24 november 2020

 

Jezus en aliën foto?

Bizar verhaal, een vrouw werd benaderd in 1967 tijdens een bezoek aan het Heilige Land,  door een aantal buitenaardse wezens in de buurt van de zee van Galilea.
“De vrouw die anoniem wenste te blijven werd verteld door de Aliens,  om haar camera te pakken, een kleine Kodak Instamatic, en om een foto  te maken van de omliggende heuvels.

 “De Aliens vertelden haar dat ze iets op de foto zou krijgen van een  glorieuze gebeurtenis die zich in de buurt van die plek duizenden jaren geleden had voorgedaan.

 “De vrouw begreep niet precies wat ze wilden zeggen en waar het om ging“, ze maakte een foto maar toen ze zich omdraaide rond, waren de Aliens verdwenen.

 “Toen de vrouw terug naar huis ging heeft ze  de film ontwikkeld.” De film met afbeeldingen hierboven toont blijkbaar (vlnr) Jozef van Arimenthea
(oom van moederszijde van Jezus) 
Immanuel Ben-Joseph (Jezus Christus) Zijn jongere broer Jakobus en Simon Peter.

Blijkbaar is het beeld getoond, op het moment dat Jezus de beslissing maakte  om terug te keren naar Jeruzalem. Dit zou de blik van zorg en verdriet op de gezichten van Joseph en James uitleggen,
zij wisten dat  als Jezus terug naar Jeruzalem zou keren hij gedood zou worden. 

Dat besluit, veranderde de loop van de geschiedenis. Als het echt is zal het beeld waarschijnlijk de belangrijkste foto ooit genomen zijn. 

https://amauryrivera.ccpublications.net/AmauryRiveraAlienAbduction.pdf

De grootste standbeelden van Jezus ooit

Is het niet vreemd dat er geen afbeeldingen zijn van Jezus van duizenden jaren terug, ergens moet toch iets zijn?
Egyptenaren wisten hoe ze standbeelden moesten maken, was Egypte Atlantis?
Waren Egyptenaren Atlantiërs?
Wat wisten zij, en was Jezus een farao uit Egypte?

—-

Archeologie deskundigen hebben absoluut geen bewijs dat Hebreeuwse joden leefden als slaven in Egypte of dat zij iets van hun uittocht uit Egypte vonden …… De simpele waarheid is dat Mozes geen Hebreeuwse slaven had in Egypte. Er is geen greintje van archeologisch bewijs voor het bestaan ​​van Mozes of van een van de belangrijkste cast uit de Hebreeuwse letters van de bijbel – van Abraham tot Jakob tot aan koning David tot koning Salomo …… Er is echter genoeg bewijs voor het bestaan ​​van de Egyptische farao’s , waar deze bijbelse personages op zijn gebaseerd …..

Uit onderzoek blijkt dat de voorouderlijke patriarch van de Hebreeuwse joden, Amenemhet de eerste is en dat zijn bijbelse naam is Abraham . Sinds farao Amenemhet de god Amen aanbad , zijn Amen en de bijbelse god dezelfde god ?

Omdat Yakubher de Aramese naam is voor Jacob , Egyptologie deskundigen interpreteren dit als feitelijk bewijs dat de bijbelse Jacob en de Hyksos koning Yakubher een en dezelfde persoon waren,

Moses komt overeen met Toetmozes de derde , zelfs de namen Mozes en Thutmosis zijn vrijwel identiek .

Koning David regeerde 50 jaar , de Egyptische geschiedenis laat zien dat farao Psusennes ook regeerde over Kanaän voor 50 jaar, op hetzelfde tijdstip als de bijbelse koning David – zowel gestreden tegen dezelfde vijand genaamd het zee volk of de Filistijnen .

Farao Siamoen en Koning Salomo regeerden ook op precies hetzelfde moment en vocht tegen dezelfde vijanden in Kanaän genoemd Matani , de Hittieten en de Filistijnen .

( Jacob : 1758-1611 voor Christus , Koning Yakubher regeerperiode : 1655-1646 BC )

( Koning David regeert : 1012-962 vC , Psusennes regeert : 1039-991 voor Christus )

( Moses : 1527-1407 vC , Thoetmosis de derde regeerperiode : 1479-1425 BC )

( Abraham : 2055-1880 vC , Amenemhet de eerste regeerperiode : 1991-1962 BC )

( Koning Salomo regeren : 970-931 vC , Siamoen bewind : 978-959 vC )

———————

De historische feiten tonen aan dat de laatste farao van Egypte Ptolemaeus de 15e was , bijgenaamd kleine Caesar . Geboren in 47 voor Christus hij was de zoon van twee van de meest beroemde ouders in de wereldgeschiedenis – Romeinse heerser Julius Caesar en de Egyptische farao Cleopatra . Toen moeder  Cleopatra zichzelf had uitgeroepen tot de reïncarnatie van de maagdelijke godin Isis, kleine Caesar werd de zoon van een maagdelijke moedergodin , toen Caesar ’s vader Julius Caesar werd verheven tot de status van god door de Romeinse senaat , werd Caesar erkend als de zoon van god en lucht om het koninkrijk Gods het Romeinse Rijk . Hij werd ook erkend als de zon van god in Egypte na zijn moeder mocht hij regeren als farao van Egypte . Cleopatra verklaarde hem om de Koning der koningen te zijn , op de leeftijd van dertien jaar tijdens de donaties van Alexandrië ceremonie in 34 v. Chr .

Het gezicht van de geschiedenis veranderde plotseling toen Julius Caesar werd dood gestoken door zijn meest vertrouwde mannen , Octavian de geadopteerde zoon van Julius Caesar greep al snel de macht als de nieuwe Romeinse keizer . Na de dood van Caesar,  Cleopatra kreeg een relatie met een getrouwde commandant van Caesars leger genaamd Marcus Antonius . Marcus Antonius en Cleopatra kregen samen drie kinderen , een tweeling jongen en meisje , gevolgd door een tweede jongen , omdat Caesar de zoon was van Julius Caesar en de  rechtmatige erfgenaam op de troon aan het Romeinse Rijk , Cleopatra vreesde voor zijn veiligheid . Toen Octavian machtige Romeinse leger binnenviel in Egypte , Cleopatra regelde voor Caesar Junior een veilige doorgang uit Egypte met haar meest vertrouwde dienaren . Historici bevestigen dat Cleopatra stuurde Caesar naar India , er zijn geen historische gegevens voor zijn lot hierna , ondanks de valse geruchten van zijn gevangenneming .
 photo isishorus_zps3590859a.jpg

Cleopatra’s betrouwbaarste dienaren , werden als ouders en verzorgers van de jongen , maar wie precies waren deze ouders/ verzorgers die Cleopatra haar zoon aan toevertrouwde – waren hun namen Maria en Joseph door een toeval ? Terwijl Caesar Jr  vluchtte uit Egypte met zijn ouders/ verzorgers , werden Cleopatra en Marcus Antonius hun drie kinderen geplaatst in de zorg van Antony ’s vrouw , na het lijden een verpletterende nederlaag tegen het ontwijken van het leger van Octavianus , Marcus Antonius pleegde zelfmoord door te vallen op zijn eigen zwaard , en de inmiddels verwoeste Cleopatra  pleegde zelfmoord door een zichzelf bewust toegebrachte giftige slangenbeet . Tijdens het reizen undercover door Egypte met zijn ouders/ verzorgers , werd Caesar gedwongen om zijn identiteit te verbergen en om zijn naam te veranderen. De Egyptische naam voor Jezus  is’ Esue ‘ ( spelling ? ) Wat betekent dat de zoon van Isis , kan worden gevonden in de Egyptische hiërogliefen .

Lees ook:   D66 doet vreemd, ...

 photo Isis_nurseHorus_Danto_zps395a0aaf.jpg

Horus is de Egyptische valkgod. Hij is de hemelgod die zijn vleugels over de aarde uitspreidt. In de onderwereld leidt Horus de doden naar Osiris, de god van de onderwereld. Horus is de zoon van Osiris en Isis en broer van Bastet.
Horus werd geboren na zelfbevruchting door zijn moeder Isis. Isis kon de penis van Osiris niet terugvinden toen zijn lichaam in 14 stukken was gesneden en in de Nijl geworpen door hun broer, Seth. Maar door magie kon ze zichzelf bevruchten.
Uit vrees dat Seth haar zoon om het leven zou brengen, liet Isis het kind in een papyrusmandje in het noorden van de Nijldelta te water, in de hoop dat het kind door iemand zou worden gevonden en grootgebracht. Zo gebeurde ook. (Mozes)Uiteindelijk is het Horus die Seth vermoordt. Horus heeft vier zonen.
In het Oude Rijk werd de Farao gelijkgesteld met de god Horus. Na zijn dood werd de overleden Farao dan een verpersoonlijking van Osiris en ging Horus over op de levende persoon van de nieuwe Farao. Later zouden Farao’s aangezien worden voor zonen van Ra, wat hen minder macht gaf. Ze moesten nu immers verantwoording afleggen.

De vier zonen van Horus zijn Amset, Doeamoetef, Hapy en Kebehsenoef. Ze speelden een belangrijke rol in de dodencultus van het Oude Egypte. Voor het overleven van de ziel moest in het Oude Egypte het lichaam intact kunnen blijven. Daarom moesten ze het lichaam kunnen laten conserveren. De mummificatie hield in dat bepaalde organen uit het lichaam van de overledene moesten worden gehaald. Hierdoor zou het rottingsproces veel trager gaan.
Herodotus beschrijft hoe de zijkant van de buik opengesneden werd en de ingewanden eruitgehaald. Niet alle ingewanden werden bewaard, maar volgens de traditie werden er vier gestopt in een canope. Deze vier werden telkens beschermd door een zoon van Horus en een godin.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Horus

https://www.youtube.com/playlist?list=PLC7BC7DE34A49CA66

De valkgod Horus was meester van de lucht. Zijn ogen waren de zon en de maan. Zijn oog zorgde als amulet voor bescherming tegen het kwade (zie Oog van Horus). Zijn ogen zagen alles, zelfs de gevoelens en stemmingen van de mens. Horus was de zoon van Osiris en Isis, werd meestal afgebeeld als een valk of als een man met een valkenhoofd.
Horus wordt vereerd in de tempel te Kom Ombo waar zijn geboorte en zijn veldslagen met Seth worden besproken. De tempel werd eigenlijk gebouwd voor 2 goden, de oostelijke kant is gebouwd voor de god Sobek en de westelijke kant voor Haroëris. Haroëris is met zijn havikskop een van de incarnaties van Horus, en wordt soms Horus de Oudere genoemd. Horus volgde zijn vader op als koning van Egypte, en zo was iedere farao eigenlijk de aardse incarnatie van Horus. Ze werden afgebeeld met de dubbelkroon.
Horus wordt ook vereerd in de tempel te Edfu. De pylonen van de tempel zie je al ver boven de huizen uitsteken (80m hoog). De tempel werd in de Romeinse tijd gebouwd maar werd eigenlijk voortgebouwd vanuit een tempel die dateert uit het Nieuwe Koninkrijk. De bouw ervan werd begonnen in 237 v.Chr. door Ptolemaeus III en was voltooid in 57 v.Chr. door Ptolemaeus XII. Het is niet alleen de best bewaarde tempel maar ook de tweede grootste tempel van Egypte. Men geloofde dat de tempel gebouwd was op de plaats van de strijd tussen Horus en Seth. De tempel bevat een mammisi; een gebouw dat verband houdt met de rituelen rond de geboorte van Horus. Er zijn talrijke reliëfs, met inbegrip van het Feest van de prachtige ontmoeting, de jaarlijkse bijeenkomst tussen Horus en zijn vrouw Hathor. De reliëfs zijn meestal gelegen aan de binnenkant van de eerste pyloon en zijn geestelijk gebonden met de tempel van Hathor te Dendera.
Tijdens de derde maand van de zomer zouden de priesters in Dendera het standbeeld van Hathor op haar bark plaatsen en zouden zo het standbeeld aan de tempel Edfu brengen, waar men geloofde dat Horus en Hathor een echtelijk bezoek deelden. Elke nacht zouden ze zich in het mammisi terugtrekken.

 photo uraeus2_zps15359fa0.jpgDeze foto van het oog van Horus
heeft mij al jaren gefascineerd. Ik ben dol op dit teken nml. Al snap ik niet precies waarom.
Tijdens regressies kwam ik ook terug in Egypte…ik heb er een vreemde fascinatie mee…
Op school zei een leerkracht tekenen dat ik tekende als de oude Egyptenaren, wat mij nogal  bevreemde.
Gezicht van opzij en strak…vooruitkijkend.

Een leerzame zoektocht inmiddels voor mij.

Die mij veel laat begrijpen van voorkeuren, en plots weten…
Waarom zijn er geen beelden of tekeningen van Jezus, hij heeft bestaan.
Waarom waren Egyptenaren zo hoogstaand, waarom konden zij wel beelden maken die eeuwen overleefden, en waarom is er geen beeld van Jezus in die zin.
Daarna ging ik op zoek…
Ik las afgelopen 2 weken een boek over keizer Nero, erg interessant uiteraard.
En kom plots hier op dit idee, deze gedachten en het zou mij niets verbazen.

 photo Egyptian-Coffin-Christ1_zpsc688ccd5.jpg

 photo RCcom-Jesus-Osiris-Article_zpse57adf11.jpg
 photo bible_timeline_zps3d52b4bc.gif

https://www.bibletimeline.org/webdocs/SimplyTimeline.cfm

https://thesacredcalendar.com/

 photo bible-timeline_zps0e3b706a.png

Gerelateerde berichten