...

20 juli 2021

 

Oude geheime kennis bloedlijnen en wit goudpoeder

The Divine Right Royal Rule

Op 28 oktober 1998 had een aantal kranten in het hele land een artikel in Associated Press getiteld “Presidential Hopefuls Share Blue Blood Lines.”

Het artikel, gebaseerd op informatie van Burke’s Peerage, beweert dat elke president van de Verenigde Staten een opmerkelijke hoeveelheid koninklijk Europese afkomst heeft in zijn bloedlijnen, en in elke presidentiële race is degene met de meest koninklijke genen degene die wint – elke keer. Deze tendens is ook opgemerkt in de zogenaamde democratische Europese politiek, wat sommigen ertoe aanzet om te klagen dat er een wereldwijde samenzwering bestaat om de macht in handen te houden van een specifieke genenpool.

Deze aanklacht is niet helemaal ongegrond en er zijn veel boeken geschreven die de moderne aristocratische bloedlijnen naspeuren naar de koninklijke huizen van Israël, Egypte, Sumerië en daarbuiten. De aanklacht wordt verder ondersteund door het feit dat veel van de veronderstelde samenzweerders trots opscheppen over de oude oorsprong van hun voorouders. De traditionele verklaring waarom macht door de eeuwen heen door bloed is doorgegeven, is altijd het mystieke Goddelijke recht van koningen geweest.

Dit dateert uit de 17e eeuw en stelt dat een koning door God (Anunnaki)  is geschapen, en dat er koninklijk gezag woont in het bloed, ongeacht iets anders. Velen hebben beweerd dat er een genetische eigenschap in het bloed zelf zit, wat dit zo maakt, maar wat zou het dan zijn?

Is er een legitieme fysiologische reden achter het Goddelijke recht van koningen?

Nephilim

Forest Centaur Male :-)

Het allerbelangrijkste element van het goddelijke recht is dat het afwisselend van God komt, of “de goden”. En wie waren deze goden? Auteurs zoals Zecharia Sitchin, Sir Laurence Gardner en Nicolas de Vere zijn er ten volle van overtuigd dat het koningschap is geschapen door een gevorderd ras van wezens, de Anunnaki, ook wel de Nephilim genoemd in het Oude Testament.

Dit waren degenen die het menselijk ras hebben geschapen en er een deel van hebben gekruisd om de koninklijke kaste te creëren die tot op de dag van vandaag de controle over de aarde heeft behouden.

ik heb deze afbeelding gekozen omdat het boek over elfen gaat.

Deze hemelse wezens zijn op verschillende manieren geïdentificeerd met:

-Draken

-Elfen

-FEEën

-Gnomes

-Kabouters

-Sprites

-Nymphs

-Pixies

-Engelen

-Demonen

-Duivels

-Heksen

-Reuzen

-Vampieren

-Weerwolven

en zowat elk mythisch wezen dat je, je maar kunt voorstellen.

(mijn moeder zei ooit dat al die mythen en legendes en sprookjes misschien een oorsprong hadden ergens, bedoel je verzint niet zomaar allerlei wezens, dus misschien dat er ooit zulke wezens bestaan hadden)

Sommigen beweren dat ze van een andere planeet komen, zoals Gardner en Sitchin. Anderen, zoals de Vere, zeggen dat ze multi-dimensionaal zijn, of dat ze uit de holle aarde komen.

Sommigen, zoals David Icke, zeggen dat ze mensen zijn die worden bewoond door de geesten van multidimensionale reptielen, die op elk moment in een reptielenvorm kunnen veranderen. Weer anderen beweren dat ze humanoïde waren, maar meer dan menselijk, met een bleke witte huid. De menselijke hybride nakomelingen die ze als de koninklijke / priesterlijke kaste creëerden, waren volgens de meeste de Ariërs, die meestal rood haar met groene ogen hadden (Ik heb erg donker haar van nature met een rode gloed erin en groene ogen) – in schril contrast met de traditionele Hitleriaanse visie.

Nicolas de Vere, de leider van een organisatie genaamd The Dragon Court die beweert deze koninklijke Arische kaste te vertegenwoordigen, schrijft:

“de afbeelding van de Arische (Scythische) als een lange, blozende blonde,  blauw ogige ‘godin-boer-krijger-god heeft geen basis in waarheid’.

Hij suggereert verder dat de “yeoman-boer” Keltische, Gallische en Pictische stammen die we nu als Arisch beschouwen eigenlijk van een ander ras waren, maar de extra-menselijke Ariërs hadden ingehuurd om hun leiders te zijn.

Deze Ariërs waren ook de meesterbreinen achter de Indiase, Hettitische, Griekse, Egyptische, Hebreeuwse, Sumerische en Pre-Sumerische Ubaid-beschavingen. Velen geloven dat hun afstammelingen te vinden zijn in het segment van de bevolking met de RH-negatieve bloedgroep, ongeveer 5% van de aardbewoners, de meesten van hen zijn Europeanen.

Deze mensen worden vaak geboren met:

-vaak een extra wervel

-hebben vaak een lagere lichaamstemperatuur dan normaal

-kunnen zelden met succes voortplanten met andere positieven bloedgroepen, wat suggereert dat ze inderdaad een hybride soort kunnen zijn

Samenzwerings enthousiasteling Arizona Wilder gaat nog een stap verder door te stellen:

“De Arische bloedlijn is vreemd op deze planeet … Er zijn 13 bloedlijnen van deze bloedgroepen (de Merovingers zijn er één) en ze hebben allemaal in meer of mindere mate de capaciteit om gastheer te zijn voor de Shape Changer reptielen. “(Reptiel-achtige mensen, die menselijk zijn maar die zich kunnen veranderen in reptielen…beetje raar verhaal en vergezocht)

De andere 12 families zijn geïdentificeerd als Astor, Bundy, Collins, Dupont, Freeman, Kennedy, Li, Onassis, Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Russell en Van Duyn, en de rest van de Europese koninklijke families wordt gecategoriseerd als Merovingian.

Dit zijn de mensen waarnaar de groep, de Zonen van Jared, verwijst toen zij zeiden,

“beloof een onverbiddelijke oorlog tegen de afstammelingen van de Watchers, die als beruchte farao’s, koningen en dictators de mensheid de hele geschiedenis hebben overheerst … zoals super-gangsters, een hemelse maffia die de wereld regeert.”

Het boek van Henoch zegt dat de zonen van de Nephilim bestemd zijn om

“verdruk, onderdruk, vernietig, val aan, voer strijd op de aarde.”

Nicolas de Vere, zelf een Prins van het drakenbloed, ziet het heel anders. Hij ziet ze als de rechtmatige herders van de menselijke kudde. Hij verklaart:

De elfjes waren afgestemd op een hogere frequentie. In het verleden, omdat de feeën millennia lang fysiologisch werden gefokt en tot in den treure werden opgeleid om op een hoger niveau te presteren dan de mensheid, nodigden mensen hen vaak uit om hun sociale navigators te worden … Een ”draak” was iemand die duidelijk zag, en de duidelijkheid van dat voortgebrachte gezichtsvermogen werd klassiek geassocieerd met die wijsheid, die zelf kracht produceert ….

De Anunnaki en hun menselijke nakomelingen worden hadden opmerkelijke eigenschappen.

Ze leefden duizenden jaren, waren in staat tot levitatie, dimensie hoppen, helderziendheid en andere ”magische”'(In feite natuurlijke)  krachten, allemaal een product van toegepaste eugenetica.

De Vere legt uit:

“Het nieuwe ras mensen waren voortreffelijke magiërs,  wier gave van natuurlijke waarneming en begrip en wiens vermogen om toegang te krijgen tot de ‘Andere Wereld’ hielp om als  briljante koningen te regeren en te leiden die regeerden met elegante zelfverheffing.

Het vermogen om magie uit te voeren werd gedragen via het bloed en in dat bloed “en” ook via de Elfen ook zij waren vertrouwd  om dingen te kunnen zien en heldendaden te presteren die andere rassen niet konden. ”

Laurence Gardner, zelf een voormalig lid van de Dragon Court, komt overeen:

“Deze mensen werden gefokt om leiders van de mensheid te zijn, en ze waren zowel mentaal als fysiek in de hoogste staat van Intelligentie.”

Maar welke eigenschap erfden ze in het bloed waardoor dit mogelijk werd? De experts zijn het bijna unaniem eens over het feit dat het antwoord endocrinologie is.

Zo zegt de Vere:

“hormonale niveaus worden beïnvloed door genetische overerving en dat hormonen de perceptie van het individu, psychologisch unicameralisme en het daaropvolgende vermogen om de complexiteit van de kosmos te transcenderen en waar te nemen, beïnvloeden. Elven bloed is erg rijk aan deze stoffen.”

Starfire bloedfeesten

“Het beste bloed is van de maan, maandelijks …” Aleister Crowley, The Book of the Law.

De gunstige effecten van het hormoon melatonine maken al geruime tijd deel uit van de gezondheidssupplementen, want de hoge melatonineproductie staat bekend als synoniem voor een hoog immuunsysteem, een laag risico op kanker, een lange levensduur, energie, uithoudingsvermogen en volgens een  verbeterd spiritueel bewustzijn.

Misschien is het dan passend dat dit hormoon wordt afgescheiden door de pijnappelklier, een mysterieus klein orgaan, dat lang door mystici werd gezien als de ‘zetel van de ziel’,  het ‘ik’ en het derde oog’, en het orgaan waardoor psychische krachten worden uitgeoefend. In feite functioneert het zelfs als een orgel van het gezichtsvermogen bij sommige reptielen, en het lijkt nog steeds enige gevoeligheid voor licht te bezitten in hogere zoogdieren, omdat de melatonine productie toeneemt wanneer de persoon wordt blootgesteld aan duisternis (dus melatonine betekent “nachtwerker!”)

Such a stunningly magical image! She is in the old Titania fairy wings

Schrijft Laurence Gardner:

Hoge melatonineproductie verhoogt daardoor de mogelijkheid om hoogfrequente kosmische en lokale uitzendingen te ontvangen en over te dragen, en leidt tot een grotere staat van kosmisch bewustzijn – een staat die eenvoudigweg het ‘weten’ is. In dit opzicht is het interessant om op te merken dat de Pijnappelklier zeer fijne korrelige deeltjes bevat, ongeveer zoals de kristallen in een draadloze ontvangende set.

Veel magische riten en meditatietechnieken zijn gericht op het verkrijgen van controle over dit orgaan en de vloeistof die het produceert: de levende melatonine.

Het gerucht gaat dat de leden van de super secret society Skull & Bones, waartoe zowel George Bush als zijn zoon behoren, deelnemen aan een ceremonie genaamd “The Obscene Rite”, die de consumptie van de levende pijnappelklier van een menselijk of dierlijk offer inhoudt. om de verse afscheidingen te krijgen.

Supplementen die zonder recept worden gekocht, zijn niet effectief omdat, zoals Gardner uitlegt,

“hun inherente afscheidingen worden verkregen uit de verdroogde klieren van dode dieren en ze missen de echt belangrijke elementen die alleen bestaan ​​in levende menselijke glandulaire productie.”

Maar de Arische heersers die over de mensheid heersten in de oudheid hadden een eenvoudiger manier om deze vloeistof te verkrijgen. Hun voorouder-goden, de Anunnaki, hadden endocriene systemen die grote hoeveelheden van deze en andere heilzame stoffen produceerden, dus dronken ze het rechtstreeks uit de bron: het menstruatiebloed en de vaginale vloeistoffen van de godinnen zelf.

Dit noemden ze liefdevol “Starfire” en dronken het  in een rituele ceremonie genaamd de Black Mass, waarna naar verluidt de katholieke mis gemodelleerd werd. Later, toen het directe contact met de Anunnaki ophield, werden de vloeistoffen verzameld van heilige priesteressen die ‘Scarlet Women’ of ‘Grail Maidens’ worden genoemd.

Lezers zullen de Scarlet Woman herkennen als de hoer van openbaringen, evenals de titel die Aleister Crowley aan al zijn seks magiepartners heeft gegeven.

“Deze heilige, koninklijke prinsessen”, schrijft de Vere, “maagden van hoge geboorte en zuiver bloed, zouden op een optimale leeftijd worden gekozen om te dienen als voedende vrouwtjes”, wiens essenties waardevolle stoffen bevatten zoals “oxytocine, prolactine, melatonine, seratonine , adenosyinetrifosfaat, dopamine, telomerase en retinol. ”

Er is hier nog een belangrijk ingrediënt in de mix. De Vere legt uit;

“Velen denken dat alleen mannen zaad hebben, terwijl vrouwen het in feite ook hebben.”

En dus impliceert een Starfire-ritueel het gebruik van een gouden rietje.

Er zou een apparaat in de urinebuis van de maagd zijn geplaatst tot op een diepte van ongeveer 2,5 cm, terwijl de partner in de rite zijn  vinger in de vagina stak en het ‘dak van de vaginamond’ of de bovenste wand van het kanaal, dat het dichtst bij de opening  of ‘mond’ van de vagina zit, achter het schaambeen.

Na een paar goede momenten van massage zou er misschien een orgasme optreden en zou het vocht uit de klier zich via het rietje ontladen, hetzij in de wachtende mond van de ontvanger, hetzij op een “graalschotel” of gerecht naast de vulva. (Squirting)

Scherpe lezers zullen dit herkennen als identiek aan een geslachtsmagie-ritueel aanbevolen door Aleister Crowley voor leden van zijn Orde of Oosterse Tempeliers (OTO). Het enige verschil is dat zijn rite ook het gebruik van mannelijk sperma inhield, dat de “rode tint” of “gecoaguleerd bloed” werd genoemd, terwijl de vrouwelijke vloeistoffen “gluten” of “de witte tint” werden genoemd.

Samen maakten ze ‘Het levenselixir’ en in de alchemie zijn bloed en sperma de primae materia of de eerste kwestie van het grote werk.

“dit is de ware sleutel tot Magic”, schrijft Crowley. “Dat wil zeggen, door het juiste gebruik van deze geheimen  kan hij zijn wil aan de natuur zelf opleggen.”

(wow?)

Dragon Girl

Monatomic Gold: de vervanger

Volgens De Vere en anderen heeft inname van de vloeistoffen van de gewone vrouwen slechts een klein effect, zeker niet genoeg om een ​​koninklijke Dragon familie te behouden op de manier waarop ze gewend waren.

En na een paar duizend jaar begon de genetische zuiverheid van hun Graalmeisjes te verslechteren, dus verloor de Starfire zijn potentie. Dit is naar verluidt rond 1960 voor Christus begonnen en wordt gelijkgesteld aan de tijd dat een edict door God aan Noach werd doorgegeven en eist dat de consumptie van al het bloed onmiddellijk stopt. (Genesis 9: 4)

Er moest dus een substituut worden gevonden, en dus werd het alchemistische proces gecreëerd als een middel om het levenselixer, de Philosopher’s Stone, ook bekend als ‘drinkbaar goud’, kunstmatig te creëren. Dit is gemaakt met behulp van een zwart poeder bekend als occultum, het universele oplosmiddel dat de macht heeft om metalen te transmuteren.

Bij plaatsing bij goud werd het omgezet in een wit poeder, dat kon worden ingenomen. Er wordt gezegd dat het niets minder dan onsterfelijkheid veroorzaakt, omdat het een zelfcorrigerend mechanisme in je DNA veroorzaakt dat duizenden jaren meegaat. Het geeft ook de verbeterde melatonineproductie en magische krachten die geassocieerd worden met Startfire, inclusief helderziendheid, dimensie-hopping en vliegmogelijkheden. Er wordt aangenomen dat dit “witte goud” hetzelfde is als het “Shew-brood” en “Manna uit de hemel” dat in het Oude Testament wordt genoemd.

Tegenwoordig zijn er mensen die in het openbaar kennis van de Steen der Wijzen verkondigen. Een man genaamd David Hudson beweert een techniek te hebben gemaakt voor het maken van dit witte goud, dat hij heeft gepatenteerd als ORME (Orbitally Gearrangeerde Monatomic Elements).

Ormus is een naam die wordt geassocieerd met de Heilige Graal, dus lezers mogen niet verbaasd zijn om te horen dat Hudson zelf verwant is aan de Merovingische Graalfamilie via Claude de Guise. In principe wordt het poeder gemaakt door goud in een hogere atomaire toestand te brengen door een reeks intense verwarmings- en koelsessies, waarin het verliest en radicaal zwaarder wordt, alsof delen van de massa in een andere dimensie worden overgebracht.

Lees ook:   De rare ruimte die buiten ons zonnestelsel ligt

David Hudson beschrijft de magische kwantumeigenschappen van zijn witte goud:

Van deze M-toestandselementen is waargenomen dat ze supergeleiding, super fluiditeit, Josephson-tunneling en magnetische levitatie vertonen … Ze kunnen de energiestroom in de microtubuli in elke levende cel verbeteren. Het innemen van in-state goud heeft andere effecten op het lichaam dan de effecten van het innemen van metaalachtig goud. Bij 2 mg. het is volledig van Karposi Sarcomas ontdaan op AIDS-patiënten.

The Hugo brothers sideshow Giants from the Alps postcard c. 1910s.

The Hugo brothers sideshow Giants from the Alps postcard c. 1910s.

Binnen 2 uur gaat hun aantal witte bloedcellen van 2500 tot 6500. … Patiënten met stadium 4-kanker hebben het oraal ingenomen en na 4 5 dagen heeft geen enkele kanker in het lichaam achtergelaten. Het is gebruikt op de ziekte van Lou Gehrig, het is gebruikt op MS, het is gebruikt op MD, het is gebruikt bij artritis. Het corrigeert letterlijk het DNA.

Sympathie voor de duivel

Dit alles plaatst een aardig, vriendelijk gezicht over het geheel, dat op dit moment een geheime macht is die alleen wordt vastgehouden door een elitaire kaste van Ariërs die het gebruiken om zich te herenigen over de rest van de menselijke bevolking.

En er zijn er die hebben gezegd dat het “vervangende” witte goud nooit de oorspronkelijke praktijk van bloeddrinken heeft weggedaan als een methode om de stoffen te verkrijgen die ze nodig hadden. David Icke en zijn medewerker, Arizona Wilder, hebben de hele wereld campagne gevoerd om zijn burgers te informeren met Chicken Little-like hysteria dat de meeste van zijn financiers, politici en aristocraten daadwerkelijk onder de controle staan ​​van Reptielachtige wezens uit een andere dimensie, die hun lichaam bewonen.

Icke verklaart:

“Om hun menselijke vorm te behouden, moeten deze entiteiten menselijk (zoogdier) bloed drinken en toegang hebben tot de energie die het bevat om hun DNA-codes in hun ‘menselijke’ uitdrukking te behouden. Als ze dat niet doen, manifesteren ze hun reptilian codes en we zouden allemaal kijk hoe ze er echt uit zien. “(¿)

Icke gelooft dat het grootste deel van dit bloed wordt verkregen in menselijke offerrituelen die door de Satanische Illuminati worden uitgevoerd. Hij legt uit:

“Van wat ik begrijp van vroegere ‘insiders’, is het bloed (energie) van baby’s en kleine kinderen hier het meest effectief voor, net als blonde mensen met blauwe ogen. Vandaar dat zij overweldigend vaak werden gebruikt bij opoffering, maar ook mn roodharigen. ‘ (Ik las ergens dat ze een serum gebruikten van ruggenmerg van kinderen die ernstig traumatische dingen meemaakten offering etc… breek me de b niet open aub! Heb genoeg sicks gelezen in deze echt afschuwelijkkkkkkkkkkkkkk..had het liever niet gelezen maar wie weet bestaat het wel echt? How we know?)  hebben, de angst en dus stress, zou het vocht uit het ruggenmerg beter maken voor diegenen die het zouden gebruiken … heel eng en super afgrijselijk sick verhaal allemaal!!!!!!! Walgelijk)

Zijn landgenote, Arizona Wiilder, gaat er  nog iets gedetailleerder op in wanneer ze schrijft,

“Ze hebben een hypnotiserende blik die het slachtoffer fixeert – in een trance van angst – die de afscheiding van de pijnappelklier bevordert – ze kunnen op dat moment niet langer de menselijke vorm vasthouden en beginnen te veranderen in afwachting van het avondmaal.”

Wilder beweert getuige te zijn geweest van Laurence Gardner die tijdens een offer in Montauk, New York bloed en shapeshifting had gedronken, evenals een aantal anderen die getransformeerd waren tijdens soortgelijke bloedfestivals, waaronder,

Bush en zijn twee zonen

Albright

Kissinger

Reagan en Nancy

J. Rockefeller

Carter en LB Johnson

Koningin Moeder

Koningin Liz II

Prinses Margaret

Charles

Tony Blair

Prins Philip

Zecharia Sitchin

Ze erkent dat Starfire-rituelen ook doorgaan:

In de ondergrondse gewelven van zijn kasteel in de Elzas in Frankrijk, bewaarde men groen gloeiende fluorescerende gesteenten menstruatiebloed -zwart- om bij dat speciale ritueel te worden gebruikt. Het hele Britse huis heeft kennelijk met juwelen omhulde drinkbekers om het bloed te drinken van de symbolische vrouwelijke graal en een symbolische dolk om het een beetje opwindend te maken.

Sommige Spencers waren bij deze rituelen, maar Diana zou niet aanwezig zijn … de geur van Diana’s periodes zou Charles ertoe hebben gebracht om te veranderen – vooral tijdens het slapen omdat de reptielen hun menselijke vorm niet zonder concentratie kunnen behouden.

Dit zou een nieuw licht kunnen werpen op het vermeende verhaal van een vreemd verlangen van prins Charles om een ​​tampon te worden. Laurence Gardner en Nicolas de Vere zijn zich bewust van deze aanklachten en hebben geprobeerd deze roddel op te ruimen.

Ze hebben erkend dat vampirisme plaatsvindt bij hun rituelen, maar stellen dat ze alleen het bloed van hun eigen familieleden drinken, die bereidwillig deelnemen.

“Je kunt de essenties niet met geweld nemen, ze worden alleen in liefde gegeven,” zegt hij, “anders zullen” hun systemen reageren door chemicaliën te produceren tijdens de aanval op hen die de chemicaliën die traditioneel nodig zijn volledig zullen uitschakelen. ”

Ze beweren dat vampirisme in oorspronkelijk de bevoegdheid was van een paar adellijke families die het praktiseerden om hun krachten te behouden.

“De beroemdste verhalen,” schrijft De Vere, “die van Dracula, Bathory en de Rais, ondersteunen deze conclusie.”

Gardner en hij omarmen Dracula enthousiast als een van hun:

“Deze Heilige Prins, een hermetische geleerde en ingewijde, een student van magie, Magus, Witch Lord en Dragon Prince, heeft de bloeddorst van zijn voorouders gecompenseerd met een verfijnde kennis en geavanceerde praktijk van de Graal-procedure.”

Dit komt omdat hij lid was van Sigismund’s Dragon Court in Hongarije, en dus van het Graalsbloed, die ook deelnam aan een hermetische academie genaamd de Oostenrijkse School van Salomo.

“De angst van het orthodoxe establishment voor Dracula”, schrijft Gardner, “was niet zijn behandeling van vijanden, maar zijn diepgaande kennis van alchemie, koningschap en de oude Star Fire-gewoonten.”

Wat betreft de bewering dat ze deze rituelen gebruiken om draak voorouders uit een andere dimensie op te roepen, geeft De Vere rustig toe dat dit het geval is, en dat de deelnemers hun lichamen hebben overgenomen door deze geesten, die “opstaan ​​uit de dood om bezit te nemen van de ziel van de heks! ”

Hij legt verder uit:

Genesis of Demons: Biblical Lillith: The Mother of the Nephilim Demons

Elke geest inclusief de aartsengelen, die door de heks of tovenaar werd opgeroepen, was eigenlijk de voorouder van de heks. … Het werd gedragen door het bloed van de heks, hoe zuiverder het was door de ongebroken afdaling van de Draken, des te sterker zou de terugkeer zijn van de voorouders binnenin. Met andere woorden, ze brachten hen samen en spraken of gebaarden een reeks geheugensteuntjes die voorbestemde, inprentingstoestanden van bewustzijn zouden triggeren die fungeerden als deuropeningen naar de  diepere plaatsen van bewustzijn.

De beschuldiging van satanisme wordt ook niet helemaal weerlegd, maar de Vere geeft aan dat ze niet zozeer Satan vereren als het eren van een van hun voorvaderen, die ze samen met Jezus, David en de rest in de stamboom steken.

‘De sabbatical Goat of the Black Mass was Chem Zoroaster’, schrijft hij, ‘een van de vroege voorouders van de oude drakenfamilies’, en ‘Satan werd ook door de heksen’ Christus, zoon Dei ‘genoemd.’ … Jezus ‘erfelijkheid en de neerdaling van de druïdische dynastieën … was duivels, omdat de afstamming van beide bloedlijnen van de Sumerische Enki was die de Akkadische Samael was: de Romeinse Lucifer en dus de katholieke Satan. ”

(Fallen angels waren buitenaardsen, de gevallen engel satan was idem een gevallen engel, in feite gewoon ook iemand van een andere planeet die inging tegen het gezag van diegene die alles mocht bepalen, men noemt het een duivel, maar in feite is het dus gewoon een ongehoorzame…diegene die zelf een plan trok… van al die buitenaardsen die hier ooit waren op aarde)

Maar de Dragon Court-leden verontschuldigen zich hiervoor niet, omdat

“voor elk intelligente persoon, voor elke ware ziener, zijn concepten zoals witte of zwarte magie of goed en kwaad irrationele, kinderlijke onzin, zowel in termen van logica als feitelijk feit.”

!!!

Elke elf voor zichzelf

“Dit is onze Wet en de Wet van de Sterk.” – Crowley, ibid.

Tegen de beschuldiging van ‘samenzweerderig zijn om de wereld over te nemen’, ontkennen de draken dat ze twee tikken geven, maar de rest van de mensheid is wat zij  met zichzelf doet.

Hun voornaamste zorg is,

“het herstel van hun eigen stammen, hun eigen natie en hun eigen thuislanden … de basis van hun eigen afzonderlijke samenleving .. herintroductie van hun oude sociale structuren en waarden.”

Dit resulteert in ‘The Grail Code’, een systeem van egalitaire, ridderlijke ethiek dat bepaalt hoe draken andere leden van hun ras behandelen. Echter, “het is niet de code die het gedrag van de Drakenfamilies efficiënt bestelt in hun omgang met degenen die niet van het Graalbloed zijn.”

Ze erkennen en verdedigen hun eigen elitaire attitudes tegenover de mensheid, die zij beschouwen als:

“grondig dom en verlegen, met een duidelijke indicatie dat deze aandoening genetisch is geërfd.”

Terwijl daarentegen

x

“De Elfen waren van nature transcendent van geest en hun koninginnen en koningen waren geïsoleerd van de gemeenschappelijke ronde van overlast en kleine zorgen door geesten die gefokt waren voor de diepere zaken.”

Ondanks hun haat voor de mensheid zullen ze vriendelijk instemmen om opnieuw de bewakers van onze regeringen te zijn (als ze dat niet al stiekem doen), zou de bevolking ervoor moeten kiezen om ze te accepteren en hen de tronen van de aarde aanbieden,  de Vere en vrienden geven aan dat dat terecht de hunne zijn.

Ze wachten gewoon op de mensheid om het opnieuw te realiseren. We zullen te maken hebben met het feit dat deze “Elven” in het bezit lijken te zijn van een materiaal dat een lang leven schenkt, evenals fantastische fysieke, mentale en spirituele krachten, waardoor ze een duidelijk voordeel hebben waardoor ze duidelijk proberen heer te worden over ons, terwijl ze onze bevolking toestaan ​​zich te wentelen in ziekte, dood en geestelijke achteruitgang.

Als een excuus beweren de Vere en Gardner dat de Starfire en White Gold alleen effectief zijn voor degenen die al van het Dragon Blood zijn, omdat de rest van ons,

“zal niet het juiste bloedserum of de juiste verbindingen in hun cerebrale lobben hebben.”

(In feite is het bloed hetgeen dat overerving bezit, daarin zit alles, collectief op een niveau waarop zij met voorouders communiceren, en waarop het dna geactiveerd kan worden om hen te tonen wat noodzakelijk is aan wijsheid en intelligentie)

De Vere ontkent de beweringen van de meeste mensen die geloven dat ze van deze bloedlijn zijn.

Fallen Angels, Anunnaki, Nephelim, Watchers – The Shining Ones from Ancient Mesopotamia.The Nachash ANNUNAKI AKA = FALLEN ANGELS SATAN,THE DEVIL ,THE DRAGON The Nachash and His Seed:The Hebrew word Nachash is translated to "shine" (like brass) or whisper (as in enchantment). The Nachash was, to use literal Hebrew, a 'shining enchanter.' He was also 'shrewd' (smooth or slick), as a descriptive term in the Hebrew for 'naked and cunning' in deceiving Eve. Scripture goes on to

“Sommige mensen beweren dat er door de fokkerij van de oude families miljoenen mensen ‘van het sprookjesbloed’ moeten leven die vandaag de dag leven: maar zo’n bewering druist in tegen de aanvaarde feiten uit de geschiedenis. De echte oude koninklijke families zijn zeldzaam oud, terwijl de latere, nep parvenu, ketellapper die de mensen nu met hen verwarren, vaak dacht  dat zij van hen afstamden. ‘

Dus dat laat weinig hoop voor jou en mij om ooit de vruchten te plukken van deze prachtige “Steen der Wijzen”, die “de jeugd aan de oude geeft” en wordt beschreven als “de optelling van het verlangen van het hart.”

En als een dergelijke stof voor het publiek beschikbaar zou zijn, hoeveel zou dit dan kosten? Zou het door iedereen te verkrijgen zijn of alleen de rijken en bevoorrechten? Wat als het gratis zou kunnen worden toegediend in de watervoorziening of beschikbaar was in tabletvorm bij uw plaatselijke apotheek, gedekt door uw ziektekostenverzekering? Wat zou er gebeuren met onze al ontploffende bevolking?

Als soort zal de mensheid moeten beslissen hoe met de informatie om te gaan – (Kunnen zij dit wel met hun breinvermogens) op voorwaarde dat de informatie ooit in het openbaar wordt uitgezonden en op voorwaarde dat onze “grondig domme en domme” bevolking weet wat ze ermee moet doen. (Daarom was het ongeschikt voor de minder wijzen, het was geen zomaar kennis nml) Zullen we profiteren van wat onze grootste kans zou kunnen zijn om als soort te groeien, of zullen we toestaan ​​dat het tegen ons gebruikt wordt door een kaste van Arische (koninklijke heersers van nu)die ons verachten(op grond van een oude overlevering van kennis!)  (en die letterlijk de nazaten van Satan zijn! En hij was een gevallen engel de vraag is welke van de velen die vielen ter aarde vanuit de ruimte!)

The beauty of revealing...

Aan de andere kant willen we misschien wel hun wet accepteren en de voordelen van geleid worden door een gevorderd ras waarvan de krachten en het inzicht groter zijn dan die van ons.

Er zijn tenslotte mensen die geloven dat de beschaving wordt gecreëerd door en alleen kan worden onderhouden door een gevestigde elite. Zouden we ons daar mee willen bemoeien en machtsposities laten overspoelen door inferieure mannen? (Die er nu teveel zitten zonder enige wijsheid!)

Misschien is het de moeite waard om te overwegen of een elite echt kan worden gemaakt door de menselijke vermogens te verbeteren, of dat dergelijke vermogens puur in de bloedbronnen te vinden  zijn. In oude bloedlijnen, de royal bloods, de blue bloods!!! De Rh negatief bloedlijnen dus.

Gardner, Laurence: Genesis of the Grail Kings

Michaelsen, Scott, Portable Darkness: An Aleister Crowley Reader

Moon, Peter, The Black Sun: Montauk’s Nazi-Tibetaanse connectie

De Vere, Nicolas, Van Transylvania naar Tunbridge Wells

Gerelateerde berichten


fethiye escort adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.escortperl.com

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com