web analytics
...

Het hemelse aan sferen op aarde!

Ivm satanische invloeden in de wereld.

Bestaat er een Satan, een soort negatieve tegenhanger van God.
Nu zijn de hemelsen geen wezens die we moeten zien als een mens.

Het heeft wel alles te maken met energieën.

N.a.v de vele boeken die ik las, komt het er blijkbaar op neer dat God een intense liefdesenergie is die mensen ervaren na hun dood.
Het is overweldigend veel liefde.
Het is daar licht en vol liefde, en de wezens spreken met elkaar door middel van telepathie, niets blijft dan ook verborgen voor elkaar.

Wat is dan duivels?

Er zijn verschillende lagen aan energievelden in het hiernamaals.
 photo 10425024_769168969834704_1951304439459916761_n_zps42cc28a7.jpg

De één heeft het over 7 lagen en zomerland etc…
En er zijn er die er andere benamingen aan geven.

Je moet het zien als een soort game die je speelt.
Als je begint als jongere ziel, zit je dus op level 1, je kunt dan best slecht zijn!
Hoe weet je immers dat je slecht bent als je niet zelf ervaart in allerlei levens wat pijn is. Zonder pijn en verdriet leer je niets te voelen.
Als je niets voelt heb je ook geen besef.
Als jij iemand slaat voel jij niets, want je slaat die ander.
Een klein kind heeft dit ook vaak, het slaat er op los en snapt nog niet dat dit pijn doet, bij die ander, want het voelt zelf toch niets.
Zo moet je een jongere ziel ook zien als een klein kind die geen besef heeft.
Naar verloop van levens begint dit besef te groeien.
Vaak door middel van karma, leert men door zelf pijnlijke verdrietige zaken mee te maken tijdens aardse levens, dingen die zij zelf fout deden in vorige levens maken zij dan zelf mee.
Dit wordt ook gekozen door hogere zielen voor deze jongere zielen.
De aarde is als een soort leerschool.

Swan nebula~ the heavens declare the glory of God. I don't know how scientists account for the "spire" formations.
Zo moet je dat zien, je gaat naar school, en langzamerhand door te leren, kom je hogerop.
De kleuterschool, de basisschool en ga zo maar door.
Als men aan komt bij de universiteit hoeft men daarna niet meer zo nodig te incarneren richting de aarde.
Toch zijn er nog vele zielen die hier wel voor kiezen denk aan Jezus bv.
Hij had alle lessen al gehad en kon zodoende mensen op aarde ook onderwijzen en zich opofferen… zoiets dan!
Jezus schijnt de eerste volleerde ziel te zijn geweest op aarde.

Akiane Kramarik Pictures of Heaven | Awesome Depictions of Heaven! | Project Inspired
Die naast zijn vader aan mocht zitten.
Dat houdt in dat hij mocht meeregeren zeg maar over de aarde.
De vader is verwoord als in God, de God was zijn vader, is ons aller vader.
De liefdes energie die ons liet ontstaan!

"They, above all, are pre-eminently worthy of the name angel because they first receive the divine light, and through them are transmitted to us the revelations which are above us."     Christian Quotation by - Dionysius the Areopagite   (I DO BELIEVE THEY ARE STANDING READY FOR THE FIGHT AHEAD...  PRAY THAT THEY COME TO OUR AID NOW HERE IN AMERICA)

Dus in het hemelse bereik was Jezus de eerste die de hoogste graad bereikte en niet meer hoefde terug te keren naar de aarde.

Nu heb je ook duistere energieen en zielen.
Zij vertrekken na hun dood richting een sfeer die past bij hun energie.
Dus iemand die duistere zaken gewend is, zal dat daar ook weer meemaken.
Je trekt dus aan wat je bent.

Dus ben je een negatief persoon dan zul je dat daar ook meemaken omdat je dit gewend bent.
Je komt niet veel hoger dan je bent, daar is hoger ook niet als op aarde.
Het is niet dat je in de hemelse rijken genoeg hebt aan het feit dat je zo goed leerde en mega veel geld verdiende, het gaat er in feite om dat je altijd gaat voor de liefde voor je medemens.
Dat je iets voor anderen over hebt zeg maar dat je lief bent en je best doet.

Image detail for -Beautiful Example Of Imagination Wallpapers | StuffKit

Nu is daar karmisch gezien ook iets voor te zeggen, gezien er bv ook velen waren die dominee waren in vorige levens en onder het mom van zalverigheid, alles maar zagen als goed en lief, dat is ook niet de bedoeling natuurlijk.
Want het is niet zo dat alles en iedereen goed en lief is en dat onderscheid moet men ook kunnen maken.
Stel dat een dominee zei tegen een arm gezin, plant je voort!
En dit gezin kwam zonder moeders te zitten dankzij de wens van deze dominee dan heb je toch wel enig karma aan de broek…

Het vergt dus ook nadenken over het hoe en waarom in de wereld.

Heaven. Amazing. Not really my interpretation.

Je kunt het zien als allerlei trappen die we opgaan tot het hoogste.
Nu als ziel kun je bv level 10 halen en dan mag je bv een beschermengel zijn voor een ziel die naar de aarde terug keert.

Deze moet je dan bijstaan en allerlei in zijn/haar oortjes fluisteren om diegene te helpen.
Soms moet je zo iemand ook een fikse duw geven, omdat diegene anders bv een ongeluk zou hebben gekregen en als dat niet de bedoeling is dan gebeurd dat dus niet.
Ga nu niet als een idioot allerlei rare fratsen uithalen, want voor hetzelfde geld is het wel je tijd hé?

Lees ook:   Zucht vermoeiend wel

The Goddess awakens in our hearts before she awakens in the world ❤ --Marianne Williamson

Als men dat een aantal malen goed volbracht heeft en nog wat levens heeft gehad dan zal men opklimmen tot een engel…
Nou een engel is gewoon een hoger wezen, dit moet je weer zien als een ziel met hogere vibraties.
En het gaat om deze vibraties!
Deze engelen krijgen andere taken, bv een dorp beheren, een stad, een land, of de wereld, zij moeten dan beslissingen nemen die goed zijn voor de aardse leefsferen en maar hopen dat dit doordringt tot de mensheid op aarde.
In feite net zoals dat hier gaat, met ministers en burgemeesters etc…alles heeft een taak hoe dan ook.
Je wordt niet zomaar geboren op aarde in feite is dat dus een heilig gegeven.

 

A body weighed before & immediately after death loses 21 grams, the weight of your spirit or soul.

Alles heeft vibraties een trillingsniveau.
Dus stel je voor je hebt lagere vibraties dan kun jij niet eens in die hogere sferen komen omdat je deze niet waar neemt!
Die zie je dan ook niet…
Je hebt dat besef dan ook niet, dat er hogere zijn.

What you see is what you get…

Dus wat je weet en kent dat krijg je…niets meer niets minder.
Diep dit eens uit en je snapt waarom je bv altijd in een bepaald patroon leeft.
Waarom er in families altijd eenzelfde lijn/patroon te vinden is.

Twin Flames♡♥Kindred Spirits

Als men het dan heeft over duivels en satan, dan heb je het over hele lage trillingen, een hele lage atmosfeer, waarin zielen zich bevinden.

Er zijn daar ook wezens, enge griezelige wezens.
Men noemt dat bv de hel.

Als men daarmee verbonden raakt, dan kunnen deze wezens aan iemands aura-uitstraling gaan hangen en deze ziel beïnvloeden.
Vaak door een aura dat nog weinig bescherming biedt aan deze persoon op aarde.
We hebben allen een aura als schil rondom ons, deze beschermt tegen de lagere energieën op aarde.
Als deze kapot gaat, of openingen krijgt door het één of het ander, soms een schok, denk aan PTTS, of drugs oid…
Dat kan, dan kan er iets aan gaan hangen in de aura van een mens.
Door beïnvloeding vanuit deze slechtere sferen kan men dan dingen doen die men normaal nooit zou doen.

I have nothing that I need from you. There is nothing that you can take from me, but together we can play a beautiful new energy song-Adamus

Soms zie je wel eens een zwerver lopen die serieus praat met iemand, maar wij zien niemand maar hij ziet die persoon echt!
Mensen denken die vent is knettergek!
Maar is dat echt zo?
Misschien kan diegene bepaalde sferen wel waarnemen die we normaal niet kunnen zien (Gelukkig maar)

Mensen die drugs gebruiken kunnen soms ook in hele slechte sferen terecht komen, waarbij ze allerlei gaan zien.
Bloed in de lucht, heksen, enge wezens die aan auto’s hangen bv…
Men wijt dit aan hallucinaties, maar is dat wel zo?

I came to this earth so that I can find the way back to my Beloved  --Rumi and then after waiting and hoping we realize that our Beloved is within!

Misschien bestaat die sfeer echt en neemt men dit dan ook waar.
Men staat dan open voor een bepaalde trilling en sfeer die je gelukkig normaal niet waarneemt.

Bij drugsparty’s, houseparty’s etc kan een ziel zover afdwalen van zijn lichaam, omdat men uittreedt door de drugs.
Als men tever weg gaat van het lichaam breekt het aardse koord dat verbonden is met het lichaam, in de zonnevlecht.
Als men gaat slapen treedt men ook uit. Het koord beschermt de mens te ver te gaan van het lichaam dat is een natuurlijke wet.
Als men door drugs die natuurlijke wetten niet meer waar kan nemen dan kan het koord breken met als gevolg het overlijden van de mens in het lichaam.
Want die is vertrokken nml.

Als men het dus heeft over satanisme zijn dit vaak jongere zielen die dingen verkiezen vanuit een zielsontwetendheid.
Ze denken dat ze iets aanbidden dat voor hen beter uitpakt maar karmisch gezien zal dit niet veel goeds brengen.
Maar dat besef is er nog niet.

Twin flame

In alle levens leer je dingen.
In het ene leven ben je armoedig, in een ander een strijder, in een andere rijk, in weer een andere vrouw en dan weer man.

Je komt elkaar altijd weer tegen als vrienden, familie, geliefden, noem maar op.
Omdat je zielsmatig aan elkaar verbonden bent door juist die frequenties aan energie waar je op leeft en wie je bent!
Het zou helaas o.a. incest verklaren? 🙁
En zeker homofiel gedrag.
Dat een man in een volgend leven zijn liefde uit een vorig leven tegenkomt, waar het zo goed mee klikt…maar dat deze persoon in dit leven ook een man is..ja dan heb je een soort probleem.
Dit verklaart wel veel.

What Dreams May Come - Drama/Romance - Beautiful, vivid colors.  Robin Williams is a great actor and he proves it in this movie.

Dat de persoon die van geslacht verwisselde in levens, alsnog de gevoelens van een man of vrouw kan hebben, en ervaren!

Het verklaart ook waarom mensen soms een voorkeur hebben voor bepaald voedsel en kledij.
Of landen en woningen bv.

Of dat men zomaar goed is in een taal.
Of dat men na een ongeluk plots een andere taal kan spreken.
Dat zijn dingen vanuit vorige levens die onbewust in ons zijn opgeslagen.
Het is goed dat we dit niet weten allemaal want het zou ons overspoelen aan informatie nml. Dat zou niet meewerken aan ons aardse zijn hoewel het soms goed kan zijn, als men bv snel geincarneerd is in kortere tijd en men nog trauma’s heeft die niet zijn te achterhalen in dit huidige leven.
Dan kan een regressie uitkomst bieden.
En zeker behulpzaam zijn.

Lees ook:   De mensen met hun IQ en je beste vrienden

This I believe!

Ik hoop dat zo wat duidelijkheid gekomen is in het feit wat een duisternis is en wat Goddelijkheid inhoudt en wat liefde betekend in deze wereld, maar ook dat er kwaad heerst.
Dat dit komt door de jongere zielen die nog niet zoveel wijsheid verkregen hebben door zelf ervaring in het leven, door vele levens te hebben gehad en doorgemaakt.

Mercury Retro-Bats Fuqery

Je kunt ook denken aan zielen die niet zo oud worden, dit is een keus die al gemaakt werd voor zij geboren werden hoe dan ook en hoe zwaar ook voor ons aardse mensen.
Het is onvoorstelbaar misschien maar in het hemelse is geen pijn en verdriet, de ziel kiest daar heel simpel voor een bepaalde dood oid of een korter leven.
Men zal zelfs even willen incarneren door bv een abortus mee te maken toch nog even de incarnatie mee te kunnen maken als indaling in een lichaam!
Al wordt het dan niet geboren.
Je hebt ook baby’s die zielloos geboren worden zonder hersens bv, daar zit geen zieltje in.
Dat lichaam is wel volgroeit bv, maar die ziel die wilde komen heeft zich al teruggetrokken voor de geboorte omdat de keus misschien te zwaar was voor een nieuw leven in dat gezin of misschien omdat de ziel echt niet terug wilde richting de aarde.

Twin flame, Soul mates

Er worden ook gehandicapte kinderen geboren. Zijn mongooltjes kinderen die bv de allernieuwste zieltjes zijn?
Zijn ze zich al van allerlei bewust?
Of zijn het misschien ooit (huis)dieren (ja lach gerust! ;0 )geweest die tot mens kwamen door een hogere intelligentie?
Of komt een mongooltje juist bij ouders, als een oudere ziel, opdat zij de ouders zo iets kunnen leren?
Ouders die gaan voor status en aanzien en door dit kind juist leren om te gaan met de zorg en liefde voor het kind? Wat dan toch belangrijker is in het leven dan die status want die is nietszeggend in de hemelse sferen.

Connect with your Twin Essence~ the other half of you! https://www.wispywinds.com/twin-flame-pendant-info

Waarom blijft bv de vrouw bij een man die haar mishandelt?
Misschien karma tussen hen in de hoop zijn karma te schonen, zodat zij hem leert in te zien dat hij fout bezig is. Of misschien was zij in een vorig leven zijn ouder en leerde ze hem weinig goede dingen zodat zij dit nu op een andere wijze kan invullen.

Bij de lagere zielen hoort ook een beestachtige dierlijke gevoelloze seksualiteit, de lust om de lust, als je denkt aan mensen die kinderen misbruiken, dat zijn geen normale mensen zielen.
Het zijn mensen die bezeten zijn, door slechtere wezens vanuit de lagere sferen of mensen die jonge zielen hebben en geen enkel benul hebben wat ze aanrichten, omdat ze het vermogen tot voelen missen.

Sexual Energy and Spiritual Energy are identical Energy. When you are tuned in, tapped in, turned on--that's the "turned on". When Source Energy flows through you, it flows through you. You cannot separate one from the other. Abraham-Hicks Quotes (AHQ3196) #sensuous
Men zegt dat men alles zal ervaren na de dood wat men aangericht heeft aan verdriet en ellende richting anderen. Dat het dus gaat om liefde en niets anders.
De pijn die een ander voelde dankzij jou voel je dan zelf.
Dat is heel zwaar, als je vaak mensen pijn deed.
Maar je zult gelukkig ook ervaren wat het is als men goed deed richting anderen.
Dat voel je ook. Dat kopje koffie, hoe onbelangrijk dat ook lijkt, dat jij maakte voor iemand die daar blij mee was, is dan zelfs belangrijk!
Het is het besef aan liefde dat jij gaf!

Eternal is the one whose Heart has awakened to Love - Hafiz ♥♥ Beautiful Artwork by Lauri Blank

Dat een ander misschien niet blij is daarmee zegt niets, het is jouw gedrag dat aantoonbaar is.
Waaruit liefde blijkt.

Nu wil dit niet zeggen dat je voor alles en iedereen maar liefde moet gaan tonen!
Want niet iedereen zit op jouw level in het leven!
De meesten kunnen liefde niet eens aan!

Ze zullen het verguizen zelfs en vriendschap vertrappen.
Omdat ze er niets mee kunnen, misschien ben je dan te goed-gevig.
Deze mensenzielen hebben er ook niets aan om met jou bv bevriend te zijn als je dit kunt geven en zo in elkaar steekt.

En andersom vice versa!

He was her soul's eternal mate.

Je behoort tot een bepaalde vriendengroep met een bepaalde trilling.
Soms is deze moeilijker te vinden op aarde, tussen eensgelijke zielen.
Dat is dan misschien jammer maar zo is het nu eenmaal.
Als je sfeer hoger ligt dan doorsnee ga dan niet om met mensenzielen die lager zitten want dat is voor jezelf niet goed.
Dat trekt je naar beneden nml.!

I love that Ralph Smart is being quoted.

Ook je zielstrillingen worden hierdoor beïnvloed.

Ga hier ook niet om treuren want het is gewoon beter voor jezelf.

Tot zover mijn wijsheid en intuïtie en wetenswaardigheden vanuit mega veel boeken ooit gelezen en alles wat ik aan kennis tot mij nam vanuit het spirituele.

 

©AngelWings

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button