27 september 2020

 

Het is beter niet meer te pinnen maar cash op te nemen

Graag als je salaris op de bank staat….

Alles er af…

Want zo gaan we niet met elkaar om toch?

 

De Nederlandsche Bank hoeft geen rekening met kiezer te houden

De banken laten met ingang van 1 januari 2014 de klant van de bank opdraaien voor het risico van de schade van hackers, tenzij de klant zich aan vijf veiligheidsregels houdt. Er is geen enkele instelling die de consument beschermt tegen dit banken dictaat. Ook De Nederlandsche Bank niet.

De Nederlandsche Bank is eigendom van de Nederlandse Staat, maar de zeggenschap over deze zogenaamde nationale bank ligt bij de directie van de Bank. Het toezicht dat op deze directie wordt uitgeoefend door acht commissarissen. Slechts een van deze commissarissen vertegenwoordigt de staat. De Minister van Financiën staat buiten spel en daardoor de Nederlandse kiezer.

Door de Naastingswet is de eigendom van De Nederlandsche Bank (DNB) overgegaan van privé-bezit (onder andere het Koninklijk Huis was aandeelhouder) naar de Nederlandse Staat.
De Nederlandsche Bank valt echter niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, maar is onafhankelijk van de staat en daardoor buiten het bereik van iedere democratische controle. De kiezer heeft niets over het beleid van DNB te zeggen. Daarnaast kan DNB niet worden verplicht om openheid van zaken te geven, want er geldt recht op geheimhouding. DNB oefent als onafhankelijke instelling controle uit over de Nederlandse banken en heeft een zetel in de raad van de Europese Centrale Bank (ECB).

Als toelichting op deze vreemde constructie zegt DNB op haar website: “Van DNB wordt voorts verwacht dat zij gevraagd en ongevraagd advies geeft over het economische beleid, zowel op nationaal als internationaal niveau. Ook daarvoor is onafhankelijkheid essentieel.”

Lees ook:   Vrouwen en opwinding?

De Bank is opgericht door Willem I. De vorige eigenaren hebben voor hun belang in DNB een vordering op de Nederlandse staat gekregen ter waarde van twee maal de nominale waarde van de aandelen die zij bezaten. Over deze vordering ontvangen zij levenslang 2,5 procent rente. (zie Naastingswet)

Rob Vellekoop, 9 december 2013, delangemars.nl

Gerelateerde berichten