...
Gedichten van Angel-Wings

Oudere gedichten van Ooit

Een boek
Belevingswereld
Ver weg
Van alles dat is
verscholen
Weggezakt in een holte in je bank
Diepe kussens warmte
Droom je verre oorden
Zie je fantastische vergezichten
Landen en tijden
Mensen
levens die misschien ooit
Hebben bestaan

AngelWings

Samen
Wandelend langs de levenspaden
Hand in hand
Deelden we als vrienden
Ons lieverlee

Het had soms van die haken en ogen
Maar daar zaten we niet echt mee
We kenden elkaar goed
Zo niet door en door
Als we konden lachen gingen we ervoor

Botsingen onvoorkoombaar
Zoiets hoort bij de tijd
Een band tot in eeuwigheid

Plots was zij er dan niet meer
verloren was ik
Vind mijn weg nog steeds niet terug
Als dat nog kan

Denk ik dagelijks
Nog steeds aan Jou
Aan mijn moeder
Een vrouw
Met kracht
Wonderlijk
Snel

Is het nog niet gesleten
Het gemis nog niet weggegaan
De dood is zo onherroepelijk
Zo ver van ons vandaan

AngelWings

Geef mij je tranen
Ik laat je niet alleen
Ik ben er,
ook al
voel jij dit niet
Geef mij je tranen
Ik ging niet van jou heen
Ik ben altijd bij jou
Ook al voel je mij niet
Ik sta achter je
En troost je verdriet
Geef mij je tranen
Lieverd
Ik ben er voor jou!
Ik ben niet gestorven
Niet echt
Want als je mij niet ziet
Aanraken kunt
Voel dan in je geest
En ervaar mij daar
in alles het meest

©AngelWings

Als een kwetsbare vlinder
Teveel zorgen
gemaakt
Nooit aan jezelf gedacht
Zo gesmacht
Naar de liefde
die je zelf zoveel
gaf
Alsof het hoort
zoals men zegt
Dacht je nooit aan
een zelf
Dobberde jij
altijd zorgelijk rond
Zonder denken
aan geluk
in de morgenstond
Verloor jij nog
meer een zelf
En vloog jij nu
je vleugeltjes kapot
Ga genieten als het
nog kan
Leer eens
Jezelf
lief te hebben
Vlindertje zo teer en fijn
Je verdiend het!

©AngelWings

Hoe diep gaat een vriendschap?
Ook al zijn ze wel eens ingewikkeld
Als je ziel reageerd op
een vraag
Wetend
Dat een stem je roept
Misschien in eenzaamheid
of pijn en verdriet?
Dan is er niemand die dat tegengaat
Als je luisterd naar je gevoel
en de zon opeens gaat schijnen
weet je dat je goed geluisterd hebt
Naar je hart!
En je verstand doet er dan niet meer toe.
Omdat het ego meer verweven zit in het verstand
en niet in je gevoelens
Maar dat te ontwarren is
dan wel weer moeilijk
Maar als de zon zijn stralen
in je doet opbloeien
dan is de vriendschap dieper dan je
dacht…
AngelWings

Langs het water,
richting huis
Bijna waren mam en ik weer thuis

Langs het water,
Heen en weer
Verhuisden wij in loop der jaren
Bijna thuis alweer
Nog even maar,
Langs
De televisiemast
Vandaag is hij verloren
De Hoogersmildertoren
Weer een stukje verleden
Heengegaan

AngelWings

Roddels !

Aandacht is
wat men verkrijgt van
Geklets
Gezwets
Geroddel
over anderen
Negatieve aandacht
is geen pluspunt
Schenkt geen respect
Enkel medelijden
En weet iemand die roddelt over anderen
Tegenover u
Roddelt bij die ander
Over U…

Op alle vragen
Zei ik vroeger Ja
Vriendelijk
Beleefd
Altruistisch
Als men nu iets vraagt
Vraag ik mij af
Tegenwoordig
Wat deed jij voor mij in al die jaren?
Waarom zou ik nu iets voor jou moeten doen?
Velen deden niets
Nu ze jou nodig hebben
Ben je wel goed genoeg!
NU doe ik weloverwogen pas iets
voor iemand
Die het verdiend!

AngelWings

Als je de tranen wist
Die vielen in de zielen van
de onschuldigen
die door jou
kapotgemaakt
verlaten werden
in dit leven
En jij
besefte wat je aanrichtte al die jaren lang?
Omdat je zo nodig
drugs nodig had
En je zoveel meer stukmaakte dan je lief was?
Ondanks dat je dat niet meer beseffen kon
Is het woordje
excuus zelfs
niets eens meer op zijn plaats
Dat smerige ego
in je ziel
dat telkens weer
alles kapot maakt
Zelfs en vooral
alles vervloekt dat zo zuiver is
al jaren lang
heb ik mij voorgenomen
om niet langer nog
misbruik te laten maken
van Mijn grootmoedigheid
En van Mijn liefdadigheid
Ook al begrijp je die niet
en zie je die niet

En ipv dat ik nog angst en verdriet zal hebben
van je wandaden
Zal ik jou verguissen
en vervloeken als een bootsman
en
dan
Zul jij sidderen in angst
zoals jij mij
al die jaren deed sidderen in angsten
en jij trots was op niets dat jij was
Want veel stel je niet voor nml.
Je hoopt het wel?
Maar je bent niets weet je?
Je hebt niets
te geven nml
Je inhoud is zinloos
geworden
was het ooit
iets geweest?

ja scheld maar
vervloek maar
maar als dat tij keert
tegen jou
als……
want je hebt nog niets gezien of meegemaakt

als je mijn withete vuur aanraakt
en je bent dichterbij dan ooit


Het verraad was duidelijk
achter de rug
Om
Gewraaktheid
der ziel!
Al die mooie energie gestoken
In nonsens
Het deed pijn
Liefde maakt zo blind
immers
Wie had gedacht..
Zij niet
Verloren
Verlaten
Eenzaam
Bleef zij achter
Onder het mom eigen wil
En voor niets
Pakte hij dat wat voor zijn voeten lag
De armoedige buit
was binnen
voor zijn gevoel.
Hij had nooit enige rijkdom gekend
Daarom was hij zo verworden
Tot een rat der ratheden in dit leven
Verlorenheid
In zijn ziel

Kwam alles terug op zijn eigen bord
Dat kom er nu van
Als je mensen
Voorliegt op hun ster(f)bed!

AngelWings

Nergens
diepgang
Van een geest
Geen einsteins meer
Geen slimme
superbe types
Bla hier en bla daar
Bla zucht en ook zo
Blie blie..
Hier en daar
en ook zo
en waar
hoezo?
En toen
ja
?
Tijd voor robots
ofzo?


Gekwetst
Kwetsbaar
Door allerlei
In het wereldlijke leven
Ben ik maar een Pion
Een Miertje
Op deze aardbodem
Wie ben ik?
Zo klein ergens
Zo onbetekenend
Toch ben ik
VOel ik
Ben ik een mens
Zoals zovele anderen
Op deze aarde
Ik zocht enkel naar
Liefde
Vriendelijkheid
Menselijkheid
en werd zo vaak verkeerd begrepen
teleurgesteld denk ik
Nu vaak
Laat maar
Ik hoef niet zo nodig hoor!
God?
Waarom de een wel en de ander niet?
Ik had geen mooi leven
Nooit gehad
Wilde enkel geven
Liefde
Zoveel ik had
Maar niemand zag mijn tranen
Diep in mijn ziel
Niemand die hoorde
Luisterde
En wist
Wat ik eigenlijk zocht
Dat kleine beetje liefde
was al tever
Gezocht

AngelWings
=======
Bedankt
Ook als snap je het niet.
Bedankt
Ook al deed je mij veel verdriet
Bedankt
dat ik door jou
geleerd heb
Hoe het bv niet moet
Bedankt
dat ik nu kan invullen
wat wel moet en kan
En hoe het anders moet
Bedankt
dat ik je kon leren geven
zonder eis
Bedankt
Dat je iets leerde
In deze aardse reis
Ook al was het niet wat ik
ooit hoopte
Waarvoor ik heb gebeden
nachtenlang
Maar toch
Bedankt
Dat jij er voor mij was…
Ook als het niet zo was
Als had moeten zijn

AngelWings

De donder
Rolt door het duister
in de nacht
Slaat in
Ergens nabij
Ik schrik
Alweer
En draai me op mijn zij
Duw dekens ver van mij
Voel de koelte mij
verlichten
Van de hete zomernacht
Zie ik vele beelden
op mijn netvlies
Voorbij schieten
En val ik langzaam uiteen
In dromen
In de vroegte
Rillend
Trek ik het dekbed weer op mij toe
Moet het mij weer verwarmen
Ik ben nog zo moe
Hoor ik in de verre verten nog
De donder rollen
Ver weg
Van mij
Ik draai me op
mijn andere zij


In de wolken wees een hand een richting uit
Bijzonder verlicht
Als enige wolk in de donkere nacht

Zuid Westen
Daarheen moest ik gaan?
Of was het een teken
Om op zoek te gaan

De wolk verdween in de nacht
De waarheid
op je deurmat
Niet de mijne
De hare

Het is niet verkeerd
Het is mijn fout waarschijnlijk
Dat ik tegen onrecht ben
Terwijl de hele wereld hier uit bestaat

Maar wees dan ook een man en GA
En zeur niet langer aan mijn ziel
En hoofd
met al dat gebla!

Laat mij ook weer mogen genieten
Ik was nimmer jouw bezit!
Ook al dacht je van wel

Gun mij wat je niet kon geven
En laat ook MIJ
Eens Leven!

©AngelWings

De waarheid is niet hard voor mij
Maar je leugens zijn het wel
Het wantrouwen
Het onbetrouwbaar zijn
Dat is hard
Dus vergis je niet nogmaals
Eénmaal x duizend is meer dan genoeg
Om te vergeven
Maar zonder waarheid, verdwijn je uit mijn leven!
De leugen spaart je niet.

©Angelwings

Gebroken ziel waarom?
4 aug 2012
De onschuld speelde
om haar mond
Het leek of de tijd even
stilstond
Alsof er niets gebeurd was
Je vloekte binnensmond
5x
Verstard en verstijfd, keek je me aan
Je had zin om haar te slaan
Je hart klopte plots razend snel
Machteloosheid
Intens verdriet
om zoveel onrecht
Je mond zo stil ineens
Je ogen keihard
Woedend
Legde mijn hand op je schouder
Als troost
Kan het niet wegnemen
Wat zij je aandeden
Enkel luisteren en met je praten
Meedenken
Begrijpen
Ook al begrijp ik het ook niet
Ik weet dat ze iets
in jou stuk hebben gemaakt
Zomaar zinloos
Zonder reden
Machteloze tranen van woede
In je ogen
Om de mensheid die je heeft bedrogen
En onschuld speelt en niet eens beseffen kan
Ze braken de ziel van een pracht van een ontluikend man

©AngelWings

Vloedgolf ellende
4 aug 2012
De één na de ander
Kreeg de vloedgolf
aan onrecht over zich heen
Manipulerend
Spel
Ze deed dit alles wel

Eén jaar lang
Bracht ze pijn en verdriet
Stress en ellende
Zonder reden
Meedogenloos
Verkeerde inschatting
Qua vermogen
Werd alles gelogen
Opgezet werk
Dacht soms dat ik stuk ging
Van verdriet
Ellende
Om de onrust
De leugens
Niemand die hielp
Die er was
Die mededogen gaf
Enkel mooie beloften
die ze bracht
Aan al diegene voor ons!
Om zichzelf schoon te praten

Maar het maakte zoveel kapot
Dat goed was
Vertrouwen
Hoop
Een normaal leven
Maakte zij kansloos
maakt ze willens en wetens kapot

En wij moeten leren leven
Met de wetenschap
Hoe verrot
de mensheid is
Geworden
Tegenwoordig
Veegt men het straatje intens schoon
aan eigen zijde!
Heeft men zelf niets te lijden

En is ja en amen
Het enige dat uitzicht biedt?
Of is onrecht ongedaan maken
de optie
Welke nog enigszins recht kan breien wat
zij stuk maakte!

©AngelWings

Basic Line
4 aug 2012
Normen en waarden
Beleefdheid ten top
Fatsoenlijk
Schopt dat schorum even onderuit
Kan men een kind niet in zijn waarde laten
Als volwassene?
En diegenen eens beseffen dat ze
zelf underdoggen
basic line?

©Angelwings

Ere oh Here
31 mei 2012
Ere oh Here
Vereerd zijn wij
Waarachtig
Op de straffe in uwen kooi
Waar u uwen geestrijkheid moest betomen
Uw smarten des levens in moest tomen
Dank u oh SM Here
Dat u praktijken bezigt die uw
Ego ten goede kome
dat het u blieft
Ter excuus
Ere oh uwen Here kooi
De eer is ons teveel
uw zieke geeste
Is niet verwonderlijk oh Here
uw vernedering was al volmaakt genoeg
In die kooi te vertoeven
Maakt dat u nu zo snoeft

Ere aan u oh Here
Dank u voor deze eer!

©AngelWings

Ter herinnering…
1 jun 2012
Belofte

In de lucht
hing een gevoel
Het gevoel
van een gedachte
In die lucht
Was een geur
van belofte
Ergens ver weg
was een mind
En in die mind
bloeide een roos
Die roos was
als die geur
ergens
in een belofte
ever..en ooit

~*~Angel~Wings~*~

30/10/2001

Liefde is

Liefde komt van ver
van over zee
en oceanen
van gevoelens
en smart

Liefde is vervulling
In leven en hart
Van overdenken
en memorie
Soms heel hard

Liefde is willen
en weten
En soms niet meer
teveel van het goede
En dan wel weer

Liefde is mazzel
dat je elkaar treft op je
levenspad
Geluk dat je dat ontmoeten kon
In die mensenmassa,

die Ene het had?

liefde is
geven van jezelf
en die ander
2 in een
samen
en niet meer alleen

Liefde is
delen van je zorgen
delen van je lach
delen van je alles
dat jouw en die ander vermag

Liefde is
Kiezen voor een leven
saam op deez weg
Ondanks alle problemen
oplossingen vinden
ook al heb je soms pech

Liefde is ook scheiden
Omdat het echt niet meer ging
en je elkaar toch geluk gunt
in ’t verder leven
Elkaar helpen wil zoveel je kan

Liefde is het mooiste op deez aard
Omdat het geeft en leeft en is zoals het is
en niet meer zijn kan als alles verloren is
Maar verliezen doe je nooit
In de liefde bestaat een hemel
en een God
En een gevoel van vrede
In jouw zijn
Liefde is het grootste geluk dat God ons meegaf in het leven
En soms als je denkt
dat liefde niet meer bestaat
Geloof me…….
de dag komt
dat die liefde gewoonweg weer voor je neus staat

[~*~AnGeL~WinGs~*~

30/10/2001

It must be you!

One Day I read words
Words with a sound
The sound of you
The song of youre energy
It touched my soul
As no one did before
It must be you…

And all the words I read
All the names I saw
I knew it had to be you
Causse deep inside…
These sounds are the song of your’e soul
And your’e song
Is same to mine
I know it must be you!

Copyright
~*~Angel~Wings~*~

6/11/2001

Je leeft…

Je leeft
Je ademt
De adem van het leven
En ooit weet je
dat je gaat
naar dat andere land
laat het een troost zijn
dat je Hen weder ontmoet
Zij die jou voorgingen
Ooit

Lang gelee of Dichterbij
Zij waren het die de moed hadden om te sterven
zonder keus lijkt het wel
Zij kozen onbewust om heen te gaan
De reden?
Wij weten het niet
maar ooit
Gaan wij net als zij
Daarheen
Weg van hier
Van

Dit stukje aardse zijn
Ver weg
Niet meer terug
Ver weg
Niet meer een NU
Maar we leven daar voort
Leven
leeft
nu
en niet morgen
of overmorgen
&
Ooit zien wij ze terug!!!

»-(¯`v´¯)-»AnGeL_WinGs»-»

16/5/2003

Intensief

Gevoel
Plots gevlogen als duiven uit hun til
opeens
verwekkend
vruchtbaar evenwicht
Iets wat je niet herkende
maar toch al wist zo lange tijd
niet wetend hoe lang
De hoop al vervloog
Toch in je handpalm
een stukje goud
van liefde verguld
opeens
zie je met verblinde ogen
dat dat stukje
juist dat was
waar je voor vluchte
in eens zie je het
dat wegvluchten geen zin heeft
het is
so be it

AngelWings

12/6/2001

~*~Je ziel~*~

Soms is je ziel beslagen
met ruiten vuil, verslagen
alles in jou is in opstand
tegen de pijn die je weer moet weerstaan
kapotgeslagen jouw dagen
in je bestaan
lijkt de wereld op een dag zo rot
fading away
one day
maar wetend
dat je geest opgeladen terugkeert
als de fenix uit haar as
never verslagen
omdat het never zo was
vertrouwend op het zelf
innerlijk je kracht
geen angst
die vergankelijkeheid
inboezemt
never nooit niet
de dood is het einde
van dit werelds lied
de angst is enkel ego
enkel schijn
bestaan is to excist or not
wees niet bang
er is never nooit iets verloren
alles zal voortbestaan
je ego afleggen
dat is woords des gods
vergeet niet te geloven in jezelf
en die kracht

copyright©

~*~AnGeLWinGs~*~

5/1/2004

Wanneer

Over bergen over zee
kwamen jouw gedachten
Ik nam ze in mijn handen
keek er naar
en al jouw gevoel drong zich op aan mij
aan mijn hart
al jouw pijn en geluk
lagen in mijn handen
tranen liepen over mijn gezicht
jouw pijn werd de mijne
als dat geen liefde was

Alles was zo sterk zo voelbaar
alsof je ziel zich bij mij bevond
alsof je handen mij liefkoosden
en je ziel in mij was
soms wilde ik dat ik jou aanraken kon
je gezicht liefkozen zoals jij het mijn
Je mond kussen zoals jij het mijn
maar in die lucht
die blauwe lucht
is enkel de lucht
zo blauw

En in mijn geest alles zo woel
zo wild
en jong
en jij
jij
alleen jij
raakt mijn ziel
met de snaren van de wind
alleen jij
en ik
horen bij elkaar

En de wind waait jouw gedachten
naar mij toe
en mijn ziel ontvangt
mijn geest ontvangt
maar mijn zijn
mist
jouw zijn
dag in dag uit
wanneer
komt de dag
dat
jij

Jouw zijn
bij mijn zijn
zal zijn
wanneer
komt die goddelijke dag?
en de wind waait
de zee
de golven
over de bergen
zit ik daar en zie in mijn handen
jouw ziel
jouw gedachten
en jouw liefde
dank je
tot wanneer
zullen bergen wijken
een brug gebouwd worden
en onze zielen, geest en lichaam samen zijn?

~*~Wingzie~*~

©AnGelWinGs

13/6/2001

Een verlangen

In de stilte van de ziel,

klinkt er een toon
Een toon anders , en ergens monotoon
De klank bereikt mijn diepste zelf
Mijn zielengewelf
Mijn hart
De roep
Om liefde
De pijn vanuit
Jouw zijn
Kan niet naar je reiken
Het diepste niet bereiken
Maar ik voel
Ik voel zo diep
De pijn
Van verlangen naar
De vrijheid
Van jouw zijn
Zo erg het doet zelfs mij pijn
Behoedzaam
Argwanend op je weg
Vind je een opening
En ik weet op een dag
Slaan vleugels uit
En kan je laven aan dat verlangen
Zo diep

zo ver weg
en zo dichtbij…

AnGeLWinGs

Tijd

Tijd gleed voorbij
Tijd voor jou en voor mij
Ik mis je
Ik mis je zo
Gemist zoveel
Zoveel

Te veel tijd gemist met jou
Tijd gaat voorbij
Nu zonder jou
Ik mis je
Tijd gaat

Voorbij
zonder dat je het doorhebt
is die tijd jou voor
Nu is ze

dood

——-

Mijn kind

Vanuit witte houten spijltjes

steekt jouw

kleine voet
Als een soort

verwijt
Voor het warme dekendek
waarvan jij

je s’nachts bevrijd
Stiekum dat ik kijk naar jou

nachtbeschaduwde snoet

Kijk jou daar nu eens slapen
Pyamapoesjes op je buik
Armen benen om

bijeen te rapen
Je haartjes wild en somm’ge

sluik

Je gezichtje zacht glanzend , schoon
Je wimpers als waaiers op jouw wangen
Je slaapt je slaapje weer eens ongewoon
Zo heel zuiver en onbevangen

Liefs

Mama
AnGeLWinGs

1999

liefde

Liefde
een gegeven
in het leven
liefde zo ongrijpbaar ontastbaar
het is zoals het is
liefde zal zijn zoals het komt
en niets kan het betalen
niets kan het kopen
want liefde is…..

Mama

Ik mis je…

Je gezicht
en
de vrolijke krullen
in je haren

Je blik
die soms kon doden , soms in trots zo kon glimmen…
Ik mis je,
je bezoekjes..
razendsnel zoals jij was..

Je geest als een vlinder
zo ongrijpbaar in je eigen wervelwind…
ik zal je missen
je wezen en je zijn
je eigen ik
missen ons
samenzijn
samen avondje
bomen over alles en nog wat
ons samen de stad in
kopen
en zoeken naar wat mooi was
en is
missen zal ik jou
als ik je niet meer bij toeval tegenkom onderweg
je rode mazda
niet meer zal zien thuiskomen
je lach niet meer zal horen
je humor niet meer
zal zijn
mama…
waar ben je nu dan heen?
In dat
hele verre land?
Of ben je nu alleen?

aan de overkant?
Mam…
ik zal je zo vreselijk missen…
om wie je gewoonweg was..

Jij mijn moeder..
ooit heb ik jou gekozen om mijn pad te vervullen
mijn weg
en ik het jouwe…
Het leven is als een cirkel
rond en daar komen
we uiteindelijk
weer op uit
uiteindelijk..
Daar ergens in dat verre land..
ver van ons verstand vandaan…
mam..
ik hou van je..om wie je was…

Dank dat jij mijn moeder wilde zijn…

Angelwings

Rozen

Rozen,….
Allemaal rozen legde men

bij jou neer….
Je leven geleefd,..
voorbij
opeens…
onvoorwaardelijk…
voorbij….
Honderden rozen….
lagen daar bij jou neer….
De grond was bezaaid met rozen
Men hield van je
Om wie je was….
Al die mooie rozen
voor jou mam………..

Angelwings

Jouw Naam

Voor Mam

De bladeren vallen…
in een refrein

De wind blaast
ze over het zandpad
in een laatste zonnestraal

valt een blad oplichtend

in een baan
die draaiend, kolkend, vallend,
een plek hervind
op de grond
ergens verlaten
valt hij neder

Op het mulle zand
en met tranen in mijn ogen,

zie ik ,geschreven
Jouw naam

©Angelwings

Oma

Toen je bij me was…

Vandaag was je bij me

ik wist het…
Ik voelde het..

je liefde heelde mijn pijn..

je bent er nog, wilde je me zeggen…

Je hand streek als vlinder vleugels over mijn wang….
Ik voelde het…
Mijn hoofd verborgen in de jassen

aan de kapstok huilde ik ,alleen,
mijn verdriet eruit..

en jij hield me vast…
In een omhelzing vanuit

die and’re sfeer…
Lieve….ik

ben op mijn fiets gegaan..naar

daar waar wij waren ooit….

in een tijd

die geluk bracht…
die herinneringen waren als balsem

op mijn ziel…
K’wist dat je me dat wilde tonen..

en dat je me kracht gaf…

voor mijn bestaan…
Dat jij hetzelfde hebt gedaan..

en dat ook ik dat aan kon..

als bloed van jouw bloed…
Ook alleen in jouw leven

onbegrepen ….
Hetzelfde karma..maar

jij wijze vrouw…
Jij bracht licht in

mijn leven…
JIj was het die voor me stond…

en me hielp bij alles wat ik deed

of wie ik was…
JIj hebt me genezen van diepe pijnen…weggestoken in een

Lees ook:   King of sorrow

mooie jas…
Liefde kon jij zo goed geven…en

God gaf me jou op mijn weg..want

hoe moest ik anders heten?
Dank je….dat je vandaag bij mij

was….toen ik weggedoken huilde in mijn jas….alleen..maar toch niet helemaal…

Angelwings

De roofvogel

De roofvogel aast op een prooi,
z’n klauwen uitgestrekt.
Schreeuwend
de kreet
van de overwinning
Een witte duif is dood
Zinloos
geen honger
enkel schreeuwen om
sensatie
De prooi is het doelwit
Van schaamteloze egotripperij
Geen weet van leven
Geen weet van dood
Enkel een schreeuw
en grote zwarte klauwen
De zonden der voorvaderen…..de prooi
is hetzelfde……….

AnGeLWinGs

Somewhere

Somewhere
There is a love
So beautifull
And shining bright
You would recognize it
You would know it if
you saw
Somewere
there is a love
Just for you

AnGeLWinGs

Sephir

Sephir Lightnings
Finds a way back home
You wants to be an astronaut
Sky went so blue
NIght full sky’s
darkly as hours past by
sometimes
you can’t find a way back home
to your deeply inner self
Remember
Sephir
who you really are
Think
quiet
What the reason was to came
into this world
Thinks Sephir
Who you really are……

Copyright Angelwings

Jeremy

Jeremy
Why You Fight allong this journey
Your life isn’t as bad as you thougt

it was

Why you pray your prayers
All the time you walk all

by
Why you say your

softly wishpers
When you want our love come

home

Don’t be such a fool
You lovely human being from

this earth
Come on Jeremy
Come to open your mind into a

faithfull person
And see the light

~ AnGeLWinGs ~
Copyright
©

Het Verlangen naar…

Het verlangen naar,
Die arm om je schouder
Dat lichaam tegen het jouwe aan
Die warmte
stralend
stromend
levend
licht
Die diepte der geesten
Weergaloos
liefhebbend
ONverteerbaar
diep
Gemis
Roepend
Maar niemand
die past in Jouw plaatje
in het leven
NIemand die voldoen kan aan
die wens
we zijn zo mens
zo weergaloos
hoopvol
soms
nog
naar die ene
ware
die niet bestaat
Of toch
wel?
Als je hart snakt naar
die liefde
het geven wil en
ontvangen
Is daar iemand in die verre
verten?
Net zo voelt als jij
Net zo is als jij
Of anders
maar toch passend
Bij jou?
Waar dan vraag je,
je soms af..
waarom niet?
Liefde verlangen en
is zo menselijk
Zo droevig menselijk
Niemand voldoet
Aan je wensen
Maar toch moet er toch ergens iemand zijn
die jou begrijpen kan?

Mam

Vandaag…de tranen die
druipen van takken van de bomen

Het leven is zo mooi soms,
niet

Jij in dat verre land
Ver hiervandaan
Als toen in die droom

Onze werelden in stukken brak

Jij op de ene helft verbleef
en ik achterbleef
in de andere

Verdoofd nog

Al die pijn die niet komen wil
als een bescherming
om mijn ziel
dankbaar
ergens
dat ik dit niet te voelen hoef nog
Dankzij jullie aan die and’re zij?

Wetend als deze nachtmerrie eindigt

Ik ben aan jullie kant…….

Liefs mam

Van mij……

[~*~Angel~Wings~*~ 25/6/2002

Don’t be

Don’t be such a bad guy
To play a game with me
Don’t be such a fool
You think i wouldn’t notice
Don’t be a player all around

Let’s make a life
and make things better this way
now or ever…
or never
what’s in a name………

~*~Angel~Wings~*~
13/6/2002

Vertrouw op jezelf.

Mensen, ze weten het zo goed allemaal.
Ze weten precies hoe jij moet leven.
Ze weten precies die vinger te wijzen naar jou.
Maar als je ze nodig hebt….
Zijn ze ver weg.
Ver weg van jou, want problemen willen ze niet.
Ook veroorzaken ze ellende, door
keuzes te maken in jouw plaats.
Kies voor jezelf.
Dan kun je niemand beschuldigen van fouten die je maakte in opdracht van een ander…

Vertrouw op je eigen oordeel, zodat zij niet weg hoeven te lopen.
Want klagen komt enkel voort uit je eigen onzekerheid.
Uit je eigen pijn van niet weten en luisteren naar andermans meningen.
laat los en ga je eigen weg in het leven.
Mensen weten zo goed, zo vreselijk goed hoe jouw leven te leven…..
Maar als het nodig is zijn ze er niet!

Angelwings

De deur die opende

Ze belden,
aan de kinderen
11 november
Een datum…..
4 jaar geleden
Zou jij de deur hebben geopend
Diezelfde deur
Maar dit keer was er een andere vrouw
Het werd me zwaar te moede
De herinnering
de deur
Die ik ooit opende
voor jou
En jij voor mij
En anderen
Jouw handen
Die openden
Jouw zelf die daar stond
Ik zag die gang
Waarin jij leefde
Dat huis waarin jij was
En nu
de tijd vervloog
De tijd ging voorbij
Maar de kinderen
Gingen niet jouw deur voorbij
Daar stond ik
alleen in mijn verdriet
Niemand die het ziet
de deur die opende..

En mijn oma was er niet…

~*~Angel~Wings~*~

12/11/2001

Op een dag
toen God besloot
Jou mee te nemen naar zijn paradijs
en jij zijn hand nam
om mee te gaan…
In vertrouwen
en wij achterbleven
met ons verdriet
op die dag
dat jij ons verliet
nam je iets van ons mee
in je hart
uit ons hart
een klein stukje smart
een klein stukje van onszelf
hebben we afgestaan
aan jou
op weg naar
dat nieuwe land
Een stukje
uit ons hart
is met jou meegegaan
en we moeten leven
zonder dat stukje
dat jouw naam droeg in ons hart
©Angelwings

~*~AnGeL-WinGs~*~
5/1/2004

Soms wel…

Soms
is er vriendelijkheid
Vaak wanneer je het niet verwacht
Vaak
wanneer je denkt
Nu hoef ik niet
Komt het als bij toverslag
Heel lief
Heel aardig
Heel voorzichtig
Dan laat je weer toe
Ook omdat je wel eens moe bent
Om alles tegelijk te moeten willen zijn
Voor een soortig surrogate rust
Accepteer je weer
dat
waarvan je weet
dat het niets was
nooit zijn zal
en nu ook schijn
is
Zodra
Je ene vinger een hand werd
Was het weer mis
Want een hand
is teveel
in deez wereld
om te geven
Zeker aan zo een
Een Slag werk
Een olifant
Op je tere ziel
Wandelend
alsof je een tapijt bent
En geen vrouw die
Liefhad
Lang geleden
Hem liefhad
Uit een gevoel
van hoop
op iets
dat nooit kon zijn
Die toekomst
die niet kwam
zo je droomde
lang, lang gelee
Nu sta je
weer geslagen
in je ziel
zomaar
om niets
Dacht hij
macht te mogen doen gelden
Omdat hij man is
En ik vrouw
Aarzelend
Opende ik mij
wederom
omdat ik het goed bedoel immers
Maar hij zag enkel
de val die hij opzette
Mij te doen struikelen
Zomaar
Want een vrouw
Mag niet meer kunnen dan hij
immers
Zijn ego
is te groot
Om dit te kunnen aanvaarden
jammer genoeg
valt dit type
vaak
alleen
op de fijnbesnaarden

16/04/2003

»-(¯`v´¯)-»AnGeL_WinGs»-»

Achter gesloten ramen
zie ik de weerspiegeling van een tijd gelee
Jouw ramen
zijn niet meer
jou zijn
is niet meer
en toch
dagelijks
kijk ik
naar je hekje
in je tuin
de bomen die groeien
die bloeien
zoals
toen jij nog was
en
elke avond
nog kijk ik voor
ik ga slapen
naar buiten
naar de plek
op de parkeerplaats
waar
het akelig leeg is
nu
jij er niet meer bent
en soms doe ik
net
alsof
je er
nog even
bent
En denk ik
dat ik die deur nog
binnen gaan kan
en jou daar zal
zien staan
met een glimlach
om je mond
en
ik weet
het is een illusie
die ik nooit meer kwijt
wil raken
mam ik mis je zo
©AngelWings

AnGeL-WinGs

24/9/2003

De Oude Man

Zie hem nu lopen,
de ouwe man
Een stok in zijn hand
Moeizaam loopt hij daar
moederziel alleen in een wereld
Die de zijne niet meer is
Even is hij de weg kwijt
kijkt vragend om zich heen
maar niemand die hem aanziet
Hij loopt door
eenzaam en alleen

AngelWings

De Oude Mevrouw

Witharige mevrouw
Wat doet u nou?
Vroegen de kinderen van het oude papier
Klein als ze waren
begrepen ze haar niet
Liggend in het gras
de oude mevrouw
Witharig als ze was
In haar hand een witte zakdoek
en een jeneverglas
In de andere haar bril
afgevallen in het natte groene gras
Mevrouw wat doet u nou?
Vroegen nogmaals de kinderen
En zij antwoorde
Ik wil naar mijn huis ,…..
Ik wil naar mijn huis …………….
en het laatste was slechts als een fluistering in de wind
De oude mevrouw huilde
Al wist zij niet meer waarom
gebreken komen immers
met de ouderdom
De kinderen belden maar bij wat buren aan
Ze konden die oude mevrouw toch niet zomaar laten gaan?
In het kinderhart van het ene kind
Bleef dit beeld haar haar hele leven bij
Ze wil dit niet vergeten
Nu in dichtvorm gegoten
Is deze gedachte nu eindelijk vrij
angelwings

~*~Angel~Wings~*~

25/2/2002

In de nachtelijke uren

In de nachtelijke uren,
komen je voetstappen lichtvoetig voorbij
Als ik weer eens niet slapen kan en denken moet aan jou
Dat je niet meer hier bent
Dan kom je naar mij toe
en sla je, je armen om mij heen
in dat nachtelijke uur
waarin tranen wederom vallen
Zonder jou verder te moeten gaan
Kijk ik naar mijn zoon
En weet jouw verdrietjes daar
Dat je niet meer bij hem kunt zijn
En streel zijn slaperige hoofdje dat zich omdraait in zijn dromen
Als ik dan voel hoe jij met warmte mijn verdriet doet afnemen
Mij koestert in een liefde
die verder gaat dan het verstand
Weet ik na de dood
blijft die eeuwige band
bestaan
En krijg ik weer die rust van door te gaan
En voel ik jouw nabijheid
als een troost
je laat me niet in de steek
Je bent er nu
nog meer dichtbij dan ooit…
In de nacht sluit ik mijn ogen
Om onder jouw hoede eindelijk
slapen te gaan

angelwings

25-02-2002

Mijn zoon

Verbaasd
kijk ik naar jouw mooie ogen
Je bruine glanzende haren
Je mooie gezicht
en lange wimpergordijnen
Volmaakter dan ooit
eindelijk na twee jaren vechten
Is hij er dan weer
Precies zoals je was
twee jaar geleden
kan het nog niet bevatten dat je een tijd zo anders was
En ik knipper met mijn ogen
Om te zien of dit wel waar was
Het is net een boze droom
Eindelijk voorbij
Ook al verloren wij vele geliefde mensen om ons heen in deze tijd
Jij bent weer gezond
dat is belangrijker dan wat dan ook
Als ik naar jou kijk
in een verstolen moment
snikt mijn hart het uit
Mijn god, wat is hij mooi…….

~*~Angel~Wings~*~

Vandaag ben jij jarig,

is het vijf jaar gelee dat ik jou mocht zien
wonder mijner dromen
Mijn kind!!!

Toen ik jou zag was het alsof ik jou al eeuwen kende
Al wist ik niet te herinneren waarvan?
Jouw gezichtje die naar mij opkeek….
Jouw ogen

Ze waren zo vertrouwd.
Zo wezenlijk jou.
Jouw vingertjes die mijn vingers omknelden.
Van zo daar ben ik dan!
Geweldig.

Jij en wie je bent.
Ik hou van jou met hart en ziel.
En niemand kan mij dat afnemen.
dat gevoel.

Die wetenschap.
Jij knul je bent een geschenk uit de hemel.
Mijn kind!

~*~Angel~Wings~*~ 28/2/2002

Het wonder.

Het wonder begint met leven.
Het begint met een conceptie.
Het moment waarop….
Een ziel kiest om herboren te worden.
En dan nog wel bij jou.
Prchtig dat dit kind weten mag wat hij/zij van jou kan leren.

En andersom.
Wie jij in wezen bent.
En jij het zielsvermogen in je kind soms nog niet eens herkent.
Dat dit zieltje kiezen mocht voor jou.
Bij jou te willen zijn .
Om te leren door het leven in jouw nabijheid te leven.

Prachtig is dat?
Voel jij je niet trots?
Dat jij deze taak kreeg toegewezen?
Dat jij een ouder wezen mag voor dit kleine…zo groot al in wezen.
Maar zo klein nog in zijn.

En dit gevoel vervult je met respect voor dit wezen klein.
Zoals het zou moeten zijn.
vervult het je met een gevoel van liefde.
Een gevoel van zo moet het zijn.
Jouw kind, komt op aarde, wordt ontvangen op aarde.

Zij komen door jou, maar zijn niet jouw bezit.
Ooit zullen ze vleugels uitslaan.
En gaan naar verre oorden.
Real of in mind.

Heb jij je taak goed volbracht dan zullen ze nog vaak bij jou neerstrijken.
Doen ze het niet dan is dat een hard gelag.
dan was er iets mis in de communicatie of in jullie gezamelijke wezen.

Of heeft het zo niet mogen zijn.
vergeet dan nooit dat wondere moment.
Van aanschouwen in die ogen van eeuwigheid.
Vlak na de geboorte.

Die ogen die tijden aangeven van wel eer.
Van bekend onbekend te wezen.
vergeet nimmer dit moment…
en weet dan..
dat respect je het verste brengt.

Het is een wonder.
Een kind te mogen aanvaarden in jouw lijf…
het is een wonder dat jouw lijf dit scheppen mag van God.
Het is een wonder dat een ziel mag kiezen voor zijner ouders.

Vervult dit jou nou niet met respect?
Respect voor al het leven.
Het leven dat door god ons wordt gegeven.

~*~Angel~Wings~*~

28/2/2002

Als de zon schijnt

kan ik het niet meer delen

samen met jou,

Als het regent

hoef ik niet meer te wachten

op jou

Als ik de stad in ga

loop ik daar

eenzaam zonder jou,

Op feestdagen

is er weinig feest meer aan

zo zonder jou,

En soms als ik jouw

graf bezoek

daar zit

voor je steen

en kaarsjes aansteek

zo heel alleen

Als mijn hart uit elkaar springt

van verdriet

dan weet ik wel dat ik moet doorgaan

met ademen

enzo

maar

zo zonder jou

is er niet zoveel meer aan

Met jou

Mama

is er een deel van mij

ook heengegaan

Dacht…..

Dacht, droomde…
van alles
Over ons saam
Het was een mooie droom

Maar de waarheid bleek anders
En dat komt wel eens hard aan

~*~Angel~Wings~*~

12/11/2001

Waar was je toen ….

Waar was jij toen ik jou riep?
Ver weg, onwetend
Ver weg van mijn stille roep
Waar ben je nu als ik je nodig heb?
Toen je er was …
Was je er evenmin
Ver weg…
als altijd……

~*~Angel~Wings~*~

12/11/2001

Een droom of werkelijkheid?

Aan een waterkant,
met een kletterende waterval en

een klein bassin…
En een zonlicht krachtiger en zachter

dan de onze…
Zit jij daar op een bankje…
uit te rusten van je aardse leven.
Je kijkt naar de prachtige bloemen , de

vogels die daar schitterende lied’ren

fluiten.
Je luisterd naar je gidsen die jou begeleiden

in die and’re wereld.
Duifjes vliegen om jouw hoofd.
Eén strijkt neer op je hand.
Je glimlacht.
Je rust eindelijk uit,
Het is godd’lijk het paradijs.
Met jouw witte kledij , een lange

witte jurk
Waar je ons even vergeten bent.
Even tijd voor je zelf.
Voor je emoties en je terugblikken op het leven

dat je had.
Rust maar,

Mama rust maar zacht…………
Dat de vogels mogen drinken bij de rust

die jij hervond.
Mam , ik hou van jou….

~*~Angel~Wings~*~

6/3/2002

Als je denkt aan hoe het had kunnen zijn

Als je denkt aan hoe het had kunnen zijn
Hoelang heeft deze vraag zin?
met alle scenarios die aan je

voorbijgaan
Met alle gedachten aan warmte en liefde

die niet mogen zijn?
Hoelang kun je jezelf vragen stellen

die geen antwoord behoven of nooit geven?
Jarenlang kun je jezelf bedotten
Jarenlang kun je leven in een droom
gecreert door jezelf
Wanneer je wakker wordt
dan is het leven hard en triest en sad
Maar dat is het resultaat van dromen die geen enkele vormen van waarheid bevatten
Is dat niet waar elk mens bang voor is?
Geloven in iets dat niets is?
En als je dan wakker wordt…..

~*~Angel~Wings~*~

12/3/2002

Ik voel …

Ik voel je pijn en verdriet
En je wanhoop
Diep in mij voel ik deze
In die afgrond van een put
waar ik niets uit drinken zal
Omdat het water al brak was
Al lang ,…
Lang geleden…..

~*~Angel~Wings~*~

12/3/2002

Jij bent dood

Een kreet
vanuit
mijn ziel
in gedachten
klamp ik me vast
aan jou
en herinnering

Langzaam ontwaakt mijn ziel
uit een verdoving
en elke dag
lijkt het wel
mis ik jullie meer
en meer
en mijn hart schreeuwt
om verlossing
niet wetend waar
te zoeken
niet wetend meer?

In gedachten omhels ik je weer
hou ik je vast
zo vast
om nooit los te laten
wat heb ik lief
in godsnaam wat heb ik toch intens lief

Misschien ben ik gek?
wie zal het zeggen
geloof ik ze dan?
nee, want dit was
zwaarder dan welke beproeving ook
Het zwaard sloeg neder
op mijn leven
mijn ziel

en ik omarm je nogmaals
In mijn dromen en gedachten wetende dat alles
een spinsel is
een droom is
die ik nooit meer kan voelen

want

jij….

jij bent

nu

dood

~*~AnGeL_WinGs~*~

14/6/2003

Mijn oma

Op een dag vertelde mijn oma
mij dat ze op reis ging
hier heel ver vandaan

Ik hield me groot
wat moest ik anders
was nog te klein om te voelen
en vooral dit zo groot

Soms moet ik opeens weer huilen
om mijn oma lief

Die ik zo jong al heb verloren
Soms huil ik dan urenlang

Toch praat ik veel
over mijn oma
Mis haar
elke dag
weer
opnieuw

Mijn oma
ging ver van ons vandaan
Maar soms
als ik haar zie in mijn dromen
en wij samen lachen
en spelen

Als ik dan wakker wordt
weet ik ze is niet ver weg
Van mij
en dat ze er altijd voor me is
in mijn gedachten en mijn dromen

Mijn oma vertelde
dat ze heenging
naar een land
hier ver vandaan
maar ik weet
dat ze dichterbij is dan ooit tevoor

Van mijn Zoon

voor mijn Moeder

~*~ ©AnGeL_WinGs~*~

14/6/2003

Dood
5 jun 2012

De Dood Kwam Halen
Mensen met hun Levens
en Verhalen
Voorbij
Waren Zij
Uit De Tijd

De Dood is zo voorbij
Nooit meer
En niet als
En niet Ooit
En Morgen
En dit Weekend
Gaan wij
En volgend jaar
En als
Dan
dat is Voorbij
Voor Altijd
In dit Leven
Voorbij
Met Droefheid
Zijn zij verslagen
in het leven
Om te Dragen
Dit intens verdriet
Om nooit meer
Nog te kunnen praten
Over een ooit en een morgen
En dit weekend en volgend jaar
met mensen waar je zo van hield

Moet men verder leven
Zonder
Diegeen
De Liefde en dat Geven
Voorbij dat intense leven
Gegeven
Aan jou
Als familie
Of als vriend
Voorbij is als zo vaak
Te laat!

Voorbij
Voor Deze Tijd
En soms kan het je zo benauwen
In die eeuwigheid
In het Nu zijn
Te ervaren dat
Er een nooit of ooit nog zal zijn
Een niet begrijpen
En leven
leven
zonder
Is soms te hard
om werkelijkheid te zijn
En toch moet je door
Vecht je door
En voel je je eenzaam
Verlaten
Misschien
Alsof men een deel knipte uit een belangrijke film
De film van jouw leven
Waar die ander zo intens veel deel uit maakte
Omdat het elkaar kruiste
Deelde in liefde
en zijn
Dan is voorbij
intens voorbij
In het nu zijn
Begrijpen wij niet
Onbewust weten wij wel
dat ze er altijd nog zijn
Om ons heen
En onze tranen haten
Onze lach liefhebben
als we aan hen denken!
Alles weten maakt soms gelukkiger of
ook niet
Toch is er steun voor ons verdriet
Verlaten zijn
Waar zij ons troosten onbewust
En wensen dat wij verder kunnen gaan…
Met een lach en een traan…
©AngelWings

Soms
14 jun 2012, 00:07

Soms zijn er mensen
Die je kwetsen
Die je pijn doen
Die niet begrijpen wat zij doen
Die gewoon weg maar wat doen

En soms ben je moe dank zij deze mensen
Heb je weinig zin nog in
Jezelf te zijn
Te lachen
Niets voelt nog fijn
Alles is ineens zo anders
Dan voorheen

Hebben deze mensen jou dan
Gekregen waar zij je wilden hebben?
Geef hen niet hun zin
Waarna zij kunnen lachen
Blijf altijd jezelf
Laat je niet onderuit halen

Laat het kwade altijd falen

AngelWings

Als het duister
14 jun 2012, 00:13

Als het duister jou omsluit
De wolken kolken
door de donkere hemel
De regen neer slaat op je betraande gezicht
Je hart zo somber aanvoelt
En niets je blij maakt meer
Als je moe bent van het vechten
De spelletjes zat bent van die mensheid om je heen
Je altijd maar moet vechten heel alleen
Als mensen je niet begrijpen
Of maar doen alsof
Als je woorden wilt spreken
Maar er komt geen geluid meer uit
Als je al zover heen bent
Kijk dan heel goed uit
Naar het straaltje zonlicht
dat je hart weer verblijd
Naar het licht dat altijd wel weer doorkomt
Te zijner tijd

AngelWings

Stilte…
14 jun 2012, 00:25

Stilte…
Vogels in de lucht
Vliegend
In vrijheid
Vol heimwee kijk je
Ervaar je
de gevangenis
Van de leugens
In deze wereld
Hoe men je opsloot
Je van je vrijheid beroofde
Op gronde van macht
Verziekte men je leven
Werd je innerlijk verkracht
De vogels vliegen rond
Schreeuwen zonder mond
Stilte…

©AngelWings

Ragfijn Draad
Spinsels
Teerheid
Mistige flarden
Ragdraadsels
Drijven over de hei
Langs bospad en weide
Webspinsels van de geest
Verdrijven in het allerminst
en
Ook het meest
Fladderen zij als zijdelinten
Op de golven van het leven
Voorbij

AngelWings

 

Vul dit zo nog aan!

😉 in deel 2 denk ik

Gerelateerde artikelen

Back to top button