web analytics
11:11 Dubbele getallen
Politiek-EliteMaatschappij & Psyche

Oh edel hert

Red Stag

Oh edel hert
Eindelijk wat te eten
Er was maanden niets meer over
Voor jullie dieren
Honger en kou
Project Frans Vera
Mislukt
Maar niemand die het toe wil geven
Daarom laten jullie stuk voor stuk het leven
Dat door God is gegeven
Prachtige dieren
Weerloos
Als een klein kind
Schoot de boswachter je in je aangezicht
Je bek eraf
Vol pijn en verbazing keek je nog…
Onschuld
Naar de wereld die ten einde ging
Voor jou
Het licht ging te langzaam uit
Je was nog lang niet dood
Je leed
Ze lachten
Zagen geen probleem
In hun doen en laten
Hun kwade genen
Hun duivels zijn
Hun werken
Ten koste van de pure onschuld
Denken zij overal mee weg te komen
Jouw pijn is opgeslagen
In hun karma voor later en ooit
Je kopje nog omhoog
Je keek…
Vol afschuw keken mensen met een hart toe
Hoe jij lijden moest door een achterlijke daad
Van een mislukt soldaat
Die zich bewijzen moest
Tegenover de vrouwen
Die jullie willen beschermen
Tegen dit gruwelijke honger leed
Dat al jaren geleden zijn intrede deed
De Media
De partij voor de dieren
Niemand die helpt
Niemand die luistert
Men lacht
En schudt meewarig het hoofd
Alsof ze zijn verdoofd
En niet langer beseffen wat normaal moet zijn in deze wereld
Vandaag stierf jij een gewelddadige pijnlijke en zinloze dood
Je was nog jong
Je was een sterk mannetjeshert
Maar iemand besloot dat jij het voorbeeld moest zijn
Om die dames te leren wie er de baas was
Over de Oostvaardersplassen
Jij…
Jij bent de mascotte
Van alle dieren die daar sterven
Aan een gruwelijke hongerdood
Jouw ogen
Jouw blik
Staat voor altijd op ons netvlies gegrift
Waarom?
Waarom?
Waarom?
~*~

God gaf de Israëlieten zelfs wetten voor het welzijn van dieren. Zo moesten ze voldoende rust en eten krijgen, geholpen worden in nood en beschermd worden tegen letsel (Exodus 23:4, 5; Deuteronomium 22:10; 25:4).

De Bijbel zegt over Jehovah: ‘Aan de dieren geeft hij hun voedsel’ (Psalm 147:9). God ontwierp een ecosysteem waarin dieren meer dan genoeg voedsel en een eigen leefomgeving hebben.

David, koning van Israël, zei in gebed: ‘Mens en dier redt gij, o Jehovah’ (Psalm 36:6). Toen Jehovah bijvoorbeeld met de wereldwijde zondvloed de slechte mensen vernietigde, redde hij acht mensen en allerlei dieren (Genesis 6:19).

Het is duidelijk dat Jehovah blij is met alle dieren, en hij wil dat we ze met respect behandelen.

God staat ons toe voordeel te trekken van de dieren. Op grond van bijbelse beginselen mogen wij dieren doden opdat ze ons tot voedsel en kleding dienen, of om ons voor letsel te behoeden (Genesis 3:21; 9:3; Exodus 21:28). Het leven is echter heilig in Gods ogen. Onze heerschappij over de dieren moet op een evenwichtige wijze, die van respect voor het leven getuigt, worden uitgeoefend. De bijbel spreekt negatief over een man, Nimrod genaamd, die dieren en misschien ook mensen kennelijk uit sensatie doodde. — Genesis 10:9.
Jezus sprak als volgt over Gods zorg voor dieren: „Worden niet vijf mussen voor twee geldstukken van geringe waarde verkocht? Toch wordt niet één daarvan vergeten bij God” (Lukas 12:6). En toen God van gedachten veranderde in verband met het vernietigen van een stad vol beoefenaars van goddeloosheid die berouw hadden getoond, zei hij zelf: „Moest ik . . . geen deernis gevoelen met Nineve, de grote stad, waarin meer dan honderd twintig duizend mensen zijn . . ., benevens veel huisdieren?” (Jona 4:11) Hij beschouwt dieren kennelijk niet als louter wegwerpartikelen, waarvan men zich naar believen kan ontdoen.
Toen God de Israëlieten wetten gaf, leerde hij hun dat zij dieren goed moesten verzorgen. Zo verlangde hij van hen dat zij een verdwaald dier naar zijn eigenaar moesten terugbrengen en dieren die in moeilijkheden verkeerden, moesten helpen (Exodus 23:4, 5). Dieren moesten, net als mensen, voordeel trekken van een sabbatsrust (Exodus 23:12). Er waren wetten inzake de juiste behandeling van vee (Deuteronomium 22:10; 25:4). Dieren moesten kennelijk verzorgd en beschermd worden, en niet worden uitgebuit.
In Spreuken 12:10 wordt Gods standpunt uitdrukkelijk vermeld: „De rechtvaardige zorgt voor de ziel van zijn huisdier, maar de barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed.” Terwijl de rechtvaardige de behoeften van zijn dieren kent en hun welzijn hem ter harte gaat, blijven de barmhartigheden van de goddeloze volkomen onberoerd door deze behoeften en is de behandeling van dieren slechts afhankelijk van het profijt dat men van ze kan trekken. Wat de goddeloze wellicht als een genoegzame verzorging beschouwt, kan in werkelijkheid een wrede behandeling zijn. (Zie in tegenstelling daarmee Ge 33:12-14.) Dat de rechtvaardige zich om zijn dieren bekommert, vindt een precedent in de zorg die God zelf voor de dieren als deel van zijn schepping toont. — Vgl. Ex 20:10; De 25:4; 22:4, 6, 7; 11:15; Ps 104:14, 27; Jon 4:11.

 

Ik ben wonderlijk ernstig geschokt na het zien van de beelden van dat arme hert…
Ik kan het ook niet goed verwerken nog?
Ik begrijp ook niet waarom mensen zo wreed kunnen zijn en zo achterlijk..retarded!
Zo simpel…dat ze opzettelijk een dier aanschieten om maar te laten zien, wij zijn hier de baas ladies!
kijk ons…als we gaan schieten meiden,(hihihiih) dan schieten wij ook…
Tijd dat er flinke kerels meegaan….
Spierbundels…denk niet dat dat dan nog enig lef heeft om dit te flikken.
Hoeveel dieren zijn zo terecht gekomen op de grijparmen des doods?
Nog levend terwijl die simpele blinden dat gewoonweg niet eens zien.
Hoe trots zijn hun moeders op deze zonen…die dieren neerknallen in naam der wet?
Hahahaha…zo triest…zo erg…als moeder?
Ik weet het niet hoor maar ik had dat jong toch zeker wel de wacht aangezegd…
Voed je zo je kutkind op tegenwoordig?

Ik ben laaiend, witheet, pislink en zo intens verdrietig en geraakt…door het arme onschuldige dier dat aantoont hoe men daar dus omgaat met die dieren.
Ik voel me zo machteloos… zo gekweld ook…zo?
Misselijk en… ik zie telkens dat bekje….

Die ogen die… omg..

Ik ben denk ik getraumatiseerd… Ik kan nu even niets doen aangaande andere dingen…qua nieuws ofzo…dit is te erg…
Te triest.

Hoe duivels die dit project…ze mochten niet eten immers en symbolisch schiet men een dier zijn bekje eraf?
Dat geeft te denken!
Heel vreemd wel.
Lijkt wel een satanisch netwerk rondom die plassen?
WTF is dit…wat een toeval! Of toch niet…
Hier een pdf…

https://wildernix.actietegendierenleed.nl/Analyse%20OVP%20gereed.pdf
Weet je mijn ziel huilt om dat arme dier…

En die retarded ones zeggen nu ja maar dat hertje was al zwak!
Ze wisten dat we het gingen neerknallen hé!
Nou het hertje kijkt goed uit de ogen …het zit rechtop en herkauwt…
Net hooi gekregen van lieve actievoerders en ja dat de ladies het uitschreeuwen is heel begrijpelijk!
Maar goed natuurlijk zal men net als bij occupy nu willen aantonen dat de dames hysterisch zijn toch?
Dat u het maar moet geloven!
Als men je hond zijn bek er zo afknalt dan…
Maar goed…
Nee die blik zal ik nooit vergeten….
Een dier dat na hongersnood eindelijk lekker heeft gegeten zit te herkauwen..ziet wat mensen die toch lief waren want eten!
En ineens knalt men het dier voor zijn bek!?
Gvd….?
Ja zwak… zwak dankzij een gestoord beleid van ene Frans Vera…die op twitter zegt dat die mensen die zo roepen en schreeuwen watjes zijn…de arrogantie!!!!!!!!!
Die man is echt kneitergestoord!
Gewoonweg niet 100!
Dit is puur Auswitch(Ja,…. mag je niet zeggen? Nou denk ik wel..SBB is nu NSB…
en die dieren… verhongeren en worden afgemaakt het is een Auswitch maar dan zonder mensen…)
Ik ben flabbergasted…echt…
Dat dit bestaat anno 2018 en nog wel IN ONS LAND NB!!!!!!!!!!!

Het land dat zo geleden heeft dankzij ww2!????????? Hoe kunnen wij dit toestaan!?
Dit dier is een symbool voor al die dieren daar jarenlang… ik wist het niet maar oh…
Mijn energie is woest…
Intens..en was ik een Godin… dan wist ik het wel…
helaas!
Dit moet stoppen!
Heel snel!

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥