web analytics

Nag Hammadi Teksten

nag hammadi 3

 

Ik was even aan het lezen online…
Het boek is mij helaas te duur… 65 euro *Zucht*
Mijn moeder vertelde dit ooit en we hebben gewacht tot het boek en dus de vertaling uit zou komen…
Dat duurde nogal wat jaren dus.. helaas.. maar online is er al best veel over te vinden

https://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/Maria-Magdalena.htm

Enkele mensen zijn zoals ze ontstaan zijn
Het is voor hen voldoende te zijn.

The Discovery of the Nag Hammadi Texts: A Firsthand Account of the Expedition That Shook the Foundations of Christianity

https://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/Filippus.html

https://www.bibliotecapleyades.net/nag_hammadi/contents.htm

https://www.google.nl/centre-for-religious-studiespowerpoint-nag-hammadi-geschriften

https://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2731394/1995/12/18/Vertaling-van-Nag-Hammadi-geschriften-opent-gnostische-evangelien.dhtml

https://y-jesus.org/dutch/more/ggh-de-gnostische-evangelien-de-echte-geschiedenis-van-jezus/

https://www.gnosis.org/naghamm/nhlalpha.html

https://khazarzar.skeptik.net/books/nhl.pdf

Ancient codices

https://www.vrijewereld.org/2014/11/27/kan-ik-mijn-werkstudie-nog-serieus-nemen/

Op de eerste bladzijde van De Donder, Volmaakt
Bewustzijn zegt Protennoia-Eva:
Ik ben de eerste en de laatste.
Ik ben de vereerde en de verachte.
Ik ben de hoer en de heilige.
Ik ben de vrouw en de maagd.
Ik ben de moeder en de dochter.
Ik ben de onvruchtbare met veel kinderen.
Ik ben het wier bruiloft groots is maar ik heb geen man.
Ik ben de [kraamvrouw] en de niet barende…
Het is mijn echtgenoot die me verwekte.
Ik ben de moeder van mijn vader en de zuster van mijn man.
En hij is mijn nageslacht…

Reïncarnatie dus…
https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/37011519/luttikhuizen.pdf

Aeons

De bron van alles, de originator, is zelf roerloos. Het is oneindige liefde en brengt zelf geen vorm voort, niet op een directe manier althans. De gnostici zagen dat in plaats daarvan het grote geheel generatieve krachten creëert die het opwekkende vermogen hebben.

Deze opwekkende of generatieve krachten heten Aeons. De originator geeft zijn kracht en oneindige liefde aan de generatieve krachten, de Aeons, om werelden te scheppen. Ze scheppen deze werelden door Annoia. Spontane vrije creatieve wil.

Lees ook:   Het slachthuis- Unexplained mysteries

 

Gnostische Illuminatie
Ook binnen de oorspronkelijke Gnostici is de Archon energie doorgedrongen en heeft er zich een afsplitsing voorgedaan. Een bepaalde groep: de Gnostische Illuminatie begon zichzelf steeds meer als de redder en heerser van de mensheid te zien.

Ze kregen het idee dat de mensheid niet voor zichzelf kon zorgen en dat we iemand nodig hadden die vertelde wat we moesten doen. Ze hadden geen vertrouwen meer in het menselijke potentieel. Vanuit dit gebrek aan vertrouwen zijn verschillende sociale strategieën ontstaan zoals het koningschap en overheidsinstellingen.

Andere groepen Gnostici die wel in lijnwaren met het oorspronkelijke goed hebben altijd geprobeerd de balans te herstellen om een positieve verandering teweeg te brengen.

https://www.be-wust-zijn.com/index.php/blog-artikelen/16-gnostische-kosmologie

 

https://www.willemglaudemans.nl/wp-content/uploads/2009/10/Mozes-en-gnosis.pdf

https://www.nieuwespiritualiteit.nl/recensies/auteurs/bruid-in-ballingschap

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button