19 januari 2021

 

Reïncarnatie en uitleg

Ik ben wat ik ervaar
Ik ervaar wat ik denk
Ik denk wat ik voel
Ik voel wat ik geloof
Ik geloof wat ik wil
Ik wil dat waarvan ik hou
Ik hou van wat ik ben

Life is a school...

N.av ooit van vele vragen die ik kreeg van de leden in mijn club

AngelsDream

Wil ik hier toch even beschrijven wat ik weet en gelezen heb inzake reïncarnatie

Velen vragen zich af in welke tijdspanne de mens kan incarneren

Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen door ons mensen, omdat we ons er niet bewust van zijn in welke mate wij eerder geleefd hebben dan wel wederom opnieuw zullen leven, of dat er zelfs sprake is van leven hierna.

Maar gezien de gelukkig vele onderzoeken op dit gebied door mensen die een B.D.E hebben meegemaakt dan wel via regressies of via mediums ervaren dat er meer is dan wij nu vaak beseffen.

Al die miljoenen ervaringen naast elkaar brengen ons wel één conclusie, immers…er is meer dan de dood alleen, die ons wacht aan het eind van ons bestaan.

Er is veel meer…nml. De tunnelervaring die zo leuk door onderzoekers genoemd wordt als zijnde een triggertje in de hersenen…wat in werking gaat als de hersens te weinig zuurstof zouden krijgen.

Ook ik heb vaak getwijfeld aan het vraagstuk leven na dit leven en heb hier wel zoveel over gelezen dat het mij vrij duidelijk is dat er meer moet zijn,

waarom?

The soul changes bodies as a person changes garments. Bhagavad-gita 2.13 The conditioned spirit soul is seen changing bodies from childhood to youth to old age to death and then into the womb of another mother. Verse 22 is also illustrated by this same picture. Above, a man is changing garments, and below the soul is changing bodies.

Het is allemaal leuk en lief en aardig om te stellen dat er leven hierna is, om het zwarte enge gat waarin we denken te vallen na onze dood, (zo van er is niets meer…?Schrik)

op te vangen met een geloof!

Oké stel nu in het ergste geval dat onze brains er een leuk spelletje van maken door het zuurstoftekort in de hersenen en ons hele mooie beelden laat zien van intens geluk en liefde en warmte en……..mooie weilanden en mooie landschappen en de mooiste bloemen ooit gezien op aard en dieren en mensen….

Mensen?Ja…let op!!

(begrijp echt niet waarom de wetenschappers hier nooit eens over nagedacht hebben, maar oke)

Stel je gaat dood en je hersens sturen seintjes naar je gedachten en je ziet mensen…

En welke mensen zien mensen met een BDE ervaring?

Ze zien mensen die

Al overleden Zijn!!!

Have heard amazing things about this book - desperately want to read it! Life After Life: A Novel by Kate Atkinson - tam

Dat is vreemd…want je zou zeggen dat je brains er toch niet zo een apart spel van gaan maken dat de mens vlak na de dood ”een korte laatste stuiptrekking hebbende” , alleen maar mensen ziet die al dood zijn en

zelfs mensen waarvan de BDEér niet eens wist dat die ander ook dood was..

dat gaat er bij mij niet in alleen bij de wetenschappers wel..

Over de gehele wereld

Buddhism Wheel of Reincarnation, Baodingshan,Dazu

losstaand van welk geloof dan ook, hebben mensen dezelfde ervaringen gehad inzake de dood en tevens via regressies dat men dingen weer ervaart,…

De deja-vu’s, de voedselvoorkeuren, lievelingskleuren en zelfs uiterlijk dan wel wonden die in een nieuw leven vaak als een soort lidteken of een moedervlek zichtbaar zijn…

Het is alles te verklaren geweest vanuit de B.D.E en of regressies of mediums etc..

De klik is er nml.

Bij elk mens dat open staat voor een open universum om ons heen.

Velen geloven niet omdat het ze beangstigd en ook dat is goed, dat zal de reden zijn geweest dat bijbelaars hele stukken uit het heilige boek hebben bijgewerkt…or whatever..

let wel op…bv kaartleggen…het bestaat en het werkt ook nog.

Bandstemmen opnemen en afluisteren

het toeval en de synchroniteit op aarde in alles wat er gebeurd..

ook al snap je soms niet waarom..

Meestal pas achteraf..

I already know everything that needs to be known. I don't remember it right now...

Waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren.het hele leven is een grote leerschool..en karma zie ik als niets anders dan een opleidingsniveau hebben die dit voor jou bepaald..en die bepalend is voor je toekomst.. in vele opzichten ..

In feite bestaat de tijd niet eens.Op ”spiritueel denkniveau” is er geen tijd!!!

Wij hebben de tijd gemaakt en bedacht, maar tijd is, niet!

[Tijd is een niet-vorm.]

"The matrix can be defined as the holographic experience of a third dimensional reality we have chosen into in order to learn lessons or to have experiences. ... In preparation for exiting from the program, we reincarnated time and time again, however we accumulated karma that sometimes did not get balanced due to the forgetfulness of our goals. In order to exit the matrix, we must become aware of our goals as a spirit having this physical experience..." | RiseEarth

Men zegt ook wel eens, als iemand sterft, dan is diegene uit de tijd.Inderdaad, uit onze tijdsberekening, maar die persoon is er nog wel, maar leeft in een echte niet tijd.Aan de andere kant van het leven is geen tijd nml doordat het tijdloos is, is er geen zwaartekracht etc..het is een leven in de geest, zo kun je je dat een beetje voorstellen.

Dus is zwaartekracht tijd, en tijd maakt dat alles ouder wordt, tijd is er niet voor niets, dat moest er zijn opdat we hier kunnen leven zoals we nu leven, de bevrijding van het lichaam uit het aardse en de tijd is intens bevrijdend en schijnt duizendmaal mooier te zijn dan geboren worden.

Verder nog het punt hoelang het duurt voor men wederom kan incarneren!

Incarneren doe je niet zomaar!

Maar er is geen tijd aan de andere kant en wat wij zien als jaren zien zij misschien als 1 seconde en andersom.

Lees ook:   Bewijzen leven na de dood!

Als er geen tijd is is er ook geen tijdslimiet aan het snel of niet snel incarneren!

We, who are awakening to the reality of the unseen worlds, must learn to sow the seeds of goodwill in the soil of consciousness. Life within the seed (nurtured and held in the light of the soul) will inevitably bring the necessary transformation ~ Djwhal Khul

Dat kan al binnen de minuut ook afhankelijk van het niveau van de ziel, maar misschien tevens een opdracht aan het zelf?

Een man in regressie stierf tijdens een oorlog

Hij vloekte hierbij en op hetzelfde moment gleed hij als baby,

uit een bevallende vrouw toen zij hetzelfde vloekend de laatste perswee bijviel.

Tevens kunnen seniele demente mensen al jaren hun lichaam niet meer bewonen en zodoende best wel weer incarneren.

lees hiervoor de boeken van Hans te Dam; Ring van Licht!Die hier toch gedegen onderzoek naar heeft gedaan!

tot zover mijn overpeinzing in deze

AngelWings

I know this to be true, it is even mentioned in a book...there is actually a name for ancient knowledge that is remembered from past lives..

Reïncarnatie

Meestal komen we met dezelfde zielengroep op aarde, omdat we dezelfde energiestructuur hebben en al eeuwen gezamelijk in bepaalde tijden op aard verbleven . We voeren ergens telkens opnieuw hetzelfde toneelstukje op, maar dan elke keer wel anders.

Telkens in een andere context, de ene keer ben jij de moeder en is iemand anders je kind en een andere keer is diegene je moeder of je vader en ben jij het kind, tevens geldt dit voor vriendschappen en passanten in je leven,

vaak heb je dan ook het gevoel dat je deze mensen (her)kend als je ze ontmoet op straat bv. dat klopt dan ook wel, natuurlijk maar dat is dan niet verklaarbaar vanuit het NU-bewustzijn.

Soms voel je als je er gevoelig voor bent zelfs de energetische connectie tussen jullie twee…

Soms moet je daar iets mee doen en soms ook niet, soms kan het zijn dat je geen kontakt met elkaar krijgt zoals het eens was, soms kan een kontakt teleurstellend verlopen omdat je onbewust nog steeds dezelfde persoon verwacht die iemand was bv.

Stel er is een man die in vroeger tijden altijd de baas was over zijn vrouw, wat in die tijd misschien normaal was, maar in dit leven verwacht hij nog steeds dat die vrouw van toen nog steeds zo bereidwillig & onderdanig is als toen en dat kan dan een enorme teleurstelling zijn die soms heel onbegrepen wordt vanuit ons NU_bewustzijn.

Want de man is zich misschien helemaal niet bewust van zijn wensen op dit vlak en zijn onderbewustzijn die hem zegt, maar toen was zij altijd zo en nu is ze zo heel anders?

In geval van liefdesrelaties kan dit ook teleurstellend zijn in die zin dat ;

ASCENSION - WHAT IS IT? Ascension is a shift in consciousness, a raising of all lower bodies (physical, emotional, mental and spiritual) to full awareness and presence in the NOW. Ascension is the raising of consciousness to a new level of existence, a shift from 3rd dimensional reality to that of the 5th dimension and beyond

stel iemand is in een vorig leven een heel lief persoon geweest, maar heeft inmiddels door ervaringen zichzelf verhard, en dus anders opgesteld.

Dan kan dit pijnlijk zijn voor diegene die een relatie heeft met die persoon..en telkens gaat het hier weer om triggers die ons onderbewustzijn triggeren..

What dreams may come..

Soms herinner je je dingen uit een vorig leven zoals angsten voor bv het donker en dat kan dus komen vanuit een vorig leven tijdens inwijdingen in Egypte waar je dagen lang in een tombe moest liggen in het donker om je ziel te overstijgen, wat een hele heftige ervaring schijnt te zijn geweest als je die inwijding moest ondergaan.

Soms ben je bang voor dieren en kan het zijn dat je ooit verscheurd bent door een wild dier in een vorig leven..

of ben je bang voor hoogten omdat je in een vorig leven een enorme val maakte van een berg..

Al die dingen kun je oplossen door er nogmaals doorheen te gaan door middel van regressie.

In feite moet je altijd beseffen dat wij mensen zijn die nog lerende zijn.

Daarom is het moeilijk om een oordeel te vellen over anderen omdat jij misschien dezelfde fout ooit ook eens gemaakt hebt, of omdat die ander nog niet zo ver is als jij of

misschien ben jij niet zo ver als die ander..

“If I hold you with my emotions, you’ll become a wished for companion. If I hold you with my eyes, you’ll grow old and die. So I hold you where we both mix with the infinite.” —Rumi (Artist: Freydoon Rassouli) ..*

probeer in deze toch altijd begrip te hebben voor de ziel achter het geheel..

en ik denk altijd maar zo,

Oke je snapt het nog niet, prima..

Dat mag, maar ik kan er niet mee om gaan en dat is mijn keuze en ik wil er niet mee omgaan omdat…

Je veroordeelt zo niet de mens maar wel het gedrag en dit is zowiezo een goed streven .

We zijn allemaal op de Aardse School

en we zitten niet allemaal in dezelfde klas

De een zit in hogere klassen

de ander in lagere, en die zit op een tuinbouw opleiding en weer een ander zit op het VWO…

Ieder zijn ding en

Ascension process.... The caterpillar must accept its own disappearance in its transformation. When the marvelous butterfly takes wing, nothing that was the caterpillar remains. When we outgrow parts of ourselves that no longer serve our higher good, an inner transformation occurs by creating a shift that shows there is more to you than just what is on the surface.

Als je een roos bent

of een paardebloem..

het doet er niet toe want

wees wat je bent ,maar dan op zijn best

dus als je een paardebloem bent wens dan niet dat je een roos bent

maar wees een paardebloem op zijn best

Niets meer en niets minder..

Wees jezelf zoals jij jezelf moet zijn..

AngelWings

Krishna. Learn about Reincarnation in Hinduism here: https://thesoulwanderers.blogspot.ca/2014/09/quotes-of-wisdom-reincarnation-in.html

Gerelateerde berichten