20 januari 2021

 

De Paus en voorspellingen

Malachy: Nu komt de laatste paus, een zwarte paus, Petrus Romanus

Terwijl de reguliere media vol staan met het aftreden van de huidige paus, staan de alternatieve media vol met de voorspelling van Sint Malachy (1094 – November 2, 1148), een van de grootste profeten uit de oude tijd. Hij kreeg in een visioen de complete rij van 112 pauzen te zien die er zouden komen tot het eind der tijden. En de huidige Benedictus is nummer 111. Over elke paus had hij een korte beschrijving in het latijn, en die beschrijvingen bleken pijnlijk nauwkeurig te zijn inclusief voor onze huidige paus Benedictus, die hij beschreef als “De glorie van de olijf”. Een beetje vergezocht misschien zou je zeggen, wat heeft een duitse paus uit de hitlerjugend nu met olijven te maken? Maar de naam die deze paus zelf koos, Benedictus refereert naar de orde van Benedictus, een invloedrijke orde in het Vaticaan, die in zijn blazoen….je raadt het al olijven heeft staan.

Over de laatste paus zegt hij het volgende:

Peter the Roman – This final Pope will likely be Satan, taking the form of a man named Peter who will gain a worldwide allegiance and adoration. He will be the final antichrist which prophecy students have long foretold. If it were possible, even the very elect would be deceived. The 112th prophesy states: “In the final persecution of the Holy Roman Church there will reign Petrus Romanus, who will feed his flock amid many tribulations; after which the seven-hilled city will be destroyed and the dreadful Judge will judge the people. The End.

De laatste paus zou de antichrist zijn, oftewel een “zwarte” paus Petrus Romanus, en zou getuige zijn van de ondergang van de stad met de zeven heuvels (Rome) en zijn volk door zware beproevingen leiden. Het Eind.

Interessant dus. Op de onderstaande videos nog wat meer informatie:

Bron: https://www.crystalinks.com/papalprophecies.html

https://www.wijzijnklaar.nl/

Echte Maya’s spreken over 2011-2012: Einde megafraude
Monday, 17 January 2011 16:05

Vele mensen spraken in het verleden uit naam van de Maya’s, maar nu krijgen ze steeds meer de kans om in eigen persoon te spreken.
De Maya Oudsten, voorouders van de echte Maya’s en houders van de ware Maya-profetieën spreken over de terugkeer van onze voorouders met al hun wijsheid en dat we niet bang hoeven te zijn.
Vastbesloten
De Maya-profetieën spreken van de tijd dat onze voorvaderen zullen terugkeren en volgens de overleveringen gaat het om 12 baktun en 13 ahau (28 oktober 2011).
Terwijl de mensheid de kritieke fase omtrent het Ascentieproces binnengaat, probeert de oude garde alles op alles te zetten om te voorkomen dat de mensheid toegang verkrijgt tot kennis die lange tijd verborgen is gehouden.
De oude garde is er nog steeds van overtuigd dat ze zicht hebben op de eindoverwinning en zijn vastbesloten om door te gaan. Heb compassie voor deze mensen opdat ook zij wellicht verlichting bereiken.
Plan
Nu wordt getracht de Maya’s in Guatemala te beschuldigen van het illegaal telen van cocaïne. Net zoals de musea in Bagdad waar veel Sumerische artefacten lagen opgeslagen, probeert de geheime elite opnieuw waardevolle historische informatie aan het daglicht te onttrekken.
Vervolgens willen ze de wereld doen geloven dat 2012 een megafraude is en dat dit jaartal het einde van de wereld betekent. Steeds meer mensen beginnen dit te doorzien.
Einddatum
De Maya Oudsten hebben gezegd dat het in eerste instantie niet gaat om 2012, maar om 28 oktober 2011 (12 baktun en 13 ahau), wat overeenkomt met de einddatum die ook Carl Johan Calleman aanhoudt. Ten tweede hebben de Maya’s nooit gezegd dat 2012 het einde van de wereld betekent, maar dat de voorouders zouden terugkeren met al hun wijsheid.
De boodschap dat 2012 het einde zou betekenen van de wereld is propaganda verspreid door grote religieuze priesterschappen in een poging hun kudde in angst vast te houden om controle te kunnen blijven uitoefenen.
De minderheden van Guatemala, afstammelingen van de Maya’s, worden op alle mogelijke manieren onder druk gezet door de gevestigde orde en daarom wordt nu opgeroepen tot bescherming en hulp om te zorgen dat ze hun kennis in de wereld kunnen gaan verspreiden.
Cocaïne
In de oudheid werd cocaïne gebruikt als een natuurlijk hulpmiddel. En zoals de voorouders hadden gezegd gebruikte men alles met mate. Men leefde in harmonie met de natuur en als men niets te eten hadden kauwde men op een cocaïneblad om de maag te verdoven. Het effect is ongeveer hetzelfde als thee of ginsengwortels.
De natuurlijke drugs werden door de oude wijzen gebruikt als medicijn, bijvoorbeeld als pijnstiller. Hetzelfde geldt voor papaver, wat werd gebruikt voor bijvoorbeeld buikpijn.
Met deze cocaïne wordt overigens niet de chemische cocaïne bedoeld die door vanuit de elite aangestuurde groepen wordt gemixt, verwerkt en op de markt gebracht om jonge generaties in een lager trillingsniveau te houden en daarbij een miljardenomzet te maken.
Buitenaardse oorsprong Maya’s
Dezelfde elite doet er momenteel alles aan om te zorgen dat mensen bang worden voor het aankomende buitenaards contact, maar dit werkt juist averechts. Er vindt verlichting plaats en recente peilingen laten zien dat veel mensen juist openstaan voor buitenaards contact.
Vanuit Centraal-Amerika spreekt Maya Oudste Don Alejandro over enorme cycli die afgewerkt worden en hoe tijd wordt berekend. Hij wijst erop dat de Mayakalender nooit hoeft te worden gewijzigd omdat deze gebaseerd is op de sterren.
Onze instabiele westerse variant is echter vele malen veranderd en is nog altijd niet accuraat. De kennis werd overgedragen door de Abuelos, de grootvaders, die van de sterren kwamen, stelt Alejandro.
Hij verbindt de oorsprong en de bestemming van de Maya’s aan de Pleiaden, die May werden genoemd. Volgens het werk van archeoastronoom Anthony Aveni staan bepaalde Maya plaatsen op één lijn met het zenit van de Pleiaden. Eén van de sterren van het Zevengesternte is genaamd Maia.
Een deel van de oude taal is in de jaren ’60 van de vorige eeuw ontcijferd in Rusland, maar de resultaten worden nog altijd geheim gehouden.
Maya’s stellen dat ze 400 miljoen jaar geleden al op Aarde kwamen en dit wordt ondersteund door een recente ontdekking tentoongesteld in het Nationale Museum van Mexico waar een oude voorstelling van de Aarde te zien is. Deze Aarde bevat gedetailleerde morfologische kaarten van het poolgebied onder het huidige ijspak.
De Maya Oudsten over de “Apocalyptische” scenario’s omtrent 2012:
“We geloven dat vele mensen die spraken onze naam misbruikten, maar nu hebben we de mogelijkheid zelf te spreken.”
Hebben jullie een boodschap die jullie aan de mensheid willen richten?
“Aan al onze broeders en zusters die deze boodschap horen, en deze woorden zijn niet van mij, maar die van mijn voorouders (Maya’s) en de (WARE) voorspelling van de Maya’s die zegt dat:
IN DE TIJD VAN 12 BAKTUN EN 13 AHAU (28 OKTOBER 2011) ZULLEN DE VOOROUDERS EN DE MANNEN VAN WIJSHEID TERUGKEREN. LAAT DE MORGEN KOMEN. LAAT DE DAGERAAD KOMEN.
En zo geef ik jullie de boodschap:
“WEES NIET BEVREESD. ONTVANG DEZE BOODSCHAP EN VERSPREID HET OVER DE WERELD.”
“Over het jaar 2012, waar we al zo veel over hebben gehoord, dat de wereld zogenaamd aan haar einde zou komen, neem van ons aan: ER ZAL GEEN EINDE AAN DE WERELD KOMEN.
Ik roep mijn broeders en de leiders van de wereld op;
Genoeg met oorlog,
Genoeg met het bouwen van wapens,
Genoeg met het bouwen van wapens om mensen te doden,
en de natuur te vernietigen.
In plaats van het produceren van wapens,
waarom niet iets produceren dat veel beter is,
DAT DE MENSHEID VOORUIT HELPT IN PLAATS VAN ZICHZELF TE VERNIETIGEN.”

Lees ook:   Aan de reetski na bezoek aan de Mac dat kan!

https://www.niburunews.com/index.php?opt … &Itemid=47

De huidige paus is een pion van de Anti-Christ.

De voorspellingen van de profeet Malachias
Het zijn de woorden van de profeet Malachias, die het H. Misoffer aankondigen: “Van de opgang der zon tot haar ondergang zal Mijn Naam groot zijn onder de volkeren, en op alle plaatsen zal aan Mijn Naam een reine Offerande worden opgedragen. Want groot is Mijn Naam onder de volkeren” (1/11).

Malachias (Armagh, 1094/95 – Clairvaux, 2 november 1148) was bisschop van Armagh in Ierland.

De heilige Malachias stond bekend vanwege zijn herderziendheid. Hij liet een voorspelling na van alle toekomstige pausen, in de vorm van een Latijnse omschrijving van iedere paus.

Volgens profeet Malachias zullen 111 Pausen komen, Paus Johannes Paulus II is de 109e Paus. Deze scheuring zal door de vrijmetselaars (de Illumnati) gerealiseerd worden. Bij de komende Paus verkiezingen van 18 april 2005 beweren de profeten dat een Paus gekozen zal worden, die niet als zodanig herkend zal worden.

Dit zal een jonge Paus zijn van Franse afkomst, de zovaak genoemde Glorende Olijf. Echter, omwille van de wens van de vrijmetselaars om de macht in het Vaticaan te verkrijgen, zullen zij deze gekozen Paus (de Franse Paus) gevangen zetten, en een eigen Antipaus naar voren schuiven. De profeten willen ons mededelen dat, wanneer er na 18 April 2005 het Habemus Papam wordt geroepen en men de Paus zal tonen, dit de Antipaus zal zijn!!! Spoedig zal naar voren komen dat men de boel gemanipuleerd heeft…maar dan zal het te laat zijn voor ons.

Paus Benedictus XVI, volgens dit artikel dus de Antipaus !

De echte Paus zal tijdelijk in het geheim gevangen gezet worden !!!

https://www.wereldgeheimen.nl/de_voorspe … rofeet.htm

https://www.niburunews.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=746

https://plazilla.com/de-profetie-van-de-pauzen-en-de-antipaus-van-malachias

Wordt peter Turkson de nieuwe Paus…  Is Peter Turkson de antipaus?

UPDATE 11-2-2013.  Vandaag heeft Benedictus aangekondigd zijn ambt neer te leggen op 28 Februari 2013. De bookmakerskantoren in Engeland draaien gelijk overuren. De Kardinaal Peter Turkson wordt met stip als opvolger van de huidige Paus getipt. Een zwarte Paus, die naar verluid in eigen Ghana Peter the Roman genoemd wordt. Daarnaast heeft deze Peter Turkson dezelfde geboortedatum als Ray Mabus… De lang vermeende antichrist deelt zijn geboortedatum met deze zwart gekleurde kardinaal.Iets wat Nostradamus voorspelde. Maar ook zou de antipaus de zoon van een Turk zijn. (Peter Turkson). Er matched veel. De spanning stijgt, want wanneer wordt de volgende paus door de kardinalen bekend gemaakt? Dit kan een dag duren maar ook maanden. Tot die tijd zullen we moeten wachten om te zien wie het Rooms katholieke instituut voordraagt tot dit ambt…  De laatste Paus…

Nog een link met veel info!

https://www.wanttoknow.nl/

Alles loopt op schema volgens de voorspelling van de monnik Malachias. Geloof het of niet, maar hierma komt er nog een paus en langzaam maar zeker gaat Rome tenonder en daar ook mee de RK kerk. Hetgeen er nu gebeurt staat niet op zich zelf, zie de crisis, opstand in Zuid Europa, de teloorgang van onze industrie.De wereld is zich zelf om zeep aan het helpen. in een rap tempo

Nostradamus voorspelt ook een zwarte paus die het einde der tijden zal inluiden, “Petrus Romanus” gaat hij zich noemen.
Nostradamus leefde zo,n 500 jaar later dan Sint Malachias dus is het goed mogelijk dat hij zich heeft laten beinvloeden.
Bovendien zijn veel van de voorspellingen van Nostradamus niet uitgekomen, hij wordt door velen niet echt serieus genomen.
Al met al maar even afwachten of de voorspellingen van beide profeten uit gaat komen, en dan nog?

De boodschap vd Maria-verschijning aan de meisjes in Lourdes destijds
geeft mogelijk enig vermoeden ?

(Of de apocrief verklaarde geschriften op het Roomse concilie van Nicea
destijds +/- 400 n. Chr.)

In beide ‘gevallen’ mag er ‘iets’ niet ge-openbaard worden .

(Nou ja, vroeg of laat zal alles toch in het ‘Licht geraken
en dan is er geen redden meer aan ….
Zelfs voor “Rome” niet …?)

 

Gerelateerde berichten