23 april 2021

 

Hyperventilatie en het blijven staan syndroom

Hyperventilatie en het blijven staan syndroom


Hyperventilatie uit zich door een hoge snelle ademhaling. Door deze snelle hoge ademhaling vindt er niet voldoende ventilatie plaats waardoor de zuurstof – koolzuur balans ontregeld raakt.

Geestelijke achtergronden
Vaak krijgt iemand een hyperventilatieaanval in een voor hem/haar spannende of emotionele situatie waar hij/zij zich op dat moment geen raad mee weet. Wat je zou kunnen zeggen is dat iemand in een typische “vecht ik” of “vlucht ik” situatie is terecht gekomen. Ieder ander zal, of de confrontatie aangaan, of weggaan uit deze situatie. Een hyperventilatie patiënt doet géén van beide. Het lichaam bepaalt niet meer wat er gebeurt (acceptatie van en uiting geven aan emoties) maar het verstand. Die wil grip houden op de situatie, de zaak in de hand en emoties onder controle. Dat is ook wat je ziet, alle energie vertrekt uit het lichaam en gaat omhoog richting het hoofd. Het lichaam moet een uitweg zien te vinden voor de energie die was klaargezet om te kunnen vechten of vluchten. Een uitweg is in dit geval een hyperventilatieaanval. De angst voor de emotionele situatie wordt op deze manier op den duur vervangen voor de angst voor hyperventilatie. Iets wat het verstand wel goed uitkomt want dan hoef je niks met die lastige emoties.

Regulier medische behandeling
De reguliere geneeskunst raad het gebruik van een plastik zakje aan. Door tijdens een aanval in en uit te ademen in een zakje hersteld de zuurstof – koolzuur balans zich weer.
Natuurgeneeskundige behandeling
De natuurgeneeskundige behandeling is even simpel als de regulier medische. Het is zaaks om iemand die een hyperventilatie aanval heeft weer contact te laten maken met zijn/haar lichaam. Gronden is het advies. Dat kun je doen door je hand op zijn/haar onderrug te leggen en de persoon rustig uitnodigen om met de aandacht naar je hand (hun onderrug) te gaan. Wat ook werkt maar absoluut minder subtiel is, is iets op de voeten laten vallen. Op deze manier komt iemand weer in z’n lichaam en kan voelen (in plaats van denken) wat er aan de hand is.

——-

Hyperventilatie

De controle over de ademhaling verliezen,
niet meer normaal kunnen ademen,
duizelig worden,
tintelingen,
benauwd,
sterke angsten;
Kortom:

h y p e r v e n t i l a t i e
Verschijnselen van hyperventilatie worden toegeschreven aan verkeerd ademen; een te intensieve ademhaling heeft tot gevolg dat te veel koolzuur uitgeademd wordt (er blijft te weinig koolzuur in het bloed).

Verkeerd ademen kan ontstaan door spanningen en angsten.

De voor de hand liggende behandelingen, hier in het westen, zijn dan ook: ademhalingsoefeningen en medicijnen tegen angsten en depressies.

In T.C.M.-therapieën (acupunctuur, shiatsu, etc.) worden alle klachten die een mens heeft vertaald naar energieverstoringen. In geval van hyperventilatie is er sprake van uiteenlopende verstoringen, die dikwijls gelijktijdig aanwezig zijn. Belangrijk is dat de energieverstoring die het sterkst aanwezig is (en fundamenteel is) het eerst wordt behandeld.

Hieronder volgen een aantal beschrijvingen van verstoringen, die kunnen leiden tot hyperventilatie.

Bloedleegte:

Bij veel mensen met hyperventilatie is sprake van bloedleegte; de energie van het bloed is zwak. Soms gaat dit gepaard met bloedarmoede, maar meestal zal bloedonderzoek uitwijzen dat “het bloed van uitstekende kwaliteit is”. Toch is het bloed niet vitaal. Als je de achterzijde van een ooglid van de persoon bekijkt, zal je zien dat dit bleek is en niet goed doorbloed. De mensen met bloedleegte voelen zich doorgaans gejaagd, komen onvoldoende voor zichzelf op en staan te veel klaar voor anderen. Afhankelijk van de samenhang van de bloedleegte met andere energieverstoringen zijn er nog meer kenmerken.

Wordt een bloedleegte niet behandeld, dan zal de persoon ondanks oefeningen en medicijnen tegen hyperventilatie jarenlang de klachten blijven behouden.

Een flink deel van de mensen met hyperventilatieklachten, die ik behandeld heb, had nauwelijks psychische problemen. Wel waren er de grote angsten voor een aanval: bang om dood te gaan, bang om te stikken.

In de meeste gevallen werkten ademhalingsoefeningen onvoldoende en had ik het sterke vermoeden dat de medicijnen tijdelijk hielpen en uiteindelijk de situatie verergerden (de verzwakte bloedenergie te veel belastten).

Hyperventilatie komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen; iets wat vanuit mijn optiek niet verwonderlijk is. Vrouwen verliezen maandelijks bloed door de menstruatie. Zwangerschap en baringen doen eveneens een sterke aanslag op de energie van het bloed. Postnatale depressies zijn vaak een uiting van bloedleegte. Het is niet verwonderlijk dat na postnatale depressie hyperventilatie volgt.

Opheffen van de bloedleegte heeft doorgaans tot gevolg dat de klachten ophouden.

Lees ook:   RIVM: In 2020 stierven 404 mensen aan griep. Normaal zijn dat er 6400. Wat klopt hier niet?

Behandeling van bloedleegte kan plaatsvinden door:

acupunctuurpunten die in verband staan met de bloedkwaliteit te stimuleren, (hierbij wordt vaak tegelijkertijd met moxa gewerkt)
de energieën die verband houden met de productie van bloed (en bloedenergie) weer in balans brengen,
het bloed voeden: goede voeding, de juiste kruiden/ voedingssupplementen, voldoende (nacht)rust,
anders in het leven te staan (m.n. meer voor jezelf opkomen, niet te veel voor anderen zorgen,
de juiste ademhaling.
Vrouwen die teveel bloed verliezen tijdens de menstruatie zullen hiertegen behandeld moeten worden. In veel gevallen kan dit ook op een natuurlijke manier met Chinese geneeskunde. Vrouwen die borstvoeding geven en bloedleegte hebben putten zichzelf uit als ze hiermee doorgaan zonder passende maatregelen te nemen.

De beste en snelste manier om van de bloedleegte (en de hyperventilatie) af te komen is doorgaans: het innemen van Chinese kruiden (tegen bloedleegte). Dit gaat echter niet altijd op: er moet een goede (energie-)diagnose gesteld kunnen worden en de persoon moet de kruidenformule goed kunnen verteren. Shiatsu en/of acupunctuur kunnen eveneens de oorzaak van de bloedleegte beïnvloeden, door de juiste punten te behandelen.

Leegte van Nier-Qi:

De Nier-Qi is een naar beneden gerichte energie. Eén van de taken van de Nier-energie is de energie van de ademhaling naar beneden te trekken. ‘Vangt’ de Nier Qi de adem niet, dan heeft de persoon grote moeite met het inademen en zit de adem hoog. Ademhalingstraining biedt weinig soelaas.
De leegte van Nier-Qi kan hele uiteenlopende achtergronden hebben (flinke lichamelijke uitputting, angsten, aangeboren zwakte, nachtdiensten, te veel sex, enz.). Acupunctuur (en andere vormen van Chinese geneeskunde) kunnen werken aan de opbouw van de Nier-Qi. De achterliggende oorzaken dienen niet vergeten te worden (niet doorgaan met uitputten van de Nier-Qi, wegwerken van fundamentele angsten, etc.).

Verstoringen van Hart en/of Pericardium-Qi.

Er zijn vele manieren waarop het hart belemmerd kan worden in zijn functioneren. Kan het hart niet gemakkelijk zijn werk doen, dan geeft dit dikwijls spanning midden op de borst en benauwdheid. In de meeste gevallen is er geen sprake van een hartafwijking. Een tekort aan hart-Qi, of een belemmerde circulatie ervan kan al aanleiding geven tot benauwdheid. In geval van nader medisch onderzoek wordt doorgaans geen afwijking gevonden. Het kan zijn dat (oude of nieuwe) emoties zich ‘opstapelen’ in de hart-meridiaan, of in de pericardium-meridiaan. De vrije circulatie wordt belemmerd, waardoor gemakkelijk benauwdheid optreedt. Shiatsu, Tuina en acupunctuur kunnen de vrije circulatie bevorderen en stimuleren dat de emotionele energie losgelaten wordt. Als de emotionele aspecten de boventoon voeren kunnen ook andere therapieën van belang zijn [psychotherapie, Nei-terapie, Bach-remedies, Chinese kruiden, enz.]. Hart-Qi heeft een nauwe relatie met o.a. de long, de nier en milt-Qi; ook hier kunnen de oorzaken liggen van het niet optimaal functioneren van de hart-Qi. Chinese geneeskunde kan een belangrijke rol vervullen bij het stellen van de juiste (energetische) diagnose.

De juiste behandeling:

Gezien de vele factoren die een rol kunnen spelen bij hyperventilatie is het belangrijk dat de eerste aanpak de juiste is. Eindeloze ademtraining, terwijl het lichaam verzwakt is of de Nier-Qi verstoord biedt te weinig soelaas. Het slikken van medicijnen tegen angsten en depressies helpt niet of averechts bij bloedleegte.

Hieronder een aantal overwegingen bij de aanpak ven hyperventilatie:

Is jouw lichaam verzwakt: zorgt dat het weer versterkt wordt (rust, Chinese voedende kruiden, acupunctuur, enz.: zie hierboven).
Heb je verkeerd ademen aangeleerd: ademtherapie,
Ben je gestresst en heb je psychische problemen die te veel zijn om nu op te ruimen, dan zijn anti-depressiva een (tijdelijke) optie. Het lichaam moet dan niet te zwak zijn. Uiteindelijk moeten later de onderliggende problemen opgelost worden.
Voert onrust (en verkeerd ademen) de boventoon: Yoga
Vasthouden van emoties, die opgeruimd dienen te worden: (Chinese geneeswijzen, Bach-remedies enz. :Zie hierboven bij Hart-Qi)
Heb je zelf geen zicht op de belangrijkste facetten van jouw hyperventilatie, zorg dan dat een goede diagnose gesteld wordt. Een probleem hierbij is dat in heel veel gevallen behandelaars alleen op hun eigen vakgebied iets kunnen zeggen.
Blijf baas over eigen lichaam en oordeel zelf welke diagnose het meest aannemelijk is en kijk wat de behandeling doet.

© Jan Reinders, Groesbeek 1996-2003 Integraal overnemen/ kopiëren/ afdrukken met bronvermelding en deze copyrights-regels, toegestaan. Het is niet toegestaan zonder bronvermelding de tekst van dit artikel geheel of gedeeltelijk te kopiëren, of over te nemen/ te gebruiken in electronische verspreidingsbronnen (internet, CD-ROM, enz). .

Gerelateerde berichten