19 januari 2021

 

Oudere gedichten van Ooit 2

Dichtsel flarden
2013

Ik hoor hem
Voor ik ga slapen en de dag afsluit
Niemand weet over hem
Ik vertel het bijna niemand
Over hem waar ik van hou
Hij is anders
Hij is de beste man
die ik ooit gekend heb

De man waar ik het meest om kon lachen
mee kon lachen
Hij die me blij maakte
Met een dode mus
Maar ook dat was niet erg

Hij is er weer
de man met het kind in zijn ogen
Ik voel het in mijn hart en in
mijn ziel

Hij is zo begripvol
en begrijpt mijn situatie
Ik maak me zorgen over mijn geliefde
Ze zeggen dat zoiets nooit lang kan duren

Mischien houdt hij wel niet van mij
Ik nam gewoon een trip in mijn fantasie over hem

Ik kan hem voelen van een afstand
en weet hij is daar
Als hij aan mij denkt
Soms
Misschien
Lijkt het net alsof hij mij op belt
En ik zijn energie weer voel

Ik ken hem niet
Ik weet niet wie hij is
Met zijn verhalen over de zee
De zon en alles dat leeft

Ik ken hem niet
echt
Maar weet wie hij is
De man met het kind in zijn ogen
Zo puur is hij

Ik denk hem te herkennen
In woorden ergens
Die ik lees
Plotseling
En iets mijn ziel weer raakt
Plotseling
In iemand die op hem lijkt
Te zijn
Toch is hij het nooit

Dan mis ik hem nog erger
dan voorheen

Maar ik ben hem verloren
Onderweg
Op het levenspad
Ik weet niet waar hij is heengegaan

Ik mis hem altijd
Misschien zinloos
misschien ook niet
Als alles een doel heeft
Zal dit ook een doel hebben
Ook al begrijp ik deze niet

Maar hij was er weer even
De man met het kind in zijn ogen
Even keken we in elkaars hart
En zijn we elkaar weer
voorbij gegaan
verloren
Misschien tot in der eeuwigheid

Beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht..
15 apr 2012, 00:32
Met één persoon kun je nog praten.
Dan deel je samen je mening, kun je overleggen.
Met twee personen wordt dat soms moeilijker.
Met 10 personen, onderling, mening na mening,
oordeel na oordeel afwegend, krijg
je geen goed resultaat.

Als mensen een mening vormen
En zij denken dat zij het juist hebben
Ook al geef je duidelijk aan van niet
Zullen ze afgaan op wat zij bedacht hebben
Niet op hetgeen echt van belang is
Omdat ze denken dat tien mensen meer weten dan 2

Van het kastje naar de muur
Heen en weer
En het overzicht is verdwenen
Twee mensen onthouden meer over 1 ding dan tien mensen met elkaar
Over 1 ding onthouden

AngelWings

Be Free
24 apr 2012, 23:29

Vrijheid van Mening
Vrijheid van Zijn
Vrijheid in Liefde
Vrijheid in Pijn
Vrijheid van Denken
Vrijheid van Keuzes
Vrijheid van Gedachten
Vrijheid in Wezen
Vrijheid in Verdriet
Vrijheid in Blijheid
Humor en Jezelf mogen zijn
Geen Chip in je ziel
Geen mens/regering die je controleerd
Vrijheid zonder bemoeienis
Vrijheid van opleiding
kind mogen zijn
\\Vrijheid van Mindset//
Vrijheid van lachen
en Vrolijkheid
De Vrijheid om Jezelf te mogen Zijn

Velen zijn gestorven
\\In het gevecht zichzelf te mogen zijn//
\\vergeet dat nooit//

\\Be Free//
\\AngelWings//

Macht
27 apr 2012, 22:48
Macht & Belang
Hebbenden
Spelen
Onderling
HandjeKlap
Delen
in
Roddels
Geld
SubsidieTrap
Na
Winst
Zonder Verlies
Geld
is
Vies

©AngelWings

Inzake 4 mei 2012 gedicht
27 apr 2012, 23:32

Het geeft geen pas
Om te schrijven over moordenaars
Welke ons geliefden
Het leven ontnamen
Het geeft geen pas
Dat wij ook hen moeten herdenken
In welke moeilijke omstandigheden men verkoos
Om anderen te verraden
Tot het leven van hen vloot
Het geeft geen pas
En getuigd van geen enkel fatsoen
Als men zo wreed denkt te mogen zijn
Om mededogen te vragen
Van Nabestaanden
Van hen die niet meer zijn
Het is niet gerechtvaardigd
om op deze dag
De grenzen te vervagen
Tussen daders en slachtoffers
Het getuigd van geen enkel respect
Dat men dit denkt te mogen vragen
Van hen al zoveel te dragen
Mededogen niet op deze dag
Waarop allen met intense pijn en verdriet
Door simpelen van geest
Meegesleept worden in het moeras
Van een geesteszieke bedenker dat de
Nazaat
Mag getuigen
Van zijn begrip
En vraagt om goedkeuring van gedrag
Dat nooit goed is te praten

© AngelWings
Inzake 4 mei 2012

4,5,6 MEI…
4 mei 2012, 00:48
4 Mei’45

Herdenken wij de Doden
ooit Gevallen voor de Vrede

5 Mei’45

Vieren wij Bevrijdingsdag
Voor de Vrijheid die wij verkregen

6 Mei’2002

Schoot men die Vrijheid
Dood

©AngelWings

Met macht dreigen is gemakkelijk, maar om kunnen gaan met macht is een vraag en is voorbestemd voor mensen met
wijsheid..

Leugens lava stromen
Bergen gebroken
Scheuren
Dansende insecten
Verwoorden de cadans
Van de dans
Van de geest
Speels
Vieren zij hun satanische
bijeenkomsten
Bloeddorstig
Wensen zij
Onderdanigheid
En breken zij de trots in de mensheid
Manipuleren en dreigen zij
Hoger dan hun machten ”rijken”
Heb jij geen kans
Als ik hen jou laat breken
Zal het zich wreken
Ik sta niet toe
Dat de berg zal overstromen
Als vruchtbaarheid na vele jaren
misschien
De lava de akkers bevruchten zal
Als zij al lang hun hielen gelicht hebben
Voldaan over wat zij bereikten
In hun duistere zielenlicht rijken
van donkerte en hardheid van gesteente
Weten zij al lang niet meer
Wat zij aanrichten in de zuivere ziel
Van een mens
lang geleden!
Moge God hen straffen
Op wat zij aanrichten
Omdat zij niet weten wat zij doen
En kinderlijkheid hun straffe middel was
Om hun zielige ego’s te vervolmaken
In het volle wasdom
van het niets waardig zijn
Omdat zij niet beseffen
Wie zij werkelijk zijn
En de gebergten overstromen
Vol lava van leugens en valse beloften en zij
wachten als wolven op de fout
die gemaakt zal worden
dankzij hun eigen leegten
© AngelWings

Leven na de dood
6 mrt 2012, 00:30
Na vele jaren
Moest ik eindelijk eens
Ont- op -ruimen
Als ik op de zolder kwam
Rook ik nog
Jouw geur
Jouw aanwezigheid
Maar in de nacht
Was het niet fijn vertoeven daar
In het donker
van de schaduwen zaten daar
4 geesten aan de kleine tafel
in de hoek
Uiteindelijk ben ik bezweken
aan de eisen van
Het nageslacht!
Het moest weg
En niks sentiment, het was rommel!
Wat mij geleerd was
werd met een veeg van de tafel geworpen.
Waarom bewaren?
Waarom bezwijken aan…
verdrietsels van lang gelee
Met pijn in mijn hart
stopte ik zakken vol boeken
en kledij!
Waarin je geur-hand nog aanwezig was
Het moeilijkste dat ik doen moest
Je gelezen bladzijden
Je gedragen kleding…
De laatsen
der mohikanen…
Alles verdween in een goedkope zak
Ik heb er niet meer naar gekeken.
Heb de zakken gesloten
Zonder echt te weten
Heb ik mijn moeder weggegeven
Zomaar
Tranen in mijn ogen en ziel
Verloor ik jou weer voor de zoveelste keer
Bij elk moment van opgeven
weggeven
verlies ik een deel van jou
steeds meer
Ik wilde je zo graag vasthouden
In het nu zijn
Gewoon van je houden om je zijn!
Heb ik jou weggegeven
zo voelt dat
Toch toen ik vanavond
in die kamer stond
Met tranen in mijn ogen
En de stilte las
en zag
De energie verloren ging
en op een plek nog
je foto
naast je roosjes stond
Mijn hart huilde als een kind
voelde ik jou
Om mij heen
als goedkeuring
Dat het goed was zoals het ging

Ik heb jou mijn moeder zomaar weggegeven!
In dit leven,…
leven na de dood

AngelWings

Ik voelde…
20 mrt 2012, 00:42
Ik voelde je eenzaamheid
Je verdriet
Daar in de kamer
Als hij weer eens kwaad was om niets
En jij je mond maar hield
Je weer eens af vroeg wat hem had bezield
En jij de zwart wit tv aan had staan
Op je gezicht een verdwaalde traan
Misschien om keuzes die je in je leven maakte
Je verlorenheid
En ik bij het einde van je lievelingsserie naar beneden ging
In de hoop
Jullie samen te vinden
In eenheid
Zonder geruzie
Geen trammelant
Ik soms je alleen weer vond
Zonder hem
Je hart verstomd
En ik troosteloos weer mijn bed opzocht
Of als ik jullie samen aan trof
Jij lachend op zijn schoot
Het eindelijk gelukkig weer even goed was
Maar nu zijn jullie beiden dood
Toch vergeet ik nooit
Hoe eenzaamheid en pijn rondom ons vloot
Mensen elkaar
soms
het leven zo zwaar kunnen maken
Zonder geldige reden
Het was zo zonde van jullie aardse tijd

©AngelWings

~*~
Na jaren zie ik je zitten
Enkele grijze haren
doorweven je donkere krullen
Een vermoeide trek rond je mond
Lijnen die er toen nog niet waren
Voelde je mijn hand op je schouder
Toen ik naast je stond?
Ik voel het gemis
Als een steen om je nek
Ondraaglijk soms
Toch ga je door
En voel ik trots
Voor jou mijn kind
Dat ik je zo heb grootgebracht
Met al deze kracht
Doorsta je de stormen en de regen
Besef je na regen komt weer zonneschijn
Ondanks het gemis
Vecht je door
De strijd des levens
Is niet gemakkelijk
Dat heeft ook niemand ooit beloofd gekregen
En hoe ongemakkelijk de mensheid
Het leven ook voor je maakt
Je ziel zal zich weer oprichten naar de zon
Voorbij zijn al die mooie jaren
Voor ons
Vergeten doen wij niet
Droog nu je tranen van verdriet
Daartegen kan ik niet
En weet dat ik er altijd voor je ben
Hoever weg het ook lijkt
Maar toch ook zo dichtbij
Treurwilgen
Heeft zo weinig zin
Als de takken hangen naar de grond
Is er zo geen leven
Waarin je liefde
Hervond

© AngelWings

Zoek mij niet…
28 mrt 2012, 23:26
Zoek mij niet
in uw dromen
Ik ben niet daar
Vind geen wonderen in mijn woorden
Ze zijn niet waar
Zie in mij niet je geliefde
Ik ben het niet waardig
Jouw Geliefde te zijn
Denk geen bijzondere zaken
Die toekomst heten
ALs ik je al vergeet
Als ik afsluit
Mijn hart is gesloten
Geen liefde zal haar nog bekoren
Geen Diepte verstoren
Ik heb mijzelf gesloten
voor dat wat Ego heet
En lust voor liefde versleet
In de mensheid tegenwoordig

AngelWings

Dromen
Nachten
Dromelarijen
Stond jij daar
ineens voor mij
Zo echt
Zo waarheidsgetrouw
Ik zou toch zweren
het was jou

Je keek me aan en zei iets
Dat ik niet goed verstond
Je stuurde mij warmte
Die ik verslond
in al dat gemis
in het aardse zijn

Je keek verdrietig
dat deed mij pijn
Je vond het niet zo fijn
zei je
met woorden
Vanuit onaardse sferen
Je begreep inmiddels
Dat als
Jij
toen
dat anders
had gedaan!
Ik anders had kunnen leven
In het nu
misschien
Ik zag de pijn in je ogen
ik zond je mijn lach
En zei vol vrolijkheid
Dat ik dan nooit geworden
was
die ik nu ben
Zoals het moest
zijn
vanaf het begin
Omdat ik nu leerde
zijn wie ik nu ben
en ik anders
misschien rijker
minder wijs
was
En jij de les was
die ik moest leren!
ik gaf je troost
liefde
voor altijd en eeuwig
En droogde de spijt van je ziel
We leven allemaal ons karmisch wiel

©Angelwings

Soulmate

Je was mijn soulmate
En ik mis je ook
je stem
Je woorden soms
af en toe en ook heel vaak
verloren wij de tijd uit het oog
spraken wij met elkander
het deed me pijn
dat je toen zo deed
vergeten doe ik het nog niet
maar ik mis je wel
Je woorden
de gesprekken van toen

©AngelWings

Together we are stronger

Vermoeid
Leunen wij
Tegen elkaar aan
Uitgeput
Links-rechts
Kijken wij beiden een andere kant op
rug tegen rug
Samen één tegen de wereld
zo groots
Samen delend
In woorden
Geest en zijn
Zwijgen wij
Wetende van onrecht
Vochten wij
tegen de bierkaai
maar toch?
Hebben wij 2 % misschien
doen nadenken
Over het leven en dat was is
En is dat al genoeg voor 2 mensen
Om te Zijn

©Angelwings

Woorden van mensen…
23 feb 2012, 15:31
Mensen beschrijven
allerlei woorden
Verwoordingen
woorden
welke zij bedenken
Een woordenbrij aan woorden
luisteren zij ooit?
Hoeveel fout verwoorde bewoordingen
ik wel niet zie
Die ik las
Uit symetrie
De pas
allemaal onrecht
dat ik las
©AngelWings

When I saw you

When I saw you I was afraid to meet You
When I Met you I was afraid to kiss you
When I Kissed you I was afraid to love you
Now that I love you
I am afraid to lose you

Bijzonder leven…
10 feb 2012

Een mens
Een ziel…
Een gedachte
een Leven…
een Zijn
Een wezen
Geboren
Om te Zijn
Handen om te schrijven
Hersens om te denken
Denken wij
Weten wij
Bedenken wij
Welk een energie geeft ons
dat levens zijn
Dat wij onszelf zijn
Denken
voelen
Leven
Onszelf zijn…
Gelijk een levende computer
Of is het andersom?
Lopen wij
Bewegen wij
Denken
Bedenken wij
Zijn Wij…
©AngelWings

Steen

Het nieuws
Bericht van
Zoveel ellende…
Zoveel verdriet
we sluiten ons vaak af
zien het niet…
meer
Wat rondom zich afspeelt
Eén minuut van ellende
Rampspoed
Verlorenheid
Eenzaamheid
Die je niemand gunt
Die pijn
Dat verdriet
Sluiten we ons af
Zodat niemand nog ziet
En denkt aan
de ellende om zich heen
en verwordt men van al die teveel aan ellende
tot een steen

©AngelWings

De regen
10 feb 2012

De regen
Drupt zachtjes
van al dat is
langzaam
Verloren
heid
in de eeuwigheid
Verlaat het zijn houvast
Omdat het moet
Dat is goed
Om zelf
standig
te zijn
In deze wereld
Te zijn wie je bent
Te denken wat je wenst
Te weten wat je weten wilt
Want er zijn al zoveel schapen
Die meelopen
en niet meer nadenken
En simpel vertier
is hun doel
Zonder echt gevoel
Sterven zonder te leven
Zonder te geven
in liefde!
Is de grootste zonde
van je zijn
op deze aarde
Als de natuur huilt
En je ziel zich
bevrijd
Van alle onrecht
Zie je goed
Door de tranen van de wereld
Besef je
wat schoonheid is
en als je die schoonheid
ziet
Nog ziet
En je geniet
van
de wereld
om je heen
is het goed
Omdat je dan
nog jezelf
mag zijn

©AngelWings

Had ik jou niet lief?
10 feb 2012

Had ik jou niet lief?
Heb ik het niet bewezen?
Heb je dan niet begrepen
of gelezen?
Was je niet
bewust
Begreep je niet
dat wat ik zei?
In de weerklank van je ziel
ving de zon
op wat ik zei
en jij
liet de regen nederdalen
In je koninkrijk
Liet je mij zwerven in je landschappen
Alleen
verlaten
zonder mededogen
Omdat je het niet kon geloven
Zag ik niet vice versa in de spiegelende wateroppervlakten
hetzelfde
weerkaatst
in de glittering van de zonnestralen
op de golven?

©AngelWings

De meeste Nederlandse Vrouwen na hun 50ste
Hallo mijn naam is Thea en ik bep graag met theemutsen
Waar wij samen met elkaar wat leuks in elkaar prutsen
We giebelen heel wat af
Dat is totaal geen straf
Alsof we weer 13 zijn
Oh wat is dat toch fijn
Bij de kapper krijg ik goede adviezen
Geen haar meer tot mijn liezen
Maar superskort net tot boven mijn oren
Dan kan ik meteen weer beter horen
En fluit ik eens naar een meid
Is mijn mannelijkheid een feit
Zonder vrouwelijke hormonen
Met felle couperose konen
En zelfs een mannelijke snor en baard
Ben ik zelfs met een kort pittige kop nog behaard
Make up kopen doe ik ook al niet meer
dat scheelt qua euro’s zeer
Bij de brillenboer om de hoek
Weten ze direct wat ik zoek
In een hoekje achteraf
Kwam het pittig montuurtje dat hij me gaf
Vol bewondering keek de meneer mij aan
Mevrouw ik vind het u geweldig staan
Zo pittig met dat korte haar
En u heeft zelfs nog geen staar
Bij de tandarts is alles eruit geropt
En heeft hij gebitstandjes gelijk een filmster erin gepropt
Op mijn kont een legging en een minirok
En met de kippetjes gelijk op stok
want mijn man Theo wil niet
Die kijkt liever op tv naar een blote griet
Hij ziet me nu meer als zijn kameraad
Snapt niet eens meer waarom hij me haat
Hij was ooit hetero van oorsprong
Maar toen was hij nog jong
Nu is hij wel eens in de war
Is zijn rug en de rest behoorlijk stram en star
Is het elastiekie er van onderen uit
En komt er nog enkel urine uit zijn fluit
Sinds ik ben in deze staat
Maakt het niet meer zoveel uit hoe het gaat


Onrecht
Grote letters
Grote daden
Woorden
Gedachten
ONRECHT

Onrecht danst
In de geesten van de mensheid
In deze wereld
Onrecht
speelt met geestelijkheden
van de mensheid in deze wereld

De lelijkheid zit in Onrecht
In deze wereld
Het gedrocht de slang
Verworpen verborgen
als de adder onder het gras
Vuiligheid als een mestvaalt
Waar men raaskaalt
met woorden en gedachten
in gestoorde
hoofden
vol met hun eigen zogenaamde wijsheden
Verzot ego
in die ijzeren toren
Verloren voor
enig besef
Het monster leugens
komt nooit tot enig besef
Oprechtheid gezien als valsheid
In geschrifte
en woord
Omdat men zichzelf weerspiegeld ziet
in de weerklank van hun eigen spiegelbeelden
Vraagt men om nog meer spel
Nog meer voer
om hun te behoeden voor
psychiatrie

Onrecht
koeienletters
eerlijkheid
is de weg
van de aanvaarding van het zelf
Geen enkele leugen kan waardiger zijn dan de waarheid
Alleen de edele zal u sparen

©AngelWings

Nacht…
2 feb 2012, 01:43
Als de wereld slaapt
en de rust weldadig keert
op een dag
in dit leven
Als alles rust uitademt
en je ziel nog wakker is en adrem
En nog beter kan denken
bedenken
verwoorden
in die stilte
stille wereld
van de nacht
Als je dan je zielszijn
aanraakt
in die stille nachtelijke avon(d-t)uren
Als je ziel dan wonderlijke zinnen produceert
welke het bij dag
te druk
niet kan verwoorden
Dan voelt de nacht aan
als je vriend

©AngelWings
› Meer…
EGO
2 feb 2012, 01:14
Ego
Het leek groots
te zijn
Toen jij jezelf
op je borst sloeg
met woorden die geselden
Woorden die
moesten beïnvloeden
Ego
Jij die was!
Die zomaar iemand,
ineens was…
Maar wie was jij?
Met je zg kennis
verloor je zoveel waardigheid
Verloor je in je kinderlijke drammerigheid
Je enige waardigheid die je had,
kunnen bezitten
Onwaardig tot oordelen
Geniepig in zijn
Betrapt ja zo voelt het
Betrapt in je achterlijkheid
Je groef een kuil en viel er zelf in
De aanval is dan de beste verdediging
Als je denkt dat machtsmisbruik
het enige is aan kracht
in je persoon
En het spel dat je neerzet
Moet je van betere huize komen
Een EGO onderschat altijd de ander
Van nature goed
zal nooit zichzelf
op de borst slaan
De mens die weet
heeft
besef heeft
Is wijzer dan diegeen
die zichzelf hoger
inschat dan de ander

©AngelWings
› Meer…
ONRECHT…
2 feb 2012, 01:05
Onrecht
Grote letters
Grote daden
Woorden
Gedachten
ONRECHT
Onrecht danst
In de geesten van de mensheid
In deze wereld
Onrecht
speelt met geestelijkheden
van de mensheid in deze wereld
De lelijkheid zit in Onrecht
In deze wereld
Het gedrocht de slang
Verworpen verborgen
als de adder onder het gras
Vuiligheid als een mestvaalt
Waar men raaskaalt
met woorden en gedachten
in gestoorde
hoofden
vol met hun eigen zogenaamde wijsheden
Verzot ego
in die ijzeren toren
Verloren voor
enig besef
Het monster leugens
komt nooit tot enig besef
Oprechtheid gezien als valsheid
In geschrifte
en woord
Omdat men zichzelf weerspiegeld ziet
in de weerklank van hun eigen spiegelbeelden
Vraagt men om nog meer spel
Nog meer voer
om hun te behoeden voor
psychiatrie
Onrecht
koeienletters
eerlijkheid
is de weg
van de aanvaarding van het zelf
Geen enkele leugen kan waardiger zijn dan de waarheid
Alleen de edele zal u sparen
©AngelWings
› Meer…
Nacht
2 feb 2012, 01:44
Als de wereld slaapt
en de rust weldadig keert
op een dag
in dit leven
Als alles rust uitademt
en je ziel nog wakker is en adrem
En nog beter kan denken
bedenken
verwoorden
in die stilte
stille wereld
van de nacht
Als je dan je zielszijn
aanraakt
in die stille nachtelijke avon(d-t)uren
Als je ziel dan wonderlijke zinnen produceert
welke het bij dag
te druk
niet kan verwoorden
Dan voelt de nacht aan
als je vriend

Lees ook:   Misgunst

©AngelWings
› Meer…
EGO
2 feb 2012, 01:14
Ego
Het leek groots
te zijn
Toen jij jezelf
op je borst sloeg
met woorden die geselden
Woorden die
moesten beïnvloeden
Ego
Jij die was!
Die zomaar iemand,
ineens was…
Maar wie was jij?
Met je zg kennis
verloor je zoveel waardigheid
Verloor je in je kinderlijke drammerigheid
Je enige waardigheid die je had,
kunnen bezitten
Onwaardig tot oordelen
Geniepig in zijn
Betrapt ja zo voelt het
Betrapt in je achterlijkheid
Je groef een kuil en viel er zelf in
De aanval is dan de beste verdediging
Als je denkt dat machtsmisbruik
het enige is aan kracht
in je persoon
En het spel dat je neerzet
Moet je van betere huize komen
Een EGO onderschat altijd de ander
Van nature goed
zal nooit zichzelf
op de borst slaan
De mens die weet
heeft
besef heeft
Is wijzer dan diegeen
die zichzelf hoger
inschat dan de ander

©AngelWings

De strijd
Die je moet leveren
Gevecht voor
je kind
Zij denken beter te weten
En noemen jou eigenwijs
Als je een advies niet zo geweldig vindt
Men grijpt alles aan
Om te overtuigen
ten koste van al waar het om ging
Geven macht aan iemand
niet verwacht
Glansrijke
oorkonde
toch nog wat
Geen antwoord op de vraag
waarom is dat?
Bemoeizucht ten top
Sla je zelf bijna over de kop
Met al die bemoeienissigheden
en ergens een wantrouwigheid
Voel je, weet je
dat zij nog niets hebben begrepen
met hun zogenaamde welles weten
En is nietus nietig
En vergeten
En een Nee geen Ja
Vecht je toch verbeten tegen over hun
Gebla

AngelWings©

Niet belangrijk
4 jan 2012, 17:11
Het is niet belangrijk om door anderen aardig gevonden te worden, het is belangrijk
om met jezelf te kunnen leven. Geluk begint vanbinnen.
..wie dan ook
geef vanuit je ziel zonder verwachtingen
zonder wensen zonder wil
en al wat is zal zijn zo het is
let go
hoe minder wensen hoe meer je groeit in jouw wezen…

©AngelWings

De leeuw
29 okt 2011, 00:44
De leeuw brulde jarenlang
Zijn zogenaamde gewonde wonden
En zijn eeuwig gevang
In zijn ziel
Hij was zo te benijden deze trieste ziel
Verdraaide elk menselijk karmische wiel
Zo liet hij zijn zaden sterven
In vrouwelijke tempels
Zo liet hij harten bederven
In menselijke ziel en gestalten
Zo ging het verkeren
dat hij
In leugens en lot
menig ziel kapot
Hij zichzelf weer eens verblijde
met iemand net zoals hij
En eindelijk hij lachte
terug naar die zij
In al die jaren kon er geen lachje af
van zijn verrotte face
Vervloekte hij de lach van die ander het meest
maar momenteel
Lacht hij als een kleine knul
Zuigt ze aan zijn slappe lul
En glimlacht ze als zijn volle maan
tegen zijn Viagra banaan
Als in een kinderspel
vond het schorum dan eindelijk elkaar
Lowlifelevels
het eind is daar
Eindelijk hebben ze elkaar

The fakers
in life
maar al die jaren
ellende
vervloek ik niet uit jaloezie welneen
vervloek ik uit gekwetstheid
en hoor ik nog die lach
uit hun vunzige kelen
Hun repelstelende delen
zie ik voor me als
het triest festijn zoals het immer was
Hij was niet de slimste van zijn klas
Of ging die foon af
omdat hij dat gebruikte als een vorm van straf?
en deed hij alsof
hij het niet wist?
En hij zich zg in zijn leugentjes weer eens had vergist?
Misselijkmakend wendt ik me af
Het past goed bij elkaar
beiden even nep!
beiden even leugenachtig
Kies ik voor een ander nummer
En belt hij mij nooit meer!
Per ongeluk op…

AngelWings

Ruig Rauw
Piraat
Mengsel van Oud en Nieuw
Getijden
Oosterse voor
Vaderen
Gelijk een boedha
Een blik
Een woord
Gesproken zijn
Wezen
Zijn wij op deez aarde
Als gevallen engelen
Een blik
Een stil weten
Een onzekerheid
verbeten
Vechten en zoeken en
Toch al gevonden
Geleefde wetenschappen
Zelfde niveau
beladenheid
Ik weet
Het doet niet terzake
Gewoon een weten
Van die kracht
die door onze aderen stroomt
Eenzelfde kracht
van voorvaderen
Van ooit en lang gelee!
Misschien een vorig leven
Wat eens was
Wordt weer ervaren
Je inhoud is groots
Je zijn bijzonder
Je mensheid
een gift op aarde
In het geven van je wereldblik
De zienswijze
Waarop velen wakker worden
Warmte
Gegeven vanuit een hart
Gebroken hersteld
Gelijmd misschien
Maar vol kracht

AngelWings

De zee botst tegen rotsen
Klotsende watergolven af en aan
Eb en vloed
Moed
volstaat
Ook al denk je soms van niet
Dromerige sferen
Waarheid zo hard
vrijheid in leven
Pijn in smart
Verlorenheid soms
Niet weten waar en hoe
Waar moet je naar toe?
Toch weet je
innerlijk
genoeg van jezelf
Is je kracht de rots
Die de branding is
Voor je zielsgevaren
En bots je als water
tegen de rotsen aan
verlies je soms
de grip
op al dat stormkrachtig
beukt tegen de rotsen
Toch hervind je altijd het zelf
als die fenix
die opnieuw
geboren wordt
uit haar eigen as!

AngelWings

I gave you up
for no reason

i love you

is there a reason?

2 love?

Wings

Liefde is niet…
7 okt 2011, 13:48
Liefde

Al wat ik zocht en nooit vond
Was de Liefde
De Liefde in het leven
Ik leerde wat ”geen liefde” was
Ik zag wat ”geen liefde” in hield
En toch bleef ik geloof houden in
datgeen dat liefde heet

Al wat ik zocht
Was er geen liefdevolrijk
en warmtegevend
Eerlijk
Maar enkel het Egoïsme
Dat hoogtij viert
Dat onrecht dat welig tiert
Het ego dat niets verwoord
Enkel brak water
uit een oude sloot
Verdrink je in
de modder
van de Geesten die
niets anders vinden dan
vertier
Als bij het dier
En geen diepgaand
liefderijk
Drinkt men wijn uit het glas
Loopt men steeds verder uit de pas
Verliet men de eigen geest al bij geboorte
Zonder enige hoop
Zonder optimisme
Werd onmenselijkheid
het syndroom
Als een losgeslagen paard
zonder toom

Liefde was
al wat ik zocht
Maar nooit ergens vond
Verloren
op deez aarde
Zwervend in het rond
zonder hand
Die je vastpakt
Zonder de geliefde
Heel alleen
Lijkt de aarde zo liefdeloos
En zijn wij diep van binnen zo alleen
Ook al lijkt het van niet naar het zo scheen

Zoekt men niet verder
dan hetgeen
Voor hun voeten paradeerd
Hebben zij dan nog niets geleerd?
Dat is toch geen liefde
genoegen nemen met?
Dat is geen eerlijkheid
Dat is onrecht jegens het zelf
De leugen die de mensheid ten onder doet gaan
Ik zoek niet langer meer
voortaan
Omdat ik denk
dat het misschien niet meer bestaat
Heb ik geen zweep
en geen toom
Om de wilde paarden
te temmen
Geen stem om te overstemmen
Enkel mijn hart vol warmte
en liefde
Maar sluit ik mij af
Liefdeloosheid der aardlingen misschien, mijn straf

©AngelWings

Vlinderen kleuren
12 okt 2011
Elke dag
De vlinderende energetische kleuren
In gedachten
Fladderen zij voorbij
In de tuin gelijk een elfje
Aan mijn zij
Op de zolder
een teken
Op het raam
heel verbeten
ongewassen traan

Als ik huiswaarts keer
Vind ik geen blijde wollige vlinder
Spelend heen en weer
verloren blikken
Keer op keer
Geen voor mijn voeten
Dartelend
Vol levensvreugd
Die is nu voorbij
In één klap verloren
Een dierenleven zo geliefd
Wolken de tranen op in mijn ogen
Als ik de deuren open
Mijn muziekspeler uitzet
En er niets is
Voor mijn voeten
Trots wandelend
Op weg naar binnen
Thuis
Ze is nu thuis
Bij God
Met haar trotse kattensoldatenstaart rechtop in de lucht
Waait er nu langs mij heen
De wind
met een diepe zucht
Is haar sprongetje zachtjes nog te horen
Op het parket
Speel ik met ons nieuwe kitten
Die me helpt
Maar het verdriet niet belet
En soms schreeuwt mijn hart zomaar haar naam
Heel hard misschien kan ze mij horen
Hoe erg ik haar mis!

Waar zij nu is…
In de hemelse sferen

ver weg van onze droefenis!

Voor Tara

Tara,… mis je zo

6 okt 2011

Als ik kijk naar je foto
Dan zou ik je zo graag
Nog eens willen vasthouden
En knuffelen
Je liefde geven
Zo je verdiende
Je iets lekkers geven
Je aaien
Je kroelen
Je vacht doorwoelen
En die avond toen je naar buiten ging
Wist ik niet
dat het ons afscheid was
dat het de laatste keer was
dat
en ik weet niet eens
wanneer ik je knuffelde
die dag?
Was het nog voor je wegging van ons?
Was het de dag ervoor?
Nee toch?
Ik ben het vergeten
Ik weet het niet meer

Je heengaan is een enorme schok
Een verlies
Alsof een mens
heenging

en niet een dier.

Maar zo lief hadden wij jou!
En elke avond…doe ik de buitendeur open en roep ik soms nog
zacht jouw naam
Alsof je dan nog komen zou in het donker
met je staart in de lucht
Trots en blij en
voortvarend zo je was

Maar je komt niet meer
Nooit meer
en dan sluit ik de deur met tranen in mijn ogen
Nooit meer…
is een lange tijd

Je had je vrijheid, je geluk
Moet ik me schuldig voelen?
Nee, maar ik voel wel pijn
van het jou missen!
Elke dag…opnieuw!
Ik gaf je dat vertrouwen
De hoop
Dat je niets zou overkomen
En toch

Gelukkig heb ik niet gezien
Hoe je kopje
stuk was
Aan die andere kant
Gelukkig heb ik niet gezien
maar dat bloed op de weg
Dat bloed bij je bekje

Dat verscheurd mijn hart…als ik er aan denk.
Een trauma zo groot…dat jij
Mijn liefste kat van ooit
zo jong al
weg moest van ons!

Tara ik zal je missen

Je nooit vergeten!

My sunshine!

Love
—–

De sterrenhemel
Donker
Twinkelende sterrenpunten
Knipogend naar mijn ziel
Op aarde
Mijn handen op mijn rug
Ruik de buitengeuren op
De wind door mijn haren
Nachtelijk
Kijk ik omhoog
En denk aan Jou
Ik bid
Fluister
Je Naam
Hoop dat je mij horen kan
In je ziel
Ver weg en toch
Zo dichtbij

AngelWings

Muze

Oh Muze
Mannelijke spirit
In mijn Dromen
Aaneengeklonken harten
Van eeuwen voorHeen
Droom ik
Over Je Mond
Je ziel
Je Zijnswezenlijke
aanwezigheid
Gemist
Zo Gemist
Zo Verloren
Zonder Jou
Droom Ik Jou
In mijn Dromen
En vind Uiteindelijk Rust
In jouw armen
Om in te slapen
Veilig en Gerust

AngelWings

Geen Waarde Ring
23 aug 2011

Waardering
Geen waardering
Voor de tijd
Die je gaf
Alsof het altijd maar zomer was
Alsof je altijd maar
diegene moest zijn
Die liefdevol
Moest zijn
Die zich altijd maar moest gedragen
Die in de hoop dat je gratis
was
In je geven
In het leven
Van alleman
Tot je zelf beseft
Dat men wel heel brutaal is
Met Hun eeuwige vragen
om hulp
Zelf niets leren
Omdat er mensen zijn zoals JIJ

AngelWings

Trots en Arrogantie
Nergens op gebaseerd
Zomaar ineens weer
Iemand die onzeker werd
Door het een of het ander
iemand die
Door iets of iemand
of
iets in de wereld
Zichzelf
weer eventjes
Verloor

Iemand die even Moet trappen
Even van zich af moet reageren
Je Bukt
Rent weg

AngelWings

Eindelijk voorbij…
3 sep 2011, 03:46

De blik in je ogen…
Nu je mij niet meer kunt vangen
In je web
Je net
Je strop

Verschrikt
Rent de ene na de andere leugen nog
Over je lippen
Als een verstilling
Een laatste stuiptrekking
Een laatste avondmaal

Een boze gespeelde blik
Een mondhoek die naar beneden trekt
Ach hoe goed ken ik dit spel al wel niet
ik glimlach erom

Ik voel nog hoe je energie
Vanuit je ziel
Op mij afrent
En ik afkets
In een weten
Dat je mij nooit
Meer kunt raken
Die tijd is voorbij

Eindelijk
Ben ik Vrij!

AngelWings

On Na Denkendheid!

3 sep 2011

Woorden
Die vermoorden
Veroorzaken
Diepe smart
In zielen van mensen
Anderen
Minder dan jij dacht
dat ze waren!
Ze raken en lachen
beseffen nooit
wie ze raken maar toch
ergens ver weg!
Was dat ene woordje
voldoende
om een ander kapot te maken
Keihard te raken
met jouw ongenoegen
je pijn
je onwerkelijkheden
je onmachten
je
foute karakter
gewoon omdat je even jezelf niet was
omdat je ergens!
Heel ergens
jezelf weg wiste uit je gedachten
Je je ziel vergooide
In enkele rakende verziekte woorden!
En nog begreep men het niet
Nog kon men het niet bevatten
als
het terugkeerde
in eigen woorden!
Ziende zo blind
verblind voor eigen fouten
Vermangelt men de anderen

In blinde domme blonde woede aanvallen van niets
om niets
kwetste men een ander…die men niet eens echt kende….want daarvoor
nam men geen enkele moeite namelijk!

Angelwings

JIJ zelf
3 sep 2011

Als je geen grenzen stelt
Je teveel laat zien en kennen
Als je teveel geeft
aan mensen
met mooie vriendelijke woorden
die al verziekt waren
door anderen die ook zo deden
dan
Is er de keus

Verwordt je tot eenzelfde
gedachtengang
of
Blijf jij bij je pure zelf
Welke kracht is er te vinden in
de kracht van het alleenstaan
en vechtend ten onder gaan
Of toch blijven staan
of
meegaan en alles is gemakkelijk
Ja-knikker
maar van een zelf is geen sprake meer
Hoeveel kracht
vind jij in het zelf
Of hangt je kracht af van die ander

AngelWings

Een misschien “Simpel Gebaar
6 sep 2011, 00:57

Een klein gebaar
Zomaar
Als het je eventjes teveel
Wordt
Als er dan iemand is
Even maar
In het voorbijgaan
Die glimlach
Die groet
Een simpel ”hallo” doet al goed
Een klein gebaar misschien
Maar zo gewaardeerd

Dank

AngelWings

Als ik je voel…

Als ik je voel
En niet snap wat ik voel
Niet weet wat jij bedoeld
Maar je toch voel
Zoveel voel
En weet
Dat je aan me denkt
Weet dan
Dat ik aan jou denk
En dat die band
Ons samen
Liefde schenkt

AngelWings

Liefde en Lust
13 aug 2011, 23:35

Liefde is geen lust
Liefde is
Lust is

Liefde is de kus
Puur en vol warmte

Lust is de kus
Dierlijk en vol passie

Liefde is de zorg voor de ander
Eerlijk en toegenegen

Lust is de zorg voor het zelf
Egoïstisch en ondoordacht vaak

Liefde is denken aan de ander
Zonder macht of onrecht

Lust is denken aan het zelf
En de ander is dan vaak maar bijzaak

Liefde eist niet
Lust eist niet

Toch wil liefde zekerheid
Toch wil lust bevrediging

Als Liefde is
Als Lust is

Is liefde zonder angst
Is lust de angst voor binding

Is liefde verantwoordelijk
Is lust geen verantwoording willen dragen

Is liefde goud
Is lust zilver

Maar als je de liefde eenmaal hebt
Is lust onderdeel

Dan is liefde goud
En lust zilver
Maar samen maken zij een diamant

Sterker dan alles
Stormen doorstaand
Krachtige verbintenissen
Die niet stranden
Als het begin de liefde is
En niet de lust
Die de overhand nam en kreeg
En de liefde goedkoop deed lijken

AnGeLWinGs

Harmonie
13 aug 2011, 23:54

De appelbomen ruizen de wind door hun bladeren
Het kind op de schommel zingt
Fijne liederen
Vlechtjes in haar donkere haren
Schommelend heen en weer
Duifjes vliegen af en aan
De hond blaft aan de weg
De oude auto vol met vrije kippen
Kakelend, vol argwaan
Papa in de schuur aan het werk
Mama aan het schoffelen in het perk
De wolken die drijven
Langs een hemel zo blauw
Schommelt zij in vreugde en harmonie
In dat alles dat was

AnGeLWinGs

De roos
Legt
Haar bladeren
Zachtjes
Neder
Als een tapijt
Op de grond
Rode blaadjes
Voor mijn voeten
Ik voel mij als een
Koningin

AngelWings

Woorden
Spreken
Leugens
Bedrog
Hoe herken je de
WAARHEID VAN
BEDROG

AngelWings

Geloof, Hoop & Liefde
23 aug 2011

Elke dag
Is weer een Ander
Elke dag een
Nieuw Begin
Soms een dag
Minder
Morgen weer Opnieuw
Morgen kan de Zon
Weer schijnen
Behoudt dus altijd
De Hoop
Geloof Altijd
In de Liefde
Voor het Zelf

AngelWings

Liefde & Het Leven
23 aug 2011

Wonderen in het Leven
Worden vaak niet gewaardeerd
Door het drukke leven
Heeft de mens het Zien Verleerd

De ogen gesloten
Voor al het Mooie dat Is
Verzakt men in de Afgrond
Zonder zogenaamd Gemis

Dat wij kunnen Zien
Dat wij kunnen Leven
Dat wij kunnen Voelen
Dat wij kunnen Zijn
Dat wij kunnen Horen
Dat wij kunnen Denken
Dat wij kunnen Praten
Dat wij leren schrijven
Dat wij leren rekenen
Dat wij leren koken
Dat wij leren liefhebben
Dat wij leren geven
Dat wij Een huis hebben
Dat wij Geld hebben
Dat wij Leuke dingen kunnen doen
Dat wij Licht hebben
En een telefoon
Dat wij tv kijken
Alles is zo gewoon

Omdat we niet beseffen
Dat alles wat Om ons Is
Zo Goddelijk geschapen
De Hemel op Aarde al Is

We zijn vaak nooit tevreden
Kijken naar een Ander misschien
Omdat we vaak meer wensen
Omdat we denken dat we het minder hebben
Omdat we altijd maar denken
Tekort te komen
Maar de hele wereld
Heel ons wezen
Is liefde!
En Liefde is overal om ons heen
Liefde is en maakt niet alleen
Er is een overschot aan Liefde
Als je dat beseft
Begrijpen kunt
Met al wat jou is gegeven
Weet je wat je waarde is
Heb je de kans om te geloven in
dat wat Leven is
Het leven is Liefde
Het leven is in eerste stand
Liefde voor het Zelf
Van daaruit groeit
het zelfbewustzijn
En de liefde voor de ander

Heb een ander lief zoals uzelf!
Heb eerst jezelf eens lief voor een Ander
Als jij niet op de eerste plaats staat
En die ander jou ook niet op die eerste plaats zet
Wie is er dan voor Jou?

Daarom adem al die Liefde in
In deze grote wereld
Vol Liefdevolle zaken
Vol Liefde
Niemand komt te kort aan Liefde
Als je dat denkt
Denk je dat
Maar het is er….
Adem het in al die liefde
om ons heen

AngelWings

Onkruid
23 aug 2011

In de bermen
Wuiven
Bloemen
In allerlei kleuren
In het voorbijgaan
Onkruid in schoonheid
Grasmaaiers vrij baan

AngelWings

Tijd voor deel 3? :O

Gerelateerde berichten