web analytics
11:11 Dubbele getallen
Chemtrails / Geo-engineering / HAARP / CERNPolitiek-Elite

Zg wat nieuws- men praat over chemtrails alsof het nog gaat gebeuren

Dit is al jaren gaande!
Niemand geloofde je als je erover sprak!
Oh wat een flauwekul immers.

Nu je ziet het, ze doen alsof het iets is wat nog gaat gebeuren…men wil de zon dimmen…door sulfur = zwavel in de atmosfeer te dumpen!
Global warming, hm, hm… = ook minder vitamine D opname, nog meer zieke mensen!
De chemtrails bestaan al jaren!!! In 2017 wilde Trump niet langer meebetalen aan het klimaatakkoord in Parijs, sindsdien weet men niet meer hoe ze aan geld moeten komen, want dit moet doorgaan natuurlijk! Vandaar hete zomer vorig jaar, kijk eens mensen, en oh kijk eens ons klimaat veranderd zo erg!
branden in Griekenland etc niet vergeten!
Ik vraag mijwerkelijk af wie dit alles bedenkt en doet en of ze wel echt weten ze aanrichten met hun climate change…
Ja zij veranderen het klimaat zelf!
En dat kost klauwen met geld! Uw geld!

Researchers at Harvard have developed a plan to spray sulfur dioxide into the atmosphere to reduce global warming. RT America’s Michele Greenstein joins Rick Sanchez to discuss how “solar geoengineering” would mimic the effect of volcanoes and reduce global temperatures.

Zwavel LINK

Chemtrail PDF LINK

-Waar doen chemtrails zich voor?
Chemtrails verschijnen over heel de wereld, maar
vooral in de noordelijke hemisfeer en boven de
dichtbewoonde gebieden en zeer nadrukkelijk in
door USA en Navo beschermde of gecontroleerde
gebieden. Opvallend en veelbetekend is dat men in
de voormalige Oost-Europese landen het fenomeen
begon te kennen vanaf de eerste dag van toetreding
tot de EU!

Hoe gebeurt het?
De verspreiding van de chemische en biologische
substanties gebeurt via specifieke sproei-installaties,
die ingebouwd zijn in:
– militaire sproeivliegtuigen en ook tankvliegtuigen
van het type KC-135, KC-10, DC 10 en Hercules C130.
– sproeivliegtuigen van firma’s die gespecialiseerd
zijn in ‘weather manipulation’, zoals Evergreen, Ice
Crystal Engineering, Weather Modification inc.
– lijnvliegtuigen van vooral low cost-maatschappijen, waar je soms een spuituitgang ziet in de turbine. Van de uitgang is duidelijk dat deze er
naderhand in is aangebracht.
Wat is de samenstelling van de chemtrails?
Uit onderzoek blijken chemtrails de volgende ingrediënten te kunnen bevatten:

– ‘lichte’ metalen zoals barium en aluminium, maar
ook cadmium, titanium, plutonium en strontium.
– virussen, bacteriën, schimmels en mycoplasma’s,
die erg verwant zijn met de pathogene soorten die
men in biologische oorlogsvoering gebruikt en die
niet in de natuur voorkomen. Deze zijn dus in laboratoria aangemaakt en zouden de oorzaak kunnen
zijn van allerlei ‘moderne’ ziekten!
– diverse chemische stoffen zoals polymere vezels,
ethyleendibromide (EDB, dat o.a. als pesticide gebruikt werd maar nu verboden is omdat het kankerverwekkend is en het immuniteitssysteem
ondermijnt), calciumchloride (CaCL2, ook in strooizout aanwezig), zilveriodide (Agl), turpentine.
– Meer en meer duiken er voorstellen op om ook
zwavel (DMS, dimethylsulfide) gesproeid of vermengd met brandstof in de atmosfeer te brengen.
De reden hierachter is om het broeikaseffect tegen
te gaan. (Vergelijk David Keith, Calgary Institute, en
de Duitse denktank Ecologic.)
Wereldwijd blijkt uit tal van analyseresultaten van
grond- en watermonsters dat de genoemde stoffen
in een ongewone hoge gradatie aanwezig zijn, hoeveelheden die niet verklaard kunnen worden door
de aanwezigheid van bedrijven of verkeer.

Wat gebeurt er met deze substanties van de
chemtrails?
Logischerwijs dalen de stoffen neer en contamineren
ze het water, de aarde en tasten daardoor de fauna
& flora aan. Bomen kwijnen weg, insecten ondervinden de gevolgen (denk o.a. aan de bijensterfte). Uit
diverse studies blijkt dat de cocktail van al de hierboven vermelde ingrediënten funest zijn voor de
menselijke gezondheid. Ze kunnen leiden tot allerlei
vormen van kanker, hoofdpijn, duizeligheid, depressiviteit, lethargie, kortademigheid, ademnood,
astma, onvruchtbaarheid, miskramen en vroeggeboorten, griepaanvallen, hart- en herseninfarcten,
hoge bloeddruk, huidproblemen, achteruitgang van
het korte termijngeheugen en concentratieproblemen.
Op dagen dat er veel gesproeid is, heeft men op de
spoedafdelingen van ziekenhuizen een spectaculaire stijging vastgesteld van uiteenlopende klachten, maar vooral klachten die betrekking hebben op
de ademhaling. Een probleem om een en ander fundamenteel aantoonbaar te maken is het kleine formaat van de deeltjes afkomstig uit de chemtrails (10
micron of minder; de doorsnede van een menselijke
haar is 100 mikron).
Deze submicroscopische afmetingen zijn ook het
grote gevaar voor onze gezondheid, omdat ze probleemloos en moeilijk opspoorbaar via ademhaling
en de huid ons organisme binnenkomen! Algemeen
gesproken ondermijnen de chemtrails het neurologisch en immuniteitssysteem, waardoor men vatbaar wordt voor ziekten als Alzheimer, Parkinson,
fibromyalgie, CVS, MS, gedragsstoornissen en
depressiviteit.
Waarom sproeit men?
Er zijn verschillende redenen waarom er stoffen in
de atmosfeer worden gesproeid, maar een van de
voornaamste komt voort uit de context van geo-engineering, i.e. de kunst van het beïnvloeden van
weer en klimaat. Door chemtrails wordt er massaal
aluminium in de atmosfeer gebracht, waardoor deze
geleidend wordt. Daar maakt men gebruik van wanneer men krachtige elektromagnetische stralingen
door de ruimte wil sturen, stralingen die afkomstig
zijn van installaties zoals HAARP, dat zich in Gacona (Alaska) bevindt. Op deze manier kan men bepalen waar het droog is en waar het regent, kan men
natuurrampen triggeren of sturen zoals tornado’s,
tsunami’s en aardbevingen. Dit alles is bijzonder
goed gedocumenteerd, maar wordt buiten de mainstream-media gehouden.
Geleidelijk aan tracht men ons de laatste jaren duidelijk te maken dat geo-engineering wel eens dé oplossing zou zijn voor het probleem van de
zogenaamde global warming (nb een giga-leugen!),
namelijk door allerlei stoffen in de atmosfeer te
brengen die het zonlicht gedeeltelijk terugkaatsen.
In februari 2009 vond er een belangrijk symposium
plaats van de American Association for Advancement for Science (AAAS). Daar werd openlijk gesproken over de noodzaak om jaarlijks tot 20 miljoen
ton aluminium in de atmosfeer te brengen!
Het fenomeen van de chemtrails lijkt zijn oorsprong
in de VS te hebben. In officiële militaire documenten
zoals Vision for 2020 en Weather as a Force Multiplier: Owning the weather in 2025 van de US Air
Force wordt openlijk gesproken over ‘aerial obscuration’. Uit de documenten blijkt men een complete
beheersing te land, ter zee en in de lucht na te streven door het weer te manipuleren.

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥