web analytics
...

‘Politie moet medewerkers beter screenen’

‘Politie moet medewerkers beter screenen’

 

Bij de politie valt er veel te verbeteren bij de uitvoering van de screening van medewerkers. Daarom is de politie kwetsbaar voor infiltratie door georganiseerde criminaliteit. Dat concluderen onderzoekers van het WODC.

 

Veiligheidsonderzoeken
Hun rapport, dat morgen aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, is het verslag van onderzoek naar ernstige integriteitsschendingen bij de politie, Douane, Koninklijke Marechaussee (KMar) en Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). In het bijzonder bij de politie signaleren onderzoekers de klacht dat steeds minder medewerkers worden onderworpen aan de zwaardere vormen van screening (zogeheten P- en A-veiligheidsonderzoeken). Ook is uitvoering van P-onderzoeken minder uitvoerig dan vroeger.

Gewone agenten die werken in de basisteams worden onderworpen aan de laagste vorm van screening: het Betrouwbaarheids-Geschiktheidsonderzoek (BGO). De onderzoekers concluderen dat die laatste groep kwetsbaar is.

80 zaken
Een inventarisatie over een periode van vijf jaar heeft 256 signalen van ernstige integriteitsschendingen in relatie tot georganiseerde criminaliteit aan het licht gebracht. Daarvan bleken in 80 zaken werkelijk een relatie met georganiseerde misdaad te hebben. Mogelijk vielen de zaken van “politiemol” Mark M. of douanier Gerrit G. in die categorie.

Afkomst
De onderzoekers constateren ook dat agenten met een migratie-achtergrond kwetsbaar zijn. Bijna de helft van de 80 ernstige gevallen valt in die categorie. In het rapport staat dat dit hoge aandeel geen gevolg is van vooringenomenheid of discriminatie. De onderzoekers zien ‘spanning tussen trouw aan de eigen achterban aan de ene kant en loyaliteit aan de handhavingsorganisatie aan de andere kant’. Een andere factor is dat de kans dat agenten met (bijvoorbeeld) een Marokkaanse achtergrond in de ruimere familie iemand kent die met de politie in aanraking is geweest groter is dan bij autochtone agenten.

Lees ook:   Rutte belt Erdogan!

De onderzoekers pleiten niet alleen voor betere screening maar ook voor betere begeleiding, controle en monitoring van medewerkers.

https://www.crimesite.nl/politie-moet-medewerkers-beter-screenen/

Is het al niet bizar dat zij dit langer nog deden?

Dat is toch al een eerste vereiste?

Lijkt mij niet meer dan logisch dat ze dit moesten doen, dat dit gebeurd is al erg genoeg!

Hoezo gevoeliger zijn voor, niet gevoeliger er is geen binding…
Of denk je dat een pizza net zo lekker smaakt in een pizzeria door Nederlanders gerund, danwel door Italianen?

No offense verder, maar be real!

Als jij in Turkije politieagent wordt, moet je eens zien hoeveel Nederlanders je er dan mee vandoor laat gaan!
Logisch!

Wilders had ook bepaalde infiltranten… tjah? Bizar…hoe kan zoiets nou? Bureaucratie en levensgevaarlijk ook nog eens!

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button