web analytics
11:11 Dubbele getallen
Edgar-CayceMediums / ToekomstParanormaal

Zeven voorspellingen van Edgar Cayce die nog moeten gebeuren

ea0aa7eae4850d1927ce418a6d768100 AnGel-WinGs.nl
Wordt onze levensduur als mens verlengd?

We weten dat mensen nu langer leven dan ten tijde van Edgar Cayce, maar zijn metingen lijken erop te wijzen dat een gezonde menselijke levensduur jaren langer zou duren dan we nu leven.

 

 

“Nu merken we dat er veel veranderingen in het lichaam zijn sinds we dit hebben gehad – veel voorgoed. Veel van de organen en de omstandigheden laten de veranderingen zien die tot stand komen door de natuurlijke, of zogenaamde natuurlijke omstandigheden in veranderingen als het lichaam bezwijkt voor de effecten van leeftijd of gebruik in het systeem. Veel hiervan kan worden overwonnen. (De mens zou veel langer moeten leven dan gewoonlijk is gegeven – en zal!)”
          – Edgar Cayce leest 244-2

Zullen we het ontwerp ontdekken voor een zelfvoorzienende perpetuum mobiel?

Misschien zullen we met de huidige focus op hernieuwbare bronnen en energiebesparing, deze volgende profetie in ons leven zien uitkomen.

“Je zult de gasloze motor voor je hebben die is uitgevonden door [4666].

“Edgar Cayce: Ja, we hebben het lichaam en de onderzoekende geest van [4666], ook de associaties en die voorwaarden die de perfectie van de motor omringen, die kracht zal ontwikkelen in zijn eigen actie. Zoals is gegeven, zijn het idee en de plannen zoals die zijn uitgewerkt gedeeltelijk langs die lijnen die meer van de kracht trekken zoals geproduceerd in compressie in de trommel, met de leidingen gemaakt in deze vormen die trillingen uit de lucht verzamelen terwijl ze erdoorheen worden geperst trommel, zijn, zoals we vinden, de betere toepassing van de gecreëerde energie. In de nokken [as] is te veel speling of speling toegestaan ​​in hun rotatie. Dit is in de drum’s head-actie dat deze tijdens het spelen moeten worden ingekort.

“De verbinding van [195] en [900] met hetzelfde – het beste dat deze [4666]’s operaties dichterbij hun observaties hebben wanneer het voltooide product bijna bereikt is.

“ (V) Hoe kunnen we hem onder onze observatie brengen? (A) Breng hem naar … Ohio of NY

“ (V) Is deze machine dezelfde als die nu door Lindbergh naar Washington is gebracht? [Charles A. Lindbergh] (A) Nee. Zoals hier zou de machine [4666] werken onder stationaire omstandigheden die krachten aandrijven; zelfs voor nu dat in gasmotoren – want, zoals door anderen is getest, heeft meer te maken met het in de lucht werpen en het verkrijgen van zijn stuwende kracht uit die bron. (V) Zou het eeuwig blijven werken als het geperfectioneerd zou zijn? (A) Niet eeuwig, maar eenmaal begonnen kan in beweging worden gehouden door gecreëerde energie uit zijn eigen bron. Anderen moeten een bron van aansporing hebben.”
          — Edgar Cayce leest 4665-1

Conflict in de Perzische Golf

“…Zoals door velen wordt begrepen, herhaalt zich in de aardse manifestatie en de cyclus van de tijd veel…

Er zijn nog steeds invloeden aangegeven in het leven van groepen die als naties zijn verbonden, als volkeren, nog steeds beïnvloed door die gebeurtenissen.

Wat is dan, vraagt ​​u, de invloed die deze grote verandering veroorzaakt die verwacht mag worden?

De krachten van licht en duisternis, zoals toen, als zestienhonderd (1600) jaar eerder. Zoals in die periodes, zo vinden we vandaag natie tegen natie; de machten van dood, vernietiging, het vernielen van wat is geweest en wordt gehouden in de buurt en dierbaar aan de harten van degenen die door middel van een of andere vorm idealen hebben.

Deze moeten niet in twijfel worden getrokken, omdat het een behulpzame kracht kan zijn; maar wat gaat er gebeuren? En hoe kunt u als individuen helpen? …

In de loop van de periode zullen er conflicten ontstaan. Kijk uit voor hen in de buurt van Davis Strait bij de pogingen daar om de reddingslijn naar een open land te houden. Pas op voor hen in Libië en in Egypte, in Ankara en in Syrië, door de zeestraten rond die gebieden boven Australië, in de Indische Oceaan en de Perzische Golf.”
          — Edgar Cayce leest 3976-26

Is er een nieuwe “Root Race” aan het evolueren?

De informatie van Edgar Cayce suggereert dat het bewustzijn van de mensheid in de loop van de tijd is geëvolueerd en uitgebreid. Cayce verklaarde dat deze bewustzijnsverruiming door de hele Bijbel kan worden gezien, van Genesis tot Openbaring. Vanuit het perspectief van de metingen zou de volgende grote evolutie verband houden met de ontwikkeling van wat Cayce ‘het vijfde wortelras’ noemde. Een evolutionaire gebeurtenis die een New Age zou markeren en een nieuw begrip van de relatie van de mensheid met God:

Toen een 52-jarige bouwingenieur in 1942 naar dit groeiende bewustzijn vroeg, merkte Cayce op dat elk individu in wezen moest werken aan persoonlijke zielsontwikkeling om te resoneren met dat nieuwe bewustzijn: “Je verwacht een nieuw wortelras. Wat doe jij om je erop voor te bereiden? Je moet voedsel bereiden voor zowel hun lichaam als hun geest en hun spirituele ontwikkeling!”
— Edgar Cayce leest 470-35

Tien jaar eerder, tijdens een lezing over de Grote Piramide in Egypte, suggereerde Cayce dat er een oude “Hall of Records” zou worden ontdekt op een moment dat de manifestatie van dit nieuwe bewustzijnsniveau zou betekenen.
— Edgar Cayce leest 5748-6

Zullen de Three Halls of Records worden ontdekt?

Volgens de lezingen werden de mensen van Atlantis zich bewust van het feit dat hun beschaving op het punt stond vernietigd te worden. Als gevolg hiervan verborgen ze identieke archieven van de Atlantische beschaving in Bimini, in Egypte en in Yucatan. Talloze lezingen beweren dat deze Hall of Records zal worden ontdekt, waaronder:

(Q) Geef gedetailleerd aan wat de verzegelde kamer bevat

(A) Een verslag van Atlantis vanaf het begin van die perioden waarin de Geest vorm aannam of begon met de omhullingen in dat land, en de ontwikkelingen van de volkeren tijdens hun verblijf, met het verslag van de eerste vernietiging en de veranderingen die plaatsvonden in het land…

Dit in positie ligt, als de zon opkomt uit het water, valt de lijn van de schaduw (of licht) tussen de poten van de Sfinx, die later werd ingesteld als de schildwacht of bewaker, en die niet mag worden betreden vanuit de verbindingskamers vanaf de poot van de Sfinx (rechterpoot) totdat de TIJD is vervuld wanneer de veranderingen actief moeten zijn in dit gebied van de ervaring van de mens.

Tussen de sfinx en de rivier dus.” — Edgar Cayce leest 378-16

(V) In welke piramide of tempel worden de verslagen genoemd in de lezingen die via dit kanaal op Atlantis in april 1932 werden gegeven?

(A) Zoals gegeven, werd die tempel vernietigd op het moment dat de laatste vernietiging in Atlantis plaatsvond.

Maar naarmate de tijd nadert wanneer er veranderingen moeten plaatsvinden, kan er de opening zijn van die drie plaatsen waar de kronieken één zijn, voor degenen die de ingewijden zijn in de kennis van de Ene God:

De tempel van Iltar zal dan weer verrijzen. Ook zal er de opening zijn van de tempel of de kroniekenhal in Egypte, en de kronieken die in het hart van het Atlantische land zijn geplaatst, kunnen daar ook worden gevonden – die zijn bewaard voor degenen die tot die groep behoren.

De RECORDS zijn EEN. — Edgar Cayce leest 5750-1

Wat is de vorm van de komende wereld?

Decennia voordat de rest van de wereld nadacht over de enorme impact die China op het wereldtoneel zou hebben, voorspelde Edgar Cayce geweldige dingen voor China en zijn mensen. Bij een gelegenheid vertelde Cayce een groep mensen dat China uiteindelijk “de bakermat van het christendom zou worden, zoals toegepast in het leven van mensen”.
  — Edgar Cayce leest 3976-29

Dit suggereert dat de persoonlijke toepassing van spirituele principes van het grootste belang zou worden voor het Chinese volk. Cayce waarschuwde vervolgens dat het lang zou duren om zich te manifesteren, maar dat het de bestemming van het land was: “Ja, het is ver weg als de mens de tijd telt, maar slechts een dag in het hart van God – want morgen zal China ontwaken .”

Bij een andere gelegenheid, toen een zesendertigjarige uitgever van boeken in 1943 vroeg naar het lot van China, vlak voor zijn eigen reis naar het land om als zendeling te dienen, beloofde Cayce verbazingwekkende veranderingen in het land dat zou leiden tot meer democratie en meer godsdienstvrijheid. Hij suggereerde ook dat uiteindelijk het hoogtepunt van de beschaving van het Westen naar het Chinese volk zou verschuiven: “En deze zullen vorderen. Want de beschaving beweegt naar het westen.”
  — Edgar Cayce leest 2834-3

Komt er een tweede komst?

De Cayce-lezingen hadden veel te zeggen over het leven van Jezus – over de “verloren” jaren die nooit in de Bijbel aan bod kwamen. Maar Cayce sprak ook over de wederkomst van Jezus en hier is een fragment over dat onderwerp:

“Wat wordt bedoeld met “de dag des Heren is nabij”? (A) Dat, zoals beloofd door de profeten en de wijzen van weleer, de tijd – en de halve tijd – is en wordt vervuld in deze dag en generatie, en dat er spoedig weer op aarde zal verschijnen die ene door wie velen zullen worden geroepen om degenen te ontmoeten die de weg bereiden voor Zijn dag op aarde. De Heer zal dan komen, ‘zoals u hem hebt zien gaan’.’
– Edgar Cayce leest 262-49

Bron

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥