web analytics

Leven en Dood.

Leven en Dood.

So after a goods night sleep I just had to add a bit more to it !! Art journal page / distress pads and stamps

Wat is karma?
Karma is een uitgekozen levensprogramma dat is afgestemd op jouw ziel voor je geboorte, nml jij, als je al een wat oudere ziel hebt, kiest hier zelf voor, of met behulp van gidsen oid, wordt er voor jou beslist wat het beste is voor jou.
Karma is een opdracht aan jouw ziel die je moet ondergaan opdat je kunt groeien in het aardse zijn.En evenzo in het spirituele lichaam en geest.
Vaak zijn het zijn ”levens’lessen dingen die je moet ondergaan opdat je deze dingen nog niet eerder hebt meegemaakt, of ooit niet hebt afgemaakt.
Het kan bv zijn dat je moet ervaren hoe het is om eenzaam te zijn, of om in een machtspositie te staan, of juist het tegendeel, de underdog te zijn, of om alleen maar te werken, of juist om niet te werken en maar eens te leren genieten, zonder het je aan te trekken
dat anderen je veroordelen hierom.Soms is het ervaren van ziekte een opdracht, hoe ga je hiermee om etc.

Soms zul je dik zijn omdat bv. jij in een vorig leven moest hongeren door oorlogen o.i.d. Soms zul je mooie handen hebben omdat je in een vorig leven manicure was en veel mensen hun handen mooi maakte, of zul je mooi haar hebben omdat je kapper was in een vorig leven,
soms mag je rijk zijn omdat je ooit arm was, soms ben je arm omdat je in een vorig leven verkwistend was met geld en niet dacht aan arme mensen of mensen die het minder goed hadden dan jij.Omdat je bv.egoïstisch was, zul je dan ook ervaren om meer rekening te houden met je medemens doordat je hierdoor gedwongen wordt door situaties in het leven.

Soms koos je een zwaar leven opdat je sneller zou kunnen leren en in één leven enorm veel meer kunt afmaken op deze manier.

‘alleen mijn beste studenten krijgen de moeilijkste opdrachten’

just true...

Lees hiervoor boeken van bv Edgar Cayce, een aanrader is
Leven in relatie van Gina Germinara.

Als je levensopdracht klaar is, zul je terugkeren naar de bron, en dat wil niet zeggen dat je je leven lang je karma af moet maken en als die af is je terug zult keren je mag ook nog even genieten bv?
, want soms kom je ook op aarde omdat je iets kunt doen voor anderen, anderen de weg kunt wijzen bv. omdat je bepaalde dingen al weet en mag weten of omdat je ziel zelf verkoos om terug te keren opdat het een lichtbaken mag zijn voor vele andere mensen.En karma is een periode waarop je moet leren, Je zult niet sterven zomaar omdat je dan al klaar bent met het leven , nee, het is je tijd, je echte tijd om te gaan want die tijd verkoos jij ”hierboven” nml.

Lees ook:   Hoe de kerk leringen over het hiernamaals uit de bijbel verwijderde

Het gekke is aan de andere zijde van dit aardse leven waar we naar terugkeren als we sterven daar is het voor ons als spirit nogal moeilijk te bepalen hoe het aardse ook alweer aanvoelde en kunnen we soms een nogal bizarre dood wensen, cq kiezen, ons niet echt bewust hoe dat aards gezien aanvoelt.

Daar is de dood niets, en ook niet eng voor je als je een keuze maakt,

Dus is een ongeluk een heel gewoon iets om te kiezen en zelfs moord is daar een keuze die gemakkelijk gemaakt kan worden door de ziel omdat je niet precies meer weet hoe dat nu ook alweer aanvoelt aards gezien. Hoewel de ziel al uittreedt voor het ongeluk bv plaatsvindt

PixieWinks | The young man knows the rules, but the old man...

Wij zijn als aardlingen geschokt bij die berichten ,maar vanaf de andere kant gezien is het totaal niet eng.

Als je sterft word je altijd bijgestaan door al overleden familieleden en gidsen van jou, soms zijn er mensen die plots sterven door een ongeluk oid, of mensen die niet goed geleefd hebben en nog heel aard gebonden zijn die zich hierdoor nog op de aardse sferen blijven rondhangen, Zodoende hebben zij de neiging zich op te houden bij mensen omdat zij hierdoor hun energie op gang kunnen houden, ze nemen hierbij levensplasma af van aardse mensen die bv. drugs gebruiken of verslaafd zijn aan het een of ander.Dat is mogelijk omdat een of andere verslaving in de aura openingen maakt waar die geesten ook wel entiteiten genoemd naar binnen kunnen komen, of energie kunnen aftappen.

In feite zijn we allen omgeven door een membraan van veilig omgeven energie, je aura dus. Deze is intact en zal dit blijven, mits men niet door extremen deze bescherm laag kapot maakt.Extremen kunnen ook zijn, een enorme schok te verdragen krijgen, dit kan ook een opening maken in de aura, of bv. een bevalling waarbij een kind vanuit jouw levensenergie naar buiten treedt, tevens bv.is glaasje draaien een slechte bezigheid in deze, omdat je hierbij vaak verkeerde energieën aantrekt en niet de juiste zuivere wezens vanuit de Goddelijke lichtwereld.

Normaal gesproken gebeurd er niks bijzonders in deze, maar soms kun je last krijgen van entiteiten die de weg naar het licht niet aanvaarden.Ook hier is enorm veel literatuur over tegenwoordig, en bidden is altijd een goede weg om te vragen om hulp in deze.

Na het sterven wordt je liefdevol opgenomen in het hiernamaals en zijn er velen die komen feestvieren omdat jij bent teruggekeerd naar je oorsprong, het huis onzer vader, zo noemt men het ook wel eens, waar vele woningen zijn.

Na tijden van ziekte bv. zul je daar verkeren in een soort van rustoord waar je op adem kunt komen, waar het bijzonder mooi schijnt te zijn om te vertoeven, waar alles harmonieus is en jouw ziel de kans krijgt om tot rust te komen en om de aardse ervaringen af te leggen.Dit is nodig omdat je energie aura een soort afdruk krijgt van het ziek zijn en dit moet genezen, opdat je dit niet meeneemt in nieuwe levens die je gaat kiezen of krijgen.

Lees ook:   Ben je een StarSeed?

Zielen die te snel weer incarneren op aards niveau dragen meestal een soort lidtekens met zich mee op het lichaam waar ze wonden hebben gehad in vorige levens in de vorm van een afwijking of een moedervlek in de vorm van het gebeurde ongeluk oid.

tiny flower in hand. Ikebana. Fly aerial inspiration for aerial yoga-pilates-fitness-art therapy-coaching (aeroyoga/aeropilates/conceptual fitness) www.aerialyoga.tv

Of zullen er heftige terugblik ervaringen kunnen voorkomen, waarop de ziel beelden gaat zien van vorige levens en hier dus vaak niets van begrijpt waar dit vandaan komt.Soms is de ziel niet bereid om naar de aarde te gaan en zal het meestentijds uittreden op aards niveau zodat de ziel vaak maar half aanwezig is in het lichaam, vaak zijn dit ook mensen die liever drugs gebruiken om maar niet aanwezig te hoeven zijn in het aardse leven, want zij gingen niet van harte terug nml. Ze moesten wel omdat ze moeten leren omgaan met hun gedane fouten vanuit vorige levens.

Tegenzin dus, maar ook komt dit voor bij al gevorderde zielen die eigenlijk niet tevreden zijn met hun zelfgemaakte opdracht, want het leven is toch weer anders dan ze dachten en dan valt het enorm tegen, om weer hier te moeten zijn, ook zij treden vaak uit.

Het beste is toch om er het beste van te maken want je moet het toch afmaken, hoewel kinderen die sterven soms de keus maken om terug te keren naar de hemel omdat ze zich toch vergist hebben of omdat het leven toch te zwaar voor ze is bij nader inzien.

Soms komt een ziel bij ouders omdat de ouders moeten leren omgaan met verlies, en de ziel van het kind weer de korte ervaring van indaling in het aardse moest ervaren.Dit kan alles zeer pijnlijk zijn maar..het schijnt zegt men toch een doel te hebben hoe hard dit ook klinkt en voelt.

Een kind verliezen is een heel zwaar karma voor de ouders nml. Een van de ergste dingen die een ouder kan overkomen.

Soms is de boodschap in deze leren aanvaarden en leren loslaten.

Het leven hierna is een mooi oord, men zegt niet voor niets Hemels.Maar ook hier is er werk aan de winkel, ook hier doe je dingen en leer je en zul je dingen moeten ervaren en opdrachten krijgen om verder te komen op zieleniveau.

Het is niet zo dat je daar maar luiert etc. Nee hier zul je zelfs lessen bijwonen!

Dingen ontwikkelen voor de aarde, en deze ontwikkeling, als hij goedgekeurd is door de hogere wezens, zal naar de juiste mensen op aarde doorgeseind worden zodat ze deze ontwikkeling kunnen uitvoeren op aarde. Dus zo blijkt maar weer dat ook daar niks voor niks gebeurd.

Lees ook:   Naar de hemel en terug

Soms krijg je opdracht om terug te keren naar het aardse om een nieuwe levensopdracht uit te voeren en zul je overleggen met de hogere wezens wat die opdracht zijn moet en met wie je die kunt vervullen.

Vaak keer je terug in zielengroepen, dit zijn soulmates , dus vrienden vanuit die andere wereld, en vaak blijven we bij elkaar en weten dit onbewust van elkaar dat we een taak hebben naar elkaar toe, bv de man die zijn vrouw mishandeld en zij die bij hem blijft omdat zij weet dat ze hem kan bereiken misschien omdat dit haar opdracht is om hem te helpen op zielsniveau.

Dit maakt het alles wat begrijpelijker misschien om te beseffen waarom dingen gebeuren zo ze gebeuren.

Don't get too caught up in how you are seen by others...first of all, like yourself. After all this swan started life as an ugly duckling!

Daarbij kan die zwerver wel een hele oude ziel zijn en die gehandicapte ook, en die persoon die zo geoordeeld en veroordeelt wordt ook, omdat diegeen een catalisator kan zijn voor vele andere mensen en dan kan die persoon een serene houding hebben van dat het alles wel oke is.

Omdat het ergens wel weet dat dit nodig is voor die anderen om iemand te hebben om tegenaan te trappen.

Je wordt geconfronteerd met ziekte in je omgeving bv als je in een vorig leven anderen die ziek waren in de steek liet.

Je zult bv geen kinderen krijgen omdat je in een vorig leven door zelfmoord je gezin in de steek liet, maar het kan ook zijn dat je moet leren om andere dingen te gaan doen met je leven ipv het te wijden aan de belangrijke taak van kinderen grootbrengen!!!

Mensen denken tegenwoordig te gemakkelijk over het hebben van kinderen, meestal worden kinderen gedumpt in de kinderopvang, als de ouders zouden beseffen welk een karma ze zichzelf hiermee weer aandoen?

Zouden ze dan nog hun kindjes na de geboorte zelfs al doen opvangen op een ander plek dan thuis? Ik denk van niet.

Want in een leven erna zal die ouder ervaren hoe het is om door je ouders weggebracht te worden en alleen gelaten bij vreemde mensen die niet die liefde voor een kind hebben die de ouders nu meestal eenmaal hebben!!!

make this using the wood transfer technique...this is mine and patrick's "thing" :)

Het kind komt tekort hierdoor ook al wordt dit door de regering aan alle kanten ontkend.

We laten ons nog teveel leiden door wat ons voorgekauwd wordt, ipv te luisteren naar onszelf en in ons hart te durven kijken.

We zijn vaak zo bang geoordeeld danwel veroordeeld te worden, ten koste van het meest kostbaarste en de mooiste taak op aard.

Zielen grootbrengen en begeleiden om op te groeien voor hetgeen ze gekomen zijn.

tot zover dit onderwerp

AngelWings

Gerelateerde artikelen

Back to top button