22 januari 2021

 

Uitleg Tweelingzielen

“En wanneer een van hen zijn andere helft zal ontmoeten, de werkelijke helft van
zichzelf, is het paar verloren in een verbazing van liefde en vriendschap en intimiteit
en men zal niet meer uit elkaars zicht verdwijnen, zelfs niet voor een moment.”
Plato
2500 jaar geleden.

I feel at peace. The "search" is over. The reason you feel at home is because the other is part of you. They are literally you.
Historie en ontstaan tweelingzielen
De Oosterse spirituele filosofieën, zoals neergelegd in de Bhagavad Gita, de hindoeïstische veda’s
en andere geschriften van oude wijzen, leren ons dat de ziel werd geschapen als één tegelijk
mannelijk en vrouwelijk geheel. De gedachte dat de ziel zich heeft verdeeld in twee geslachten
is door de eeuwen heen verwoord door filosofen, dichters en geestelijk leraren.

 

Het beeld van de tweelingziel werd vijfentwintig eeuwen geleden
begrijpelijk gemaakt in een legende die altijd tot de verbeelding
van de Westerse wereld heeft gesproken. In Plato’s Symposion prijst Aristophanes
de liefde, waarbij hij vertelt hoe Zeus de ziel in twee tegengestelde helften heeft gespleten die
beide op aarde ronddolen, op zoek naar elkaar.

Soulmate, soul connection, soulful living; what some of us require to be fully authentic. www.julielichty.com
Door het hele universum heen zullen tweelingzielen naar elkaar toegetrokken worden door
de draad van herinnering die hen met elkaar verbindt. Zij herkennen elkaar met absolute
zekerheid en kunnen nooit bij elkaar weggaan. Het is een zoektocht door vele levens heen
en in de loop van die levens hebben ze elkaar zeker eerder ontmoet. Maar telkens was de
verbinding niet volledig.
Misschien kan het tweelingzielconcept pas nu, in het Aquariustijdperk, aan bekendheid
winnen en zijn we nu pas rijp voor de uiteindelijke voltooiing.
Wat zijn Tweelingzielen?
Twee zielen (mensen) die uit één gesplitste ziel afkomstig zijn en elkaar dus reeds kenden
gedurende vele incarnaties. Ze complementeren elkaar en helpen elkaar bij elkaars
ontwikkelingsproces. Tweelingzielen (elkaars tegenpolen) ervaren het gevoel van
volmaakte eenheid.

Adoption blessings. Beautiful memories that end way to soon. Life without my lovely daughter Chevon 09/15/1989 - 04/11/2001.
Ze komt niet veelvuldig voor. De liefde is onvoorwaardelijk. Tweelingzielen zijn
voorbestemd voor elkaar. De onderlinge binding is op zowel fysiek, emotioneel,
mentaal en spiritueel vlak enorm groot. Na een ontmoeting met je tweelingziel verandert
je leven voorgoed en zal de aantrekkingskracht tot deze persoon enorm zijn.
We weten ondertussen dat de ontmoeting gepaard gaat met het Transformatieproces,
heel veel Aantrekken en Afstoten, het Loslaten van veel Oude Angsten,
Oude Patronen, Oude Overtuigingen en Verwachtingen en het leren wat
Onvoorwaardelijke Liefde is.

Connect with your Twin Essence~ the other half of you! https://www.wispywinds.com/twin-flame-pendant-info
Wanneer er geen angst is en beiden tweelingzielen in verbinding staan met hun Hogere-zelf
dan trekt de liefde hen naar elkaar toe als twee magneetjes. Maar zodra er weer iets
van angst omhoog komt dan zorgt die angst ervoor dat het zich verwijdert van de liefde
(afstoten, vluchten).
In een korte tijd kunnen tweelingzielen een grote sprong maken op hun spirituele weg.
Veel dingen worden duidelijk, diepe inzichten komen naar boven en er treedt een grote
mate van helderheid op.

Those souls that will always have some kind of purpose in your life. People that you'll always stay connected to. - friends and family <3
Tweelingziel contra Soulmate
De tweelingziel wordt nog weleens verward met een soulmate. Het grote verschil tussen
de tweelingziel en een soulmate is dat bij tweelingzielen twee mensen uit één ziel komen.
De soulmate komt voort uit meerdere zielen.

My life is so much better with you in it! You have shown me what true love feels like and i like it! I like it alot! :) lol
Zielen incarneren gewoonlijk in groepen bij elkaar in de buurt en hebben naast individuele
doelen ook een overkoepelend doel als groep. Binnen zo’n groep kan iedereen dan een
eigen plaats innemen, gewoonlijk als gevolg van een lange reeks incarnaties die daaraan
vooraf zijn gegaan. Men heeft in de praktijk vele malen ongeveer dezelfde rol in een lange
reeks van incarnaties.

Tijdens al deze levens heeft men dus vele sterke contacten opgebouwd
met andere leden van dezelfde groep waarbij er vaak sprake is geweest van partnerrelaties.
Deze aanverwante zielen worden soulmates genoemd. De herkenning van een soulmate is
voor veel mensen een wonderlijke ervaring. De gevoelsovereenkomsten zijn namelijk even
heftig als bij de ontmoeting met je tweelingziel, zelfs bijna identiek. Het is dus eigenlijk niet
van elkaar te onderscheiden. Echter wordt het grote ‘verschil’ pas later duidelijk, soulmates
hebben namelijk dezelfde les te leren en zijn daarom enige tijd bij elkaar. Zodra ze elkaar
niet meer nodig hebben, vallen ze uit elkaar.

10247489_778451525535293_231698211067550727_n.jpg (600×643)

Na de ‘breuk’ zal er altijd een ultiem
liefdesgevoel blijven stromen tussen de soulmates. Het zogenaamde ‘maatjesgevoel’
zal de zielsverwant zowel in een ‘gewone’ als in een ‘liefdesrelatie’ ervaren.
Tweelingzielen hebben iets heel bijzonders met elkaar, iets wat andere zielen niet met elkaar
hebben en ook nooit zullen krijgen. Het gaat hier in wezen om een stel zielen die al vanuit
de oorsprong aan elkaar verbonden zijn. Het zijn twee delen van één geheel.

Lees ook:   Het kosmische huwelijk en waarom zoveel huwelijken niet slagen

Your twin flame is always with you. Always. You are always with me. I love you more than anything..rx
Hun eenheid is dus onbetwistbaar en zo op het eerste gezicht onverbrekelijk.
De ene helft volgt gewoonlijk een overwegend mannelijke incarnatielijn terwijl de
andere ziel een overwegend vrouwelijke lijn volgt. Toch zullen beide zielen zowel
mannelijke als vrouwelijke incarnaties opdoen om zo het menszijn in alle aspecten
te kunnen ervaren. Voor de geboorte is er een soort van blauwdruk bekend van
hoe de incarnatie er ongeveer uit zal gaan zien wanneer alles volgens plan verloopt.
Het staat dus van tevoren al min of meer gepland of iemand de tweelingziel zal ontmoeten
in dit leven. Soms zijn de beide zielenhelften niet tegelijkertijd in incarnatie maar treedt
de ene op als de Gids van de andere. Tweelingzielen spiegelen elkaar. Ze zijn in alle
opzichten voor elkaar bestemd.

Er is sprake van voorbeschikking, een twee-eenheid.
Ze hebben een enorme onderlinge binding. Tweelingzielrelaties kunnen heel veel passie
bevatten, een relatie op zielsniveau dus.

and after their death...death is no barrier for the union of souls...x
Reminders (bevestigingen dat jij je TZ hebt ontmoet):
-Telepathisch contact
-Fysieke verschijnselen van de ander oppikken (niet te onderscheiden van je eigen
lichamelijke ongemakken)
-Dichtklappen – emotioneel – zoals een klein kind
-Alles even prachtig en mooi aan je twin vinden, je voelt je (seksueel) enorm
aangetrokken maar hij/zij is in principe je type niet
-Strijd, onbegrip, verzet, heftige ‘ruzies’, ontkenning, verwarring, eenzaamheid,
concentratieverlies, slapeloosheid, hartenpijn (lichamelijk en geestelijk)
-Spirituele ontwikkeling (in vogelvlucht) bij 1 van de twins, de ander zit (vaak)
nog in zijn/haar ego
-Mensen om je heen loslaten/verliezen omdat ze niet meer bij ‘je passen’
-Extreme zielenpijn (wanneer je fysiek gescheiden bent van elkaar of wanneer je
twin je afstoot)
-Je wordt enorm getest op je geduld en niet zomaar ‘even’, dit kan jaren duren
-Er bestaat geen enkel woord om het diepe gevoel (voor je TZ) te omschrijven
-Geen intieme binding met een ander kunnen aangaan (zelfs de bereidheid om
alleen te blijven wanneer hij/zij niet in je leven durft te komen)
-Polariteiten (grote verschillen in karakter)
-Je omgeving begrijpt je niet (meer), vaak wordt het afgedaan als: ’laat hem of haar los’.
-Goed bedoelde adviezen; echter onmogelijk!
-Symbolieken (bijv. de naam van je twin komt overal tevoorschijn),
het Universum bevestigt je keer op keer
-3 type TZ helften
1. Waarbij één vastzit in een relatie/huwelijk
2. Twee zich niet wil binden, niet (meer) in de liefde gelooft en/of zijn/haar
waardering zoekt bij talloze anderen
3. Drie gescheiden van jou ‘leeft’ door geloofsovertuiging

A TwinSoul heart connection lets us appreciate those we love just as they are, a soul connection opens up a further dimension — seeing & loving them for who they could be & for who we could become under their influence. This means recognizing that we both have an important part to play in helping each other become more fully who we are….A soul connection not only inspires us to expand, but also forces us to confront whatever stands in the way of that expansion." -John Welwood
Herkenning
Is de herkenning van de tweelingziel wederzijds? Op zielsniveau in ieder geval wel.
Maar toch kunnen er praktische en emotionele omstandigheden zijn die maken dat
één van beiden zich tegen de herkenning verzet.
Hoe kan je weten dat het je tweelingziel is? Het weten is sterk voelbaar en allesomvattend.
Het is een liefde, zo groots en ontwrichtend, dat je er bijna niet omheen kunt.
Het raakt je diep in je ziel. Ernaar op zoek gaan heeft geen enkel nut.

Al is het niet onverstandig om in je meditatie jouw volledige blauwdruk te vragen en
daarbij een ontmoeting met je tweelingziel. dus dat jouw blauwdruk zich manifesteert
en dat je daar klaar voor bent.

Connect with your Twin Essence~ the other half of you! https://www.wispywinds.com/twin-flame-pendant-info

Alles heeft te maken met energie, bij een tweelingziel relatie groeit die energie en
ontwikkelt zich verder waarvoor het bedoelt is.
Het bijzondere hieraan is dat deze groei gekenmerkt gaat met “herkenning” bij
andere mensen, maar ook mensen die dat energie level bij jou en je andere ik herkennen.
Bij ons was/ is dat een hele bijzondere gebeurtenis, ervaring, Wij zijn bijvoorbeeld
herkent door mensen van een ander continent die een taal spreken waar wij nog
nooit van gehoord hebben en zij onze taal ook niet. Desalniettemin is er een band
ontstaan die heel diep is. en zich ontwikkeld op telepathische wijze.

Deze band gaat terug in vorige levens waarbij ook vormen van herkenning zijn.

And in the Dark I heard your voice, an ancient primordial thrum echoed through my soul and I knew all at once I was finally...home.- Black Lotus

Het mooie van dit alles is dat alle antwoorden bij jezelf liggen opgesloten, als het juiste
deurtje wordt geopend dan weet je het gewoon. Dan heb je van niemand een
bevestiging nodig maar weet je het gewoon zelf. Intuïtie en je eigen hartje volgen is
eigenlijk het belangrijkste wat er is.

https://tweelingzielen.blogspot.nl/

Gerelateerde berichten