web analytics
11:11

Negatieve energie / Negatieve sfeer

Negatieve energie / Negatieve sfeer
Iedereen komt wel eens in een andere omgeving waar je nog nooit geweest bent en toch voel je daar iets. Het kan iets onbehaaglijk zijn of juist iets vredigs. Het kan in een tweedehands auto zijn, een huis die je net gekocht hebt, op vakantie ergens, ergens waar je op bezoek bent. Meestal letten we er niet goed op, maar als je je ervoor openstelt en gevoelig genoeg bent dan kan je de sfeer van de ruimte voelen. Er zijn een heleboel voorbeelden en dit onderwerp kan je heel ruim opvatten. Ik zal hier beschrijven wat wij als mensen kunnen voelen en dat wij zelf de oorzaak kunnen zijn hoe de sfeer ergens is. Daarnaast zijn er ook een aantal externe factoren mogelijk die ik ook hierbij uitleg en wat kan je tegen deze verschijnselen doen.

De mens heeft gevoelens en deze maken deel uit van onze gedachten. Gedachten zijn energie en dat zijn ook onze emoties. Als we bijvoorbeeld kwaad zijn of ruzie hebben dan blijft deze emoties als gespannenheid in de lucht hangen op de plek waar het afgespeeld heeft. Iemand die later op dezelfde plek komt kan als hij er even voor openstaat of gevoelig is die spanning voelen. Het voelt niet prettig en kan andere mensen ook prikkelen tot kwaadheid of prikkelbaar maken. Mensen zijn dus ook gevoelig voor emoties van anderen.
Overal is energie om ons heen en ook een ruimte is energie. Emoties blijven als energie bestaan en blijven in die ruimte hangen. Deze emoties kunnen lang op zo’n plek blijven hangen zolang wij deze emoties blijven voeden met onze kwaadheid en doorblijven gaan met ruzie maken. Daarom kan een ruzie zo lang doorgaan omdat we juist door deze negatieve energie geprikkeld worden.

Het kost dan extra kracht om een einde te maken aan de negatieve spiraal. Behalve geuite emoties kunnen ook opgepotte of opgekropte emoties een sfeer beïnvloeden. Iemand die bijvoorbeeld een ruzie bijlegt met iemand maar eigenlijk daar niet achter staat, zal van de buitenkant dit niet laten merken, maar hij zal het wel uitstralen en zo ook de sfeer nog steeds negatief beïnvloeden. Verder kan negatief spreken over iemand of iets een aanwijzing zijn, maar dat ligt eraan hoe sterk die persoon dit uit, dus met emoties of gewoon als onafhankelijke persoon. Al de energie zal ook gelijksoortige energie aantrekken, wat men uitstraalt trekt men ook aan.
Niet iedereen zal een sfeer in hun huis sterk beïnvloeden, het is heel persoonlijk. Er zijn personen die zo sterke uitstraling hebben dat ze in een hun eentje onbewust de sfeer van velen kunnen beïnvloeden.
Enkele werkvoorbeelden : Je hebt een heel gespannen en zeer gestreste collega omdat hij zijn werk wil af hebben en krap in tijd zit. Deze collega heeft een rode kop van de spanning en straalt naar zijn andere collega’s zoveel energie uit, dat enkele daarvan ook gespannen en gestrest raken zonder dat ze doorhebben dat het door die ene collega komt.
Een collega gaat met tegenzin naar het werk. Thuis is hij heel ontspannen en fit, maar op het werk slaat alles meteen om in moeheid, geen fut hebben, gespannenheid, etc.

Omdat hij het werk niet aankan en geen toekomst ziet is hij zo neerslachtig dat het invloed heeft in zijn functioneren en raken zijn collega’s ook langzaam maar zeker ook negatief, hebben last van vermoeidheid en geen fut om hard te gaan werken. Deze collega straalt zoveel negativiteit uit dat andere collega’s daar ook de lasten van dragen. Totdat deze collega vertrekt naar ander baan en spoedig verdwijnen de spanningen en lasten bij zijn andere collega’s.
De vraag is waarom een negatief persoon zo’n sterke invloed op een groep mensen kan hebben. De reden is dat iedereen zijn negatieve gevoelens kwijt wilt. Als er al eentje begint, dan werkt het als een katalysator op een groep. Iedereen wil dan zijn negativiteit kwijt en dit uit zich in gedrag, gevoelens uiten, roddelen, etc. etc.

Lees ook:   Nummer codes voor genezing!

Daarnaast kan een negatieve sfeer ontstaan door een geleidelijke opbouw in de tijd. Om de spiraal van negativiteit te doorbreken is behalve een stevige verandering in je levensinstelling ook een reiniging van je huis een vereiste. Energie volgt namelijk je gedachtes, hoe langer je het blijft voeden, hoe langer het blijft hangen.
Naast negatieve emoties kunnen ook positieve emoties ergens blijven hangen maar daar hebben we als mens geen last van.
Ook emoties van andere levende mensen kunnen onze eigen sfeer aantasten. Bijvoorbeeld als die andere mensen boos op ons zijn, verdrietig, ons haten of wrok tegen ons koesteren. Onbewust sturen zij negatieve energie naar ons toe die weer onze eigen levenssfeer aantasten.
Een ander manier wat ook mogelijk is en welke ik zelf in de praktijk meemaakte is het meevoeren van een entiteit door iemand die nogal zwak in de vel zit of een slechte aura heeft. Deze entiteit is echter niet door de aura doorgedrongen maar lift er op mee. Ergens in een ander huis laat deze entiteit zich los en blijft daar rondspoken. Dit is een vorm van negatieve energie die iemand dus meeneemt.
Aanwezige negatieve energie wordt meestal onbewust waargenomen. Als je bijvoorbeeld afvraagt waarom je bezoek bij jou thuis nooit te lang blijft en liever vlug weggaat, kan het komen omdat er bij jou slechte energie in huis aanwezig is. Mensen voelen onbewust de onbehaaglijkheid of voelen zich niet ontspannen. Negatieve energie kan zijn; aardstralen die door je huis lopen, aanwezigheid van entiteiten, negatieve emoties die in je huis hangen, etc. Andere stemmingen die als negatieve energie blijven hangen zijn somberheid, verdriet, haat, stress, opgewonden zijn, angst, depressiviteit, andere heftige emoties, ziekte etc. Ons huis zal deze stemmingen vasthouden en zo ons blijven beïnvloeden en ook de volgende bewoners kunnen last krijgen.

Negatieve energie moet dan verdreven worden of geneutraliseerd worden. Als het bij jou thuis gebeurt kan dat al gebeuren door kaarsen te branden; de kaarsvlam absorbeert de negatieve emoties. Een andere methode is het gebruik van wierook van sandelhout of ceder die een zuiverende werking hebben op de sfeer. Andere wierooksoorten kunnen je stemming positief beïnvloeden wat weer een gunstig effect heeft op de sfeer thuis. Daarnaast zijn er kristalpotten te verkrijgen die negatieve energie omzetten in positieve energie.
Onze emoties kunnen niet alleen vastgelegd worden in onze huis, maar in voorwerpen. Iemand die ergens last van heeft zal dit onbewust als negatieve energie opslaan in bijvoorbeeld sieraden die hij/zij draagt. Draag jij bijvoorbeeld een sieraad van oma of opa die erg last heeft gehad van zijn longen dan kan jij ook vreemde klachten krijgen als jij die sieraad draagt. Hetzelfde geldt voor edelstenen of kristallen die je van de overledene hebt. Al deze dingen moeten energetisch gereinigd worden bijvoorbeeld in zout of aarde en dan met water gespoeld worden. Beter is dan ook om eigen sieraden of stenen te dragen die rein zijn.
Hetzelfde geldt ook als je voorwerpen koopt op de rommelmarkt of via de antiekhandelaar. Ook in voorwerpen kunnen emoties vastliggen van de vorige eigenaar. Dit kan pech veroorzaken, je kan je ongelukkig voelen, de stemming in huis kan veranderen. Heel onbewust voelen we ook wel of een voorwerp ons lekker ligt of niet. Hou eerst een voorwerp een tijdje vast als je iets wilt kopen en luister naar je gevoel. Onbewust voel je wel of iets lekker ligt of niet. Mocht je zoiets in huis hebben en je voelt je daar niet gelukkig mee, doe het dan weg. Meestal klaart het in huis spoedig op.
Het lijkt eigenlijk een soort vervloeking, in feite is het ook zo, alleen zal de vorige eigenaar het niet met kwade bedoelingen hebben gedaan.
Een ander voorbeeld zijn tekeningen of schilderijen die gemaakt zijn door mensen die in die tijd depressief of zeer verdrietig zijn geweest. In de manier van tekenen en gebruik van kleuren kunnen deze emoties zo sterk vastgelegd worden dat anderen er last van kunnen krijgen. Ze kunnen de sfeer in de ruimte waar ze aan de muur hangen sterk beinvloeden. Mocht je dus in huis een slechte sfeer ervaren nadat je iets gekocht hebt, dan weet je eigenlijk ook de oorzaak. Niet iedereen hoeft er last van te hebben, meestal zijn de gevoeligste mensen de eerste die er last van krijgen.

Lees ook:   Paralelle universums

Andere dingen die een sfeer kunnen aantasten zijn dingen die echt vervloekt zijn. Ik noem hierbij schilderijen, afgodsbeeldjes, houtwerk, wajang poppen, krissen en kleedjes uit Indonesie, maar ook andere voorwerpen die door zwarte magie is bewerkt. Deze kunnen de sfeer in huis ook aantasten tot iets onbehaaglijk en gespannenheid. Meestal verdwijnt dit als de voorwerpen uit huis zijn.
De aanwezigheid van aardstralen die in huis instralen kunnen ook de sfeer negatief beïnvloeden in huis. Als je daar ook nog gevoelig voor bent kan dit ontaarden in negatieve gevoelens waardoor je de slechte sfeer alleen maar voedt met nog meer negatieve energie. Bovendien zijn ze slecht voor onze gezondheid. Zie mijn beschrijving over aardstralen voor meer informatie.
De aanwezigheid van entiteiten of geesten kunnen ook een sfeer negatief beïnvloeden. Een reiniging van het huis kan meestal direct een verbeterende sfeer tot stand brengen. In huis voel je een bepaalde gespannenheid/kilte en soms voel je koude winden en er kunnen onverklaarbare paranormale activiteiten plaatsvinden.
Negatieve energie opgewekt door elektrische apparatuur, zoals computerapparatuur, tv-schermen, mobiele telefoons, etc. ook wel bekend als electro-smog kan onze sfeer beïnvloeden. De aanwezigheid van electriciteitskabels in de buurt van je huis geven ook veel straling af die onze sfeer in huis beïnvloed. Hier kan de aanwezigheid van bergkristallen een positief effect hebben of een neutralisator die negatieve ionen uitstraalt. Tegenwoordig is het gebruik van Benzoliet een uitstekend middel om electro-smog te neutraliseren.
De effect op mensen is meestal dat men na een dag werken uitgeput en vermoeid raakt. Dit komt omdat negatieve energie je eigen energie langzaam maar zeker aan je onttrekt. Als je dit niet voldoende kan aanvullen raak je op den duur oververmoeid met nog meer lichamelijke klachten. Op lange duur kan je zelfs overspannen worden of zelfs een burn-out oplopen als je steeds maar weer de negatieve sfeer opzoekt. Diverse lichamelijke klachten zijn ook duiden op veel negatieve energie.

Lees ook:   Drager en transformator van familiekarma

Ik heb zelf de stelling : sfeer maak je zelf. Dat slaat niet alleen op positieve en een gezellige sfeer maar ook op een negatieve sfeer. Een eigen gezonde gedachten gang voorkomt negatieve energie en hierdoor een negatieve sfeer. Als iemand ruzie met je wilt maken dan kan je twee dingen doen, ook ruzie maken waardoor je boos en agressief kan worden en zo negatieve energie schept, of zorgen dat het niet tot een ruzie komt. Het is maar net hoe ver je er in gaat. Hetzelfde geldt voor andere emoties. Als iemand verdrietig is hoef jij ook niet verdrietig te zijn, als iemand angstig is, hoef jij ook niet angstig te zijn. Let dus heel goed op hoever je je laat meeslepen door andere menselijke emoties. In de praktijk gebeurt het heel makkelijk dat we meeleven met andere mensen en gezamelijk zo een negatieve sfeer schapen die heel moeilijk weggaat. Emoties van anderen mag je waarnemen en voelen, maar zorg ervoor dat je het niet zelf oppakt in je eigen emoties. Negatieve sfeer kan zeer verraderlijk op iemands gedachten gang werken en als een sluipmoordenaar ons onbewust beïnvloeden. Wees daar bedacht op.
Luister als mens ook naar je gevoel. Negatieve sfeer en energie kan je met je gevoel aanvoelen, want het is niet iets wat je als ding kan oppakken en aanwijzen. Het hangt in een ruimte of om mensen en bepaald wel de stemming en wij als mens zijn daar heel gevoelig voor. Dus doe er je voordeel mee om het uit te bannen. Negatieve sfeer en energie kunnen je leven verpesten.

Omdat negatieve sfeer en energie een heel ruim omvattend onderwerp is zijn er ook veel methodes om het aan te pakken. Behalve het reinigen van ruimtes en onze eigen aura door reinigings rituelen, reiki, healing en andere methodes is het ook mogelijk om aan je eigen stemmingen / emoties te werken. Een uitstekend hulpmiddel zijn de Bach bloesems remedies die je negatieve stemmingen omzet in hun positieve tegenhanger.
Om je eigen aura te versterken kan je door visualisatie oefeningen en meditatie deze leren te versterken. Met Ozaliet zout is het ook mogelijk om je aura te versterken. Deze kan je als hanger op je lichaam dragen of als zout bij je eten innemen. De resultaten zijn uitstekend te noemen.
Voor electro-smog bestrijding worden heel veel methodes toegepast. Benzoliet is zeezout die geprogrammeerd is en in staat is om alle omgevingsstralingen te neutraliseren.
Andere methodes van bestrijden van electro-smog zijn meestal het vermijden van gebruik van apparatuur die straling afgeven, uit de buurt blijven of zelfs het bouwen van schermen tegen die straling. Voor door het gebruik van gsm apparatuur en de opkomst van umts masten zijn meer mensen hierdoor in problemen geraakt omdat de straling van deze apparaten zo hoog is dat steeds meer mensen er last van hebben.

door A.R.B.

Gerelateerde artikelen

Back to top button