...

23 oktober 2021

 

Oude Gedichten van ooit 4

Gedichten uit mijn opslag Hyves van ooit!
(Jemig wat veel zucht ut uit nu)

Ik schrijf van alles wat, inspiratie, weet ik veel, van mensen over mensen over wat ik zelf meemaak of over nadenk of denk wat anderen voelen in een bepaalde situatie,… nou ja, van alles.
Tis dus niet allemaal persoonlijk natuurlijk!

Gedicht vader, ik kreeg dit gedicht van Annemie

= dus niet van mijzelf
1 feb 2011, 17:12
Schrijver/ster is onbekend maar ik vond het een mooi gedicht

Ik droeg een lichtje in mijn hand
Dit lichtje wilde ik je geven
Maar je schoof me aan de kant
Je kon het niet verdragen
Te zijn bij wie ik was
Je begon me te plagen
Het lichtje doofde ras.

Ik stak het weg, op een veilige plek
Diep in mijn hartebron
Tot op heden zit daar nog een lek
Van binnenuit schijnt altijd de zon.

Je wilde me niet erkennen
Nog weten wat ik deed
Je weigerde MIJ te herkennen
Zodat ik je vaak vermeed.
Ik keek naar je ogen om
Voegde mij naar jouw wens
Waarschijnlijk was dat heel erg dom
Je zag me niet als mens.

In moeilijke tijden was je er niet
Nooit heb je me een kus gegeven
Je smaalde om mijn verdriet
Je was boos dat ik durfde te leven.
Mijn beslissingen maakten je kwaad
Jij wilde koning zijn in mijn gedachten
maar op een dag was je te laat
ik kon niet langer wachten.

Mijn lichtje wilde stralen
Niet diep van binnen in mijn borst
Ik moest het wel naar buiten halen
Toen heb je mij geschorst.

Nog steeds ben jij mijn vader
Ik ben nog altijd jouw kind
We leven in hetzelfde kader
Maar niet meer onder jouw bewind
Ik ben eindelijk opgestaan
En draag mijn lichtje in mijn hand
Ik ben zelf naar buiten gegaan
Sta niet langer aan de kant.

Het kind in mij gelooft nog steeds
Dat er wonderen kunnen gebeuren
De vrouw in mij weet al reeds
Dat de lijnen beginnen te scheuren
Jij kan niet van mij houden
Dat is voor jou een gemis
Jij moet leven met jouw koude
Nu mijn warmte er niet meer is.

Vader ik schenk je jouw leven terug
Ik maak me los van de hoop en de pijn
Eindelijk kan er een last van mijn rug
Ik mag er werkelijk ZIJN.

Het zonnetje in mijn hart is niet gedoofd
Ik zend je van afstand haar stralen
Je hebt nooit in me geloofd
Maar ik zal je in licht betalen
Ik zal je alles wat je me niet hebt kunnen geven
Terugbetalen met dat wat ik in de kern bezit
Ik geef je voor de rest van je leven
De rijkdom die diep binnen in mij zit.

Ik geef je al mijn tranen, mijn hartenpijn
Omgesmolten door het lichtende goud
Ik geef je alles wat ik niet heb mogen zijn
Zorg dat je, je handen geopend houd
Alles wat ik niet heb gekregen
Maar erg lang heb verwacht
Is veranderd in witte zegen
En gouden hartenpracht.

Jij hebt me niets gegeven
Wat ik zelf al niet bij me had
Ik kan betalen voor mijn leven
Met de munten uit mijn eigen schat.

Ik ben niet boos meer
Heb geen verdriet
Want keer op keer
Was het mijn emotie niet
Ik ben jouw heldere spiegelwand
Jouw draaideur door de tijd
Jouw paspoort naar het andere land
Jouw vrijbrief naar de Eeuwigheid.

Daarom ben ik bij je gekomen
Nu kan ik weer verder gaan
En we zullen in onze dromen
Weten van elkaars bestaan.

Eens zul je voor de hemelpoort staan
Daar zal men je belonen
Omdat je met niets bent weggegaan
En nu al het goud kan tonen
Ik hoop dat jouw hart kan tillen
Wat je meeneemt op die reis
En dat je geen tijd zult verspillen
Aan zaken van generlei wijs.

Je zult zelf moeten lopen
Er zelf naar toe moeten gaan
En ik wil voor je hopen
Dat er de juiste wegwijzers staan
De weg zal smal zijn en redelijk lang
Je zal zelf moeten dragen wat ik je gaf
Het goud zal erg zwaar zijn ben ik bang
Dat is dan maar je straf.

Jij draagt wat je mij hebt gegeven
Naar de hemelse oorden terug
De vele tranen van mijn leven
Als lichtende parels op jouw sterke rug
Je gaf me zo veel om te bewerken
Het ijzer moest worden van goud
Ik kon het duizendvoudig versterken
Omdat ik zoveel van je houd.

—-

I feel lost
Confused
Someone hurts me deep inside
Hurt my trust
My love
My soul
I don’t know what to do about it
I listen
I
Don’t speak

—-

Magisch moment,
Ogen die doorvorsen
Dichterbij

Mij
Jij
En Ik,

je gezicht

Tastbaar
Streel langs je kaaklijn

Zie je mond
Geloken ogen

Half geopend

Mondhoek

Verleiding nabij

ik wil je voelen

Zachtheid

Hardheid

Kleinere afstand

Tussen onze neuzen

Geur en proevend

Van elkaars huid

Verdiep ik mijn speurtocht

Duik in het vocht

Van je warme mond

Onstuimige harteklop

Wilde vurigheid

Van verlangens

Naar elkaar
Strelen onze lippen elkaar

Aftastend

Diepgaand naar
Onze zielen

—-

Verguist
Vertrapt
Verbrijzelend
kapotgeschoten
Vernaait
Je ziel aan flarden door
het ego van een ander
Gezeur
Wat kan hen dit nu schelen?
De Egoloze vertrappen
als paarlen voor de zwijnen
gooide jij je
hart neder
in oprechtheid
vriendschap misschien?
Lachten zij
renden zij
in vol galop
eroverheen
Toch was jij de sterkere
zo heel alleen
maar dat beseften zij niet
naar het scheen
doch jaloerzie was
de wraak
vanuit verziekte harten
Die geen volheid kenden
vanuit de ziel
die verlegen zaten
om hetgeen
jou draaiende,
levendig hield
in lach en traan
gevoelens
ten spijt
Begrepen zij dit niet
Simpelen van geest

Angelwings

Mijn gedachtengang
25 jan 2009, 17:59
Iedereen is bang, heel bang voor mensen die zichzelf kennen. Ze hebben een bepaalde macht, een zekere aura en een zeker magnetisme, een charisma dat levenslustige, jonge mensen uit de gevangenis van de traditie kan bevrijden…
Een verlichte kan niet tot slaaf worden gemaakt–dat is de moeilijkheid–en hij kan niet gevangen worden gezet… Het kan niet anders of ieder genie dat zijn innerlijk enigszins heeft leren kennen, is wat moeilijk te verteren; hij zet de boel op stelten. De massa wil niet gestoord worden, ook al zijn ze er ellendig aan toe. En ze zijn er ook ellendig aan toe, maar ze zijn aan hun ellende gewend. En iemand die niet ongelukkig is wordt gezien als een vreemdeling.
Een verlichte is de grootste vreemdeling op aarde; hij lijkt nergens bij te horen. Hij laat zich niet beperken door een organisatie, gemeenschap, maatschappij of natie.

———-

Verlangens
24 jan 2009, 23:43
Hitte
Golvend
lichamen
zij en zij
diepzinnig rakend
vanuit de geest
Geliefden
van dat al
nog het meest
Lippen die
liefkozen
harten die verwarmen
verlangens die
Sidderen langs de trappen
van de ziel
ontkomen
Aan al
dat dagelijks heet
Bewijs dat
het leven
levens smeed
aan elkander
genotzucht
in Verlangens
Diepgaand vol beloften
Geloften
soms ongedaan
gemaakt
toch de ziel geraakt
Liefde is
verlangen
naar
JOU

Angelwings

Gevonden

Gemis
donkerte
redenen
om te zien wie
je
bent
wie je was
donkerte om
jouw verlangen
jou zijn
verloren wat je had
win je iets terug
of
verloor je alles
wie je vond
de diamanten des levens?

~*~

Diep in mijn ziel verankerd

Vanuit de verte
staren ogen
vol liefde, warmte, zomaar…

In de nachtelijke nachten
voel ik jouw wezen,
zomaar dichterbij

Hoe wonderlijk het leven is,
dat jij zomaar
zo ver ,
zo dichtbij
kan zijn…

diep in mijn ziel verankerd

~*~

Met jou zou ik
aan stille schemerige stranden willen zitten
wat pingelen op een gitaar
zomaar samen daar zijn
samen even een
in het alleen zijn
Delen van ons wezen
in vriendschap
Verder niets
Een goed fles wijn
een verhaal, uit een boek desnoods
of zelf bedacht…

Maar eens hoop ik dat een vriend
zo vriend kan zijn voor

mij

De mensheid
loopt af en aan
zichzelf voorbij
Aan alles dat ik was
en vooral jij

Een lach…

Een schaterlach
klinkend gelijk een fontein
Van sprankelende druppels
spetterend rondom zich heen
Gelijk een aura
Vonkend schoon
Zuiverheid van toon
Trillend van verlangen naar meer
luchtledig
Dwarrelend gelijk een veer
Dwaasheden
In gedachten, beter nog dan alles wat
negatief is, een lach kan een dag
goedmaken die verkeerd begon
Kan een mens zelfs gelukkig maken
Gewoon zomaar op straat
Zonder schaamte
Glimlach..spetter en dans gelijk de druppels

van een fontein, verstrooi je vreugde vanuit je aura
wees een bron van vreugde voor alles
dat leven is…
Dan heb je Jezus goed begrepen toen
hij lachend zijn kruis opnam

Stilte

De stilte is soms oorverdovend
Blindelings op de tast
zoekend naar antwoorden
die niet komen
enkel in raadsels
voorbeeldige beelden in raadsels
geen woorden zoals ik ken
speels raak je mijn ziel aan
alsof ik zou geloven
en jij in mij
alsof wij beiden een zijn
en toch niet
als een weerkaatsende spiegel
verwoorden wij
samen een deel
van ons zijn
in stilte die soms verwoorden zal
wat is zoals het is
alleen durfde ik niet
en jij nog minder dan
niets te zijn in iets en
iets te zijn in niets
of iets te zijn in iets
samen delen in een raadsel
dat geen woorden vermag
enkel een glimlach
als uiteinde van een lied
en zeggen denken sorry ik was het niet
Misschien is het goed
want wij
van vuur geboren
zouden elkaar misschien verschroeien
voor wij zouden beginnen
met beminnen
laten we dat nu maar niet doen

Allemaal mensen

Allemaal mensen,
Jij en wij en ik
Samen delen wij onze wegen
op onze planeet
Vinden wij ons niet
in dezelfde pas
Altijd
Achter of voor
Nooit dichterbij
Dan naast ons zijn
Enkel diegene die is
Zoals jij
Bent
Passen er zo weinig
In die voetsporen
Die jij neerzet
Op deez aard
Zo weinig gelijken
Begrijpen
Je oorsprong
Je wensdroom
Je liefde
Je woorden
Zo weinig nog begrepen
Enteren zij
De vlag omhoog
Wit is niet de kleur
Van overgave
maar van besef
Dat elkaar begrijpen
Pas hand in hand kan gaan
Als je gelijken bent
Tussen al die mensen
Die er bestaan

Een echte vriend

Barstende sterrenstelsels
Immens grote werelden, ons niet gekend
kenden wij niet
Immers dat geen wat al is?
Woorden loos leven wij
Zo langs elkaar heen
Denken wij elkaar te bedotten
In een nietszeggend contact
Vragen wij ons af
Waar al ons vertrouwen is gebleven bij
Al dit mensenleven
Delen wij toch ons energie
Met elkander
Want Jou toelaten in mijn leven
Is mij toelaten in de jouwe
Toch een samen delen
Op wat voor niveau dan ook
Troosten wij ons in onszelve
Dat we beter waren
Dan de ander
Slimmer zelfs misschien
Toch verloren wij
In al die consternatie
Misschien een echte vriend…….

Soms
als men vergeten
is dat
er nog leven is
naast de deur
De oude vrouw achter geraniumpotten
zit dagenlang in eenzame sleur
Verweven in een levensweb, leven we allen door
Soms als we vergeten zijn
en de eenzaamheid in ons vreet
De echo van je stem
Het enige is aan lief en leed
Niet een die even aankomt
Niet een die er nog om geeft
Dat er een oude vrouw of man
naast hen leeft

——

Bemoeizucht

Bemoeien, waarom moet iedereen
zich toch bemoeien.
Met de zuchten van een ander?

Altijd weet men het beter,
Te wijzen naar andermans fouten, eventueel
Doorzien door eigen ogen,
Maar de fouten in eigen boezem
Zien zij niet

=====================

Op hoge golven
enterde God
zijn simcity tot een eind
zo het leek in onzer ogen
Allemaal doden
onverwacht
overvallen in s’hemels pracht
kinderen nog maar pas
de lucht inademend
kinderen
geboren zonder reden?
Als god bestond
zou bestaan
Hoe kan hij dit laten
bestaan?
Golven
Golfoorlog
golven overal..

*Gedicht over de Tsunami*

Stilte
Intense
Stilte
Vredig
Rust
Alles in slaap gekust
In jezelf
Even niets willen
Even niets moeten
Even
Heel even
Maar
Die stilte
Intense vrede
Met
Alles
En jezelf
Toch wel raar

AngelWings

Samen even Gaan
En nog zie je mij niet staan
Je laatste kans
Laat dit niet voorbij gaan
Ik ben niet een vanzelfsprekend iets
Jij moet mij zien staan

AngelWings

Een winter lente dag
Een vlaag
Van een regen bezwangerde hemel
Komt tot mij
Prikkelt mijn zinnen
Herinneringen
De
Geur ben jij
Pijn in mijn hart
Heimwee
Naar jou
Oh geur der regen
Regenwoudman
Ik ben jouw vrouw

AngelWings

Ik wacht
Op een teken
Ik wacht
En bereken
De tijd hoelang het was
En al had kunnen zijn

AngelWings

Met ogen dicht
Kan ik jou voelen
Het aftasten van mijn geest
Waar je ook bent
Samen denken is nog nooit
Weggeweest
Dezelfde tijd
Elkaar over afstand wenken
Ineen gekomen
Een band die verder gaat
Dan dromen

AngelWings

———————————–

Het verleden
Heeft veel geleden
Kostbaarheden uitgesneden
Vernield en soms ook genezen
Geantwoord, soms waar vragen rezen
Tussen ons heeft het verleden zijn stempel gezet
Ons hart en geest bezet
Verdord dat wat had kunnen groeien
Moesten wij ons tuin snoeien
Verloren dorre takken
Weggegooid in vuilnisbakken
Het hek gesloten
Deuren toe
Ontspringen nieuwe loten
Ook al ben je nog zo moe

Angelwings

————-

Op afstand kunnen ogen
Soms beter zien
Wat dichtbij verloren ging
Zelfs woorden kunnen
Fluisterend door de nacht
Dat de ander opving
Die afstand tussen zee en
Strand
Laat je hand niet langer knijpen
In het zand
Maar laat je het stromen
Van afstand zie je soms beter
Nog
Dan van dichtbij

AngelWings

—————-

Verwoorden wat liefde voelen doet is enkel te voelen
Door iets zachts heenwoelen
Het lichte geuren opsnuiven
Grashalmen die wuiven
In de wind
Lachen als een kind
De zon de zomer
De regen
De geuren
De kleuren
Warmte zo dichtbij
Chakra’s
Het aura om ons heen
Samen twee is één
Liefde is altijd verschillend
Tussen haat en puur geluk
Alles daartussen
Dat is liefde
Uit een stuk

Angelwings
—————

Woorden die striemden in de ziel
Gelijk een zweepslag over de huid
De pijn onhoudbaar
Schreeuwt het uit
Twee mensen die vechten
Een strijd beslechten
Woorden over en weer
Gaan ze tegen elkaar tekeer
Woorden die liegen over verdriet
Maar dat zeggen ze niet
Machteloos
Moedeloos
Die man
En die vrouw
Ze durven het niet
Maar zeggen eigenlijk
Ik hou zoveel van jou.

Angelwings

————
Toen jouw maan niet vol was
Gaf ik jou het mijn
Het mijne werd afnemend
Ik kreeg al jouw pijn

Toen jouw maan vol was
Van het mijn, dat ik jou gaf
Liet je mij afnemen
Dat was wel heel erg laf

In het donker zit ik nu
Mijn liefde geeft een straf
Dat alles was dank
Voor al wat ik aan jou gaf

Nu geef je licht weg aan zwijnen
Om jou heen
Je weet niet eens wat het was
Dat jou donkerte bescheen…

Angelwings

———

Animus Anima
24 jan 2009, 20:44

Animus Anima
Kruiswoordraadsel
Ga maar na
Kracht en spel
Thema gewijs
Heeft liefde altijd
Een prijs
Samen verdelen
Delend
Gelijk een som
Drijvend water
In een kom
Regen na zonneschijn
Zon na de pijn
Vice versa

Geen woorden

24 jan 2009, 00:24

Geen woorden
Om te zeggen
wat ik voel
denk
weet
gebroken glas
Verloren
Blind
En de bomen ruizen
De wind waait
De regen valt neder
Teder
Blaast
de storm
Verloren woorden
verloren in de nacht
Ik wist wat verlies was
Ik trotseerde
stormen
Eeuwen
Woorden
Gedachten
gedrag
Voor jou

WHY?

23 jan 2009, 23:41

A long time ago
i learned one
important lesson
in life
That money
never can buy
love or trust
Can never replace
it
You can try
You can lie
You can fight
and bellieve
someone is stupid
but one day you
will find out
You did not win the battle you
started
You had to win
You lost
Again
and again
Causse no one
wants to play
that game
with you
you played it with us
And what now
so far
You need forgiveness?
For something you did to yourself?
Let go
That hate that fills your heart

Een schaterlach
29 jan 2009, 23:54

Een schaterlach
klinkend gelijk een fontein
Van sprankelende druppels
spetterend rondom zich heen
Gelijk een aura
Vonkend schoon
Zuiverheid van toon
Trillend van verlangen naar meer
luchtledig
Dwarrelend gelijk een veer
Dwaasheden
In gedachten, beter nog dan alles wat
negatief is, een lach kan een dag
goedmaken die verkeerd begon
Kan een mens zelfs gelukkig maken
Gewoon zomaar op straat
Zonder schaamte
Glimlach..spetter en dans gelijk de druppels

van een fontein, verstrooi je vreugde vanuit je aura
wees een bron van vreugde voor alles
dat leven is…
Dan heb je Jezus goed begrepen toen hij lachend zijn kruis opnam

Angelwings

Diep in mijn ziel verankerd
29 jan 2009, 23:53
Diep in mijn ziel verankerd

Vanuit de verte
staren ogen
vol liefde, warmte…zomaar……….

In de nachtelijke nachten
voel ik jouw wezen,
zomaar dichterbij

Hoe wonderlijk het leven is,
dat jij zomaar
zo ver ,
zo dichtbij
kan zijn…

diep in mijn ziel verankerd

Angelwings

Zien
29 jan 2009, 23:53
Zien

Het verdriet en de pijn,

je laat het vaak niet zien

Je wilt wel,

maar je lacht,

je vecht wel maar misschien

is er iemand die begrijpt

wat jij niet wilt laten zien

Angelwings

In de Lentenacht

Vol sterrenpracht

Zo lang verwacht
eindelijk gekomen,
Open ik de buitendeur.

De regen lief’lijk druppelend

Ruik ik vol overgave
die lentegeur
diep in mij

En denk

vraag me af…

Ik zou die geur

in een doosje willen doen
En in de winternacht willen openen

Angelwings

White Wings

29 jan 2009, 23:51
White Wings
Witte vleugels
Een koelte
In je denken
Een frisse geur
Een nieuw begin
Een Engel
Die je kwam verlossen
Alles heeft weer zin

angelwings

Fiets

29 jan 2009, 23:51

Fiets

In nachtelijke uren
Licht van een fiets– iemand, in jouw tuin van ooit
Even dacht ik, even maar
Stel dat, je nog was, dat zij jou was
Op dat uur, fietsend naar huis
Maar
Jij bent niet meer
En zij woont nu
In jouw huis

Aandacht is
wat men verkrijgt van
Geklets
Gezwets
Geroddel
over anderen
Negatieve aandacht
is geen pluspunt
Schenkt geen respect
Enkel medelijden
En weet iemand die roddelt over anderen
Tegenover u
Roddelt bij die ander
Over U…

AngelWings

Woordenergie
30 jan 2009, 00:06
Woordenergie

Elk woordje
is een energie
Elke zin
een cavalerie
een optocht
aan instroming aan…
nieuwe dingen
weten en
leren
en soms
ook hakend
als doornen
diepten
in jouw wezen
Soms zelfs zonder te lezen
weten
soms
teveel
van wat er stond
wat er zich onder bevond
diepten
in stilte
geladen
zonder
tegenwoord
gevaren
in de geest van een ander
—-

Woorden
30 jan 2009, 00:06
Woorden

Woorden die..
De zon scheen
toen je aankwam
de wind waaide om je hoofd
De vogels raakten je ziel
en alles was mooi
en goed
tot die woorden kwamen
die de regen lieten
neerdalen
diep in je hart
en je ziel
En de wind je haren
in de knoop woei

Allemaal mensen !

Allemaal mensen,
Jij en wij en ik
Samen delen wij onze wegen
op onze planeet
Vinden wij ons niet
in dezelfde pas
Altijd
Achter of voor
Nooit dichterbij
Dan naast ons zijn
Enkel diegene die is
Zoals jij
Bent
Passen er zo weinig
In die voetsporen
Die jij neerzet
Op deez aard
Zo weinig gelijken
Begrijpen
Je oorsprong
Je wensdroom
Je liefde
Je woorden
Zo weinig nog begrepen
Enteren zij
De vlag omhoog
Wit is niet de kleur
Van overgave
maar van besef
Dat elkaar begrijpen
Pas hand in hand kan gaan
Als je gelijken bent
Tussen al die mensen
Die er bestaan

AngelWings

Het zou toch een teken moeten zijn
30 jan 2009, 00:04

Het zou toch een teken moeten zijn

Witte bloemenbladeren
Stralen in hun zijn
De pure zuiverheid
Als een verblindend ravijn
Van Schoonheid in een
Wereld vol Pijn
En levenslessen
Onbegrijpelijk soms, dat
schoonheid zo dichtbij
Het lelijke verkeren kan
Dat tranen, verzouten tot stille
verharde stenen die dragend
op het hart
zoveel pijn verdragen kunnen dat
Hardheid de zon vanuit de bloemen schone bladeren
de perfektheid
Van het leven aanduiden
Het zou toch een teken moeten zijn
Dat er na regen altijd zonneschijn komt?

Angelwings

Te moe
30 jan 2009, 00:04
Te moe

Zwijg Mij,
Stem in Mij Toe
Dit spel der speelsheid
Worden we nooit moe,

Spreek wanneer je spreken moet
Zeg me wat je wilt
maar zwijg over alles dat
ooit komen kan
Want daarvoor zijn wij al te moe

AngelWings

Liefde is gratis

14 feb 2009, 00:24
Ben ik gekocht?
Heb jij mij niet gevonden
In dit leven?
Ergens zomaar op deze wereld
In het voorbijgaan?
Was het liefde?
Of werd ik bezit
Van die liefde
Ondermaats
Ben jij mijn baas?
Verdien ik geld aan werken voor jou?
Word ik misbruikt?
In de liefde doet men dit niet nml
In de liefde laat men vrij
En los
En gaan
Liefde bestaat niet
Uit manipulatie
Uit dwang
Uit moeten
Want liefde is
Dus vraag ik jou:
Heb je mij soms gekocht ergens
op deze wereld
Dan wil ik dat koopcontract wel eens zien
De liefde is nml gratis en voor niets

Angelwings

Giftige mismaakte woorden
Verdampen je ziel
Drenken je geest in onmacht
ook al lijkt het dat je almachtig bent
Krachtig lijkt het
Waarop jij verwoord
Hoe jij de wereld om jou heen
kapot trappen zult
Verblinde dwaas
Heb je nu nog niet begrepen
dat niet wij
maar jijzelf je
eigen grootste vijand bent?

AngelWings

Men zegt, elke dag is een nieuwe dag
Wat als elke dag
Een vervolg is van de vorige dag
En er geen nieuwe dag uit voortvloeit
Enkel oude wijn in nieuwe kruiken
Wat als men loog?
Wat dan?

Angelwings

Hou de naam hoog
Over de ruggen van anderen
Neem wraak
Op het kleinzielige af
Alles om je in te dekken
Over de ruggen van onschuldigen
Nog jonge kinderen zelfs
Want
Zoveel gevoel hebben jullie nml niet
Als de naam maar hoog blijft
Immers
Als er maar geen smet komt
op het schone nieuwigheid
Want moet men dan verwoorden
Hoe het kan
Dat men discrimineerd
Terwijl men
Dit niet t.o hen mag stellen?
Is dit correctie ten voeten uit?
Mensen in ellende storten
Denkend aan het zelf
Subsidies opstrijkend
Vergiftiging
Van zielen
Onschuld bezoedelen
Misvormende zinnen
Woorden
Misbruiken
Hou de naam hoog
In naam van wat?
IK Claudius
Zeg niets
Nog niet…de dag komt
Dat de waarheid boven drijft
En het water tot jullie lippen stijgt
Ten koste van onoprechtheid
Je naam hoog houden
Daar valt geen eer te behalen
Enkel zwakheid
Te betreuren in de zielen
Van hen die trappen

AngelWings
Over de IJ

De weg was breed
De weg was lang
Voeten die de grond raakten
Ver weg wilden zij
gaan
van deze plek des onheils
Zo hij dacht
Ooit zelf verkozen
Ooit zelf bedacht
Veel teveel van verwacht
Maar nu de jaren telden
En het gras zoveel groener leek
aan de andere kant
van de levensbeek
Wilden die voeten rennen
ver weg
Heel ver weg
Van de plek des onheils
zelf verkozen
Die hem ooit lieten blozen
liefkozen
Ren maar
Ren…
Want hoever je ook rennen zal
je komt jezelf
overal weer tegen
Wegrennen voor het zelf
Kan geen mens
Ga terug
naar je grens

AngelWings

Onpeilbaar
onbegrip
Bemoeizucht
Besef
Schop na
Geen inzicht
geen tijd
Ego
Diepgang missend
Simpelheid
Anders
Gezeur
Domheid
Zoek verder
Kwam eerder
Niets te vinden
zoeken
stok
slaan
om niets
nonsens
onbegrip
Eerlijkheid
kan men niet begrijpen
schijnbaar
in deze tijd

Als dan !

Als dan hoeft het niet meer
Als je niet van mij houdt
Draai je dan om en ga
Laat mij mijn wonden likken
Zonder zonden ooit begaan
Zonder te proeven
Te weten wat
Liefde werkelijk is
Als dan kijk jezelf eerlijk in je ogen
En weet
Dat zonder mij verdergaan is
Als verdwalen in een droge woestijn
Zonder water
Voor je ziel
Maar als jij dat verkiest
Laat ik je gaan
En aanvaard ik de wonde mij
Toegebracht door het lot
het weten
is dan niet voldoende
Bewijskracht
In een weten breng
je geen liefde dichterbij
Dus ik wacht af
Of je hart
Sterk genoeg is
Om mij
Lief te hebben
Zo ik jou
Kan liefhebben
Maar als
Dan ga maar
Zonder mij verder leven
Dan was de liefde
Nooit voorbestemd geweest

Angelwings

Had ik jou niet lief? !

Had ik jou niet lief?
Al die jaren?
Vond ik vertrouwen?
Jij in mij niet
Je gelooft mij niet
Je beseft het niet
Je gooit mij weg
Met het badwater
Dat vrouw heet
verloren voel ik mij
Nu
In de gratie der liefde
Wat kan ik doen
Als spel niet in mijn aard ligt?

AngelWings

Opeens is het leven !

Opeens is het leven
Geleden
Verleden
Heden
Tijd

Vanwaar deze tragiek?
Benijdt!
Wist men al wel
Hoeveel dit kost?
In karmisch optiek?
In geld niet uit te drukken?
Te dragen
Dagelijks Wekelijks Jaarlijks
Een levensboek vol
Men oordeelt maar
Beseft niet
Hoeveel tranen en verdriet
Die euro kost
in hemelse sferen
En dat is maar goed ook!

AngelWings

De zon kwam op
4 mrt 2009, 23:48
De zon kwam op
En ik ging onder
De dekens welgesteld
Dapper en donzig omkleden zij mij
Met hunner liefdevolle armen
Morpheus
Verzaligd gleed ik weg
In dromenland
De nacht had mijn energie gestolen
Met veel deugdzaamheid
Tankte ik euro super
Even bij
Toen de wasmachine
Zijn toerental
Bereikte tot op zijn allerhoogste
Trokken zij mij wederom den wereld in
Slaperig nog
Maar minder vermoeid
Opende ik mijn ogen en blikte op mijn raam
Zag bijen verwoed tikken
Vliegtuigen vlogen in de verte voorbij
de dag was dit keer tweemaal begonnen
Doch beter dan voorheen
Ik liet mij natregenen door
mijn douche

Angelwings

Grote mensen
Kleine mensen
Doen elkaar verdriet
Snappen het niet
Lieve mensen
Slechte mensen
Ze zijn er overal om ons heen
Van het laatste vaak het meest
En de lieve staan vaak alleen

AngelWings

Het onrecht
27 feb 2009

Het onrecht
Waarmee men oordeelt
Zonder te weten
Over wat
Zegt men
Schrijft men
Doet men maar
Wat
Niet beseffend
Hoe dom zij
Zijn
In hun bekrompenheid
Van hun denken
En besef van niet zijn

wings

Opeens na jaren
Twijfelde ik
opeens aan jouw
Intelligentie
dat was
de dag
Waarop ik eindelijk
Mijn zelfvertrouwen hervond

Angelwings

Narcissus

Pijn diep in mij
Alsof een mes snijdt in je ziel
Narcissus zich van niets bewust
Doet anderen pijn
Heeft zijn eigen ziel in slaap gekust
Begrijpt het niet
Ziet een spiegel in elke vrouw
Ik weerkaats jouw spiegelbeeld
Kan niets laten zien van mijn innerlijk
Je bent verblind nml
Ziet alles in mij
Dat slecht is in jou
Ik ben geen mens
Maar een ding
Een speeltje
hebbeding
En terwijl ik mij afwend in pijn en verdriet
Zit Narcissus daar
Aan de kant van het water
te genieten van zijn spiegelbeeld
In het koele water
Rimpelloze oevers
Die naar buiten treden
Als het stormt
In de ziel van Narcissus
En jij toevallig in de weg staat

AngelWings

Sterk

Ik ben zo sterk
Ik red mij wel
Met tranen in mijn ogen
Zet ik mij schrap
En
Trap
Tegen die
Venijnige bal
Aan tranen
in mijn buik

Vallen mijn lokken
Voor m’n ogen
Zo heel zacht

Heel sluik

AngelWings

De warmte van de zon
Vogels die fluiten
Bamboo klanken in de
Zachte wind
Voel me verloren
Wezenkind
Zit hier
Te verwarmen
Aan de zon zo fel
Achtergelaten in het aardse spel
Geen bezoekjes meer
Tís zo teer
Niet meer op de stoel
Naast mij
Verwarm jij je nu misschien aan

De hemelse zon
Toch wenste ik
Dat je hier bij mij kon zijn
Even samen in de zon

Angelwings

Ik mis je,
k’Voel mij zo alleen
Zonder jou
Is er geeneen
Die invult wie jij was

Blote voeten in ’t gras
Kopje thee erbij
Zon die mijn huid verbrand
En ik?
Ik registreer
Voel geniet en toch weet ik

Het is zo wreed
Zonder die ziekte
Hadden wij samen
Nog mogen en kunnen genieten
En nu?
Ik registreer
Er is geen enk’le keer

Angelwings

Een familie
Uiteen gereten
Verscheurd
In de loop der jaren
Teveel betreurd
Gedaan gezegd
Misschien teveel
Of te weinig
Teveel verloren
Elkaar ontwijken is beter
Dan telkens
Opnieuw
Herinnerd worden
Aan de pijn die
Aan ze vreet
Het verleden zo zoet
Verloren zoveel
Van ons Bloed
Gaan we elkaar maar
Gewoon voorbij
We vergeten elkaar zg
Ik jou
jij Mij
Want als men niet praten kan
wil of doet
Hoe weet je dan nog
Hoe het moet?

AngelWings

Aarzelend
Teer als de morgenstond
De zon die opkomt
De merel die zingt
De bloemknoppen die ontluiken
In de lente zo zoet
Het hart dat opspringt
Zingend de dag begint
Droom ik over jou
Dan verdwijnt de kou
Om me heen
Voel ik me niet langer alleen
En weet je zo dichtbij
In mijn droom
De droom
Van mijn lieve mij!

AngelWings

Als ik je mis
Als ik denk
Aan toen
Aan jou
Hoe je was
Hoe je rook
Je haar
Je ogen
Onze saamhorigheid
Ons delen
De liefde
Tussen ons
Onverbrekelijk en Ijzersterk
Als ik je zo mis
En ik me nog dagelijks verzet
Tegen het beter weten
Dat je er echt niet meer bent
Kunt zijn
Als ik dan moet huilen
om jou
En ik die pijn niet meer kan verdragen
En mijn hart schreeuwt
Van onmacht en pijn
En ik mij liever wil verdiepen in andere dingen
Omdat dit niet te harden is
Als dan…
Voel ik opeens
Jou
Weer naast mij
Je hand op mijn schouder
Je liefde om mij heen
Alsof je er bent
En jij mijn
verdriet wegneemt
Alsof je dat kunt?
Ik weet het niet
Wat het is
maar als het mij teveel wordt
Voel ik jou
om mij heen
En kan ik mij niet voorstellen
Dat je er echt niet meer bent!

Lees ook:   Het spel

Voor Mama…
Angelwings

Was
De ander maar zo spraakzaam
Kon die ander maar zo
veel warmte geven
en
Wandelen door het bos
Aan zee
Honden mee
Banjeren aan de kust
Zeezilte
Stromingen
In het gezicht
Hand in hand
Hersengymnastiek
Elektriek
Knapte het elastiek
In je bjorn borg
Ons een zorg
De zee
De Vrijheid
Genietend
Van dat wat leven is

Angelwings
Uit de losse hand…
*LOL*

Wanhoop
Vervult mij
Diep van binnen
ergens veilig
ben je weer zover weg
Opgelucht ergens
want de confrontatie aangaan
is niet wat ik
aan durf
jij wel?
Opgelucht zucht ik
jij ook?

Angelwings

Je bent een vriend
Van ver af
Niet dichtbij
Maar ik weet
wat je voelt
als je down bent
ik voel wat jij voelt
als je verdrietig bent
ik voel ook wat jij voelt als je blij bent
en verrukt
Ik hou gewoon simpelweg
van zomaar iemand
als jij
ook al ben je veraf

Angelwings

Brutaalheid ken ik niet
Bescheidenheid siert soms
Soms moet je
durven
Om te bereiken wat
nodig is
Om te weten wat gebeuren moet
zijn zal
Hoeveel lef heb je?
Is durf niet krachtiger dan
angst om te falen?
Zal ik doen
wat ik voel
dat goed is?
Of zal ik wegkwijnen
nooit weten
wat goed was geweest
als ik die keus niet maak?

Angelwings

Heerlijk
Was het om
De stem te horen
Van jou
Die ik liefheb
Na zovele jaren
Tijd verglijd in eeuwigheid
Voel ik me zo verbonden
herken ik in jou
Mij zelf en zoveel meer
is het niet heerlijk?
Om te beseffen als het helaas
Bijna te laat is
Dat er toch zoveel inhoud nog leeft
Beleefd
Is
En zal en mag zijn?
Ik denk
Dat die band
Bloedband zover gaat
Omdat wij elkaar herkennen in alles
Wat wij denken en doen
En zijn!
Jij gaf mij meer dan je geloven zult
En dat zal ik nooit vergeten!
Je grootmoedigheid herken ik
Je eerlijkheid
Je gevoeligheid
En daarin ligt toch je grootste kracht
De man die kan huilen
Ik heb respect voor al jouw tranen en
je mega grote hart
Daarom
Daarom hou ik zoveel van jou!

Voor Jou

Angelwings

In de nacht
Zie ik een ster
Kijk er naar
Denk
Zie jij ook diezelfde ster?
Zo ver weg
als die ster is
Leven wij ons leven
Kijken wij misschien samen
Even naar die ster
Zo ver weg
In gedachten
Zo nabij

Angelwings

Dag zei de Narcis
ik kom voorbij
Hij dacht dat hij lopen kon
maar ik ging hem voorbij

Wings

Besef
Dat jaren tellen
Je lijf niet meer is wat
Het ooit was
Je ziel veranderd in een goedmoedige zak
Baal hooi
En acceptatie
Je ineens minder
Zeurt of juist meer
Uit angst? Of uit
acceptatie nu kan het?
Dat er doden vallen
in de wereld
jonger zelfs nog dan jij!
En jij zuchtend denkt,…
IK nog niet!
Ik nog niet, wat een geluk
Ervaar ik toch dat ik er nog mag zijn?
Want doodgaan doe je nml zo!
Zonder pardon!
Zo blijkt uit de nieuwsberichten
Zo blijkt uit de verhalen
Waarin mensen zomaar plots
Het leven verlieten
In droom, en douchepartij
Of in ernstige ziekten!
Hoe gelooft men dan nog
in dat wat had moeten zijn?
En dagelijks
Bedenk je nieuwe dingen
Beleef je het zijn
In het wonderlijke levensaanschouwen
Toch soms die angsten van erop eens niet meer zijn!
Rent men weg in werktijden
Autorijden
Muziek en feesterij
had men geen seconde nog over
om de pijn van ons lijdzaam bestaan te beseffen!
Keihard ondenkbaar al die
nonsens die men bedacht
In het levensbeleidt
Als het wonder je soms ineens overvalt in een weten
Besef…
Dat wij allen net computertjes zijn
Die met plezier ons leven leven
hopelijk wel
Maar toch!
Soms dat kleine venijn dat om de hoek komt kijken
Onze zielen even neerslaat
In verdriet
In een niet begrijpen
En God ons eventjes verliet
Jaren tellen
Daarom respect voor Hen
Die al deze gedachten al ervoeren
In hun levensjaren
En weten ermee om te gaan!
De weg wordt heus wel gewezen voortaan
Hoe je ook rent of keert!
De weg is recht en krom
Doch ook verweert

AngelWings

Bij
gelovig
Geloof je
misschien
in dat iets
Dat is
Of wat je mist
of dat wat er niet is
Weten is
altijd onzeker
Want weten doen wij niet alles
Zelfs niet als je zeker weet
Want alles valt niet te bevatten
Bijgeloof ik
Erbij geloof ik in
JIJ

AngelWings

Flier en Fluiter
28 mei 2009, 00:18

Flier en Fluiter
in je boom
Fluit je telkens een and’re toon
Spreid je wijd je
Vleugels uit
Spotvogel
Hippend van tak tot tak
Spreeuw je blauw tot groen
Fluit je roep je
uit
Schavuit
Merel’s droeve lentezomerzang
Krassende kraaien
Naar gelang
Je stemming
Het je gebiedt
Je levenslied
met plezier en verdriet
Fladder je van tak tot tak
En zet je alles
een hak
Genietend
Lachend
Gelijk een Beo
Of een kaketoe
Ben jij niets nog lang niet moe
Flier en fluitend
op je tak
Ga je elke keer uit je dak
Herkenbaar
Zijn wij niet allen
Vreemde vogels op zijn
Tijd?

AngelWings

In deze wereld heb je geprobeerd
Me niet alleen achter te laten

Er is geen andere manier

Ik bad naar naar god, laat hem(haar) blijven

De pijn binnenin wordt verlicht door de herinneringen

Nu weet ik waarom

Al mijn herinneringen houden jou dichtbij

Op stille momenten,

Beeld ik me in dat je hier bent

Al mijn herinneringen houden jou dichtbij

Je fluistert zacht, je geruisloze tranen

Heb de belofte gemaakt dat ik zal proberen

Om mijn weg weer te vinden in dit leven

Ik hoop dat er een manier is

Om mij te laten weten dat alles goed met je gaat

Het herinnert mij er opnieuw aan, het is het allemaal waard

Dan kan ik naar huis gaan

Al mijn herinneringen houden jou dichtbij

Op stille momenten,

Beeld ik me in dat je hier bent

Al mijn herinneringen houden jou dichtbij

Je fluistert zacht, je geruisloze tranen

Samen in deze herinneringen

Ik zie je lach

Alle herinneringen die ik lief heb

Lieverd, jij weet dat ik van je zal houden

Tot het einde des tijds

Al mijn herinneringen houden jou dichtbij

Op stille momenten,

Beeld ik me in dat je hier bent

Al mijn herinneringen houden jou dichtbij

Je fluistert zacht, je geruisloze tranen

Al mijn herinneringen…

Is vriendschap niet
21 mei 2009

Is vriendschap niet
Duidelijkheid scheppen?
Weten waar iemand aan toe is?
Is het niet
samen delen?
Van het levenspad en
de vragen die men erbij
heeft of had?
Is het ook niet
dat stukje vertrouwen hervinden in
de ander?
op den duur?
Of verlies
je
alles weer uit het oog
Want er was geen tijd
om uit te leggen
Woorden onuitgesproken!
En toch
Word je gemist!

===

Een steekvlieg
Landt uitgebreid
met gespreide pootjes
Op de voorruit van de auto
Waarop haar ega haar
bevrucht
en de ruitenwissers haar
orgasme
tot in eeuwigheid
liet duren

AngelWings

Films
Films kijken van tijden voorheen
Verdrietig
Zoveel gemis
Toch zijn ze daar nog
op je scherm of tv
zomaar
en hun stem
hun bewegingen
alles is er nog zoals
voorheen
Voorbij nu
de tijd
die verglijdt

Angelwings

Liefdeloze verbittering
Stond geschreven rondom je mond
lijnen
Krampachtig huilde je
Diep van binnen
De pijn nooit geuit
Nooit besproken
Enkel haat en woede en venijn en het recht
Zo leek het
om veroordeler te mogen zijn
Het niveau
Waartegen niets valt te beginnen
Verzuurde simpelheid
Geen begrip
Verharding
Woordeloos keek ik je aan
Ik wist het was zinloos
om tegen je in te gaan
Het gelijk stond zoals altijd
Aan jouw kant
Je had je gedachten al klaar
Oostindisch doof
Heb ik je maar weer losgelaten
Droefenis
Drupte op de straten
Je kwetste opnieuw mijn hart
En alles draaide weer om jou alleen
Alleen
Alleen

AngelWings

Woordenloos
Verspil jij geen enkele moeite
Gebroken door leugens
Die ooit beloften leken
Nam jij je deel
Teveel was nooit genoeg
Je gaf niet
Je vroeg

AngelWings

In de verre verten
Mijmering
Verbroken band
in dromenland
Hand in hand
Samen aan de zee
Verloren wij de onschuld
maar wie zit er eigenlijk mee?

AngelWings

Zo ben je nog jong…
1 aug 2009, 00:57

Zo ben je nog jong
En zo ben je oud
Zo was je stout
Nu ben je fout
Zo was je nog puur
Nu verloor je al het vuur
Zo had je nog lef
Nu heb je besef
Zo was je nog mooi en strak
Nu verlept en/ of in pak
Zo reed je nog hard in je auto of op je brommer
Nu haal je fietsend je komkommer
Zo was je verliefd en diep in love
Nu baal je en geef je hem zijn krantje en slof
Zo was vroeger de school zo groot
Tegenwoordig verkopen ze er brood
Zo droeg je lange lokken
Tegenwoordig doe je geen moeite ze nog te fokken
Zo lakte je de nagels rood
En nu breken ze bij elke stoot
Zo droeg je nog een minirok
Tegenwoordig birkenstock
Toen leken je ogen zwoel en opwindend
Tegenwoordig hongerig en verslindend
Toen kon je er geen genoeg van krijgen
Nu baal je van zijn hijgen
Toen verfde je je haren in allerlei kleuren
Nu kijk je angstvallig in de spiegel wanneer het weer eens nodig moet gebeuren!
Toen was je lachrimpel nog charmant
Tegenwoordig een teken aan de wand
Toen wist je nog niet wat oelie van olie was!
Nu ben je ermee in je sas
Toen was alles nog zo heel gewoon
Nu let je alleen maar op je loon
Toen gezondheid nog zo vanzelfsprekend was
Terwijl je nu bij elke wissewas de angst in je eigen ogen las
Toen iedereen er nog gewoon was
Tegenwoordig een gemis en loop je tam mee in de pas
Toen en nu soms zo’n verschil
Jong zijn is mooi, ouder worden soms een bitt’re pil

Door AngelWings

Cyberspace

31 jul 2009

Het is nacht
Stil buiten
Binnen
Ik surf
Wat rond
Alsof ik op straat
Rondzwalk
in cyberspace
Wat ik zoek
Doet er niet toe
Ik ben
Even ergens
online
Op energie
En stroom
Vermaak ik mij een
Beetje
Gewoon

AngelWings

Hij denkt te weten
18 jul 2009, 23:58

Hij denkt te weten
Wie ik ben
Denkt dat ik sterker ben
Stoerder
krachtiger
Harder misschien?
Hij denkt te weten
Wie ik niet ben
Die ik niet ken
Ik ben niet sterker
Krachtiger
Stoerder
Dan hem
Anima Animus

Wings

Viegen
15 jul 2009, 16:38

Vliegen
Vliegen
Door de zonverhitte kamer
Vliegen zij
op en af
Onderdoor en straf
Zitten zij even
irritant op je huid
Je slaat mis
Zoals gewoonlijk
Mep jij jezelf
K’zag er 3 op een tafel
2 Op elkaar
En 1 onderdoor
Met één klap
Zagen zij het
Engelen vliegenkoor

Angelwings

I gave up
The song i sing for you
The tears i cried for you
The hours i lost
Missing you
I gave up
All my dreams About you
All the hope i had
All the love i had to give you
Want to give you
You don’t need me
You don’t want me
You don’t love me
The way i Love you
So i gave up
And feel lost

Wings

Droef
Gloort aan de horizon
De huilende wolf
jankend
Door zijn eenzame nacht
In de bergen
De maan vol
De nacht wegtrekkend
Opnieuw
Hoop glorend
Verdwalend
Valkuilen
Valeien
Het veilige hol
Staart gekruisigd tussen zijn poten
Kom ik niet dichterbij

Wings

Doen
Gedaan
Rennen
Hard gaan
Verloren
Vermoeid
Toch zo voldaan
Het bestaan

Wings

Tijd
Vergleden
In eeuwigheid
Verloren
Mensen
Die leefden
In die tijd
Jij hebt de herinnering nog
na jou?
Wie nog meer?
In die tijd
Die vergleed in
De eeuwigheid

Angelwings

Wat je ook kreeg
Wat je ook vond
Op het strand des levens
Was het ooit genoeg?
om jou te vullen
Te vervullen?
De zee spoelde aan
Spoelde weg
Nam en gaf
Het strand lag
Verlaten
En de eenzame bal
Vond zijn weg
Tijdens eb
Vervloeiend
In het water
van ons zijn
verloren
bespeeld
Gewend
Wiegend op de golven

Angelwings

Opstijgend ego
28 aug 2009, 23:13

Opstijgend ego
Dwarsliggende takken
Druipen de tranen
langs de stam
naar benee
Waar de wortels weer zuigen
Omhoog
Naar weleer
Takkenkronen
Bladerend dak
Ten top gestegen
Hoog in de hemel
Weerlicht het
Bliksemschichten
Links en rechts
Yin Yang
Balancerend op het koord
Gelijk de danser
Op het touw
Als je valt
Is er dan het net
waarop je kunt vertrouwen?
of is de grond
net zo zacht als
zij eruit ziet?

AngelWings

Ik ben geen makkelam
28 aug 2009, 23:05

Ik ben geen makkelam
Geen jaknikkend wezen
ik zeg nu wat ik vind
En zwijg niet meer
En weet je hoe dat kwam?
Ik heb best wat geleerd en heb ook veel gelezen
Ben moeder van een kind
En niet alles doet nog zeer
Tranen zijn de vlam
Die het hart doen vrezen
Niet bemind
Dat hoeft niet meer

Ik ben geen makkelam
Geen jaknikkend wezen
Ik zeg nu eindelijk wat ik vind
En zwijg niet langer meer
En weet je hoe dat kwam?

Ik ben geen makkelam!

Een rammin
Wings

Waarom?
22 aug 2009, 02:03

Waarom?
Er is geen antwoord
op die vraag
Als iets is
Zoals het is
Waarom
Moet liefde zijn?
Bestaan?
Wat is liefde?
Daar zijn geen woorden voor
Geen letters
Geen verstand dat dit kan bevatten
Enkel het gevoel
Dat dit kan ervaren
Zonder woorden
Zonder begrip
Omdat dat
Wat is
Gewoonweg
Zo is
Onbegrijpelijk
Woordeloos
Gevoel

AngelWings

Wie
22 aug 2009, 01:29
Wie streelde je ego
Zoals ik deed?
Wie had je lief
Zoals ik deed
Wie gaf jou immer
Het voordeel van de twijfel?
Zoals ik deed
Wie vergaf jou alles
Wat je deed
Zoals ik deed?
Wie vond je nog steeds
mooi na al je leugens?
Zoals ik deed?
Wie vond je nog steeds mooi
Na je fake foto’s?
Zoals ik deed
Wie gaf je nog het vertrouwen
nadat je dit beschaamde keer op keer?
Zoals ik deed
Wie bleef geloven in jou
Al die jaren?
Zoals ik deed
Maar dat alles
Was overbodig
Onnodig
Verspilde moeite
En energie
De uitgestoken hand
Waren gelijk vlammen
in je gezicht
Jij wenste dit alles niet
Je wilde geen
uitnodigend
gebaar
Geen hitte die kon verschroeien in je grootste angst
Je wenste koelheid
kilte voor je ziel
Liefde gaat je veels te ver
Te diep
Te zuiver
Zoals ik deed

Angelwings

Begrepen wij elkaar niet?
Waren wij niet één?
Deden wij niet hetzelfde?
Speelden wij geen eender spel?
Waren wij niet even wantrouwig?
Dachten wij niet even snel?
Ik keek in de spiegel en zag
Mijzelve niet
Jij keek in de spiegel en zag
Jouzelf ook niet
Het is moeilijk
Jezelf te herkennen
in de ander

Wingsie

Gedachten
15 sep 2009

Gedachten die opkomen
In de mens
Omdat men
Je even nodig had
Meer niet
Zo leeft men weer
Verder
Zonder te denken aan
Jou…

AngelWings

Niemand niet
12 sep 2009

Men weet niet
niets
Van dat wat
Er binnenin
jou zit
Denkt leeft en voelt
Ervaart
Is
Je zijn…
Men denkt
Het wel vaak te weten
En toch weten zij
niets van dit al
Want hiervoor
Zou men alles
Wat jij meemaakte
Mee moeten maken
voor men kan meevoelen
Om te weten
Te beseffen
Wat het is!
Niemand draagt
jouw schoenen
Namelijk

AngelWings

Verlossende tranen
6 sep 2009

Verlossende tranen

Als kleine diamanten
Parelden de tranen
Vanuit het oog
Neder op
de lijnen van het gelaat
Gleden zij warm en traag
Naar beneden
Waar zij in de mondhoek verdwenen
Warm en zoutig
Bitter en troostrijk
De ziel vertroostend
Verlossend
Bevrijdend
Vonden de diamanten een weg
Naar het innerlijke hart
En begeleiden zij
Het zelf
Wederom
Naar een nieuw begin

AngelWings

Gevallen Engelen

6 sep 2009, 00:56
Gevallen Engelen

Allen waren wij ooit in de hemel
Als engelen gelijk
Zo groots
En zuiver

Vielen wij ter aarde
Neder in het aardse slijk
In menselijke gedaante
Voltooiden wij
Het pad des levens

Ieder voor zich
Een eigen karma
Een eigen wil
Zijn wij de gevallen engelen

Op aard wedergekeerd
Opdat wij
Onze lessen
Leren

En ooit terugkeren
Naar het Hemelse oord
In Liefde weder opgenomen
Na het Dansen op het levenskoord

AngelWings

Vervallen muren
Gescheurd behang
Muffe hoeken
Spinrag
De zon die doorbreekt
De liefde die overwon
De tijd die won
Van eeuwig wachten
Verspochte wanden
Gebroken muren
Barsten
Liefde
Lijmde alles
wederom ineen
Gebroken spiegels
Gewonde zielen
Diepgaande intelligentie
Van dat al het meest
Woorden
Zinnelijke zinnen
Verdorven geesten
Puurheid an sich
Diep wetende
meningen
Zinderende spelonken
In de sprankelende geest
Ondeugende
Tovernarij
Got it
Find it
Lost it
Again
Find it
Again And
lost it
Again and again
Magic
Game
Vervallen muren
Als de jaren tellen
Verspochting
De draken van ons humeur
vergoeilijken
En liefde
Enkel goedmoedig
Toekijkt

AngelWings

Waarom kwetsen mensen elkaar?
Waarom doen zij dat?
Is de ander een gevaar?
Een herinnering die pijnlijk is?
Is respectloosheid dan
De manier om met elkaar om te gaan?
Is het, het ego strelend?
Dat jij soms beter bent?
Of dat die ander minder is?
Waarom zo schoppen?
Waarom zo kwetsend?
Wie geeft jou
De macht om
Te heersen over een ander?
Te oordelen over een ander?
Te beslissen voor een ander?
Te vergeten
dat die ander
Net zo mens is als jij!
Net zoveel recht op bestaan heeft
Als jij!
Niemand heeft het recht
Om dat recht een ander te ontnemen!
Om de ander respectloos te behandelen!
Om de ander te oordelen!
Om de ander te schoppen!
Om de ander te kwetsen!
Niemand en jij ook niet!
Laat mensen in hun waarde!
Dan laat een ander jou
ook in je waarde.
Mits zij dit alles begrepen hebben.
Een wijs mens
Kwetst niet!
Een verstandig mens heeft geen macht nodig!
Een vriendelijk mens, oordeelt niet.
Want alleen de zwakke oordeelt, en zoekt macht, en oordeelt.
Onthou dit ten alle tijde!
En wees menselijk.

AngelWings

Hoeveel pijn moet een mens verdragen?
Hoeveel ellende moet een mens nog zien
Voordat het gaat dagen
Dat je net zo moet worden
als zij
misschien?

Wings

Ik kan zoeken wat ik wil
Zoveel bloemen plukken
En plaatsen bij je graf
Ik kan duizenden tranen
huilen
Zitten daar bij je graf
Maar daar ben jij niet
Hoop is een illusie
Als iemand er niet meer is
Ik kan jou niet meer vinden
Hier in het aardse rijk
Maar dat wil niet
zeggen dat
ik je niet mis
En in liefde
en herinnering
Jou nog zo voor me zie
Zoals je was
In goede dagen
In goede tijden
Zoals je wenste
immers
Geen verdriet
zei je nog!~
Nu dat valt soms echt niet mee
Ik kan zoeken wat ik wil
Maar jou zal ik echt niet meer vinden
in het aardse rijk
Ik kan geen sterren uit de hemel plukken
Hoe graag ik dat ook wil
Maar jij
Starshine
Schijnt over ons
dagelijkse zijn
Je hier niet meer hebben
Is een groot gemis
We denken aan je
In liefde
Love you mam

Angelwings

Een laatste knuffel
Je snuit in mijn hals
Ruik je nogmaals
Ik zucht
Verdrietig mijn keus weg
Je ogen je weet
Ik weet dat je weet
Heb ik je verraden?
Had ik een keus?
De stilte overvalt mij
Verstikkend
Zal ik wennen moeten
Aan een zonder jou
Ik mis je
Hoop dat je het goed krijgt
Bij hen die jou kwamen halen
Verloor ik weer
een stukje hoop
Met jou samen
Lief dier die ook
niet beter wist
Dan dit
Mijn hart huilt om jou
Had ik een keus?

Angelwings

Lieve jongen
Altijd lief en zo zacht
Met je mooie haren
Je mooi profiel
Soms ook niet wetend
om te gaan met het zelf
Het leven an sich
Ken je nog als baby
Als kind
Als opgroeiende
Puber
Ik had je lief
Zo lief
Als was je mijn broertje
Zo gevoelig
De wereld is zo hard
Ik mis je zijn
in deze wereld
Die jij zo vroeg verlaten moest
Niemand die wist
Van je hart
Dat zo gevoelig
verloor
Van het zijn in deze wereld
Je wordt gemist

Angelwings

Glimlach
Glimlacht
Warm
Te
diepgaand misschien?
Dichtbij
Zo
Veraf
Dichterbij
dan Ooit
Wonderlijk
verbaast
Voelt
het Al dat is
Om mij heen
Jou
zo dichtbij
Terwijl je zo
ver af bent

Wings

Scheiding

Een laatste blik
Op je kamertje
Een laatste groet
Aan de tuin
Je pakt je knuffelbeertje
En loopt hand in hand
Met mij mee
Naar buiten
Een laatste keer
Dag papa
Dag huis
We gaan verhuizen
mama en ik
Maar ik kom snel
Weer bij je op bezoek,
thuis

AngelWings

Je leeft het leven…
25 okt 2009, 02:57
Je leeft het leven
Je mist wat her en der
Alles wat je had
Verloor je onderweg
Soms stoot je, je weer
Aan een steen
die herinnering heet
Huil je tranen
Die verlaten
verloren zijn
Om hen die niet meer onder ons zijn
Herdenk je hen
in liefdevolle
Gedachten
Denk je soms
niet verder meer te kunnen
Gaan
En toch ga je
door
Maar soms
Stoot je, je weer
aan die stenen
Die je diep in je hart
opsloeg
Als kleine diamanten
Slepen zij
Je ziel op het levenspad
Dat een glimlach
op je ziel
Tovert na al die jaren
waarin zij niet meer zijn
Dat zij
Jou beroeren
na zoveel jaar
Dat vriendschap heten mag
En liefde van wel eer

Een groet van een vriend van verre

In dagen
6 dec 2009, 03:09
In dagen
Als deze
Somber en doods
de dagen aan een rijten
Grijs aan een stuk
En ik even mijn
Evenwicht verloor
Ik mij vastklampte aan
strohalmen zo teer
Ik kracht vond in minderwaardige
futuliteiten
Dacht ik en
ik
mijzelf ergens in een lach hervond
omdat ik even!
Geluk
voelde
Zomaar
of ik dacht
Vond ik toch
In de nacht
Miste ik meer dan ooit
Schreeuwde mijn ziel om jou
Als nooit tevoor
Waarin ik mijzelf verloor!
gemis
Dagenlang
Jarenlang
Voor eeuwig
Want JIJ
Is dood en is niet meer
En mis ik jou des te meer

Wings
› Meer…
Tovenarij
2 dec 2009, 23:38

Toverende energieën rondom ons
Regenbogen
Door de takken
Van de bomen
Rakelings langs elkander heen
Raken zij elkander net niet
Of als je getroffen wordt
Door het één
Of ander
Toveren zij
Dromen
In je ogen
Een glimlach om je mond
Omdat je met een voet
In die pot met goud stond

Wings

Woeste golven
Storm
Rondom het dak
Krakende wellustigheid
Regen geselt mijn ramen
Duik ik weg
Onder mijn dekens
Sluit ik mijn ogen
Om te dromen
Over dat wat nog niet is
En ooit gaat komen
Als ik mij niet vergis
Rukwinden aan mijn dakpannen
Valt er buiten iets om
Het zal toch niet
iets dierbaars wezen?
Hopenlijk niet
Draai ik mij om
En droom in
op de muziek
van de natuur
rondom

Wings

Regenbogen
22 nov 2009, 00:28

Ik dacht
Maar heb jou niet gevonden
Ik zag
Maar was verblind
Door de zon
die scheen vanuit jouw ogen
En regenbogen toverde op
mijn pad
Ik lachte
Sprankelend
Druppels
klatergoud
om mij heen
Vanuit de fontein der liefde
Elfen in het woud
Kabouters
op hun paddestoel
Wolkendromen
Diamanten dauw
Bedruppeld op
je gelaat
Staar je in de verten
is het nog niet
Te laat
Vang ik je hart
Met muziekstrofes
Dwarrel ik rondom
je geest
twinkel ik in je hart
Kleine sterren
met mijn toverstaf
bewonderend
kijk ik
naar je ogen
om je mond een stille glimlach
Breekbaar als het fijnste glas
Doe ik heel voorzichtig
Je deurtje open
Gelijk een stout engeltje
Die jou genas

Wings

Zal zijn
21 nov 2009, 23:42

Uit het raam
keek ik
Naar de boom
3 Vogelwezens
keken mij aan
Van veraf
niet dichterbij
Zag ik
later
In die auto
Een blik
Speciaal
Het teken
Jouw beeltenis
Gevangen in
het glas
Dat voorbij kwam
Plots
En de regen
Ineens
Neer kwam
In grote stralen
de zon verjoeg
Toen het rood verdwenen was
in de verre verten
En ik een glimp
had mogen vangen
van iets dat nooit iets was
Of zal zijn?

Wings

Dromenland
22 dec 2009

De wind blies
gouden fluisteringen
in mijn haren
Waar de zon op weerkaatste
En je hart zich aan mij
openbaarde
In oude zielen
Geesten
Verrijkten zij
Onze zielen
Opdat wij wisten
Nooit meer alleen te zijn
In het aardse tranendal
En je geest zich bij mij voegde
Toen ik slapen ging
En wij samen
hand in hand
De nacht
In dromenland
Samendeling
Opgaand in
Het een zijn
Dat alles is
Samen

Wings

Dan denk je
22 dec 2009
Dan denk je
Hoop je
Na jaren
Dat…
Maar niets van dat alles
Het was een illusie
Een fake
Een houvast
In het niets
Waarbij het je zo onderuit trapt
Dat je spijt kreeg
Dat je
Al die jaren dacht
dat het zo anders was

Wings

Heb jij dat vertrouwen?

22 dec 2009

De gevleugelde
komt met wensen
Tornen aan je ziel
En je geweten
Wat is waar
En wat niet meer?
Had je ooit het lef
Te durven luisteren?
Naar de stem van een engel?
vanuit grote hoogten
Ingefluisterd
Bij zomaar een ziel
Heb je dat lef
Om te vertrouwen op
Zomaar een engel?
Die op je pad komt
Rennen en weer wegvliegt
Druk met taken
Allerlei?
En toch even moest fluisteren
In je oren
Zo even snel in het voorbijgaan.
Heb je dat vertrouwen of niet?

Wings

Na al die jaren
22 dec 2009

Na al die jaren
Trad ik op jou toe
Geopende vleugels
Wilde ik jou
laten zijn wie je was
Vergeten
Vergeven
Van ooit en lang en gelee
Geen uitleg nodig
Geen verontschuldiging
Geen spijt
Liepen wij weer even verder
In deze wereld
Hand in hand
Tot het onbegrip weer
Bij jou insloeg gelijk een bom
Die alles vernietigen moest
Wat ik je zomaar gaf
Zonder bijbedoelingen
Zonder eis of wensen.

Waarom nou toch?

Wings

Vreemde mensen
22 dec 2009, 01:52

De kamer van wel eer
minder licht
Mensen daarbinnen
Straalde mij
jou energie
Toe op deurkrukken
ooit
Liepen wij daar
Rond
Zomaar
En nu
Wonen er zomaar
vreemde mensen
in jouw huis

Wings

Fenix
22 dec 2009
Zoveel mensen
Van allerlei alooi
van Yup tot lichtekooi
Van zoveel vuren en vlammen
van leegte tot aan drammen
Verstand tot aan simpelheid
Geven wij elkander geen hand
Als er geen golflengte is
Is er geen oplossing
Dit te overbruggen
Ordinair
Dom en overstegen
Frustraties kwamen zij legen
in tsunami’s aan verwijt
Nooit turen in eigen boezem
Waarop geen hand gelegen
Lag
Enkel brommen in gezag
Waarin de duiten lagen
Te zinderen
In een koude winterzon
Geen glans weerkaatste nog
Van de oude glorie
Die ooit was
De frustratie was intens
Beschuldigingen in gelach
Vergaand in de triestheid
Waarvan men dacht
Deze voorbij te gaan
Zonder blik of bloos
Vooraan te staan
Neuzen in de wind
Benam men het kind
Zijn grandeur
Zijn gratie
Zo men dacht
Wie het laatst lacht
Lacht het hardst
Maar dat waren zij vergeten
De dommen van geest
Oh zo gevreest
Zo ver weg van de bron
Waaruit de waarheid ontstaat
En hen ooit
Van hun plichten verslaat
Omdat het zicht hen allang was ontnomen
Om te bekomen van hun eigen schrik
En falerij
Gelijk een fenix klapwiekt
Komt de dag
Dat onwaarheid gelijk
Vuur branden zal
In hunner zielen
Van het onrecht dat
zij aanrichten

Wings

Eén zaadje
22 dec 2009

Een zaadje
Viel neer
En begon te groeien
Tot een boom vol schone bloemen
Te bloeien
Bloesembladeren vol
Vol afgunst keek men toe
Hoe dat zaad toch
zo vruchtbaar bleek
Zodat men niet langer keek
Naar eigen dorre vruchten
En men deze bloesems wilde plukken
En wilde plakken
Aan eigen takken
Van hun dorre boom

Wings

Jarenlang
18 dec 2009

Jarenlang
Geef je zomaar
Weg
Aan anderen
Maak je hen blij
Geef je wat mee
Jarenlang
Doe je, je best
Op een dag
komt er een simpele
Tornadostorm
Die jaren stukmaakt
Wat je opbouwde
Voor anderen!
Wat je vrijelijk gaf
Zonder tegenwensen
En van al die mensen
Van al die mensen
Waren er maar 2
Die lef hadden
En karakter
En iets durfden te zeggen
Twee mensen!
Van de 1700
In getale
ongeveer
Maar meer ook niet
En dan vraag je je af
Is dit nu de mensheid
De wereld tegenwoordig?
Zo onoprecht
Zo onterecht en oneerlijk?
En dan besef je pas
Hoe laks en slap men
Werkelijk is
Als gooien van paarlen voor
de Zwijnen
Zo zinloos
Zo oneindig zinloos
Het alles was

Wings

Ik liet je hand los
12 jan 2010

Ik liet je hand los
Mijn lief
ik liet je gaan
Voorgoed
Verlaten voelde het aan
Maar ik wist dat dit
moet
Ik zal je nooit vergeten
Ik zal je nooit verliezen uit
mijn dromen
Ik zal altijd aan je blijven denken
Aan de liefde die ik voelde voor jou
De band die er was tussen ons
Ik heb je hand losgelaten
Voorgoed
Maar zal je nooit vergeten!
Mijn hart bloedt
Omdat alleen liefde
dat met je doet

Angelwings

Deel & let's open the minds!

Gerelateerde berichten