaken heeft daarnaast voor 2016 in ieder geval alvast 551 miljoen euro ingeboekt voor de asielopvang in het eerst jaar in Nederland. Naar verwachting gaat dat bedrag nog omhoog als de stroom vluchtelingen aanhoudt.

De kosten voor 2016 zijn nog niet exact in te schatten, omdat niet duidelijk is hoeveel mensen dan op de vlucht slaan en hoeveel van hen in Nederland aankloppen.

https://www.ad.nl/ad/nl/36281/Vluchtelingenstroom-West-Europa/article/detail/4142931/2015/09/15/Grote-stroom-vluchtelingen-kost-Nederland-nu-1-miljard.dhtml

https://www.telegraaf.nl/binnenland/prinsjesdag2015/

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button