...

21 september 2021

 

Wie waren de IGigi- Anunnaki

WIE OF WAT WAREN DE IGIGI?

Simpel gezegd, de Igigi lijken een lagere rang van goden te zijn geweest. Ze waren een dienende klasse die bestond voordat de mens werd geschapen.

Af en toe wordt de term synoniem gebruikt met ‘Anunnaki’, maar dit lijkt ongepast. Beschouw de volgende passage uit de mythe van Atra-Hasis , een Akkadische scheppingsmythe en een zondvloedverhaal:

Toen de goden, mensachtig,

Verdroeg de arbeid, droeg de last,
De last van de goden was groot,
De zware arbeid, de moeite buitensporig.
De grote Anunnaku, de Zeven,
lieten de Igigu het zwoegen op zich nemen.

Deze passage geeft absoluut de Igigi aan als gescheiden van de Anunnaki, en zeker als een lagere kaste van wezens.

Wat is de context van bovenstaande passage? De Igigi werden gedwongen een waterloop te graven. Ze werden het beu, dus kwamen ze in opstand tegen Enlil, een van de belangrijkste Anunnaki. Ze verbrandden hun gereedschap en omsingelden het landgoed van Enlil. Wanneer de Anunnaki beseffen dat de Igigi de staking niet zullen opgeven, besluiten ze dat het tijd is voor een nieuwe oplossing voor hun arbeidsprobleem – en die oplossing is de schepping van mensen.

8c24b2d5d5f3c19e8244408766687709 via Angel-Wings

De Igigi-goden

ENKI, ENLIL EN DE SCHEPPING VAN MENSEN

Annunaki in de Bijbel

Als je op dit moment niet zo bekend bent met de Mesopotamische mythologie, heb je waarschijnlijk een paar vragen. Wie was Enlil? Waarom was al deze arbeid nodig? Waar past de mensheid in het plaatje?

Om het kort samen te vatten, het Anunnaki-pantheon begint met Anu, de Grote Vader van de Hemel (ook “An”). Anu was oorspronkelijk de opperste heerser van de Mesopotamische goden. Hij had wel ouders, twee oergoden genaamd Kishar en Anshar, maar die spelen geen rol in dit verhaal.

Anu’s metgezellen waren Ki, de Aardmoeder, en Antu, de Grote Moeder van de Hemel.

Van beiden kreeg hij kinderen.

Anu en Ki’s zoon was Enlil, Lord of the Air and Earth, Guardian of the Tablet of Destinies (voor een tijdje). Ze hadden ook een dochter, Nin-khursag, Vrouwe van de Berg.
De zoon van Anu en Antu was Enki, heer van de aarde en de wateren, ook wel “Ea” genoemd.
Dit maakte Enki en Enlil halfbroers.

Nu denk je misschien dat het gemakkelijk is om een ​​god te zijn, maar blijkbaar kost het in stand houden van de schepping veel werk. Dat of goden zijn gewoon erg lui.

Hoe dan ook, de Anunnaki wilden het niet doen. Dus zadelden ze de mindere goden – de Igigi – op met al dat gezwoeg.

Nadat de Igigi in staking gingen, verviel het pantheon natuurlijk in een behoorlijk verhit conflict en wanorde. In een poging om aan de macht te komen, bood Enlil aan om het probleem op te lossen als de goden hem op hun beurt hun opperste heerser zouden noemen.

Op dit punt sliep Enki, de halfbroer van Enlil, diep in slaap (hij moet een behoorlijk zware slaper zijn geweest!). Enlil sprak met Enki’s moeder Antu, die in zijn slaap met Enki kon praten. Op aanraden van Enlil vertelde ze hem het volgende:

Oh mijn zoon, sta op uit je bed, uit je (slaap), werk wat wijs is,

Modedienaren voor de Goden, mogen ze hun (brood?) produceren.

fbda256b16eb098743444b696ddfae55 via Angel-Wings

Enki werd toen wakker en had een briljant idee – natuurlijk door Enlil in zijn hoofd geïmplanteerd. Hij zou een nieuw slavenras creëren .

Anunnaki menselijke hybriden
Door klei te verzamelen en te mengen met het bloed van de geslachte god Kingu, maakte Enki mensen. Ze vervingen de Igigi als de nieuwe slaven die voor de Anunnaki werkten.

Mensen zijn echter luidruchtige wezens en Enlil werd ze al snel beu. Hij besloot ze allemaal te doden met de stroom van legendes – dezelfde die in de Bijbel en het Gilgamesj-epos te zien is.

Enki was geen fan van dit idee, dus waarschuwde hij een man genaamd Utnapishtim voor wat er zou komen, en vertelde hem een ​​ark te bouwen. Hij laadde het vervolgens op met parende paren dieren en ging aan boord met zijn vrouw. De zondvloed vernietigde al het andere leven op aarde, maar het water trok zich uiteindelijk terug. Utnapishtim liet vervolgens de dieren vrij en de planeet werd opnieuw bevolkt.

Enlil voelde zich schuldig of hij bewonderde Utnapishtim, omdat hij hem en zijn vrouw later onsterfelijk maakte.

Dus nu ken je de context van het verhaal van de schepping van de mensheid – en hoe en waar de Igigi erin passen. Zoals je kunt zien, was hun rol (althans op papier – eh, klei) klein. U kunt meer lezen over Enki, Enlil, de schepping van de mens, en de vloed te lezen hier .

WAS MARDUK EEN VAN DE IGIGI?
Marduk
Marduk
Dus je volgende grote vraag is waarschijnlijk: “Maar wat waren de namen van de Igigi?”

Helaas is het moeilijk om hier met veel beslissende antwoorden te komen, maar Marduk was vrijwel zeker een van de Igigi.

Marduk was de beschermgod van Babylon. Marduk was de zoon van Enki (zijn moeder was Damkina). Hij staat bekend als ‘The Avenger’. Zoals Babylon aan de macht kwam in de historische wereld, zo kwam Marduk op de voorgrond onder de goden.

De belangrijkste betekenis van Marduk ligt in die opkomst aan de macht.

Hier is de korte versie van het verhaal:

97eb0993985b1896882ef3bcb14b0ddb via Angel-Wings

Aan de top van de Anunnaki-stamboom hadden Tiamat, de Drakenmoeder en Apsu, haar gemalin, ruzie over de jonge goden die ze hadden gecreëerd, wat ertoe leidde dat Tiamat Apsu vermoordde. Jaren later bracht haar bitterheid haar ertoe om haar schuld en woede over zijn dood op de jonge goden af ​​te reageren.

Tiamat creëerde 11 monsters om oorlog te voeren tegen de jonge goden. Marduk sloot net als Enlil een deal met de goden om hem tot de hoogste leidersstatus te verheffen als hij het probleem kan oplossen en de orde kan herstellen.

Hij was in staat om Tiamat te doden in een-op-een gevechten, evenals haar generaal, Kingu. Je zult je herinneren dat het Kingu’s bloed was dat Enki toen gebruikte om mensen te creëren.

Marduk vs Tiamet

Kingu had de Tablet of Destinies, die absolute autoriteit aan Marduk verleende toen hij ze greep.

Lees ook:   De Anunnaki kan niet volledig worden begrepen totdat je deze UITZONDERLIJKE informatie kent

Nu is er enige verwarring onder gelovigen in de oude astronautenhypothese over de vraag of Marduk een buitenaardse leider of een planeet was. Dus of hij al dan niet tot de Igigi behoorde in de buitenaardse versie van het verhaal, is discutabel.

Het hangt ervan af of hij een persoon was of niet.

Het historische bewijs dat Marduk mogelijk een van de Igigi was, komt uit de Code van Hammurabi. Deze beroemde wetcode vermeldt dat Marduk door de Anunnaki uit de gelederen van de Igigi werd verheven.

Je bent nu bekend genoeg met het verhaal van Marduk om te weten dat hij inderdaad verheven was – dus het is logisch dat hij mogelijk een van die mindere goden was voordat hij zijn verheven hoogste status bereikte.

Andere goden die volgens geleerden mogelijk Igigi (of zowel Igigi als Anunnaki) zijn, zijn Ištar, Asarluhi, Naramṣit, Ninurta, Nuska en Šamaš.

Wat het zou kunnen betekenen om zowel Igigi als Anunnaki te zijn, is niet zo duidelijk. Maar misschien verwijst Anunnaki naar een soort, en verwijst Igigi eenvoudig naar een kaste binnen die soort. Dus zeg dat Ištar beide was. Volgens de buitenaardse theorie zou dit kunnen betekenen dat ze zowel lid was van het reptielenras (een Anunnaki) als een dienende kaste binnen dat ras (een Igigi).

Er lijken maar heel weinig verwijzingen naar de Igigi in oude teksten te zijn, dus het is moeilijk om ze te onderzoeken. Deze pagina van de Universiteit van Pennsylvania bevat enkele behoorlijk grondige referenties. Als je het doorleest, kun je op zijn minst een paar bronnen ontdekken die je in je eigen onderzoek kunt bekijken.

DE IGIGI ZIJN EEN VAN DE GROTE ANUNNAKI-MYSTERIES

e088f07aab34d9496d63ef4347afea2b via Angel-Wings
Igigi Anunnaki
Te oordelen naar het ontbreken van Igigi-verwijzingen in oude teksten, moet de mensheid weinig of geen direct contact hebben gehad met de vorige kaste van dienaren. De Igigi waren misschien wel of niet een klasse van Anunnaki, maar wie ze ook waren, wat ze ook waren – ze vervaagden in het houtwerk nadat de mens was geschapen.

Zijn ze teruggekeerd naar Nibiru? Zijn ze gewoon opgeklommen naar dezelfde klasse als hun mede-Anunnaki nu er een slavenras was gecreëerd om hun eerdere rol te vervullen? Waarom weten we niet meer over hen? Werd kennis van de Igigi met opzet verborgen door de Anunnaki? Zo ja, waarom?

Misschien is het enige dat we met zekerheid over de Igigi kunnen zeggen, afgezien van het feit dat ze dienaren van de goden waren, dit: ze roepen meer vragen op dan we momenteel kunnen beantwoorden. Misschien wordt de waarheid onthuld wanneer de Anunnaki terugkeren.

https://www.annunaki.org/the-igigi/

-IGI.GI — ANUNNA.KI
IGIGI::
Igi betekent (oog) in zowel de Sumerische als de Akkadische taal
gi staat voor seksueel doordringen
Igigi zou kunnen worden vertaald naar (Ogen in de lucht, de kijkers, die seksueel penetreren)

ANUNNA.KI ::
anunna :: oog —>> oog .ki ->> oog .AARDE

Oog=zien

a77097c4dbc80be5f434efe43e0bcfd9 via Angel-Wings

-We hebben dus veel teksten die ons vertellen over een deel van ons oude verleden, zelfs dat de Annunaki misschien miljoenen jaren geleden naar de aarde kwamen in een eerdere poging. Het artefact van “the London Hammer” zou zeker een moderne beschaving van meer dan 1 miljoen jaar geleden ondersteunen. In ieder geval. Waar zijn de Annunaki, de Luigi gebleven? Waar is onze welwillende Enki die in de bijbel als Satan werd afgeschilderd? De God van Mozes (of slager van Sanai) zoals ik het zie, was duidelijk een galactische bedrieger die geen Annunaki of God was … maar erg goed in het opzetten van Enlil en Enki en hun families tegen elkaar om de controle over te nemen. Als Sanai er na de slager in slaagde om Moses zover te krijgen dat hij de Annunaki-ruimtehaven opblaast, de Annunaki vrijwel op aarde strandt, waar gaat de geschiedenis van Annunaki dan verder? Het lijkt erop dat van wat ik kan verzamelen dan de afstamming van Enli’s naar Rusland en noordelijke gebieden werd geduwd terwijl Enki’s afstamming naar Amerika vluchtte.

-Velen geloven dat de Igigi constant in een baan rond onze planeet bleef op gigantische platforms die erts verwerkten dat vanaf de aarde werd geleverd. Na verwerking van de mineralen werd het materiaal overgebracht naar andere schepen en uiteindelijk getransporteerd naar de thuisplaneet van de Anunnaki.

De Igigi zijn blijkbaar nooit door de mensheid ontmoet. Er wordt gezegd dat verschillende teksten ernaar verwijzen, wat suggereert dat de Igigi “te hoog voor de mensheid” waren en bijgevolg “niet met mensen bezig waren”.

-Na jaren van hard werken voor de Anunnaki, kwamen de Igigi in opstand tegen hun meesters. Er wordt gezegd dat ze hun gereedschap in brand staken en ’s nachts het grote huis van Enlil omsingelden’, waardoor de oude Anunnaki gedwongen werden een andere bron van arbeiders te zoeken.

Dit is de reden waarom de oude Anunnaki de Igigi vervingen, nadat ze de oude mensen genetisch hadden gemanipuleerd en een groter personeelsbestand hadden gecreëerd.

Veel auteurs suggereren dat het menselijke ‘slavenras’ is ontstaan ​​nadat de oude Anunnaki hun genen en die van de vroege mensen bijna 500.000 jaar geleden genetisch hadden gemodificeerd.

https://www.ancient-code.com/meet-igigi-ancient-astronauts-rebelled-anunnaki/

In de Chaldeeuwse mythologie waren de Igigi of Igigu minder belangrijke goden in de literatuur van het oude Mesopotamië. Dit woord werd gebruikt om de hoogste raad van de goden van de hemelse gebieden en hun plaats aan te duiden. De Igigi werkten voor de Anunaki, groeven sloten en droogden kanalen, en op een dag, moe, onthulden ze zichzelf.

Sitchin was degene die wees op het bestaan van de Anunnaki in het verleden. uit overvloedige archeologische vondsten blijkt dat een uitzonderlijk geavanceerde beschaving van een mysterieuze planeet kwam in ons zonnestelsel. Ze kwamen naar de aarde en vestigden zich in in de Perzische Golf een slordige 432.000 jaar geleden. Er werd beweerd dat hun enige bedoeling was om enorme hoeveelheden goud te vergaren.

Ze kruisten uiteindelijk met de Homo Erectus en creëerde een soort die bekend staat als Homo Sapiens. Homo sapiens is dus een combinatie van de Homo Erectus en buitenaardse genen.

Zoals gezegd zijn dit twee Anunnaki koningen die gevonden zijn enkele jaren geleden.

Gerelateerde berichten


Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort konyaaltı escort alanya escort manavgat escort didim escort kemer escort aksaray escort burdur escort kırklareli escort kastamonu escort adıyaman escort belek escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort fethiye escort

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com