23 januari 2021

 

Onbeschofte gemeente -medewerkers-

Dit is één van de tientallen keren waar gemeente Breda liegt en burgers van die stad onbeschoft behandelt.
Lees voor verloop van gesprek en skippen wachttijden in de reactie onderaan het verslag.Dit is één van de tientallen keren waar gemeente Breda liegt en burgers van die stad onbeschoft behandelt.In dit geval gaat het om een hulpbehoevende en bijstandsgerechtigde die mijn hulp vroeg.Die hulp was dringend gewenst nadat hij was weggestuurd door liegende ambtenaren.
Het volgende gebeurde;
Man vond na lang zoeken en zonder enige steun van de overheid een (huur)huisje
Spullen om dat bovenhuisje in te richten heeft hij echter niet.
Zijn tafel is een kartonnen bananendoos en hij slaapt op de grond op een oude deken.
Medewerkers sociale zaken Breda bezochten hem thuis en zijn op de hoogte van deze schrijnende situatie maar stonden hem op geen enkele manier bij.
Vandaar dat ik belde om te vragen aan een verantwoordelijke HOE deze man uit de problemen kan komen. Ik stel me bijvoorbeeld voor dat hij – na verwijzing van een gemeentelijke (maatschappelijk/mede) werker – een bed zou kunnen krijgen , tegen al of niet een gereduceerd tarief,te verschaffen door het gemeentelijke kringloopcentrum.
Mijn vraag had kunnen zijn

“Wat zijn de te volgen procedures inzake giften van het kringloopcentrum ? , Wat te doen voor aanvraag bijzondere bijstand ?  Behoort een lening bij de gemeentelijke kredietbank tot de mogelijkheden ? Waarom doen gemeentelijke sociaalwerkers niets aan een situatie waarvan ze weten dat die ontoelaatbaar is? … zulks is immers een klacht waard ! etc.”
Helaas een mogelijkheid tot stellen van de vraag ,of überhaupt uit kunnen spreken kan niet volgens gemeente Breda.
Het telefoongesprek dat je hoort is het zoveelste gesprek in deze kwestie en uit dit gesprek blijkt duidelijk de onwil van de ambtenaren van de gemeente Breda.
Men draait, men liegt, geeft geen antwoorden op vragen en er is sprake van willekeur en een ongelijke behandeling.
Klachten bij de directie van de gemeente Breda hebben tot nu toe niet tot enig resultaat geleid, in tegendeel die klachten zijn de reden geweest voor gemeente Breda om verder te gaan met demoniseren,pesterijtjes en het treffen onrechtmatige strafmaatregelen.
Nogmaals voor alle duidelijkheid.
IK bel de gemeente niet voor de lol maar omdat IK me zorgen maak over een medemens die door de overheid in de steek wordt gelaten.Een overheid die zich niet aan wetten en regels houdt en vervolgens zich onbeschoft gedraagt, liegt en daarmee wederom de regels aan haar laars lapt.
Deze opname is inmiddels bijna één jaar oud de gemeente Breda deed tot op heden nog steeds niets.Gelukkig kreeg de betreffende hulpvrager al wat spulletjes van stadsgenoten en kon hij op straat bij het grofvuil wat meubels vinden.
Harteloos gedrag is kenmerkend voor de gemeente Breda
U weet wel die geweldige gemeente waar zelfs eten geven aan daklozen door de locoburgemeester- die zelf 40 miljoen heeft – verboden werd.
https://www.bndestem.nl/regio/breda/la…
https://www.quotenet.nl/Miljonairs/Cee…
P.S We hebben inmiddels een nieuwe locoburgemeester, ditmaal van de SP p.van.lunteren@breda.nl. Van de regen in de drup want deze man van die zgn sociale partij duikt OOK weg voor zijn verantwoording, geeft OOK hij geen antwoord op mails en verdomd het om zijn ambtenaren tot de orde te roepen.

Lees ook:   Beveiligingskosten van de troonswisseling

 

Verslag verloop
Het duurt al anderhalve minuut voordat de telefoon wordt opgenomen (spoel verder als het wachten je irriteert)
De wijsneuzen proberen zonder de feiten te kennen af te poeieren en je naar ander loket van andere instantie te verwijzen.
Van 2;57 tot 5;07 is het een moment Ik meen dat dat moment weer veel te lang duurt.
Ruim 2 minuten wachten om dan te horen dat “krijg niemand te bereiken”
Een smoesje want er werken meer dan 1500 mensen bij de gemeente Breda,personeel zat.
Is er dan niemand die me te woord kan staan ?
Men zegt “Ïk moet doorgeven dat u het moet doorgeven aan uw klantmanager”
IK HEB geen klantmanager dus al weer een wijsneus argument
Ik hoef ook geen klantmanager te spreken te krijgen want ik heb algemene vragen over de procedure, een procedure die voor iedereen het zelfde is.
Een naam van die zgn collega die zegt dat ik de klantmanager moet spreken krijg je niet, waarom niet ?
Antwoord is simpel,men liegt en daarom wordt de hoorn ook op de haak gegooid
Kortom de wachttijd bedroeg 1,5+2=3,5 minuten en het gesprek dat op niets uitloopt duurde totaal rond de 2,5 minuten maw meer wachten dan info krijgen.
6;25 maar weer terug bellen
7;58 wordt er opgenomen.Heel knap zomaar binnen anderhalve minuut !
“Kan u niet telefonisch te woord staan” wordt er gezegd
Op mijn vraag wie en waarom dat niet kan komt geen antwoord.
Er komt wel weer een leugen; het zou mij eerder verteld zijn WIE mij niet te woord kan staan.
8;30 wederom hoorn op de haak vervolgens wederom nieuwe poging verantwoordelijke ambtenaar of wethouder aan de lijn te krijgen
Welkoms boodschap dmv een bandje maw gemeente Breda probeert je af te poeieren door te verwijzen naar de website
(en dat geeft een manager ook toe op linkedin).
“We proberen mensen te verleiden om vaker iets rechtstreeks via de website te regelen ipv op kantoortijden te bellen of langs te komen. Dat lukt stapje voor stapje. Mooi om te zien hoe dat werkt.”
https://www.linkedin.com/profile/view?id=57156804&authType=OUT_OF_NETWORK&authToken=-Yw6&locale=en_US&srchid=416017521411335995720&srchindex=2&srchtotal=3376&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A416017521411335995720%2CVSRPtargetId%3A57156804%2CVSRPcmpt%3Aprimary

Ervaring leert echter dat e-mails door gemeente simpelweg nooit worden beantwoord.
Uiteindelijk wordt er op 11;43 opgenomen maw het duurt meer dan 3 minuten voordat er antwoord komt.
Uiteraard smijt men de hoorn weer op de haak.

Neem zelf een kijkje op de site van de gemeente Breda die flutsite staat vol met fouten en heeft inmiddels een half miljoen gekost.
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/website-breda-kost-ruim-4-ton.638543.lynkx
Neem dus een kijkje op die flutsite https://www.breda.nl/ en kom tot de conclusie dat NERGENS staat aangegeven dat vragen omtrent sociale zaken enkel schriftelijk ingediend kunnen worden.

Kijk naar Zembla “Gek door de Gemeente”
https://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2009/afleveringen/01-02-2009
En zie dat er in meer dan 6 jaar nog geen steek is veranderd aan het arrogante gedrag van gemeenten.
Welk bedrijf kan zich permitteren zulk een arrogantie en zulk een in en in slechte service ten toon te spreiden ?
De gemeente is een overheidsinstantie waarmee de burger vaak in contact treedt JUIST de gemeente hoort fatsoenlijk te werken !

Gerelateerde berichten